stamboomforum

Forum logoGezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Ik kom niet meer verder met mijn stamboom! (Spies)



scheiding

Terugkomend op de patroniem optie vul ik onderstaand mijn eerdere reactie aan:

Het woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk door Frans DeBrabandere vermeldt onder Spiers, Spyers, Spies 3 mogelijkheden (aanvankelijk alleen optie 2 aangehaald): 

1. Patroniem, zoon van Pier(s), Fra. Pierre.

2. Spiers, stad in Duitsland: Speyer (Rijnland-Palts). 1295 Henuis de Spiers, Namen.

3. Zie Spier. 1449 Peter Spirs, Molenbeek (A. Baert 181); 1535 Dignus Spiers, Kruiningen-Antw.(AP).

Deutsches Namen Lexikon door Hans Bahlow legt verband met speermaker.

In Oost-Nederlandse Familienamen door B.J. Hekket komt Spies niet voor.

Martin Jongkoen | 16 mar 2010 | 07:26

Tenslotte: A Dictionary of British Surnames vermeldt: Spier, Spiers, Speir, Spyer, Spyers: William le Spiour 1302 ChambAcctCH; Robert Spyer 1379 PTY. A derivative of ME espyen, O Fr espier 'to spy". watchman cf. 'The wayte (var. spiere) that stood upon the toure of Jezrael' (Wyclif).

Kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat als onderzoekers - m.n. Fransen (de Franse slag) - er niet uitkomen ze al gauw roepen "patroniem". Het tegendeel is toch niet of nauwelijks aan te tonen.

 ==========================================================================

Oh ja, hier de stamboom van Leidse Spies:

 

http://www.mijnstambomen.nl/leiden/spies.htm

=========================================================================

Johannes Joachimi Spies is rond 1645 boekverkoper te Appingedam. In 1658 komt er een Joachimus Spies te Appingedam  voor.

http://www.archive.org/stream/oudholland00bredgoog#page/n48/mode/1up/search/Spies

http://www.thyencamp.nl/tienkamp/engk.htm

Joachimus Speesius. (meester) Joachimus Spies (Speesius) legt (als geboortig uit Appingedam) daar op 6-2-1658 (voor hemzelf en zijn kinderen) de burgereed af. Gehuwd (kerk) ca 1645 te Appingedam? met: Kunne (Kuinne) NN,

Uit dit huwelijk: Margreeta Speesius

=========================================================================

Van de Groningse familie Spiets alias Spees kom ik tegen op 2 sites de wortels vanaf 21-1-1666 doop Hendrik Spiets zoon van Hans Spiets, die kennelijk 2 kinderloos overleden broers (Jan en Hindrick in de Landschap Drenthe) had.

http://www.encyclopediedrenthe.nl/Landschap

Genealogieën Mulder1 en Odding: In het artikel "Een geslacht SPIETS (stad-Groningen)" van Petronella J. C. Elema in Gruoninga 1985, p. 178 worden de lotgevallen van Hindrick Spiets uitvoerig beschreven.

http://www.arendarends.nl/Eelde%20Genealogie/correcties%20genalogie%20eelde.htm

http://www.warrink.net/famkwa/spiets.htm

Hieruit is af te leiden dat niet hij, maar zijn moeder Grietje Hindrix een kind is van de eerdere mulder in Eelde.

Bij het tweede huwelijk van Hindrick Spiets in 1708 is sprake van een erfenis van zijn ooms Jan en Hindrick Hindricks in de Landschap Drenthe, die dus zelf geen kinderen hebben nagelaten. Hindrick Hindricks is waarschijnlijk de in 1693 in het haardstedenregister van Eelde vermelde mulder met twee paarden. 

Hendrik Spiets, geboren 1666 in Groningen, gedoopt 21-1-1666, overleden 1732 in Groningen (breuk betaald 23-5-1732), zoon van Hans Spiets en Grietjen Hindriks.
Hindrik Spiets woont eerst als bakker in Groningen en vanaf ongeveer 1718 in Eelde. In juni 1726 laten Hindrik Spiets en zijn tweede echtgenote Swaantijn Ulgers zich weer inschrijven als lidmaat in Groningen.


