stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Ouders Margaretha van Tetrode

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Ik vraag me steeds meer af, hoe je de tekst op het familiegraf in de Oude Kerk moet duiden.
Lodewijk Arentsz starf in den oorlog tot Overschie onder het gebied zijns vaders 1488 wiens wijve was Margaretha van Tettrode.

Gezien de leeftijd van Arent Vrancken zal Lodewijk bij zijn overlijden ergens rond de 25 à 30 jaar oud geweest zijn. Wanneer de bovenstaande tekst uit 1488 dateert, dan was hij dus òf al weduwnaar van Margaretha, òf "wijve van" slaat op de vrouw van zijn vader.
Het eerste is onwaarschijnlijk; het tweede is onjuist.

Dat zou betekenen, dat de tekst van veel later dan 1488 dateert en boet ze ook in aan geloofwaardigheid.

Mijn hypothese is, dat Lodewijk was gehuwd met Margriete Martijn Willemsz, en dat het veel later aangebrachte grafschrift gebaseerd is op foute herinneringen of verhalen. Zij heette wel Margaretha, maar geen Tetteroo. Die naam is op een andere manier (Alijt) verbonden met de familie.

Helaas valt deze hypothese voor zover ik het nu kan overzien niet te verifiëren.

Onderzoek naar Margriete Martijn Willemsz en haar vader (de precieze tekst van de Leidse lijfrenten) werpen misschien nog licht op de zaak.

Jan Clavaux

De naam Tetterode was misschien gebaseerd op het familiewapen? Nu waren er nogal families die eenzelfde wapenfiguur voerden maar toch niet aantoonbaar familie van elkaar. Was er een Maerten Willemsz in Leiden die een op Tetterode gelijkend wapen voerde?

Annemarie57

Bedankt voor de reacties.

Ik vond wellicht nog iets interessants door op Machteld Jansdr. Van Tetrode graf te googlen. Het doc bestand staat hier als derde (https://www.google.nl/search?rlz=1C1TIGY_enNL703NL703&q=Machteld+Jansdr.+Van+Tetrode+graf&oq=Machteld+Jansdr.+Van+Tetrode+graf&gs_l=psy-ab.3..33i160k1l3.2279.3146.0.3273.5.5.0.0.0.0.77.300.5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..0.3.162.kSiNgO5HFIc) 

het volgende staat hier in: 

"Jan Willemsz. van Tetrode, overleden vo-or-1483, trouwt Katrijn NN, overleden vo-or-1485
Gegevens genealogie van Tetrode 1300-1600

Zijn beroep was brouwer en hij was betrokken bij de lakennijverheid
Als brouwer genoemd in 1477 samen met o.a. Jan Aerntsz. van Tetrode
In 1481 genoemd, behoort hij tot de Hoekse partij samen met Danel,
Dirc, Jan en Willem Aerntsz. van Tetrode

1442/43 Jan van Tetrode wordt poorter van Leiden

1468, 19 aug, Claes Pietersz. bakker, verkopen aan Katrijn die gehuwd
is met Jan van Tetrode.

1485, Katrijn van Tetrode en Adriaen Jansz. van Tetrode sijn beiden
gestorve, ten drie van hoir beyder erfgename genoemd Claas Griep,
Cornelis Jacobs en Lodewijk Aerntsz. en wonen te Delft"

Deze gegevens komen dus uit de Genealogie van Tetrode, periode 1300-1600, ik ga deze nog proberen te raadplegen aangezien er ook nog een bronvermelding voor bovenstaande in zal staan. 

