stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Salomon Hendricksz Coster, huw 1643, ovl 1659, regio Den Haag

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Het weesboek kan idd nog wel eens wat opleveren. Daarin wordt het gezin van Jannetje en Salomon vermeld. In de tweede verzamelindex 1585-1852, nadere toegang inv. 3078 [link] wordt, als ik het goed interpreteer, verwezen naar inv. 152 akte 85 anno 1660. De kinderen zijn -maar dat wisten we eigenlijk al- Aegtjen (13 jaar), Hendrick (12 jr), Geertge (10 jaar), Anna (6 jaar), Aeltge (4 jaar), Helena (2 jaar) en een nog te verwachten kind. Kennelijk liep Jannetje toen echt op alle dagen. Het kind dat in het reeds bekende testament nog Heijltgen heette, heet hier Helena.

JP Ouweltjes

De weeskamer van 's Gravenhage beslaat een grote periode, maar is incompleet:

Archiefvormer Weeskamer
Beheersnummer:
 

0402-01, inv.nrs. 1-3077

Wettelijke status:
 

Overheid

Verantwoording:
 

Nog geen uitgebreide informatie voorhanden

Omvang archief:
 

62,6 m.

Inventarissen:
 

Inventaris(sen) aanwezig

Volledigheid archief:
 

Onvolledig

Periode archief:
 

1482-1852

Archieftoegang(en):
 

 0402-01 Weeskamer 's-Gravenhage

   
 
   

Organisatie: Haags Gemeentearchief

 

De inventarisatie laat wel zien dat er diverse type documenten zijn die de jaren 1659/1660  bevatten:

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=59&micode=0402-01&miview=inv2

Dus misschien met een bezoek aan het Gemeentearchief Den Haag (en een hoop tijd Kwaad ) kun je misschien de diverse documenten van 1659 en 1660 doorzoeken.

A van Egmond

@JP; heel mooi! De kinderen had ik in beeld, maar niet de leeftijden. Dat is weer een mooie aanvulling. Ik ga het origineel opvragen. Overigens is het te verwachte kind helaas in april 1660 overleden in Delft. Bedankt voor je waardevolle bijdrage!

Rob

Alweer een mooie vondst JP.

Het oudste kind Aegtjen is dus geboren in 1646/7. Ca. 3 à 4 jaar na het huwelijk, wat ik best lang vind.

Dit zou kunnen betekenen dat er nog een overleden kind vooraf is gegaan.

A van Egmond

Ik ben toch nog wel benieuwd of er nog meer in die vier schriftjes staat. Hoe ver gaan die aantekeningen terug?

JP Ouweltjes

Er wordt in dezelfde index op de Weeskamer 's Gravenhage melding gemaakt van Andries van de Vijver.
Misschien dezelfde als de neef van Salomon als we eerder hebben gezien.

A van Egmond

Andries was geen schoonzoon van Salomon maar een oomzegger.

JP Ouweltjes

Je hebt gelijk (natuurlijk Ik eer u ) hij zat in de boom één stapje ernaast.
Heb tekst aangepast.

A van Egmond

De "schriftjes van Kool" bestaat uit 28 schriften met regesten van notariële akten van Haarlemse notarissen over de periode 1603-1670 waarin doopsgezinden worden genoemd. Ik heb een alfabetische lijst in Word/PDF. Stuur mij een bericht en ik stuur het toe. Of is er een eenvoudigere methode?

Rob

Hierbij nogmaals deze akte uit het notarieel archief Rotterdam:

inv.1046 akte 82 d.d. 22-3-1684: Jacob van Laer, Andries de Vijver, Christijntge de Vijver, Annetge de Vijver en Leendert de Vijver, allen mede-erfgenamen van vaderszijde en moederszijde van wijlen Jan van Laer, wonend te Amsterdam of alhier, verklaren uit handen van Matthijs van Mullem en Cornelis Jans Munster alle effecten, goederen, sieraden van Jan van Laer te hebben ontvangen.

