stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Salomon Hendricksz Coster, huw 1643, ovl 1659, regio Den Haag

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

op het gevaar af dat ik, door na 44 reacties binnen te vallen, iets zeg wat misschien al bekend was - over de vermelding in het Leidse Bonboek van 1716.  Dat huis was eigendom van een Salomon Koster die in 1715 in Den Haag overleed. Het huis werd getaxeerd voor de impost op de collaterale successie dd 15-04-1715 (zie link p.43, scan 56 van het Memoriaalboek 210+7). 
Nicolaes van der Lis was dus erfgenaam van een jongere Salomon Coster.

gr, Frans

Frans Angevaare

Dank je wel, Frans, dat maakt de inschrijvingen in het bonboek beter te begrijpen.
Het gaat dus inderdaad niet om de gezochte Salomon.

Jan Clavaux

Dank je wel Frans. Die Salomon Koster moet wel ergens in de lijn van Salomon Hendricksz Coster liggen. ik heb hem nog niet kunnen plaatsen. Wel dat Salomon's Hendricksz Coster's dochter Geertje vermoedelijk de moeder van Nicolaas van der Lis was zie http://www.deklokkenmakervanheemstede.nl/wp-content/uploads/Stamboom-Coster-1.pdf .

Rob

@ JP Ouweltjes : interessant de theorie van Heijltgen; daar kan ik mee verder. Hoop op een voltreffer; bedankt!

Rob

In een van de akten wordt gerefereerd aan de ouders van Heijltgen. Die waren in 1632 kennelijk dus nog in leven. Lijkt me goed om de betreffende akte beter te bestuderen.

JP Ouweltjes

Testament van Salomon Koster met als enige erfgenaam Niclaes van der Lis

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=310&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U113a003&minr=3372193&miview=ldt

 

Aktenummer:
 

187

Datum:
 

11-02-1707

Soort akte:
 

Testament

Notaris:
 

C. DE COOLE

Personen:

Testateur: Salomon Coster

Voornaam: Salomon
Achternaam: Coster
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: Driebergen

Erfgenaam: Niclaes van der Lis, neef

Achternaam: Niclaes van der Lis, neef
Rol in akte: Erfgenaam
Beroep: coopman
Woonplaats: Utreght
Toegangsnummer:
 

34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer:
 

U113a003 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  ]

 

A van Egmond

Rob, de voorgaande inschrijving in het bonboek geeft wel enige richting: het betreffende huis werd op 31-12-1697 getransporteerd aan Jacob le Pole als voogd over het enige  weeskind van Hendrick Coster. Dat was dus Salomon, ook op 11-08-1716 wordt die het enige nagelaten weeskind van Hendrick genoemd.

gr, Frans

Frans Angevaare

Trouwboek alle gezindten Haarlem 3 juni 1632: Leonaert Andriessen weduwnaar van den Briel, en Heijltge Hendricx jongedochter van Haerlem. [link]

JP Ouweltjes

Nog meer leuks op deze pagina. Ik herken hierin doctor Vlackveld gehuwd met Lijsbet Grave die door A van Egmond genoemd werden, tezamen met Cornelis Grave, allen woonachtig in Haarlem. Van deze Vlackveld is het nodige bekend, google maar eens.

Ik vermoed dat de moeder van Lijsbet en Cornelis Grave eveneens een zuster was van Salomon.

JP Ouweltjes

En hier dan het huwelijk waar ik naar op zoek was. Trouwen Haarlem alle gezindten op 26 juni 1626 van Jacques de Graet en Aeltgen Heijndricx, beide van Haarlem [link]

JP Ouweltjes

Ik vermoed dat je helemaal goed zit; ik kijk in de index van de Doopsgezinde Schriftjes van Kool en daar zie ik dat er akten zijn van "Jacques Jacquesz de Graet gehuwd met Aeltgen ​Hendricksdr Coster (!)​. TOP!! Heb ooit een alfabetische lijst gekregen van deze 4 schriftjes; 124 pagina's met duizenden namen en verwijzingen naar notariële akten.

Rob

Resumerend hier mijn beeld op de kwestie.

Salomon Hendricksz Coster heeft de volgende zusters:

  • Aeltgen Hendricx gehuwd te Haarlem 26 juni 1626 met Jacques de Graet
  • Heijltgen Hendricx gehuwd te Haarlem 3 juni 1632 met Leonard (Leendert) Andriessen de Vijvere.
  • Annetgen Hendricx Costers gehuwd met Dirck Huijgen Backer. Huwelijk niet gevonden te Haarlem tussen 1626-1634.

Ik denk dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat Salomon daadwerkelijk uit Haarlem afkomstig was. Het huwelijk van zijn ouders, waarvan ik vermoed dat het om een Hendrick en een Aechtgen gaat, zal grof geschat tussen 1595 en 1605 liggen. Ook begrijp ik dat zij in 1632 nog in leven waren. Helaas gaat het trouwboek alle gezindten niet voldoende ver terug om uitsluitsel te krijgen. 

Daar houdt het voor mij zo'n beetje op.

JP Ouweltjes

Geweldig allemaal; veel dank; ik kan hier zeker mee verder. Nu nog het overlijden van Salomon Coster. Zijn laatste notariële akte tekent hij zelf op 20/8/1659. Op 1/1/1660 schijft Christiaan Huygens dat Coster is overleden. Dus in die tussentijd moet Salomon overleden zijn. Meer precies maar speculerend:Huygens schrijft begin december 1659 aan dezelfde persoon als op 1/1/60 en zegt dan niets over het overlijden, dus ik denk dat het in de 2e helft december van 1659 is geweest. Mijn vraag: wordt een overlijden altijd geregistreerd en in de plaats waar de persoon is overleden?

Rob

Ik vrees dat je zijn begraven niet gaat vinden indien hij is overleden te 's-Gravenhage. De gaardersregisters gaan niet ver genoeg terug. Maar ik durf Christiaan Huijgens in dit geval op zijn woord te geloven :-)

JP Ouweltjes


Wat in die tijd wordt geregistreerd is begrafenis in de boeken van de kerk waar dat heeft plaatsgevonden. Vaak hierbij vermeld iets over lijkwade, aantal keer luiden van de kerkklokken en de kosten (belasting??)

Ook kun je in de registers van weeskamers wel data terugvinden als inventaris van de boedel wordt opgemaakt of in de notariele akten van de executie van een testament.

Dit zijn m.i. wel gegevens die moeilijker te vinden zijn dan doop en huwelijk.

A van Egmond
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!