stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Zuhm en Cammingha (18e eeuw) o.a. Ameland


Profiel afbeelding

Hallo,

Lars uit Duitsland is op zoek naar de familie Cammingha van Ameland. Op Internet is wel het nodige te vinden over deze familie en ik heb hem ook links gestuurd. De zus van de laatste heer van Ameland, Cahtharina Cammingha was met Ernst von Zuhm uit Pommeren in Duitsland getrouwd. Uit dit huwelijk stamt Ludwig Ernst (von) Zuhm, die kapitein ter zee in Nederlandse dienst was. Op internet is geen Ludwig Ernst maar wel een Ernst Louis Zuhm te vinden. Zou het om dezelfde persoon gaan? Deze Ernst Louis was met Mabile de l'homme getrouwd. In de archieven van Schiedam en Vianen is over dit echtpaar wat terug te vinden (http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mi...mizk_alle=zuhm , http://www.schiedam.nl/ARCHIEF/ARCHI...ANGEN/NT24.PDF). In Schiedam komt alleen een dochter Jacoba Cornelia voor. Vraag van Lars is, of iemand meer gegevens heeft over de familie ZUHM. Overigens schreef Hugo de Groot met vader Ernst van Zuhm, dus geheel onbekend en onbelangrijk zal hij in die tijd niet geweest zijn.

Wie kan helpen?

Met vriendelijke groet,

Freddy

Freddy

Leeuwarden, huwelijken 1628 Vermelding: Ondertrouw op 19 juli 1628 Man : Petrus van Cammingha afkomstig van Ameland Vrouw : Siouck van Ockinga Opmerking : hij is vrijheer van Ameland

Leeuwarden, huwelijken 1628 Vermelding: Attestatie afgegeven op 3 augustus 1628 Man : Petrus van Cammingha afkomstig van Ameland Vrouw : Siouck van Ockinga Opmerking : zij is weduwe van H. Raas

Renee

Hallo Renee,

Hartelijk dank voor je zoektocht en je snelle reactie. Tot aan Catharina Zuhm-Cammingha is wel het één en ander te vinden over de Cammingha's. Lars is nu vooral op zoek naar de afstammelingen van Catharina.

Gegroet,

Freddy

Freddy

Over de familie Cammingha is veel te vinden op internet. En als het een adellijke familie is moet er ook het een en ander in boekwrken over de Nederlandse adel te vinden zijn. Titels heb ik helaas niet echtvoor je (bij gebrek aan blauw bloed in mijn aderen heb ik nooit in dat soort boeken gekeken, maar ik weet wel dat ze bestaan). Is dat niet De Nederlandse Leeuw of Nederlands Patriciaat of zoiets????  In ieder geval zijn het boekenreeksen die in ieder Rijksarchief te vinden zijn.Ik zie het in de gauwigheid teruggaan tot 1395. Ook de familie Zuhm is erg oud en kennelijk ook een voornaam geslacht.

niepoort

Ernest Louis Zuhm geboren ca1672 te Vianen 

hij is getrouwd 27-08-1697 te Vianen met

Maria de la Homme geboren ca1675 te Vianen

kinderen van Ernest en Maria

1.Albertina Justina Zuhm gedoopt 1-02-1698 te Vianen

2.Louise/Louwise Zuhm gedoopt 26-02-1699 te Vianen

3.Jacob Zuhm gedoopt 18-08-1701 te Vianen

4.Louwe Jacoba Zuhm gedoopt 30-09-1702 te Vianen

Renee

Ernst van/von Zuhm geboren 1590 te Pommeren Duitsland

hij is getrouwd 24-05-1624 te Leeuwarden met

Catharina Sickesdr van Cammingha geboren 8-08-1595 

(dochter van Sicke Pieter van Cammingha 1557-1624 ten Catharina Taeckesdr van Cammingha 1562-1630)

zie ook http://www.simonwierstra.nl/Cammingha.htm

http://www.nationaalarchief.nl/webviews/page.webview?eadid=NL-HaNA_1.08.11&pageid=N1720F

Renee

Hallo Renee en Niepoort,

Hartelijk dank voor jullie bijdragen. Gezien het geboortejaar van ca. 1670 kan Ernst Louis geen zoon zijn van het echtpaar Zuhm-Cammingha. Misschien is het een (achter)kleinzoon. Gezien de voornamen is dat goed mogelijk. Wie kent het voorgeslacht van deze Ernst Louis of het nageslacht van Ludwig/Louis/Lodewijk Ernst van Zuhm?

