stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Adriaen Jansen Meerman(s) x Everdina Rutten van der Haar omgeving West Brabant/Breda 17e eeuw

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Een akte gedateerd 20 mei 1658 noemt Adriaen Meermans als voogd van Maria Hendrick Adriaenssen weduwe van Jan Laureijs Spijckers, tezamen met Aert Jansz Meermans, vorster te Dongen, die samen met zijn zuster erft van Maria. [link].

Googelen op "Meermans vorster Dongen"" levert wel wat op. link 

Helaas gaan de doopregisters van Dongen niet ver genoeg terug om eea te controleren [link]

JP Ouweltjes

Nogmaals heel veel dan JP. Die doop van Evertgen fantastisch gevonden en ook nog een zoon Peeter uit het tweede huwelijk.

De plaats Nieuwe Vaart lijkt me dan toch gelegen tussen Dongen en Capelle, nu 5161 AC Sprang-Capelle

Maria van Afferden

Googelen op "Meermans vorster Dongen"" levert wel wat op. link 

Toch werkt dit alleen denk ik als de op vele plekken genoemde Jan Jan Cornelis Willem Meermans naast de genoemde kinderen Maria, Aert, Cornelis en Margaretha nog een tot nu toe niet gevonden zoon Jan had, die dan weer de vader van "mijn" Adriaen en Hendrik is.
Of anders: Adriaen Aert Jan Meermans, Geboren Ongev 1629 in Dongen (met als vader Aart Jan Jans) is gelijk aan Adriaen Jans Meermans, wat ik eigenlijk betwijfel.

De grootste set info vind ik op http://www.doekefkes.nl/, alwaar het RA van deze omgeving is uitgewerkt.

Maria van Afferden

Ik denk inderdaad eerder dat Aert Jan Jans Meermans een broer Jan had, en dat daaruit Adriaen en Hendrick voortgekomen zijn. Het zal allemaal moeten blijken.

JP Ouweltjes

Gedoopt Gorinchem nederd. geref. 20 augustus 1630: Anneken, Rutger Jansz, Cuijnier Theunis d'ouders, getuijgen Jan Pietersz, ?leken Jans, Geertien Tuenis [link].

Hoe de tweede getuige heet kan ik even niet thuisbrengen. Misschien Aeleken?

JP Ouweltjes

Beleken (=Beelke), toch?  of misschien beter: Celeke?

Maria van Afferden

Ouders en grootouders van Ruth (Rutger) Jansz van der Haer worden in deze kwartierstaat genoemd (ouders nrs. 786-787). [link]

JP Ouweltjes

Grootmoeder Lidewij Lodewijks had een oom Adriaen Govertsz van der Haer, waarvan een schepenzegel bewaard is gebleven [link].

JP Ouweltjes

Ah, het is dus Celeke, een zus van Ruth

Maria van Afferden

Magistratenlijst van Gorinchem 16e eeuw, inclusief Adriaen Govertsz vd Haer is hier te vinden.

En in het jaar 1369 reeds een Rutger van der Haer, zie pagina 102.

Op pagina 159 een schepen Rutger van der Hair, in het jaar 1402.

Op pagina 198 Alard van der Haar en Rutger van der Haar, anno 1416.

Enzovoort.

JP Ouweltjes

@ Meermans

I           Pieter Jansz Meermans, schepen (1617), geboren circa 1600.

Klundert weesboek 23-01-1607

Pieter Jansz Meermans sHeeren en gemeenelants Timmerman, wednr. van Truycken Henricxdr Rijnsaerts, Cornelis Henrick Rijnsaerts oudste oom, en Gillis Rijnsaerts en Adriaen Cornelis Mertens toeziender over de twee wezen Henrick 8 jaar en Jan 4 maanden oud. Pieter Jans heeft huis aan de hoek bewesten 't Marktvelt te Klundert, zuidwaert de cleyne huysing van hem, gecocht van de wezen van Jan Jans zijn broeder.

Marge 21-05-1638 Jan Pieter Meermans pro sé en als erfgenaam van Henrick quitteert.

[Zie: G.A. Klein Weeskamer Archief Klundert (1993) en voor meer Klundert zie mijn website www.genealogie-klein.nl

Klundert R 98, 28-12-1617

Pieter Jans Meermans schepen, oom van de wezen van Hendrick Jacobs brouwer en Elisabeth Meermans.

 

RAWB Willemstad R 1840 (161), f, .., 20-11-1655

Jan Pietersz Meerman, Abraham Pietersz Meerman, Cornelis Pietersz Meerman timmerman wonende tot Zevenbergen, Marinus Davidsz de Clerck gehuwd met Martijntken Meermans, alle erfgenamen van overleden Pieter Jansz Meermans, --> Willem Lemmens en Carolus de Coninck een huis aan de Havendam, omtrent de Waterpoort, mette huijsinge op de wal, streckende linierecht van sheerenstraet westwaert op Jan van Dongen zuid, en vercoopers noord, voor 2175 kgld.

