stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Ik kom niet meer verder met mijn stamboom! (Spies)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Het in potlood schrijven en daarna met vulpen overschrijven leek me een optie, maar als je naar de gedrukte koptekst kijkt, zie je deze vaag (gedeeltelijk) herhaald op de achtergrond. Hou het dus met Carla op doorschijnen.

De vraag is nu of jij de orginele indexkaartjes hebt gefotografeerd of het archief. In het laatste geval bestaat het risico, dat de orginele indexkaartjes zijn weggegooid/vernietigd. Als dit het geval is, dan valt nooit meer te achterhalen op welke feitelijke DTB-inschrijving resp, datum de doorschijnende informatie betrekking heeft gehad. Straatnaam en doopgetuige hebben in ieder geval niet betrekking op de doop uit 1658, maar vernoeming naar (al dan niet meer levende) grootvader blijft mogelijk (niet onomstotelijk meer). 

Als ik het heb over doopgetuige Hendrick Jansen. Vernoemde (nog levende) grootvader Hendrick Spies (* ca. 1608 - > + 1657) dan:

- Ging ik er vanuit, dat de doopgetuige betrekking had op de doopinschrijving uit 1658 (jouw vermelding),

  maar het indexkaartje vermeldt 1656, Dat staat nu op losse schroeven.

- Ga ik er vanuit, dat het leeftijdsverschil tussen zoon, vader en grootvader minimaal 25 jaar

  (meerderjarigheidsleeftijd) is. Daarbij bovendien er vanuit gaand, dat het gaat over het oudste kind.

  Betrokkene kan echter maximaal 17 tot 20 jaar ouder zijn. Of zelfs ouder als er sprake is van 

  meerdere huwelijken met een jongere vrouw.

- Er zit nogal een gat tussen de vermelding uit 1521 en 1608, t.w. ca. 3 generaties. Maar de Duitse

  (Paltsman) optie wordt er steeds onwaarschijnlijker door.

Martin Jongkoen

Idd die generatie kloof is te groot, dit is dus een andere Johan Spies (hoewel waarschijnlijk wel een voorouder). 

Was het Huis ter Lede in die tijd nog in gebruik? Wie weet refereert Paltsman daar aan?

Gerrit van Doorn

 

De Spees is  een nog steeds  bestaande boerderij aan de dijk tussen Kesteren en Opheusden. In de oudrechterlijke archieven van Opheusden of Kesteren zal de naam nog best terug te vinden zijn. Deze oudrechterlijke zijn bij onze  Historische Kring Kesteren allemaal al getranscribeerd en te doorzoeken met index waar ook boerderijnamen in staan.

De Spees is ook een naam wat op het gebied erom heen slaat, een buurtschapje dus.

Joke Honders

Kasteel ter Leede is in 1823 afgebroken .Het was toen al wel een ruine vanaf 1672 maar er werd wel bij gewoond

Joke Honders

Goed te weten dat oud-rechterlijke akten zijn getranscri(b/p)eerd en geïndexeerd.

http://www.hkko.nl/pages/genealogie.php

 

Op het Fort de Spees, hoffstade/boerderij de Spees, landschap de Spees en het gehucht de Spees of Speeren wees ik in reacties van 26 en 30 juni 2010; zie hierna. N.B.: Deze maand hebben Frank (03 okt 2010 | 11:51 en 10 okt 2010 | 15:19) en Gerrit (11 okt 2010 | 08:35) in totaal 3 oude kaarten met de boerderij(naam) de Spees als reacties geplaatst.

 

"Ik zou me kunnen voorstellen, dat in de loop der jaren of zelfs de eeuwen de geschiedenis van de

Boerderij de Spees aan Rijnbandijk 36 te Opheusden 11,1 km van Echteld (w.o. Buurtschap Ooij-en-Medel) is uitgezocht en/of gepubliceerd. Wellicht, dat hierin aanwijzingen kunnen worden gevonden of de familienaam Spies zijn oorsprong daar wel/niet vindt.

 

 In Kesteren/Opheusden (doorhalen wat niet van toepassing is) is het hoornwerk/de vesting/het Fort de Spees uit de 17e eeuw. N.B.: 21 tot 24 km van Leeuwen (Beneden-/Boven-).