Als ik de goed zie was Adriaen Jansz van Tetrode dezelfde als Aernt van Tetrode die op de site van Marcel als zoon van Jan Willesmz staat (hoewel het in de vermelding uit 1485 net lijkt alsof hij met Katrijn getrouwd was). En als dat correct is zijn volgens de heren Claas Griep, Cornelis Jacobs en Lodewijk Aerntsz alledrie erfgenamen omdat zij  getrouwd waren met dochters van Jan Willemsz en Katrijn. Apart is dat een andere zoon van Jan, Michiel nog tot 1528 zou hebben geleefd en hier niet genoemd werd, maar wellicht dat al bepaald was dat de genoemde erfenis naar de dochters zou gaan. Op de site van Marcel staat ook het volgende: 

"VIII-28 Aernt Jansz. van Tetrode inwoner van Leiden in 1468" (Adriaen Jansz?)

-"VIII-24 Machteld Jansdr. Van Tetrode gehuwd met Cornelis Jacobs, haar grafzerk in de Pieterskerk te Leiden."

-"VIII-25 Maritgen Jansdr. VanTetrode gehuwd met Claes Grip" (ik neem aan dat dit Claas Griep is) 

-"VIII-22 Alyt Jansdochter van Tetrode, overleden tussen 1544 en 1557, gehuwd 1e met Lodewijk Aernt Franckenzoon waaruit een dochter Katrijn en 2e met Pieter Pieterszoon de Grebber. Gerrit van Raephorst schaakt in 1508 de dochter Katrijn ( ook wel Katrijn de Grebber genoemd)"

Het tweede huwelijk met Pieter de Grebber van Alyt is dus omstreden, en Katrijn de Grebber geen dochter was van Lodewijk, aangezien zij in 1508 13 jaar was en Lodewijk in 1488 was overleden.  Als ik het goed zie is het bericht uit 1485 wel een aanwijzing dat de vrouw van Lodewijk een dochter van Jan Willemsz was, en dat die vrouw hoogstwaarschijnlijk wel Alyt van Tetrode was. Graag verneem ik jullie mening over bovenstaande. 

Met vriendelijke groet,

Jochem de Witt

Jochem

LINK naar het DOC-bestand

Ik denk dat Frans Angevaare wel interesse heeft. Ik stuur hem even een mailtje.

Jan Clavaux

Dank je wel Jan. Over de oorspronkelijke vraag kan ik niet zoveel zeggen (niets eigenlijk), maar de discussie voerde naar Pieter de Grebber en Alijt van Tetrode, misschien daar wel iets over.
Op de 1e plaats: de site van Marcel van Tetrode is voor zover ik me heriinner geheel gebaseerd op de gedrukte genealogie Van Tetrode 1300-1600 (die ik hier op mijn bureau heb liggen). Of op de site ook de bronvermeldingen staan, heb ik nu niet nagekeken. 
Feit is in elk geval dat Alijt Jansdr van Tetrode weduwe was van Pieter de Grebber: in de Grote Bewijzen B f.223v op 30-06-1544 wordt ze letterlijk zo genoemd, en ook op 28-11-1530 komt ze zo als belender voor. In ORA leiden 41 f.333v (scan 322) komt ze ook voor, als Jonffrou Alijdt Pieter die Grebbers wede (zaak overigens tegen de weduwe van ene Lodewijk die Grebber). 
Of ze dan eerder getrouwd geweest is is veel minder zeker. Sterker, helemaal niet zeker. De Gen. van Tetrode verwijst naar Batavia Illustrata, maar daar is op p.1058 alleen sprake van Ioffrouwe Catharina, dogter van Pietert die Grebber en Ioffrouw Alijt van Tetrode
Er is wel een bronverwijzing in de Gen. van T.  die zegt: 1518/1517, februari 6, Pieter de Grebber gehuwd met Alyt Jansdr te Leiden en Katryn dochter van Alyt uit een eerder huwelijk met Lodewijk Aernt Franckenz (817.4 pp. 13-15-vo).  Ik weet niet waarnaar dat verwijst. 
Lodewijk Aernt Francken heb ik in Leidse bronnen niet kunnen vinden. De Genealogie De Grebber, waar de site van Jan van Hout naar verwijst, staat in Jaarboek CBG 1955.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Beste Frans, 

Bedankt voor de reactie.