Zijn dochters Grietje en Johanna uit het eerste huwelijk wonen bij de molen in Eelde zoals blijkt bij de dopen van hun kinderen. Grietje vertrekt later met haar echtgenoot Tijmen Arents Odding naar Yde (Vries). In 1744 erven Grietje Hindriks, getrouwd met Tijmen Arents, Johanna Hindriks tot IJde en Afijn Hindriks in het Oldampt van wijlen Trijntien Hindriks (OSA 1785, collaterale successie).


Gehuwd (1) 12-11-1693 in Groningen met Lijsbeth Hindriks.


Huwelijk: Hindrik Spiets en Lisebeth Hindricks van Sandeweer, p.q. Albert Roeleffs als swager.


Op 3 maart 1708 wordt de inventaris opgemaakt van wijlen Elisabeth Hendricks (Groninger Archieven, Rechterlijke Archieven III x 85, fol. 236).


Volgens het Weeskamerarchief (inv. 81, fol. 164) zijn er de minderjarige kinderen Gritien in het 14de, Trijntien in het 12de, Afijn in het 9de en Johanna Spiets in het 6de jaar met als voormond Johannes Doesborgh en als voogd Harm Ferré. Deze voorstanders zijn aangezworen op 1-3-1708 (R.A. III hh 3).

 

Er is een onverdeelde erfenis van vaders ooms Jan en Hindrick Hindricks in de Landschap Drenthe.

Gehuwd (2) 28-3-1708 in Groningen met Swaantijn Ulgers.

Huwelijk: Hindrik Spiets en Swaantijn Ulgers van Slochteren, p.q. Hindrick Jans Meijer als swager.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Grietje Hendriks Spiets, geboren 1694 in Groningen, gedoopt 25-12-1694.
  Gehuwd met Timen Arents Odding, overleden in Yde.
 2. Trijntien Hendriks Spiets, geboren 1696 in Groningen, gedoopt 23-8-1696, overleden 1743 in Groningen.
  Gehuwd 16-5-1720 in Groningen met Lambert Proeninck.
  Huwelijk: Lammert Proennincks van 's Hertogenbosch en Trijntien Spiets, p.q. Harmen Ferré als voogd, met bel. tot Eelde. Trijntien Spees, vrou van Lamb. Proeninck wordt in 1721 lidmaat in Groningen, komend van Eelde. Op 6-12-1743 wordt voor weduwe Lambert Proning de breuk betaald.
 3. Afijn Hendriks Spiets, geboren 1699 in Groningen, gedoopt 21-4-1699.
  Gehuwd 15-12-1729 in Groningen met Jan Alderts.
  Huwelijk: Jan Alderts van Midwolde in den Oldampte en Aefjen Spiets, p.q. Hindrick Spiets als vader.
 4. Johanna Hendriks Spiets, geboren 1702 in Groningen, gedoopt 17-9-1702, overleden 1777 in Eelde (of kort daarvoor).
  Gehuwd 10-4-1728 in Groningen (afkondiging) met Lammert Willems, overleden 1760 in Eelde (tussen 1754 en 1764).
  Huwelijksafkondiging: Lammert Willems van Peijse en Johanna Spijets van Groningen, p.q. Hindrick Spijets als vader, met attestatie.
  In het Haardstedenregister van Eelde 1744 en 1754 staat Lambert Willems, mulder met 2 paarden als eerste vermeld (molen aan de Molenweg, de boerderij daarachter), in 1764 weduwe Lambert Willems.

 

Martin Jongkoen

scheiding

Frank,

 

In onderstaand verhaal is sprake van dominee Zacharias Spies in de gemeente Hasselt (1715 t/m 1734). Via http://www.verkade.nu/dominees.nl/ is te achterhalen, dat hij in 1701 te Meppel als kandidaat is begonnen en in 1715 vertrok naar Hasselt.