Gegroet,

Freddy

Freddy

Hello partners,

 

I'm looking for any Information about Zuhm family in the Nederlands. There are many great hints but there are too open questions.

 

The coat of Arms from these Zuhms is unknown. I think Ernst and Ernst Louis was imported people, there must be a coat of arms?

 

Unknown too is the year of extinct? How was the last man from the Zuhm family in the Nederlands

 

Ernst Zuhm + before 12.11.1721

Ernst Louis (Ludwig Ernst) Zuhm + before 19.12.1736

Ernst Zuhm * 1695

Ernst Arian Zuhm * 1698

Jacob Zuhm * 1701

Daniel Zuhm * 1723

 

by the records here in that tread and here: https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/doopregisters/zoek/search.nl.pl?v1=&b1=&a1=zuhm&r1=0&v2=&b2=&a2=&r2=0&d1=&m1=&y1=&d2=&m2=&y2=&rs=0&x=0&y=0

 

Are only hints to baptism. There are hints to dead ore marriage events from the family?

 

I think  Ernst Zuhm + before 12.11.1721; Ernst Louis (Ludwig Ernst) Zuhm + before 19.12.1736 and Sophie Jacoba Zuhm + n. 1730 was brothers and sister. Further I think they was grandchilds  from (Johann=Jan) Ernst Zuhm * 1592, + n. 1654 (n. 1676)
oo (1622/1624) Catharina Sickesdr van Cammingha * 1695. There is a missing link?!

 

Maybe a lot of these questions can get an answer from dead ore marriage records in Vianen or Amsterdam, were the family was living..

 

I'm glad about any hints and information.

 

Thanks and  Regards

Severin

 

Severin

In het Amsterdams Archief is o.a. het volgende te vinden:

08-05-1731 - [van] Coppenol, Erven Adriaan - Renard, Johannes - Elandsstraat - Elandsstraat (NZ) - De Salamander, 2 huizen en erven, tussen Konijnenstra... - A11579000268

Fl 5200 Wij Uts:

Gecompareert is Jacob van der Meer, volgens acte op den 10

April 1731, voor Cornelis Vredenhuijs Not: tot Nieuwen-

dam en getuijgen gepasst: en ter secretarie alhier int

procuratie boek van buitene f 90 geregistr: ons Schepen

en vertoond gem: van Susanna van Coppenol, wed. wijlen

Ernst Zuhm, wonende tot Nieuwendam, zijnd de

constituante eenige dogter en algehele erfgen=e van

Cornelia Verburg Wed:e Adriaan van Coppenol, geliede in

die qt. vercogt te hebben aan Johannes Renard twee

huijsen en erve onder een dak genaamt de Salamander

staande en leggende in de Elandstraat aande Noordzij

tussen de Conijne en Harestraten bij den Coper bewoont

werdende, met de thuin daar bij geleegen, nader

uitgedruct in de decreet brief van dato 24 xx 1674 ten

behoeve van de voorn: Adriaan Coppenol verleeden

waartoe sal hij Comt: in qt. voorsz. geliede zo dat

hij daaromme in deselve qte. beloofde onder verband van

alles de voorsz. Constituantes goederen roerende ende

voorsz. perceelen te vrijen zonder arg of list

Oirconde den 8 maij 1731

 

De genoemde Ernst Zuhm heette voluit Ernst Louis Zuhm. Op 17/10/1710 kocht hij van Frederik Berg een huis en erf aan de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam, gelegen tussen de Monnikenstraat en de Molensteeg. Hetzelfde pand wordt weer verkocht op 15/9/1718 aan Willem van der Burg

Hij ging in ondertrouw te Amsterdam op 15/9/1690 met Susanna Coppenol.

De ondertrouwakte in DTB519 p 88 vermeld het volgende:

Den 15 Sep~ 1690

Compareerden als voren Ernst Zuhm van Utrecht (slecht leesbaar, niet zeker of er Utrecht staat)

Capetijn luijtenant ter zee oud 34 jaren in de

Koningstraet de moeder tot Lipstadt

& Susanna van Coppenol van A: oud 24

Jaren in de Warmoesstraet geassist:

Met haer vader Adriaen van Coppenol

[kantlijn]

Hij moeders consent

Goet ingebr:

Acte verleent

Den 4 Octobr:

1690

Deze persoone

Sijn op den 8

Octob. 1690

Tot Nieuwen

Dam getrout

Getuijgt D:

Bruijn, boekhouder van de

Huwelijce zaken aldaer

Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen  geboren:

Willem Zuhm                    gedoopt 28/9/1692, doop Oude Kerk, DTB 13, p 117

Christina Zuhm                 gedoopt 19/3/1694, doop Oude Kerk, DTB 13, p 215

Ernst Zuhm                        gedoopt 7/7/1695, doop Oude Kerk, DTB 13, p 298

Ernst Adriaan Zuhm       gedoopt 18/7/1698, doop Oude Kerk, DTB 14, p. 164

In Amsterdam nakomelingen van Ernst Adriaan Zuhm.