 

www.nederbetuwe.nl/download/3944084/.../NB_magazine_Monumenten.pdf

 

Landschapsnaam (Maneswaard) De Spees komt al voor in bronnen uit de 16de eeuw. Het duidt een perceel aan in de vorm van een spies of punt.Er was/is een nabijgelegen boerderij de Spees

 

http://www.mooigelderland.nl/index.php?pageID=3281&n=&categoryID=1869&itemID=396245&show_history=true

 

Boerderij de Spees aan Rijnbandijk 36 te Opheusden

 

http://maps.google.nl/maps?hl=nl&q=Rhijnbandijk%2036%2C%20Opheusden&rlz=1R2PBEA_nlNL336&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

 

N.B.: De Spees of Speeren was vroeger een gehucht in de Nederbetuwe."

 

26 jun 2010 | 20:46

30 jun 2010 | 23:25

Martin Jongkoen

Frank,

Bij de familie Spies lijkt wat ik stuivertje wisselen zou willen noemen langdurig voor te komen: Overgrootvader Johan, grootvader Hendrik, vader Johan en zoon Hendrik.

http://www.encyclo.nl/begrip/stuivertje%20wisselen

Dat zie ik ook eeuwenlang bij 2 schoonfamilies, de Ruijter (Willeskop/Gouda) en (van) Oostenrijk (Emmerich/Gouda), in mijn kwartierstaat aan vaderskant. In tegenstelling tot jou heb ik bij de familie de Ruijter de mazzel van 2 minder gangbare voornamen, t.w. Segert en Huijbert. Overigens is de voornaam Segert/Seeg abusievelijk als Ezechiël/Zeeg 1831 (betovergrootvader) in de familie Jongkoen terecht gekomen en komt er nog in voor.

Al komen de voornamen Johan(nes) en Willem in de familie Jongkoen zowel in de eerste generaties en latere generaties voor gaat het hier niet terug op stuivertje wisselen. In de latere generaties komen ze terug vanuit de aangetrouwde families zoals van der Helm en Boot. De eerste Jean/Johan(nes) (1647) ontleende zijn naam aan de grootvader aan moederskant (Viaene uit Tourcoing). De naam Frans van de stamvader kreeg zijn oudste kleinzoon en lijkt daarna wel volledig in de ban te zijn gedaan. In de huidige generaties loopt voor het eerst weer een Frans (Jongkoen) rond, maar dat berust op toeval.

Martin Jongkoen

Gerrit van Doorn

Tot in de 20e eeuw bestond in Nederland  eeuwenlang gebruik in de oudste kinderen de 4

 Grootouders te vernoemen. Als het oudste kind een zoon was, werd deze vernoemd naar de grootvader aan vaderskant. 

 

N.B.1: In sommige gebieden werd ervan afgeweken als de grootouder nog leefde. Men wilde de goden niet verzoeken. Gebeurde het wel dan kon(den)  grootouder(s) als doopgetuige(n) voorkomen.

 

N.B.2: Johan de Spies in de provincie Namur/Namen is niet eerder genoemd. Door het beperkt digitale boekfragment niet duidelijk in welke tijdsperiode hij leefd.

==========================================================================

Speculatief: Johan ca. 1481 Hendrik ca. 1516 Johan ca. 1551 Hendrik ca. 1586 Johan ca. 1621

Stamboom: Hendrik Janse 1656 ) Gerrit (1694) Hendrik (1726) Hendrik 1765 Frans 1799 Hendrik 1832  Otto 1866 http://www.myheritage.nl/person-2031454_1_22635191/hendrik-spies

 

Nu uitgaande van 35-jarige leeftijd bij doop oudste zoon, gelet op tijdsverloop van 210 jaren na doop Hendrik Janse * 1656 voor 6 volgende generaties. Vernoeming Johan blijkt, mits in de stamboom-site alle kinderen zijn opgenomen, na de 17e eeuw (ca. 1621) niet (meer) voor te komen. In tegenstelling tot Hendrik (tenminste in de periode 1656 -1832).

==========================================================================

25 okt 2010 | 19:02 Johan Spies uit 1521 (waarschijnlijk wel een voorouder). 

25 okt 2010 | 12:41 Johan Spies in akte 17/2/1521

24 okt 2010 | 16:04 Vader Johan van Spies laat op 29/9/1656 zijn zoon Hendrick (Jansz) dopen.

22 jun 2010 | 10:43 Hendrik Janse Palsman ook wel Hendrick Janse Spies 

15 mar 2010 | 21:30 Hendrik Jansz Spies * ca.1664 Leeuwen, trouwde Jenneke Barends

Martin Jongkoen

@ Martin,

wat betraft de Index-kaartjes, die discussie heb ik voorgelegd aan het Gelders archief.

Benieuwd wat zei er over zeggen.

Zou het ook niet zo kunnen zijn dat 'de Paltsman' via de vrouwelijke tak erin is gerold?