 

Er blijkt te Appingedam (1627 t/m 1637) Hermannus (!) Spiessius uit Duitsland en te  Opwierde gemeente Appingedam (1647 t/m 1651) Johan Michael Spiessius als NH-predikant te hebben gestaan.

 

N.B.:

Er is in een periode in de Nederlandse geschiedenis geweest, dat men een Latijns klinkende achternaam wilde en dan zet je (s)ius achter je familienaam.

 

 

Z. Spies (Zacharias)  Hasselt

10-06-1715

Uit Meppel

22-09-1734

overleden

                                                                       

 

Z. Spies (Zacharias)

 

Meppel 01-10-1701

 

kandidaat

 

27-05-1715

 

NaarHasselt

                         

 

 

ds. H. Spiessius (Hermannus)  Appingedam

??-??-1627

voorheen Duitsland

??-??-1637

overleden

 

ds. J.M. Spiesius (Johann Michael)

??-??-1647

 

10-12-1651

overleden

 

Geschiedenis van "De Herderin"

 

http://www.deherderin.nl/geschiedenis.html

 

Culinair Centrum De Herderin is gesitueerd in het historische centrum van de Hanzestad Hasselt. Hasselt is een klein stadje gelegen aan het Zwarte Water op ca. 6 km van Zwolle.

 

Naast het restaurant ligt het vroegere 17e eeuwse raadhuis en de St. Stephanuskerk. Het bouwjaar van het oorspronkelijke pand dateert van rond 1650 en heeft vanaf het begin een horecafunctie gehad. Een gevelsteen van de ANWB memoreert een deel van die geschiedenis.

 

In het begin van de 20 eeuw was in het pand herberg "Het Rode Hart" gevestigd.

 

Ene dominee Zacharias Spies betrok in 1715 het statige huis. Hij was een man die naast het geestelijke heil van zijn gemeente ook aandacht had voor het lichamelijke welbevinden van mens en dier. Reizigers op doortocht konden bij hem voor een maaltijd en een overnachting terecht. Omdat paard en wagen toendertijd het gebruikte vervoermiddel was vonden de paarden onderdak in de aangrenzende stalhouderij.

 

Na het overlijden van Zacharias in 1734 besloot diens echtgenote de goede werken van haar man voort te zetten. In de volksmond kreeg haar onderneming "De Herderin", wat in deze context -zij was immers de vrouw van de herder- zeer toepasselijk was.

 

'De Herderin' is nu al weer 11 jaar in handen van Bas Brink, die er een eigentijds Horecabedrijf van gemaakt heeft.

Martin Jongkoen

scheiding

Frank,

Tenminste vanaf de 17e eeuw t/m de huidige 21e eeuw duikt hardnekkig de naam Herman(n) Spies op.  Te bewijzen, dat zij allen dezelfde stamvader met die naam hebben, behoort tot de onmogelijkheden. Het kan wel een aanwijzing tot verwantschap zijn.

In de periode 1619 t/m 1629 zijn er 4 vermeldingen van Herman Spies  op 3 verschillende plaatsen, die allen op dezelfde persoon slaan. Hieruit krijgen we een aardig beeld van hem:

* Op 20/07/1619 verkrijgt Herman Spies Schimper  (Vaals) in leen en wordt  als Herman Spies tot/tho Schimp(f)eren in een akte van boedelscheiding (Almelo?) d.d. 10/3/1621 van zijn echtgenote Catharina van Rechteren  en besluiten en van de Staten-Generaal (29/9/1628 en 03/11/1629) aangeduid. In die laatse 2 stukken is hij ambtman te Honsberg  in het Land van Gulik.

www.chateauxplombieres.info/chateaux/texte/possesseurs-schimper.doc

http://www.trois-frontieres.be/N/chat_schimper.php

http://www.moresnet.nl/

Is hij dezelfde persoon als de predikant te Appingedam (1627 - 1637)?

http://www.obib.de/Geschichte/Vaals.html

http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1.htm

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BesluitenStaten-generaal1626-1651/silva/sg/resoluties?advanced=1&persoon_ids:int=329856

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulik_(land)

Martin Jongkoen

scheiding

Beste Martin,

gister ben ik met mijn moeder in het Gelders archief geweest.