Houdt de vermelding van Alyt en Pieter de Grebber uit 1517/1518 in dat zij in een van die jaren getrouwd zijn, of waren zij daarvoor al getrouwd? Als het het eerste is, kan Catharina dochter van Alyt en Lodewijk Aert niet de Catharina de Grebber zijn die in 1509 werd ontvoerd. 

Heeft u ook de vermelding uit 1485 van Katrijn, Adriaen van Tetrode en o.a Lodewijk Aerntsz kunnen terugvinden in het boek? Na nog eens kijken lijkt het mij dat Katrijn en Adriaen beide kinderen van Jan Willemsz waren en dat na hun dood de echtgenoten van hun drie zussen als erfgenamen worden genoemd. Het lijkt mij dat dit een aanwijzing kan zijn dat er een dochter van Jan Willemsz getrouwd was met Lodewijk Aertsz, aangezien hij als erfgenaam wordt genoemd. Ook in het boek Van Tetterode wordt het huwelijk en dochter genoemd, hoewel we dus niet precies weten waar naartoe wordt verwezen. 

Met vriendelijke groet,

Jochem de Witt

Jochem

Dank je wel, Frans.

Die verwijzingen zijn inderdaad een groot probleem.
Zoeken in Leiden op inventarisnummer 817.4 levert ruim 42 hits op, zelfs als ik de zoekperiode beperk tot 1515-1520 Niet blij

Jan Clavaux

@ Jan: de vermelding 1518/1517 februari 6 doet me nu vermoeden dat het een verwijzing naar een stuk uit het Hof van Holland kan zijn. Immers, daar gebruikten ze de Hofstijl (09-02-1517) terwijl het elders al 09-02-1518 was. 
Het inventarisnummer 817 is echter van 1681, maar inv.nr 1817 is een dingtalenboek dat loopt van dec 1517 - mrt 1518. Da's wel toevallig... 

@ Jochem: ik heb die bronvermelding letterlijk overgenomen dus je leest evenveel als ik. Wat het inhoudt weet ik niet. Maar aangezien Katrijn al in 1509 werd geschaakt en bij Pieter en Alijt uit de koets werd getrokken, zullen ze toen al wel getrouwd geweest zijn.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Jochem, dat stukje uit 1485 is gewoon precies hetzelfde als wat in het boek staat. Maar nu dat ook een gelezen hebbende, is het wel duidelijk dat ze het daarop gebaseerd hebben dat een dochter van van Jan Willemsz van Tetrode met een Lodewijk Aerntsz getrouwd was. Maar als dat dezelfde is als degene die in 1488 is overleden, dan is, zoals eerder opgemerkt, het onaannemelijk dat geschaakte Katrijn een dochter van die Lodewijk was.
Blijft natuurlijk de vraag wat de bron is uit 1517/18 waarin zou staan dat ze juist wel een voordochter van Alijt was.

groeten, Frans

Frans Angevaare

Beste Frans,

Bedankt voor de reactie. We zouden inderdaad eigenlijk moeten weten wat er precies in 1518/17 vermeldt werd. 

We weten wel dankzij de notities die Annemarie heeft gevonden dat een dochter Katrijn van Lodewijk Aertsz gehuwd was met Hieronimus van den Dorpe én dat Lodewijk gehuwd was met een Van Tetrode (waarschijnlijk dochter van Jan Willemsz) gezien zijn optreden als erfgenaam. Of Katrijn die met Hieronimus trouwde dezelfde is als Catharina de Grebber blijft dus onzeker, als de sterfdatum van Lodewijk Aertsz klopt kan dat niet. Men zou denken dat Alyt twee dochters genaamd Catharina kreeg, maar aangezien de vermelding van 1518/1517 waarschijnlijk een stuk uit het Hof van Holland is, vermoed ik dat het  over de 'schaking' gaat, en aangezien daar de dochter Katrijn van Lodewijk en Alyt genoemd wordt, is zij mogelijk Catharina de Grebber . Mogelijk is natuurlijk dat Catharina de Grebber later met Hieronimus van den Dorpe is getrouwd. 