Daar wil ik deze aan toevoegen:

inv.921 akte 372 d.d. 26-9-1673: Maria de Vijver, vrouw van Dirck Cornelisz van Vliet, meesterbakker, legateert aan haar huidige man een sakerdanen (= van teakhout) kast en 300 gulden. Het laatste alleen als Jan van Laer, zoon uit haar eerste huwelijk met Jan van Laer de oude, zonder kinderen en ongehuwd overleden is. Tot voogd over haar minderjarige zoon benoemt ze Matthijs van Mullem, brandewijnbrander, en Joost Verbrugge, lakenkoper. De akte is opgemaakt in haar huis in de kromte van het Hangh.

Daaruit blijkt dat Heijlgen Hendricx en Leonart Andriesz de Vijver dus ook nog een dochter Maria hadden.

JP Ouweltjes

1e huwelijk van Maria

Datum ondertrouw:
 

16-04-1660

Trouwdatum:
 

02-05-1660

Bruidegom:

Jan van Laer

Bruid:

Maria de Vijver

Akteplaats:
 

Rotterdam

Bron of gezindte:
 

Stadstrouw

Inschrijvingsjaar:
 

1660

Toegangsnummer:
 

1-01

Inventarisnummer:
 

1056

 

2e huwelijk van Maria

Trouwinschrijving Dirc Cornelissen en Maria de Vijver
Datum ondertrouw:
 

10-06-1671

Trouwdatum:
 

28-06-1671

Bruidegom:

Dirc Cornelissen

Bruid:

Maria de Vijver

vorige echtgenoot:

Jan van Loer

Akteplaats:
 

Rotterdam

Bron of gezindte:
 

Stadstrouw

Inschrijvingsjaar:
 

1671

Toegangsnummer:
 

1-01

Inventarisnummer:
 

1057

 
 

A van Egmond

Testament van 1e huwelijk Maria de Vijver met Jan van Laer (coopman)

Notariële akte 84 testament 28-jan-1661 
Datering:
 

28-jan-1661

Aktenummer:
 

84

Standplaats:
 

Rotterdam

Bladzijden:
 

211 t/m 211

Notaris:
 

Hartman de Custer

Akteplaats:
 

Rotterdam

Aktesoort:
 

testament

Inhoud:
 

Jan van Laar, coopman en Maria de Vijver benoemen elkaar tot erfgenaam en voogd.

Toegangsnummer:
 

18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)

Inventarisnummer:  

Huwelijkse voorwaarden 2e huwelijk Maria de Vijver met Dirk Cornelis van Vliet (meesterbakker)

Notariële akte 164 huwelijksvoorwaarden 21-jun-1671 
Datering:
 

21-jun-1671

Aktenummer:
 

164

Standplaats:
 

Rotterdam

Bladzijden:
 

493 t/m 494

Notaris:
 

Philips Basteels

Akteplaats:
 

Rotterdam

Aktesoort:
 

huwelijksvoorwaarden

Inhoud:
 

Dirck Cornelis van Vliet, meesterbakker, weduwnaar van Ingetje Claesdochter, en Maria de Vijver (ondertekend als Mariade Viver), weduwe van Jan van Laer, hebben het voornemen een huwelijk met elkaar aan te gaan. Dit onder bepaalde voorwaarden.
- Beider goederen worden in het huwelijk ingebracht. De op te maken inventarislijsten zullen ondertekend worden.
- Er is in het huwelijk gemeenschap van winst en verlies, maar niet van kapitaal.
- Er zal gemeenschappelijke zorg zijn voor kinderen uit het huwelijk voortkomend en voor het voorkind van de bruid.
- Als een van beiden overlijdt, krijgt hij of zij 1300 gulden uit het kapitaal van de ander.
De akte is mede ondertekend door Teunis Teunissen van Koten, smidsgezel.

Toegangsnummer:
 

18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)

Inventarisnummer:
 

921

A van Egmond

Het loont wellicht om contact op te nemen met prof. dr. Frans Grijzenhout, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onlangs een lezing gegeven over twee portretten van een doopsgezinde Haarlemse horlogemaker en zijn vrouw uit het jaar 1643, geschilderd door Frans Hals [link]. Wellicht dat hij zich een breder beeld heeft gevormd van de doopsgezinde gemeenschap aldaar. Ook het beroep van horlogemaker trekt mijn aandacht.

JP Ouweltjes

Dit is het artikel dat Frans Grijzenhout in 2013 heeft geschreven over deze twee schilderijen.

A van Egmond


vervallen, dubbel

Jan ClavauxPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!