 

Er wordt nog een andere Ernst Louis Zuhm vermeld in een Amsterdamse ondertrouwinschrijving van 7/10/1678, DTB 505 p 282:

Ernst Louwies Zuhm van Leeuwarden , out 34 jaren, woont tot Naerden,

ouders doot, geassisteert met Jacob Elias Rijers & Maria Tijen, van A: wedu Jan Ofsen

van Staden, woont inde Bloetstraet

 

Pieter Hartog

Heel erg bedankt, ze zijn erg interessant en verrijkend informatie. Nu is er al 3x Ernst Louis Zuhm, allen zijn niet hetzelfde, maar hoe te maken? Groeten LS

Severin

ik vermoed dat de hiervoor genoemde Ernst Louis Zuhm uit Vianen (die trouwde te Vianen met Maria de la Homme) en Ernst Louis Zuhm "van Utrecht" (die trouwde te Amsterdam met Susanna Coppenol) misschien neven van elkaar waren.

Maar dan is er ook nog Ernst Louis Zuhm die in 1693 samen met echtgenote Cornelia de Koetinge wordt gemeld bij de doop van dochter Amelia Jacoba Zuhm (Vianen). Deze Amelia Jacoba trouwt trouwens in 1720 te Vianen met Adrian Dublet, j.m. van Aalsmeer.

Het zou natuurlijk kunnen dat deze Ernst Louis Zuhm met Maria de la Homme hertrouwt en dat dan dezelfde Ernst Louis is - indien niet hebben we inmiddels 4 x Ernst Louis Zuhms.........

Pieter Hartog

vond op het internet op volgende link een uitgewerkte stamreeks - daarin wordt de door mij opgevoerde Ernst Zuhm vermeld als broer van de al eerder gemelde Ernst Louis Zuhm en zouden beiden kleinkinderen zijn van het echtpaar Zuhm/Camminga.

http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=DESC&db=lseverin&id=I14444

het zou mogelijk kunnen zijn en het lijkt er op dat beide officieren op de oorlogsvloot waren.

In andere bronnen wordt Ernst Louis Zuhm dan weer opgevoerd als de zoon van het echtpaar Zuhm/Camminga:

Mabile de l'Homme was een dochtervan Jean

Louis de l'Homme, heer van La Fare, de

oudste broer van Jacques de l'Homme. Het

geslacht Zuhm was afkomstig uit de landstreek

Pommeren in het voormalige Pruisen.

Ernst Louis Zuhm was de oudste zoon van

Ernst Zuhm en Catharina van Cammingha.

Zijn vader was aanvankelijk overste in dienst

van de Duitse keizer en later kapitein-majoor

van de Staatse infanterie. In 1635 probeerde

Ernst Zuhm tevergeefs met een keizerlijke

leenbrief de vrije heerlijkheid van Ameland, die

in het bezit van zijn ongetrouwde zwager

Pieter van Cammingha was, in handen te krijgen.

Ernst Zuhm was op zijn beurt een zoon

van Pribbert Zuhm, hofmaarschalk van de hertog

van Pommeren in Wolgast (J.H. Zedier,

Grosses vollständiges Universal-Lexikon

(reprint; Graz, 1962), dl. 40, 1793-1794:

Suhm, Zuhm etc. uit Rügen; A.J. van der Aa,

Aardrijkskundig Woordenboek der

Nederlanden,

dl. 1 (Gorinchem, 1839) 1 SOIS?:

Ameland). Ernst Louis Zuhm was eerst

getrouwd met Cornelia van Cloetingen; uit dit

huwelijk werden in Vianen twee kinderen

gedoopt: Amelia Jacoba op 14 september

1693 en Wenrica op 31 mei 1694, waarover

stadhouder-koning Willem III peetvader was.