Het zei dat het met Duitse afkomst te maken heeft, of niet?

Wat betreft over de akte van Johan spies en Johan Boicholt lijkt me de generatie kloof inderdaad ook wel erg groot (rekenfoutje).

@ gerrit,

dat we nu denken dat de vader van Johan Spies, Hendrick Jansen is, is dus gekomen door dat Index-kaartje, ook al is dat wellicht doorgeschenen!

Het zou inderdaad, wat Martin zegt, alsnog goed mogelijk kunnen zijn dat de vader van Johan ook Hendrick Jansen heet.

Om nog even terug te komen op de naam Paltsman. In de trouwakte van Hendrick Jansen Spies en Jenneken Barens, stond achter Jenneken Barens: J.D. van Tijel.

Dus mocht het een optie zijn dat de bijnaam 'de Paltsman' via de Jenneken Barens erin is gekomen.

Zal dat wellicht iets met/rondom Tiel te maken kunnen hebben.

Ik wil er toch nog wel even op wijzen dat dit voor de familie blijkbaar erg belangrijk was, want Hendrick Jansen werd er naar vernoemd (1ste generatie), Zijn twee zonen; Gerrit Hendrickse en Johannis (2de generatie) werden ernaar vernoemd. Van Gerrit Hendrickse werden in ieder geval de zonen: Gerrit en Hendrik 'de Paltsman' genoemd (3de generatie). En van deze laatst genoemde Hendrik werd daarop zijn zoon; Hendrik, wederom 'de Paltsman genoemd' (4de generatie). Als ik mij niet vergis.

Gr.

Frank Visser

In de Gelderse Achterhoek was het tot 1810/1811 (invoering burgerlijke stand) gebruik personen aan te duiden naar de boerderij (hé!!!) waarin zij woonden. De familieboerderij ging over van vader op oudste zoon; overige zonen konden introuwen in de boerderij van de schoonvader. Die overige zonen "verschoten" dan prompt van "familienaam" (= nieuwe boerderijnaam = familienaam schoonfamilie/ echtgenote).

Elders in Nederland kwam het wel voor, dat de man na zijn huwelijk doorging onder de familienaam van zijn beter gesitueerde echtgenote.

Bij Zuid-Nederlandse/Franse Familienamen gebruikte men nogal eens 2 namen tegelijkertijd, waarbij de laatste voorafgegaan wordt door bijv. "gezegd". Het is mij nooit precies duidelijk geworden waar dit op slaat: Een aliasnaam, naam van de echtgenoot of een andere optie.

Bij de Waalse dopen van de eerste Nederlandse  generatie Pol(le)t/Jongkoen (1644 - 1659) komt zo op het oog geen enkele keer een familielid aan vaderskant voor. Er is echter een mogelijkheid, dat één of meerdere doopgetuigen wel familieleden zijn, maar met een andere (familie?)naam staat vermeld.

Martin Jongkoen


Andre

Hmmm, een foto toevoegen lukt even niet...

Andre

probeer het anders via Photobucket met de Html-code

Frank Visser

 

De naam Palstman was al bekend bij Johannes Spies (als we aannemen dat de Johannes uit PROTOCOL 558 (folio 111v.) de vader is van Hendrick Jansen Spies). Werd Gerrit Hendrickse Spies ook niet Palsman genoemd?

Overigens moeten we Leeuwen voorlopig uit ons hoofd zetten...die plaats komt iedere keer terug zonder enkel bewijs, net als die datum 1664. Ik kan je nu al vertellen dat dat waarschijnlijk ooit is opgeschreven door een Amerikaan die Ooij ziet liggen en het maar aan Leeuwen toekent. Bovendien was de datum opgegevens als ABT 1664.  Ik vermoed dat ze allen (iig tot Johannes) gewoon uit de omgeving Ooij/Echteld komen.


@Martin: die vermelding uit dat boek is van rond 1385. Ik probeer die Spies ook niet met de onze te verbinden...op een bepaald moment houdt dat gewoon op.

Laat ik jullie even helpen met die kaarten:

Gerrit van Doorn


@ Gerrit,

dat protocool dat jij hierboven noemt ken ik niet.

In mijn vorige reactie zei ik al dat Gerrit Hendrickse Spies ook 'de Paltsman' werd genoemd.

Overigens stond er geen eens Leeuwen. Er stond Leuven, een plaats in België als ik mij niet vergis.

Aangezien de datum ook al niet volledig was namen wij aan dat men dacht Leuven te lezen terwijl het dan Leeuwen moest zijn. Leeuwen kwam dus van ons.

Gr.

Frank Visser
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!