 

Gehuwd (1) circa 1599 met Geertruijd Hendricxdr Rijnsaerts, overleden circa 1607 te Klundert, dochter van Mr. Hendrick Dircx Rijnsaerts, mr. chirurgijn en herbergier te Breda; koopt in 1575 de herberg gen. "De Vier Heemskinderen" aan de Plaetse in Princenhage., en Anneken Cornelis Gielis Beys.

Gehuwd (2) circa 1628 met Mayken Jansdr Catmans, geboren circa 1600, dochter van Jan Cornelisz Catmans en Martijntken Claesdr van de Meeberch.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Henrick Pietersz Meermans, geboren circa 1599.

2.         Jan Pietersz Meermans, jm, van den Klundert, geboren circa 1606.

 

RAWB Klundert R 100, 07-07-1638

Catrina Adriaensdr. huisvrouw van Jan Pietersz Meermans, tegenwoordig gevangene binnen Lier, geass. met Pieter Jans Meermans als voogd, kent een schuld aan mr. Servaes ........ chirurgijn 1700 kgld tot het rancoen en lossinge, verbindt 2 huizen. Borgen: Pieter Anthonis binnenburgemeester, Cornelis Gijsbrechts Verveer, Cornelis Jan Sijmons schepenen, Thomas Henlo en Lambrecht Anthonis. Pieter Jansz Meermans sheeren timmerman te Willemstad.

 

Gehuwd op ma 1 mei 1628 te Zevenbergen met Cathelijn Adriaensdr van Rijckevorsel, jd, van Breda.

Uit het tweede huwelijk:

3.         Amarensken Pietersdr Meermans, gedoopt (nh) op zo 24 sep 1628 te Willemstad (getuige(n): Jan Govertsen en Lijnken Ariaens).

4.         Cornelis Pietersz Meermans (zie IIa op blz. ).

5.         Jan Pietersz Meermans (zie IIb op blz. ).

6.         Abraham Pietersz Meermans (zie IIc op blz. ).

7.         Martijntgen Pietersdr Meermans, gedoopt (nh) op zo 13 jul 1636 te Willemstad (getuige(n): Lenaert van Dijck en Grietgen Claes).

Gehuwd voor 1655 met Marinus Davidsz de Clerck.

8.         Amarensken Pietersdr Meermans, gedoopt (nh) op za 10 aug 1641 te Willemstad (getuige(n): Jan Houbingh en Geertruitgen Hendrix).

 

IIa        Cornelis Pietersz Meermans, geboren voor 1635.

Gehuwd (1) voor 1656 met Jenneke de Haas.

Gehuwd (2) op vr 19 mei 1656 te Standdaarbuiten met Marijke Servaes, jd beide won. Zevenbergen.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Amerens Cornelisdr Meermans, gedoopt (ng) op zo 19 apr 1648 te Zevenbergen (getuige(n): Jan Pieter Meerman en Mr. Aldert Kerckhoven, Machtelt Dalen).

2.         Anneken Cornelisdr Meermans, gedoopt (ng) op zo 25 jul 1649 te Zevenbergen (getuige(n): Mechtelt ......).

3.         Maritje Cornelisdr Meermans, gedoopt (ng) op zo 13 aug 1651 te Zevenbergen (getuige(n): Pieterijntje Meerman, Martijntje Pieters).

4.         Martijne Cornelisdr Meermans, gedoopt (ng) op wo 24 sep 1653 te Zevenbergen (getuige(n): Mr. Aldert Kerckhoven, Cornelia Catman).

Uit het tweede huwelijk:

5.         Pieter Cornelisz Meermans, gedoopt (ng) op zo 5 nov 1656 te Zevenbergen (getuige(n): Hendrik Kegels, Cornelia Capmans).

 

IIb        Jan Pietersz Meermans, geboren voor 1636.

Gehuwd met Theuntke Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.         Helena Jansdr Meermans, gedoopt (nh) op wo 2 feb 1650 te Willemstad (getuige(n): Maijken Katmans, Melis Jansen en Jannetjen Barendrecht).

2.         Pieter Jansz Meermans, gedoopt (nh) op zo 20 jul 1653 te Willemstad (getuige(n): Cornelis Pietersen en Martijne Meerman).

3.         Pieter Jansz Meermans, gedoopt (nh) op zo 12 mrt 1656 te Willemstad (getuige(n): Marijnus Davits en Susanna Henrickx).

4.         Pieter Jansz Meermans, meester timmerman, gedoopt (nh) op do 10 mei 1657 te Willemstad (getuige(n): Marijnis Davits en Susanne Henricks).

Gehuwd met Arentje Ariens, gedoopt op zo 22 nov 1654 te Middelharnis (verm.).

 

IIc        Abraham Pietersz Meermans, geboren voor 1636, gedoopt (nh) op wo 26 jan 1633 te Willemstad (getuige(n): Cornelis Schrendren en Catelijna Ariaens).

Gehuwd met Susanna Henricx.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Adrahamsdr Meermans, gedoopt (nh) op di 4 jul 1656 te Willemstad (getuige(n): Jan Pieterssen Meerman, Pons Filipsen, Cornelia Catmans en Martijntie Meermans).