Pieter Hartog

Beste collega's,
versies op RootsWeb zijn van mij.
Uit het huwelijk Zuhm / Camminga tot 1657 alleen jong gestorven dochters bekend zijn. Toch had moeten zijn een zoon van Ernst Louis. Misschien ook van andere ouder? De geboorten van de kinderen, in ieder geval tot de Zuhm / Homme en Zuhm / Coppenol niet identiek. De herhaling van de naam en de naam van Ernst Louis Zuhm, dat was waarschijnlijk zeldzaam in Nederland zet een directe relatie is zeer dichtbij. Songs Ik kan niet spreken Nederlands en zijn aangewezen op de hulp die ik krijg mezelf en een collega op google. Bedankt en groeten
lars

[Liebe Kollegen,
die Ausführungen auf rootsweb stammen von mir.
Aus der Ehe  Zuhm/Camminga sind bis 1657 nur jung verstorbene Töchter bekannt. Dennoch soll Ernst Louis ein Sohn gewesen sein. Vielleicht mit andrer Mutter? Auf Grund der Geburten der Kinder, können jedenfalls der Zuhm/Homme und Zuhm/Coppenol nicht identisch sein. Die Wiederholung des Namens Ernst Louis und des Namens Zuhm, welcher wohl in den Niederlanden selten war, legen ein unmittelbare Verwandtschaft sehr nahe. Lieder kann ich kein niederländisch und bin auf Hilfe angewiesen, die ich mir bei einem Kollegen und bei google hole. Dank und Grüße
Lars]

Severin

Moin Lars

Amelia Jacoba Zuhm war die älteste Tochter Ernst Louis Zuhms aus seine 1. Ehe zu Cornelia (van) Cloetinge. Sie verheiratet zu Adriaan Temmick Pietersz, Kaufman zu Amsterdam in 1720.

Ernst Louis Zuhm und eine Helene Zuhm waren Taufpattinen zur Tauf von Ernst Zuhm am 5.5.1695 in Amsterdam (sohn aus die Ehe Zuhm/Coppenol).

Ich bin jetzt auch der Meinung nach das Ernst Zuhm (verh. zu Susanna Coppenol) und Ernst Louis Zuhm (verheirat zum 1. zu Cornelia van Cloetinge, zum 2. zu Mabele de l´Homme) möglicherweis Bruder waren. Nun sollten wir noch herausfinden wer diese Helene Zuhm war. War sie veilleicht eine Schwester dieser Gebrüder Zuhm?

MfG / Pieter Hartog

Pieter Hartog


Goedemorgen,

Bedankt voor de goede tips.

 

Nach meinen bisherigen Informationen, wurde Pieter Temmick, Sohn von Adriaen Temmick Pietersoon und Sofia Jacoba Zuhm, am 22. Juli 1705 in Hervormd, Nieuwezijdskapel getauft.

Demnach kann Amelia Jacoba Zuhm (* 1693) oo 1720 Adriaan Temmick Pietersz kaum die selbe sein? Gab es zwei Ehen Zuhm/Temmic?

Sind die Eltern der Cornelia van Cloetinge und der Mabile de l'Homme bekannt?

Was bedeutet diese Absatz:

"Er wordt nog een andere Ernst Louis Zuhm vermeld in een Amsterdamse ondertrouwinschrijving van 7/10/1678, DTB 505 p 282:

Ernst Louwies Zuhm van Leeuwarden , out 34 jaren, woont tot Naerden,

ouders doot, geassisteert met Jacob Elias Rijers & Maria Tijen, van A: wedu Jan Ofsen

van Staden, woont inde Bloetstraet"

 

Ich konnte ihn nicht übersetzten.

 

Auch diesen Absatz konnte ihn nicht gut übersetzten:

 

"Mabile de l'Homme weduwe Ernst Louis Zuhm in leven kapitein ter zee van het college ter Admiraliteit
te Amsterdam wonende deze stad, geassisteerd met Simon Knappert notaris en procureur deze stad,
constitueert haar dochter Jacoba Cornelia Zuhm, om haar goederen te administreren, wijders om van
de erfenis van Réne de I'Homme, in leven kapitein van een compagnie infanterie onder het regiment
van majoor-generaaI Baron de Bearn, overleden te Deventer, behoorlijke inventaris te maken tegen
de overige erfgenamen, specialijk tegen de aditeur militair Gerrard Jordens."


In welchem Verhältnis stand Kapitän Réne de I'Homme zur Witwe Zuhm?

 

Bedankt en vriendelijke groet

Lars

SeverinPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu