stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Gezocht: informatie over Willem Schouw, geboren 1620 te Oud en Nieuw Gastel, Noord-Brabant.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Heer Schouw,

ik weet bijna zeker dat je problemen gaat krijgen met de voorouders van Hendrick Willemsz Schouw. Zijn vader heet n.l. geen Schouw. Zijn broers en één zuster voeren wel de naam Schouw, doch de oudste zus niet. 

Willem Steven Goortsen, begraven 1 sep 1672 in Hoeven, is een zoon van Steven Goortsen en Toentken Arnolds. Willem voornoemd huwt vóór 1622 met Geertruijd Hendricksdr Schouw, geboren tussen 1590 en 1605, en begraven 1 apr 1678 in Hoeven, dochter va Henrick Anthonisz Schouw en Tanneken Rochusdr. Willem en Geertruid kregen 7 kinderen, waaronder Hendrick, en 6 nemen de naam van de moeder aan. Niets bijzonders, dat gebeurde destijds veel meer.

Hendrick tr. (1) Maria Marcelis d'Oers, gedoopt Oud-Gastel 26 apr 1653, en begraven aldaar 8 mrt 1684. Hieruit 4 kinderen alle in Oud-Gastel gedoopt. Hij tr. (2) 26 feb 1688 voor de schepenbank te Roosendaal en voor de rk kerk 8 feb 1688 met Anna Winteroy, uit Maaseik, begraven 27 mrt 1704 te Oud-Gastel.

RAWB Hoeven 206 R 688, 08-10-1672
Scheydinge en deylinge, met contract tusschen de weduwe en erffgenamen Willem Steven Goorts, 8 Oct 1672.
Scheydinge & deylinge de welcke syn maecken & doende met consent van de heere & onderstaen van schepenen, de kinderen & erffgenamen wylen Willem Steven Goortsen, met name Cornelis Jacobs van Eeckelen, als getrout hebben Tanneken Willems, Hendrick Pieter, de kinderen wylen Quiryntken daer voocht & toesiender van syn Willem Cornelisz Hopstaeken & Steven Willem Stevens, Anthony den outsten, Anthony den Jonghsten, & Steven Willem Stevens, alle kinderen kints kinderen & aengetrouwe van wylen den voors Willem Stevens, alleenlyck van erffgoederen by wylen den voors Willem Stevens metter doodt ontruymt & naergelaten mitsgrs oock van erffgoederen ofte inmeublen als voor van Truyken Hendricx hare moeder, weduwe wylen den noch geseyden Willem Stevens, haer by provisie mede overgegeven & laeten deelen op conditie maer stellen deses geexpresseert soo & gelyck volght.

RAWB Hoeven 206 R 691, 15-02-1681
Staet en wtcoop, tusschen de voocht, en toesiender over de kinderen wylen Pieter Wilm Stevens, en de moeder der voors. kinderen, ofte haeren tegen woordigen man, gemaeckt den 15 february en 7 meert 1681.
Staet en inventaris die makende is Cathelyna Cornelis Redelycx weduwe wylen Pieter Willemse Stevens Schouw geassisteert met Adriaen Adriaensse van Aert haren bruydegom en in desen gecoren vooght met Anthony Willem Stevense Schouw als vooght en Jan Hendrick Redelycx als toesiender over de twee kinderen wylen den voors Pieter Willem Stevens Schouw en daer moeder aff is de voors Cathalyna Cornelis Redelycx met namen Willem en Cornelis Pieters Schouw vande goederen by wylen den voors Pieter Schouw metter doot ontruymt en naergelaten soo profytelyck als onprofytelyck gelyck hy die met de voors Cathalyna Corns Redelycx heeft gepossideert en beseten in voegen als volght.

RAWB Hoeven 206 R 691, 10-03-1683
Staet, scheydinge en deylinge gemaeckt by d'erfgenamen wylen Geertruy Hendricks Schouw  den 10 Meert 1683.
Staet & inventaris die onder malcanderen maeckende syn Anthony Willemssen, Pieter, & Hendrick Willemssen, Cornelis Jacobs van Eeckelen als in houwelyck gehadt hebben Tanneken Willemsen voor hen selven als mede voocht van weesen wylen Quiryntken Willemsen verweckt by Jacob Willem Quiryns, den voors Anthony Willemssen als oom & voocht van kinderen wylen Steven Willemssen, daer moeder van is Barbara Jacobs van Eeckelen. 
Item den voors Pr Willemen als voocht van kinderen wylen Anthony Willem Stevens den jonghsten, daer moeder van was Maria Pieter Gulden, tsamen
kinderen & kintskinderen wylen Willem Steven Goortsen, & Truyken Hendricx Schouw vande meubele goederen & moblen als andere innecomen byde voors Truyken metter doodt ontruymt & naergelaeten alles in conformite vanden testamente daervan synde gepasseert voorden nots. van Bergh tot Etten &
seeckere getuygen, in date 12 marty 1678 soo volght.

En zo is er nog veel en veel meer.

In Oudenbosch woont een gepensioneerd leraar Schouw, die met mijn hulp circa 10 jaar geleden in het archief aldaar zijn familie heeft uitgezocht. Ik heb al zijn akten getranscribeert. Neem eens contact met hem op.

Ger Klein

Dus Willem Schouw is helemaal geen Schouw, maar een Goortsen? Dat verklaart waarom ik nergens informatie kan vinden over Willem ''Schouw''. Duizend maal dank! De zoektocht gaat verder :)

In Oudenbosch woont een gepensioneerd leraar Schouw, die met mijn hulp circa 10 jaar geleden in het archief aldaar zijn familie heeft uitgezocht. Ik heb al zijn akten getrancribeert. Neem eens contact met hem op.

Zou u mij misschien zijn contactgegevens kunnen doorsturen?

M. Schouw

Stuur je email adres via mijn profiel. Hij heet Jan Schouw, ik heb zijn email adres uit 2007 en circa 20 emails die de familie betreffen. Kan ik ook doorsturen.

Ger Klein

Stuur je email adres via mijn profiel. Hij heet Jan Schouw, ik heb zijn email adres uit 2007 en circa 20 emails die de familie betreffen. Kan ik ook doorsturen.

Ik zal mijn e-mailadres doorsturen.

M. Schouw

Waar zouden we zijn
Zonder Ger Klein!

Het lijstje zou dan worden als volgt, als ik het goed zie.

Willem Steven Goortsen x Truyken Hendricx Schouw, uit dit huwelijk zeven kinderen:

Tanneken Willems x Cornelis Jacobs van Eeckelen
Hendrick Willemssen x Maria Marcelis d'Oers
Pieter Willemse Stevens Schouw x Cathelyna Cornelis Redelycx
Quiryntken Willemssen x Jacob Willem Quiryns
Anthony den Outsten = Anthony Willem Stevense Schouw x Stoffeltien Marinus van den Eijnde
Anthony Willem Stevens den Jonghsten x Maria Pieter Gulden
Steven Willem Stevens x Barbara Jacobs van Eeckelen

Pauwel

@Pauwel

Niet zo bescheiden Pauwel.

Wat je noemt is helemaal correct.

Rest nog dit.

Steven Goortsen gehuwd Toentken Arnolds hadden ook minstens 6 kinderen.

Behalve Willem, heb ik alleen Catharina Steven Goortsen gehuwd met  Jan Hendricxen de jonge Timmermans. Broers zijn Arnold, Rombout, Merten en Tanneken Stevens. De erfdeling luidde:

RAWB Hoeven 206 R 681, 12-03-1633
Scheydinge en deelinge vande erffdeelinge voorde kinderen Steeven Goertsen & Toentken Arnoltsdr. houwelicxlieden beyde zalr . Den xii Meert 1633.
Compareerde voor Schepenen vande Hoeven naergenoempt, Willem, Arnolt & Rombout Steven Goertsen soenen voor haer selven. 
Item Jan Hendricxen Timmermans als getrouwt hebbende Catharina Steven Goertsen dochter oock voor hem selven. 
Item Merten Steevens oock voor syn selven, mitsgaders Tanneken Steven Goertsen dochter gevoocht met Nicolas Adriaensen Tack meyer alhier haeren gecooren voichde in desen. Bekennen naer voorgaende estimatie en blinde lothinghe gepaert, gescheyden en gedeelt te syn van alle den iegelycke goederen haer lieden t'samen naergelaten wylen henne ouders zalr. En is vuyt cracte van blinde loothinge ten deele bevallen aen Willem Steevens soen dat hy voor hem en synne naercommelingen sal hebben en behouden in rechten en vryen eygendomme ierst voor syn vaders goet, omtrent een bunder weyden in twee paerceelen gelegen tegens ...........

Ik heb vragensteller Max Schouw de hele genealogie voor zover ik die heb gestuurd.

Ger Klein

Ger Klein

Ik houd mij ook aanbevolen voor een kopie van deze genealogie.

Met groet,

Ron Schouw

Ron Schouw

Is er iets bekend over kinderen van oude Antonie Willems en Stoffeltien Marinus van Eijnde?

Ron Schouw

Beste Ger,

Heel interessant. Ik beheer de stamboom Generatie Schouw.

Ik zie dat Hendrick op 6 maart 1684 begraven is en in februari 1688 trouwt met Anna Winteroij uit Maaseik. Ik heb staan dat Hendricus Willemse Schouw, geboren omstreeks 1650 in Oud en Nieuw Gastel, overleden 4 juni 1711 in Oud en Nieuw Gastel. Hij huwt op 25 september 1674 met 
Maria Marsillius d'Oers en op 26 februari in Roosendaal met Anna Daniels van Wintelroij uit Oirschot. Anna is gehuwd geweest met Nicolaes Huijgens, notaris en procureur in Roosendaal, op 4 december 1679 en op 2 februari 1672 in Roosendaal met Marijnus Loncken.

De personalia van Anna Winteroij of van Wintelroij is onduidelijk. Uit notariele stukken in Oirschot staat Hendrickus Schouw vermeld als ex-b urgermeester van Gastel en in die stukken staat ook Anna Daniels van Wintelroij...

Ik wil ook graag in contact komen met Jan Schouw uit Oudenbosch.

Frans Schouw

Beste Frans,

neem via mijn profiel even contact op en noteer je e-mail adres.

Ger Klein

Ger Klein

Heren,

Was lang afwezig in verband met stage/school. Ga me nu weer focussen op het onderzoek naar mijn familiegeschiedenis. Even een paar korte updates:

- Heb contact gezocht met Jan Schouw, dit is niet gelukt. Weet niet of het e-mailadres nog in gebruik is, zou wel eens verouderd kunnen zijn.

- Huidige stand van zaken: https://www.myheritage.nl/site-family-tree-444765571/schouw?familyTreeID=1

Zoals jullie kunnen zien, ben ik niet verder gekomen dan Steven Goortsen. Kan helemaal niks over deze man vinden. We kijken verder...

M. Schouw


Het lijkt me dat er dan een foutje in je lijn voorkomt:

Petrus Johannes Schouw *Oud en Nieuw Gastel 24-2-1909, +Oudenbosch 9-8-2000, trouwde Oude en Nieuw Gastel 13-5-1933 met Elisabeth Johanna van Zimmeren *Oud en Nieuw Gastel 2-11-1909, +Roosendaal 17-2-1985, dv Adriaan van Zimmeren en Maria Lazaroms.

Zijn broer Paulus Schouw *Oud en Nieuw Gastel 9-3-1902, +Vught 21-12-1972, trouwde Oud en Nieuw Gastel 16-10-1937 met Petronella van Hal *Oudenbosch 20-8-1915, +Oudenbosch 18-11-2000, dv Jacob van Hal en Adriana Brouwers.

Ron SchouwPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!