stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Gezocht, informatie over Dirkje Westrenen uit Engeland.(huwt 1717 in Scheveningen)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Hartelijk dank voor de informatie.

Het is niet zo dat ik nog niks heb nagezocht. Integendeel, ik ben hier al zo'n 30 jaar mee bezig zonder dat dit (wat betreft de Van Westrenens) tot resultaten heeft geleid. Over de schilders Barnards heb ik veel meer informatie en ook een boek geschreven dat bij het RkD (de oude Rijksdienst voor Kunstdocumentatie) ter inzage ligt. Het heet "Van Vader op Zoon" en gaat over een lange reeks kunstenaars, vanaf de 16e tot en met de 20e eeuw, waarvan de Barnards deel uitmaken.

De doopgetuigen zijn allemaal te plaatsen in het kamp van de Barnards en leveren geen nieuwe informatie op over de Westrenens die tamelijk geïsoleerd zijn. De enige andere Westrene is Maria, mogelijk een zus of een tante. Een moeder komt wat minder in aanmerking omdat deze meestal een andere naam hebben, maar ook weer niet altijd.

In Londen is er een vrouw te vinden:

Mary Western, now wife of M' Francis Tyssen.(betekent "now" dat ze eerder met iemand anders was getrouwd?)

In Leiden zijn er inderdaad wat Westrenens te vinden en ook de namen Frans of François Tyssen komen er voor.

"Western" ligt tamelijk ver van "Westrenen" af dus het is moeilijk om te zeggen dat hiermee dus een spoor is gevonden, ook al lijkt Leiden nu als oorsprong misschien wat dichterbij te komen.

Een punt vind ik ook de tamelijk boerse voornamen "Dirkje" en "Maria". Veel Van Westrenen femilies hebben namen als "Adelaide" en andere weinig gehoorde namen. Dus een verblijf aan het hof van Willem van Oranje lijkt mij hierdoor wat onwaarschijnlijker.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd.Het idee om andere Scheveningse inwijkelingen uit Engeland na te pluizen is een goede suggestie.evenals de lidmaten van Den Haag die in het Kettingstraatje woonden. Hopelijk komt daar iets nieuws uit.

hartelijke groeten

jaap

Jaap Gestman Geradts

Begraven in Den Haag:

- 5 mei 1730 Lena van Westreenen link

A van Egmond

Heel erg bedankt voor deze aanvulling

"Lena" is in ieder geval wel een naam die dezelfde gevoelswaarde heeft als Dirckje en Maria.

Wie weet !

vriendelijke groet

jaap.

Jaap Gestman Geradts

Misschien is het volgende verhaal al bekend bij de vraagsteller, maar het geeft mogelijk inzicht in het waarom van de huwelijksdatum 1747 voor het 2e huwelijk en obv het oordeel uit dit verhaal misschien wat nieuwe RK zoekpaden.

A van Egmond

Wat een prachtig verhaal ! Nee, dit kende ik nog niet. Ik was wel bekend met het feit dat er een "baron" van Capellen in de familie voorkwam maar zijn plaats wordt me nu pas duidelijk en of hij daadwerkelik een "baron" was is ook maar de vraag.. Van het bestaan van een vicarie op St. Catherine was ik ook op de hoogte, maar wist niet aan wie deze was overgedragen. Het huis van de De Hooghe's in de Papastraat ZZ, was ook genaamd "St. Catherine". Zij hebben daar generaties lang gewoond. Het lijkt er sterk op alsof Frederik Bernards uit geldelijk gewin zich Roomser voordeed dan hij in werkelijkheid was. Ik heb nooit de indruk gehad dat de familie Bernards katholiek was. Zelfs de Haagse tak van de familie De Hooghe was al lang niet meer katholiek. Zij waren al sedert halverwege de 16e eeuw deurwaarders aan het Hof van Holland, waar na de alteratie geen katholieken meer werden toegelaten. Het verzoek van Frederik komt daardoor tamelijk ongeloofwaardig over. Maar het is en blijft een schitterend verhaal met veel genealogische gegevens en veel aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Heel hartelijk dank hiervoor en ik houd me natuurlijk aanbevolen voor meer van dit soort juweeltjes.

vriendelijke groet

jaap

Jaap Gestman Geradts

Hallo Jaap

 

In dit geval is het juist omdat Frederik het katholieke geloof heeft, dat zijn claim wordt afgewezen.

