stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Doopdatum Trijntje Jansz van den Ringh (Gouda > dec. 1684 ? Gouda 20/08/1708) gehuwd Haastrecht 1707

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Hallo Jan,

 • Ze is zeer waarschijnlijk onder patroniem geboren/gedoopt te Gouda, omdat zij bij huwelijk 1707 ook als van Gouda staat vermeld. Zie 8 opties met 7 mogelijke ouders (1681 - 1688) in mijn reactie 10/12 - 20:58 uur.
 • Wellicht brengt dit in combinatie met (index op) begraven te Gouda van "van den Ringhs" uitkomst!

Martin Jongkoen

Om pijpmaker te worden moest men de meesterproef aflegen en was men naar ik aanneem meerderjarig (rond 18e eeuw 25 jaar). Dan moeten de volgende Goudse pijpmakers (met dienstjaren vermeld) ca. 1700 zijn gedoopt:

 • Arij van den Ring 1724 - 1751
 • Jacob van den Ring 1719 - 1723
 • Leendert Floren van den Ring 1719 - 1755
 • Pieter van den Ring 1727 - 1754

Zij zijn als zodanig ingeschreven bij het pijpmakersgilde en in principe konden alleen poorters gildelid worden.

Martin Jongkoen

Martin,

Arij van den Ring laat al in 1716 zijn eerste dopen. Hij zal van voor 1695 zijn.

Jacob Fransen vdR doopt kinderen vanaf 1722

Leendert Floren vdR doopt vanaf 1713

Pieter Floren vdR doopt vanaf 1721

Jan Achterberg

Hallo Jan,

 • Bedankt voor de doopinformatie.
 • Eerder noemde je al een Frans Floris, zodat Leendert Floren en Pieter Floren van den Ringh broers zullen zijn. Hun vader is dus een Floris en géén Jan.
 • Jacob Fransen van den Ringh kan al weer een volgende generatie zijn met als vader Frans Floris van den Ringh. Overgrootvader Frans van den Ringh?
 • Blijft de vraag of Arij van den Ringh als vader ook Floris heeft of mogelijk Jan.
 • Het begrafenisbriefje 1708 voor Trijntje Jans van den Ringh is getekend door Willem van den Ringh. Door mij al dan niet terecht gekarakteriseerd als een overgangsnaam van Po(o/l)lé(e) naar Jonckhoen.
 • Heb jij ook de indexen op begraven gekopieerd? Iemand kan gedoopt of gehuwd zijn onder patroniem (< 1670 - 1720/1730) en begraven onder familienaam al dan niet met de vermelding wie zijn vrouw was (weduwnaar van)/is (man van).

Martin Jongkoen

Goede morgen Martin, ik kon er niet inkomen en moest opnieuw registreren.Mijn bloemetje is ook weg, staat nog wel op mijn profiel

Ik heb zowel de NH als de Rem. dopen op patroniem doorgenomen. Zal ze copieren en de interpretatie is aan jou. Met patr bedoel ik , gedoopt onder patroniem. Met matr bedoel ik dat moeder's patroniem vermeld werd. Een bijkomend probleem is, dat nazaten zowel NH of Rem gedoopt waren. Rem vermeld helaas geen doopgetuigen. Arien Floren vdR doopt al zijn acht kinderen NH

Ik heb de index op begraven niet gecopieert. Dat waren vijf, mogelijk zeven boeken met een gesamelijke dikte van 25 cm papier. Tweederde van de informatie bestond uit "kind van --- overleden"

Zoals je kunt zien, in 1692 werd een Flooris Frans gedoopt en zijn oom? doopt vanaf 1682

Dopen Rem-Gouda

Floris Franse van den Ring x Susanna Leenders van Bij

-Maria, 24 nov 1682, onder patr, matr

-Leendert, 20 jun 1684, onder patr, matr

-Maerten, 21 jul 1688

-Maghdeleent, 14 apr 1690

-Pieter, 30 jun 1693, vader heet Floris JanszvdR, onder matr

Frans Florisz x Trijntje Jacobs

-Flooris, 26 nov 1692

-Jacop, 5 dec 1693, moeder heet Crijntje Jacobs

-Jacob, 16 mrt 1695

-Hendrick, 20 mrt 1697

-Arije, 24 aug 1698

-Marrichie, 21 jul 1701

Jan Achterberg

Hallo Jan,

 • Bedankt voor je uitgebreide zoekwerk.
 • Aries vader is dus Frans en niet Jan, dus alle pijpmakers vallen af.als direct verwant aan Trijntje Jansz van den Ringh,
 • 1711 dient een Dirk van den Ringh een rekest bij het gemeentebestuur in. Dirk kan ook Theodoor/Theodorus zijn.

Martin Jongkoen

Floris Fransz van den Ringh, wed wonende buijten de Kleijweghpoort en Sannigje Leenderts van der Bij, jd wonende op de haven. Otr/tr 18 apr/3 mei 1682. Scan 347/636 Tr NH 1661-1709

Frans Florisz wedr buijten de Kleijwegs poort met Crijntje Jacobs jd mede aldaar, beide van Gouda. Otr/tr 9/23 dec 1691. Scan 454/636

Twee huwelijken daar boven staat het trouwen van Maerten Floren vdR

Frans Florisz de weduwnaar is waarschijnlijk onderstaand persoon

Frans Florissen van den Ring x Annigie Willem

-Elbert 5 feb 1683, gt Aeltie Elberts

-Lena 2 aug 1684, gt Aeltie Elberts

-Leendert 5 okt 1685, gt Aeltie Elberts


 

Jan Achterberg

Deze Dirk?