Zouden we dan wel kunnen zeggen, in combinatie met het rouwbord (uit ca 1564, getekend in 17e eeuw (1680?)) met de wapens Van den Dorpe-Van der Meer-Van Tetrode, dat het wapen Van Tetrode dus van  een dochter van Jan Willemsz komt (Alyt), het wapen Van der Meer van Lodewijk Aertsz en het wapen Van den Dorpe van Hieronimus komt? Maria is dan naar ik aanneem zijn dochter. 

Met vriendelijke groet,

Jochem de Witt

Jochem

De naam Lodewijk als zoon van Pieter Pietersz de Grebber en Alijt zou wel mooi passen als zij weduwe was van Lodewijk Aernt Vranckenz. Het was gebruikelijk om een zoon naar een  overleden eerdere echtgenoot vernoemen en een dochter naar een overleden eerdere echtgenote.

Ook was het gebruikelijk om snel te hertrouwen zodat ALS Alijt inderdaad eerst met Lodewijk getrouwd was en later met Pieter, het tweede huwelijk vermoedelijk kort na 1488 plaats zal hebben gevonden. (Tijd genoeg dus voor het verwekken van een schaakbare Katrijn in 1509)

Het kan natuurlijk ook best dat Alijt uit beide huwelijken een dochter Katrijn had. Als de oudste Katrijn vernoemd werd naar Alijt's moeder en de moeder of oma van Pieter de Grebber heette ook Katrijn, dan werd er opnieuw vernoemd. Ik ken wel gezinnen met 3 gelijknamige Maritges die alledrie volwassen werden.

Annemarie57

Bij de tekening van de kwartieren Paffenrode/Van Dorp zit nog een blaadje met een een beschrijving van nakomelingen van Jeronimus  van Dorp. NIet zo'n beste kwaliteit natuurlijk, maar wel te lezen is dat hij 3 dochters had: 1. Maria, diemet Henrick van Paffenrode trouwde; 2. Louise, x heer Guilam Seegers heer van Wassenhoven, en 3. Philipote, x Johan Hoots (boots?) burgemeester van Mechelen.
In JB CBG 1973 vond ik dat de vader van Hendrick van Paffenrode ook een Hendrick was, en die was me al bekend als zijnde getrouwd met Margaretha van Montfoort. Dat komt uit Batavia Illustrata, maar wordt bevestigd in een attestatie uit 1584 (ORA 79A/333v scan 35) waarin een aantal lieden getuigen over de wapens van de vooroduers van Hendrick van Paffenrode (Paffenrode en Montfoort, de bovenste twee op de wapentekening).
De bovenste vier wapens zijn dus van de grootvaders van Hendrick van Paffenrode junior - een bevestiging dat er een huwelijk Paffenrode/Blitterswijk was vond ik niet; Margaretha's ouders waren Floris Jacobsz van Montfoort en Beatris van Lis (waarom die het wapen Heerman van Oegstgeest droeg weet ik zo gauw ook niet.

Dat betekent ook dat de tweede groep van 4 wapens van de grootouders van Maria van Dorp waren: Jeronimus van Dorps ouders waren dus Pont van Dorp x Van der Vare; en Katrijns ouders waren Van der Meer en Tetrode (ik zeg niet die namen kloppen, het is wat de wapentekening laat zien). Katrijns vader was Lodewijk Aerntsz (dat staat vast o.g.v. haar belening). Die zou dan getr. geweest zijn met een Jan Willemsz van Tetrodedochter. Dat moet ook wel kloppen o.g.v. de akte uit 1485 waarin Lodewijk als erfgenaam wordt genoemd. 
Blijft nog de lijfrente uit 1481 - er staat niet bij dat Margaretha Martijn Willemszdr getrouwd was met Lodewijk Aerntsz, maar het is aannemelijk omdat ze allebei begunstigde zijn en in De;ft wonen. Maar die Margaretha stierf pas op 15-12-1501 en de rente staat dan ook voor de laatste keer als betaald vermeld in het boekjaar 1502. Dus hoe valt dat nu te rijmen? 