De twee oudste generaties( Hendrik Jansen Spies en Gerrit Hendrickse Spies) hebben we nu gecontroleert, en ze kloppen. Alleen van Hendrik Jansen Spies kwamen we de doopdatum niet tegen, omdat dat toen nog niet werd bijgehouden.

We hebben wel iets interessants ontdekt. Van Hendrik Jansen Spies hebben we al zijn kinderen opgezocht en daarna zijn trouwdatum. Zijn trouwdatum is dus het oudste wat we kunnen vinden. Daar wordt hij Hendrick Jansen jonge man van Ooij genoemd. (hij komt uit het gebied Ooij dat bij Echteld hoort)

Bij zijn oudste kind (Aaltje Hendricks) wordt hij 'Hendrick Jansen, den jongen Palsman' genoemd.

Bij zijn op een na oudste kind (Gerrit Hendricks) wordt hij vernoemd als: Hendrick Jansen Palsman.

En pas bij zijn derde oudste kind (Engeltje Hendricks) wordt hij 'Hendrick Jansen Spies ofte den jongen Palsman' genoemd.

Bij zijn vierde kind (Johannes) wordt hij Hendrick Jansen Spies genoemd.

Bij zijn vijfde kind (Jantgen) wordt hij 'Hendrick Janse Spijes den jongen Palsman' genoemd.

En zijn zesde kind hebben we in het archief (dit keer) niet kunnen vinden.

Dus hieruit kun je opmaken dat Hendrick Jansen Spies eerst geen Spies heette van zijn achternaam?

Verder word Gerrit Hendricks ook de Paltsman genoemd. En zijn zoon Hendrik Spies word ook weer de Paltsman genoemd.

We hebben ook de ORA archiefstukken ingezien maar troffen weinig interessants aan. Heet eerste en oudste stuk ging volgens ons over twee percelen grond de Hendrick Jansen had verkocht maar geen geld had ontvangen van de koper. En het tweede en derde stuk ging over Gerritjen Aardtsdr.  die beweerde dat haar dochter en zoon waren verwekt door Gerrit Hendricksz. Spies. Daardoor klaagt hij haar aan om dat zijn faam en naam bedoezelt door haar zijn.

Maar allebij de archiefstukken waren voor ons moeilijk te lezen vooral de eerste.

Frank Visser

Frank Visser

scheiding

Trouwens hebben we ook nog in de namenlijst gekeken van Echteld en Leeuwen. In Echteld waren veel Spiezen en ook een paar Paltsmannen te zien.

Maar in Leeuwen, waar Hendrick Jansen is geboren,  was geen Spies of Paltsman in het boek te bekennen maar wel heel veel Janssen en Jansen.

Ik heb trouwens ook het Tijdschrift Historische Kring Breukelen 13 (1998), nr 4, p 203 opgevraagt. En ze zouden gaan kijken of er nog een exemplaar hadden liggen.

Frank Visser

scheiding

Grondstukken kunnen interesant zijn, omdat er in die periode nog wel eens een familierelatie met de verkoper kan bestaan. Daarnaast kan via de ligging er een aanknopingspunt zijn om de DTB's van de betrokken gemeente ook te raadplegen op de (voorloper van de) familienaam.

N.B.:

Bij het uitpluizen van de Rijsoordse/Barendrechtse familie Lagerwerf (familie moederskant), zag ik

dat een vrouwelijke Lagerwerf 2x hetrouwde na het overlijden van haar man. Bij het 1e huwelijk stond zij aangeduid met patroniem, bij het 2e huwelijk als van der Waal (nabijgelegen water) en bij het 3e huwelijk resp. begraven pas als Lagerwerf. Slechts via de 2 vermeldingen weduwe van.....en vervolgens zoeken naar het vorige huwelijk pas achterhaald. De oorsponkelijke Frans/Belgische naam voor de familie Jongkoen had ik nooit achterhaald, als ik voor het 1e huwelijk van mijn voorvader niet had gezocht op de naam van zijn 1e echtgenote.