Dirk Franse van den Ring x Grietje Willems van Schel. Hij doopt vanaf 1713 twaalf kinderen NH ,maar komt ook voor als DF van den Rijn, en DF Richte

Jan Achterberg

nvt

Jan Achterberg

Hallo Jan,

 • Vermoedelijk die Dirk, waarvan je de doop onder patroniem nog niet hebt vermeld/gevonden. Dus ook niet direct verwant aan Trijntje Jans van den Ringh.
 • Je laatste bericht luidde oorspronkelijk "test". De laatste paar dagen duurde het zéér lang voor ik  bij stamboomforum .nl kon komen resp. inloggen. Wat mij nooit eerder met stamboomforum.nl overkwam: Firefox blokkeerde diverse pogingen om het te bereiken omdat er sprake was van doorsturen naar een andere site!!!

Martin Jongkoen

Martin,

ook ik had de nodige problemen met inloggen. Ga naar Service Desk en onder "problemen" en "verdwenen inschrijving" kun je hier meer over lezen. Mijn laatste test was om te proberen of ik kon inloggen en of de foto [bloemetje] weer meekwam

Van Dirk Franse vdRing heb ik voor 1713 niets meer kunnen vinden. Ook niet via de vier verschillende doopgetuigen bij zijn 12 kinderen

Een tweede huwelijk van Dirk , als wedr van Grietje van der Schelt, kon ik wel vinden [NH 10 feb 1743]. Een eerste huwelijk, nog onder patr., noch gerecht kan ik in Gouda niet vinden

Jan Achterberg

Hallo Jan,

 • Nogmaals bedankt voor je zoekwerk.
 • Binnenkort ga ik naar het streekarchief Midden Holland om 11 bouwdossiers te bekijken voor adressen waarop Hendrik Jongkoen (Gouda 1797 - Gouda 1856), Ezechiël Jongkoen (Gouda 1831 - Gouda 1897) en Johan Jongkoen (Gouda 1865 - Gouda 1950) hebben gewoond. Ezechiël heeft gewerkt als 1e stoker Rijnlandse Hanepraaimaal (1860/1862 - 1887) aan de Fluwelensingel en woonde o.m. in het Buurtje nabij de Kaarsenfabriek. Die voormalige Kaarsenfabriek bevindt zich nabij de Oude Begraafplaats (wijk Korte Akkeren) met graven van mijn 4 Goudse overgrootouders (Jongkoen-Boot en van Oostenrijk-Schriek).
 • Bouwdossiers vóór 1900 zijn ook digitaal in te zien, maar alleen op de studiezaal.
 • Zal dan voor van den Ringh ook raadplegen indexen op begraven en eventueel Weeskamer.
 • Jouw technische probleem is anders dan dat van mij.

Martin Jongkoen

Index op register Begraven Gaarders Gouda 1695 - 1811 kent slechts 3 vermeldingen onder Jan van den Ringh:

 • 13/08/1696 Kind van Jan Maertensz van den Ringh
 • 28/02/1699 Idem
 • 22/06/1717 Jan Jans van den Ringh
 1. Huwelijken (zie ook reacties Jan Agterberg) onder de familienaam komen te Gouda onder de voornaam Jan met familienaam van den Ringh niet voor.
 2. Bij Jan Jans van den Ringh wordt niet vermeld, dat hij een echtgenote nalaat (man van) of eerder weduwnaar is geworden (weduwnaar van). Mogelijk dus ongehuwd gebleven. N.B. 1: Raadpleeg nog voor de zekerheid de begraafinschrijving zelf.
 3. Er zijn 2 weeskamerinschrijvingen (WK 17 - 224 en WK 18-63) vooor Jan Maertensz van den Ring. Mogelijk 3x getrouwd (2x hertrouwd) onder patroniem. N.B. 2: Raadpleeg daarvoor beide Weeskamerinschrijvingen met nagelaten kinderen (met leeftijden en voogden) uit eerdere huwelijk(en).

Martin Jongkoen

N.B. 1:

Begraafinschrijving Gouda Gaarder 22/06/1717 luidt:

 • Jan Jans (later toegevoegd: van Ringh) pijpmaker in de Keyserstraat onb(emiddeld).

Martin Jongkoen


N.B. 2:

 • Tweede Weeskamerinschrijving 05/11/1716 betreft wed. Annetie Jans en niet Jan Maertens (van den  Ringh).
 • Eerste Weeskamerinschrijving 17 of 18/07/1690 betreft Jan Maertens van den Ringh wedr. van wijlen  Annetje Jans en uit hun huwelijk zijn 5  kinderen nagelaten, waarvan de doop van het oudste en van het jongste kind (Trijntje Jans!) niet en de overige 3 dopen (ouders: Jan Maertens x Annetje Jans) wel bij de Remonstrantse Kerk Gouda is/zijn teruggevonden:
 • ca. 1671 Machteltje ? (19 jaar), 25/12/1674 Jannetje (16), 12/03/1677 Neeltje (13), 24/04/1680 Arijaentje (10) en ca. 1685 Trijntje (5).
 • Echtpaar is getrouwd NH Gouda otr 17/06/1668  HW 01/07/1668 Jan Maertensen jm van Gouda won o/d zuijdzijde van de Turfmarkt x Annichjen Jans jd van Gouda won. o/d Raam bij het Clooster.
 • Jan Maertens (van den Ringh) is dus 1x hertrouwd; huwelijk kort na 17 of 18/07/1690 is door mij niet gezocht.

Martin JongkoenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!