Katrijn, de moeder van Maria van Dorp, was dus degene die (als peuter waarschijnlijk) in 1489 werd beleend, waarna haar man Jeronimus van Dorp in 1520 opnieuw hulde deed. Katrijn was toen allang volwassen, mogelijk trouwden ze pas in 1520. 
Dat de geschaakte Katrijn pas 13 jaren oud was, staat in een sententie van het Hof van Holland uit 1515. Die is in gedrukte vorm uitgegeven en hier na te lezen. Katrijn was dus van ca. 1496. Ik hou het er maar op dat er twee Katrijntjes waren, al of niet met dezelfde moeder.

Groeten, Frans

 

Frans Angevaare

Tsja Frans, hoe meer antwoorden er gevonden worden hoe meer vragen die op zich weer oproepen.

 

Edit: Voor wat betreft die wapens staan die afgebeeld? Ik ken geen huwelijk Pont van Dorp -Van Vare. Zou wellicht Van Varick bedoeld kunnen zijn? Wat zijn de afbeeldingen op de wapens?

Annemarie57

Niet echt belangrijk, maar Philipote was inderdaad gehuwd met Johan Hoots.

Jan Clavaux


Ik kan niet goed zien wat er staat op het wapen Van der Vare, een hond of paard (?) wit (of zilver?) op zwart. 

Bij de tekening van het wapenbord staat ook nog het volgende: "Volgens een eigenhandige verklaring van F. Buys en P. Heucklum had Jacob van Paffenrode, drossaart van Gorinchem, erbij geschreven dat de zerk lag in de St. Romboutskerk te Mechelen en dat `de steene sark met de kelve is aengeslagen bij Floris van Paffenrode van Paftaert sonder eenig recht'. M1680" Jacob van Paffenrode stierf in 1652, dus als ik het goed zie is de tekening vóór dat jaar gemaakt. Een ander wapenschild (http://cbgfamiliewapens.nl/databank/indeling/detail/start/2?q_searchfield=paffenrode) moet van een kleinzoon van Hendrick geweest zijn. Op dit rouwbord staat nog wel het Van den Dorpe wapen, maar niet meer Van Tetrode en Van der Meer, aangezien het twee generaties verder is. De kleinzoon van Hendrick van Paffenrode was volgens mij bovengenoemde Jacob (opvallend is dat de tekening uit 1647 is, terwijl Jacob van 1617-1652 drossaard van Gorinchem geweest zou zijn en in 1647 dus nog niet overleden zou zijn). Mocht iemand weten hoe zijn vader heette verneem ik dat graag, verschillende genealogiesites stellen dat dat Hendrick een zoon Johan had, en dat deze Johan de vader van Jacob was. Het graf waar het tweede wapenbord (tekening uit 1647) bij hoorde stond in Gorinchem, en aangezien Jacob daar drost was neem ik aan dat het het graf van hem was, mede gezien het feit dat hij zelf dus meer wist over het graf van Hendrick van Paffenrode die, als ik het goed heb, zijn grootvader zal zijn geweest.

Om nog even terug te komen op Tetrode. Als ik het goed zie kunnen we dus concluderen dat Maria van den Dorpe een dochter van Katrijn is, en dat deze Katrijn weer dochter was van Lodewijk Aertsz en Alyt, de dochter van Jan Willemsz van Tetrode. Dan behoort de moeder van Katrijn inderdaad tot de tak van Aert van Tetrode die vooral in Leiden woonde, hoewel zij dus niet Margaretha heette zoals in de Navorscher te lezen staat, maar Alyt. 

Met vriendelijke groet,

Jochem de Witt 

JochemPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!