Oud-Hollands schrift lijkt voor een relatieve leek al gauw op Arabisch schrift. Vandaar mijn advies een kopie te laten maken, zodat een ander het wellicht wel kan ontcijferen.

Martin Jongkoen

scheiding

 

Op een lijst d.d. 6/4/1693 van 72 inwoners van Echtelt en het Buurtschap Ooij-en-Medel komen  Hendrick en Johannis Spies onder slootgravers ende arbeijders voor. Dit zouden dan de via zijn huwelijk te Echteld 15/4/1683  bekende Hendrick Jansen Spies en zijn (toen nog levende) vader Johannis Spies moeten zijn. Volgens Gerrit van Doorn zijn er in ieder geval begrafenisgegevens te Echteld over de periodes 1619-1651 en 1667-1696.

 

http://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/24847/0/herkomst_niesje_janse_van_eck_echteld_ca_1730

 

41. Hendrick Spies.

43. Johannis Spies.

 

Desen Voorgeroerden ende Gespecificeerden persoonen nopen de huijsluijden haarer peerden, verclaren de selven, gebruijckende, om haar Landerijen, te doen cultiveren, ende haer coorn en hooij in te saemmelen, etc.

 

Aldus opgegheven, nae de alder beste wetenschap van den Buermeesters ende den E. Scholtis van Langevelt op den 6e Aprill in Anno 1693.

 

Oircunt betekeninge.

 

http://www.hogenda.nl/docs/DocumentView.aspx?KeyValue={bc5c590f-b25f-438d-aff9-e0761e83cf9b}

Martin Jongkoen

scheiding

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het toch wel wat "gevaarlijk" vind om zoveel waarde aan een "achternaam" toe te kennen. Wat bedoel ik? Je bent dan nog jong, dus je hebt de tijd wel om je in alle Spiesen, Speizen, (vergeet je dan niet Spez en Spiz? Komt vast wel voor in SpanjeOnschuldig uit te zoeken?).

Ik zou me maar niet blindstaren op die achternaam. Wat je zelf gevonden hebt, wijst er al op: de man in kwestie ging of met een patroniem (Janse) door het leven, of met de toevoeging Spies (varianten) of Paltsman. Wat die toevoegingen zeggen? Dat is maar zeer de vraag. Alleen via stukken in de plaats waar je je laatste voorouder gevonden hebt kun je meer info vinden. Testamenten en andere ORA stuken. Als ik je raad zou mogen geven, hou het eerst gewoon simpel in Leeuwen en ga zonder aanwijzing nergens elders kijken. Het scheelt bakken met tijd. Knipogen

Ik had ooit eens en vrouw met een duidelijke achternaam. Ik maar een googlen. Prachtige stamboom... leuk belangrijk geslacht. Hm, dacht ik, eindelijk kan ik vast eens veel verder komen dan 1650. Viel vies tegen. Toen ik haar tweede huwelijk vond bleek ze de achternaam van haar eerste man gehouden te hebben, maar ik was dus totaal niet aan die man met die mooie achternaam verwant.

Stel nu dat ik al alle namen had uitgezocht in heel Europa. Jammer van mijn tijd....Maar ja, zoals al gezegd, ieder heeft zijn eigen stijl. Er zijn mensen die graag naar de verbindingen tussen namen zoeken, maar ik moet zeggen dat ik nog niet zoveel van dergelijk lucky shots heb gehad. (0,0). Leuk is het wel hoor, heel leerzaam ook. Je leert steeds sneller lezen en je leert veel bij over de geschiedenis her en der, maar veel meer over je voorgeslacht kom je mijn inziens op die manier niet te weten.