De genoemde resolutie van 25 november 1728 stelt dat de collatiën alléén gedaan mogen worden aan personen van het Gerformeerde geloof, en juist omdat Frederik Rooms was is zijn claim dus afgewezen.

Bij mij roept dat vragen op als: was hijzelf alleen Rooms, of zijn vader en/of moeder (eigenlijk) ook al?
Het is opvallend dat Louis Hendrik pas voor de 2e keer trouwt in december 1747, nadat hijzelf op 25 juli 1747 dit derdepart van de vicarie kreeg geconfereert. Is dit de reden dat hij niet eerder is getrouwd? Was de familie 'heimelijk' Rooms ipv Gereformeerd?

A van Egmond

De genoemde "Aaltje Christiaans, de Grootmoeder van de voorsz Eliseus van der Hoog"
lijkt mij te zijn Aeltge Corstiaens van Capelle, gehuwd met Dirk Govert IJsbrandtszz d'Overschie,
de grootmoeder maternel van Eliseus, Judith, Maria, Dirk en Aeltge de Hoogh
Corstiaen Jacobsz van Capelle was overigens geen baron, maar over bakerpraatjes ga ik niet in discussie.

Jan Clavaux


Dat klopt precies

Mr. Cornelis de Hoogh

deurwaarder te Den Haag

x

Jannetje Dircx van Doverschey

 

hun zoon:

Eliseus de Hoogh

x

Josina van Platen

 

hun zoon:

Gerrit de Hooch, kunstschilder

x

Anna van Eyck

hun dochter:

Josyna Maria de Hoog

x

Frederik Barnards

:De familie De Hoogh had inderdaad een zeer moeizame relatie met het geloof. Cornelis de Hooghe (1541-1583) is nog ter dood veroordeeld omdat hij het land weer onder het gezag van Filips II wilde brengen via een opstand. Zijn kinderen (de kunstschilders David en Charles de Hooch) zijn door het Hof van Holland onder voogdij gesteld en bij de Haagse familie De Hoogh uitbesteed. Eliseus en Gerrit maakten deel uit van deze Haagse familie De Hoogh en Gerrit leerde vermoedelijk het schilderen van Charles. De overigen waren deurwaarders aan het Hof van Holland, dus men mag aannemen dat zij hervormd waren. Maar Charles trouwde in Utrecht dan weer voor schout en schepenen, dus was hij of zijn vrouw katholiek. Er zijn aanwijzingen dat Charles opnieuw wilde proberen Holland katholiek te krijgen, zo rond 1625, via de invloedrijke italiaanse familie Farnese. Over deze affaire verschijnt binnenkort een artikel van mijn hand in Oud-Holland, uitgave Brill.

De zwager van Gerrit de Hoogh, die organist van de Grote Kerk te Den Haag was, werd met een pistool doodgeschoten. Dus die zal wellicht ook (religieuze?) vijanden hebben gehad.

De De Hooghe's waren ook verwikkeld in de Reformatiestrijd waaraan Van Oldenbarneveld ten onder is gegaan. Dit was geen katholieke strijd maar een strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten. De familie De Hoogh was via David de Hoogh gelieerd aan bijvoorbeeld de opstandige predikant Wuttenbogaerd en de opstandige Grotius had een moeder D'Overschey en zat dus ook in dezelfdde clanm. Bovendien had Grotius bij Wuttenbogaerd een tijd lang een kamer gehuurd.. .

Maar dit speelde zeker drie à vier generaties vóórdat Frederik Bernards om zijn vicarie verzocht. Dus of er toen nog steeds sprake was van religieproblemen zou ik niet durven zeggen. Een punt is wel dat Frederik redelijk goed op de hoogte blijkt te zijn van zijn afkomst. Dus wellicht dat hij de opstandige verhalen van zijn voorouders ook wel van deze of gene had gehoord. Ik heb rondom de generatie van Frederik Barnards geen aanwijzingen meer van religie-problemen, behalve dan deze laatste gegevens van vandaag.  

Jaap Gestman GeradtsPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!