2.         Henrick Abrahamsz Meermans, gedoopt (nh) op zo 3 nov 1658 te Willemstad.

Ger Klein

@ Meermans

 

I           Adriaen Cornelis Meermans.

 

RAWB Zevenbergen R 314, f. 92, 12-02-1656

Adriaen Cornelis Meerman koopt een huis met erf in de Korte Brugstraat van Wierk Adriaens Canter. In 1664 is hij nog bewoner van dat huis, in een belending.

Gehuwd (1) circa 1655 met Mariken Joris, overleden 1663, dochter van Joris N.N.

Ondertrouwd (2) op vr 11 jan 1664 te Zevenbergen, gehuwd op di 29 jan 1664 te Zevenbergen (sb) met Christina Jans, j.d. van Gastel, geass. met Adriaen Melsen, ten desen hare gecoren voogt, beide wonende te Zevenbergen.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Cornelis Adriaennsz Meermans, gedoopt (rk) op zo 3 okt 1655 te Zevenbergen (getuige(n): Adriaen Cornelissen en Mariken Cornelis eorum locum supplevit ut supra.).

2.         Joris Adriaensz Meermans (zie IIa op blz. ).

3.         Joannes Adriaensz Meermans (zie IIb op blz. ).

Uit het tweede huwelijk:

4.         Arnoldus Adriaensz Meermans, gedoopt (rk) op di 25 nov 1664 te Zevenbergen (getuige(n): Adrianus Melse en Helena Joannis).

 

IIa        Joris Adriaensz Meermans, gedoopt (rk) op zo 3 okt 1655 te Zevenbergen (getuige(n): Jan Joris en Metien Adriaensen eorum locum supplevit Adrianus Dielis en Joanna Jansens).

Ondertrouwd op za 22 nov 1687 te Zevenbergen, gehuwd op 32-jarige leeftijd op wo 10 dec 1687 te Zevenbergen (sb), gehuwd voor de kerk op wo 10 dec 1687 te Zevenbergen (rk) met Catharina Matthijssen, 37 jaar oud, out ontrent 24 jaeren ??? Gedoopt (rk) op zo 29 mei 1650 te Zevenbergen (getuige(n): Bartholomeus Bastiaensen en Deusijnthien Dingemans en Neelthien Adriaensen), dochter van Matthijs Bastiaensen en Margarita Dingemansdr van Dongen. {Zij was eerder ondertrouwd op za 11 mrt 1679 te Zevenbergen, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op di 28 mrt 1679 te Zevenbergen (rk) met Joannes Mertens Roovers, 32 jaar oud, van Princenhage, gedoopt (rk) op vr 11 mei 1646 te Princenhage (getuige(n): Franciscus Wauters en Margareta Sgrauwen), zoon van Martinus Jansz Roovers en Joanna Antonissen.}

Uit dit huwelijk:

1.         Adrianus Jorisz Meermans, gedoopt (rk) op za 9 okt 1688 te Zevenbergen (getuige(n): Joannes Arianse Meermans qui absens en Cornelia Cavelaer).

2.         Maria Jorisdr Meermans, gedoopt (rk) op vr 23 feb 1691 te Zevenbergen (getuige(n): Adriana Borremans loco Maria Lammerden en Cornelius van der Put qui absens).

Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op zo 27 mei 1725 te Zevenbergen (rk) met Peter van Santen.

3.         Dimpna Jorisdr Meermans, gedoopt (rk) op do 21 jan 1694 te Zevenbergen (getuige(n): Conelius Michilsen absens en Margareta van der Biesen absens, eorum loco Adriana Dilisen), overleden op wo 8 nov 1752 te Zevenbergen op 58-jarige leeftijd.

 

IIb        Joannes Adriaensz Meermans, gedoopt (rk) op ma 9 jul 1663 te Zevenbergen (getuige(n): Martinua Henrici en Adriana Wilhelmi).

Gehuwd met Anna Adriaensen Moerkens.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Jansdr Meermans, gedoopt (rk) op vr 29 dec 1690 te Zevenbergen (getuige(n): Adrianus Hendrix Moerkens en Catharina Matthijsen).

2.         Maria Jansdr Meermans, gedoopt (rk) op wo 17 sep 1692 te Zevenbergen (getuige(n): Dionisius Moerkens qui absens en Emerentiana Jans eorum loco Adriana de Wint).

Ger Klein

Over de familienaam van der Hair: link

JP Ouweltjes

@Ger Klein: zouden dus Jan Pietersz Meermans, jm, van den Klundert, geboren circa 1606 x Catrina Adriaensdr.de ouders kunnen zijn van Adriaen Jans Meerman(s). Dat een Catharina de naam van zijn moeder zou kunnen zijn bleek al uit de namen van zijn kinderen en die van broer Hendrik.
In Klundert is ook een Nieuw Vaart of dit is misschien zelfs wel een oude naam voor deze plek.

Maria van Afferden


Klundert en Niervaert (Nieuwervaert) zijn innig met elkaar verbonden idd [link]

JP OuweltjesPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!