Zwenny

scheiding

Frank,

 

Ik zou me kunnen voorstellen, dat in de loop der jaren of zelfs de eeuwen de geschiedenis van de

Boerderij de Spees aan Rijnbandijk 36 te Opheusden 11,1 km van Echteld (w.o. Buurtschap Ooij-en-Medel) is uitgezocht en/of gepubliceerd. Wellicht, dat hierin aanwijzingen kunnen worden gevonden of de familienaam Spies zijn oorsprong daar wel/niet vindt.

 

Boerderij de Spees

http://www.koopwoning123.nl/straat/Opheusden/Rijnbandijk+36.aspx?houseId=865536#

 

Landschap Maneswaard/De Spees

http://www.mooigelderland.nl/index.php?pageID=3281&n=&categoryID=1869&itemID=396245&show_history=true

 

N.B.: De Spees of Speeren was vroeger een gehucht in de Nederbetuwe.

Martin Jongkoen

scheiding

Gisteren de generale index Zwolle/Zwollerkerspel op een studiezaalcomputer in het Historisch Centrum Overijssel geraadpleegd op de familienaam Spies. Dit gelet op de volgende vermelding te Zwolle op het internet: 1668-12-31 Gerrijt Spies N.B.: Zie mijn reactie 26 juni 2010 12:23.

http://www.maalanjo.nl/gngzfr.htm

De chronologisch gepresenteerde oudste treffers op de familienaam Spies te Zwolle betreffen:

1.      --/06/1635 Gerrijt Spies wonend buiten de Vispoort doet belijdenis (NH Lidmaatboek 0 blz. 49).

2.      20/02/1664 Hendrickien Spies jonge dochter wonend buiten de Vispoort in ondertrouw met Joost Hallegraaf getrouwd 15/03/1664 (Trouwboek RBSO nr. 724 blz. 194).

3.      31/12/1668 Gerrijt Spies (Testamenten (blz. 302 en 303).

Deze 3 oudste vermeldingen te Zwolle houden allen verband met elkaar:

a)      Gerrijt Spies is ca. 1610 geboren, maar niet onder de familienaam te Zwolle.

b)      Hendrickien Spies is ca. 1629 als zijn dochter geboren, maar niet onder de familienaam te

         Zwolle.

c)    In het zeer moeizaam leesbaar testament d.d. 31/12/1668 van Gerrijt Spijs staat/ zijn dochter Hendrickien Spies (met echtgenoot Joost Hallegraaf) als zijn erfgenaam genoemd. Er wordt ook gesproken over Hendricus en Alexander Hallegraaf i.v.m. met een hoeve onder Hontse..(.)k.

Martin Jongkoen

scheiding

Na gisteren en vandaag raadplegen van de generale index Zwolle/Zwollerkerspel op een studiezaalcomputer in het Historisch Centrum Overijssel op de familienaam Spies alias Speet(s)/ Spiets uit Dusseldorp ? (Zie mijn reactie 26 juni 2010 12:23) ontstaat het volgende beeld:

1.     --/08/1628 Joannes Speet zoon van wijlen Joannes Speet afkomstig van Dusseldorp wonend bij het Vleeshuis gaat in ondertrouw met Elssijn Menssinges dochter van Derick Menssingh van Coesvelt  trouwt 12/9/1628 (Trouwboek RBSO nr. 721 blz. 385)

2.     --/06/1635 Gerrijt Spies wonend buiten de Vispoort doet belijdenis   (NH Lidmaatboek 0 blz. 49).

3.     --/12/1636 Gerrit Henricksen Speet wonend buiten de Vischporte gaat in ondertrouw met Geertien Jans weduwe Boudewijn Pieters trouwt 10/1/1637 (Trouwboek RBSO nr. 721 blz. 475).

4.     --/05/1645 Frerijck Henrijksen Speet zoon van wijlen Henrijck Speet wonend te Deventer gaat in ondertrouw met Derckijn Buijs met attestatie te Deventer getrouwd (Trouwboek RBSO nr. 723 blz. 258).

5.     25/12/1653 Annichjen Hermens, dienstmeid bij Gerrit Speet, doet belijdenis (NH-Lidmaatboek nr. 1 blz. 10).

6.     20/02/1664 Hendrickien Spies jonge dochter wonend buiten de Vispoort gaat in ondertrouw met Joost Hallegraaf getrouwd 15/03/1664 (Trouwboek RBSO nr. 724 blz. 194).

7.     01/01/1665 Henricus Hallegraf zoon van Joost Hallegraf en Hendrickjen Spies gedoopt (Doopboek  nr. 700 blz. 144).

8.     26/01/1668 Alexander Hallegraaf zoon van Joost Hallegraaf en Hendrickjen Speet gedoopt.

9.     31/12/1668 Gerrijt Spie(t)s (Testamenten (blz. 302 en 303).

10.  30/11/1670 Dirckien Hallegraaf dochter van Joost Hallegraaf en Hendrickien Speets (Doopboek nr. 700 blz. 326).

11.  07/06/1679 Gerrit Speet is begraven (Kwitanties rekening Grote Kerk blz. 1834)

 

ad 1

 

Als Joannes Joanneszoon Speet (ca. 1603) een neef is van Gerrit Henricksen Speet (ca. 1610) dan ligt de oorsprong van de Zwolse familie Spie(t)s alias Speet(s) in Duitsland, t.w. in Dusseldorp.

ad 2 t/m 5

 

Gerrijt Henricksen Spies is ca. 1610 geboren, maar niet onder de familienaam Spie(t)s/Speet(s) te Zwolle. Mogelijk is zijn vader Henrijck Speet vóór juni 1645 overleden en heeft een broer Frerijck Henrijksen Speet wonend te Deventer (1645)

ad 6

 

Hendrickien Spies is ca. 1637 als zijn dochter geboren, maar niet onder de familienaam Spie(t)s/ Speet(s) te Zwolle.

ad 7 t/m 11

In het zeer moeizaam leesbaar testament d.d. 31/12/1668 van Gerrijt Spijs staat/ zijn dochter Hendrickien Spies (met echtgenoot Joost Hallegraaf) als zijn erfgenaam genoemd. Er wordt ook gesproken over (kleinzonen) Hendricus en Alexander Hallegraaf i.v.m. met een hoeve onder Hontse..(.)k.

Kleindochter Dirckien Hallegraaf (16770) bijna 2 jaren na opmaken testament (1668) grootvader geboren.

Martin Jongkoen

scheiding

Op de 30 juni 2010 21:44 uur vermelde inwonerslijsten 1693 komt de hofstdad de Spees voor:

 

Inwonerslijsten dorpen Nederbetuwe 1634-1723

 

Aenteijkeningh off Lijste van de Inwoonderen van de Heerlickheden Lhede ende Oudenweert, van haere hantteeringe, en waer meede deselve haer komen t'ernerenm gemaeckt ingevolge van des Ed. resolutie ende aen schrijven in dato den 29e Meert 1693.

 

1.    Adriaen Jansen van Gelder, Molenaer tot Heusden, toe behoorende de hoffstade genaempt de Spees, daer in doende tappers neeringh.

 

http://www.stamboomforum.nl/extern.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hogenda.nl%2Fdocs%2FDocumentView.aspx%3FKeyValue%3D%257bbc5c590f-b25f-438d-aff9-e0761e83cf9b%257d

Martin Jongkoen

scheiding

Beste Jan,

op 27 jun 2010 vertelde u mij dat de naam Spies een patroniem is volgens het Meertensinstituut.

En dat zij hiervoor naar 'Tijdschrift Historische Kring Breukelen 13 (1998), nr 4, p 203'

Nu had ik gelijk dit nr. aangevraagt maar kan nu niet vertellen waaruit blijkt dat de naam Spies een patroniem is. Hier onder ziet u de betreffende pagina(203).

Groeten,

Frank

Frank Visser



scheiding

Photobucket" alt="p 203" />

Frank Visser



Wie (onder)zoekt wie? overeenkomsten

In bovenstaande tekst is gekeken naar familienamen die ook voorkomen in het Wie (onder)zoekt wie? register. De volgende overeenkomsten zijn gevonden:




Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!