stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Hotze Hotzes SCHILSTRA uit Friesland


Profiel afbeelding
Voor Yntze van der HONING!
Hallo Yntze!
Ik weet niet hoe ik je anders kan bereiken, maar ik heb een vraagje.
Ik kwam bij het zoeken naar Hotze Hotzes Schilstra het huwelijk tegen van zijn dochter Antje (uit zijn 1e huw. met Minke Gerbens SYPERDA) op 04-06-1874 Schoterland a.57 met Hendrik Yntze van der HONING, zoon van Yntze Hendricks van der Honing. Het is haar 2e huw.
Maar ik heb ook een huwelijk van een Yntze Hendriks van der Honing, 20 jr. geb.te Katlijk in Schoterland a.53 op 26-05-1881 met Janke, dochter van Uiltje Jans Jansma uit diens 1e huw. met Vroukjen Jannes van der Molen.
Ben je een afstammeling van een van deze Yntze's ??
EN... kun je mij misschien een tip geven, wie de vader van Hotze Hotzes Schilstra is???? en/of waar ik Hotze's geboorte of doop kan vinden. Hij is in 1886 in Rauwerderhem overl., 85 jr. oud.
Zijn 2e vrouw was Klaarke Entes de JONG. Is Hotze Keimpes Schilstra zijn vader?
Dan: jou tip over het boek van Bote Knol- "WOUDA, een Schoterlands geslacht". Ik heb het gekocht en gisteren aan onze "schoonzoon" als verj.dagscadeau gegeven. Hij wist echt niet meer wat hij moest zeggen, zo blij was hij ermee.
Ik heb het trouwens gelijk gelezen toen ik het kreeg en hield niet eerder op, tot ik het uit had, zo boeiend is deze familiegeschiedenis geschreven. Een heel mooi boek.
Nogmaals mijn dank.
groetjes, Christine Bohne.

Christine Bohne

Raadpleeg eventueel http://www.contactdienst.nl/ wanneer je op zoek bent naar genealogen die onderzoek hebben gedaan naar bepaalde families. Links klik je op Zoeken Online en dan verschijnt er een zoekscherm waar je de familienaam kunt opgeven. Ook bij "Schilstra" verschijnt er dan een hele lijst met namen van genealogen (NGV-leden) die rechtstreeks per e-mail, homepage of reguliere post bereikt kunnen worden. Overigens ben ik geen nazaat van de door jou vermelde personen, maar wel een verre verwante. Voor Schilstra kun je natuurlijk ook zoeken in de database van www.tresoar.nl en met die gegevens aan de slag. De gehele BS en de DTB van de provincie Friesland zijn te raadplegen bij Tresoar in Leeuwarden en bij het CBG in Den Haag.

Uitgeschreven lid

Hoi beiden,

Ik kon hem ook niet vinden Yntze - hij zou er in 1811 moeten zijn, maar is er niet.

Schilstra, Hotse Keimpes, Scharnegoutum
k. Keimpe 7, Ale 5, Hyltje 3, Jouke 1
Mairie Nijland, fol. 132

Schilstra, Hotze Laurens, Goinga
k. Hinke 27, Poppingawier, Tjeerd 25, Ymke 22, Willemke 20, Bozum, Lauw 15, Janke 10
Mairie Nijland, fol. 112

En na 1811 krijgt niet een Hotse-vader een Hotse-zoon.

Ik kan de huwelijksakte nakijken, Christine - van de vernoemingen word ik niet zoveel wijzer.
groetjes margreet

margreet

Hallo Margreet!
Ben erg blij dat je je gemeld hebt en daarvoor mijn dank.
Hotze Keimpes Schilstra uit Scharnegoutum heb ik ook gevonden bij de fam.naam in 1811, maar daar staat dus geen kind Hotze erbij.
Maar ik vermoed heel sterk, dat hij een zoon van hem is, want de kinderen van mijn gezochte Hotze, uit zijn 1e en 2e huw., worden in Scharnegoutum geboren.
Zijn 1e vrouw overl. in 1836, 21 jaar oud en zijn 2e vrouw is in 1813 geboren.
Ook bij de fam.naamaanname in 1811 wordt geen Hotze Hotzes vermeld (of Hotse Hotses).
Ik vond wel zijn overl. in Rauwerderhem a.36 op 11-06-1886 als weduwnaar van Klaaske (Klaarke) Entes de Jong. Hij was 85 jaar oud en daar heet hij H.H. SCHILSTRA.
Als je de mogelijkheid hebt om voor mij zijn huwelijksaktes in te zien, zou ik geholpen zijn.
hij tr.1 te Wymbritseradeel a.14 op 05-05-1836 met Minke Gerbens SYPERDA,
tr.2 te Wymbritseradeel a.6 op 10-02-1844 met Klaarke Entes de JONG.
Van Klaarkes vader Ente Jacobs de JONG (geb. Tzum 1784) vind ik bij de fam.naam in 1811 ook geen vermelding, heb ook onder zijn vaders naam Jacob ENTES (geb.Tzum 1743) gezocht. Diens vader Ente (ged.Tzum 1707) is een zoon van Lou ENTES. Tot zover heb ik de de JONGS gevonden, maar geen Quotisatie 1749 in Tzum.
Ook het overl. van Klaarkes vader Ente Jacobs vind ik niet na 1811, maar hij moet er zijn, gezien Klaarke in 1813 geboren is. Klaarkes moeder is Hylkje Ales BROUWER (geb.Rien, ged.Lutkewierum/Rien 1784).
Hoop, dat ik niet al te verwarrend geschreven heb.
Alvast mijn dank, groetjes, Christine.

Christine Bohne

Enkele jaren geleden heb ik op het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag de huwelijksbijlagen van de huwelijksakte (Wymbritseradeel 28 mei 1817) van mijn oudoom Wytze Jans Punter (1786-1834) en Ymkjen Hotzes Schilstra (1788-1853) geraadpleegd. In deze bijlagen bevond zich een akte van bekendheid omtrent de geboorte van Ymkjen Hotzes Schilstra, die van doopsgezinde afkomst was. Haar ouders waren Hotze Lourens Schilstra en Antje Tjeerds Dijkstra. Ymkjen Hotzes Schilstra is overigens geboren te Goënga op 3 augustus 1788. De (mij helaas onbekende) geboortegegevens van haar broers en zusters zul je ook via de huwelijksbijlagen moeten zien te achterhalen. Succes alvast!

Uitgeschreven lid

Hallo Yntze!
bedankt voor jou gegevens en de moeite, die je weer voor mij gedaan hebt.
Ik zoek Hotze Hotzes Schilstra.
De moeder van zijn 2e vrouw Klaarke Entes de JONG is Hylkje Ales BROUWER en die schijnt wel uit een doopsgezinde familie te komen, want de doop (NH) van haar zus Rinske (te Lutkewierum/Rien op 15-08-1784) wordt ook nog in Sneek, Doopsgez. Waterlandse gem.Sneek (en haar geboortedatum) vermeld.
Bij het 1e huw. van Rinske op 15-05-1803 Sneek staat als opm. "doopsgezind" erbij. Ze tr. met Hotze Keimpes Schilstra, die in 1817 overl., in 1818 tr. Rinske met Ids Paulus RIENSTRA.
Omdat ik bij de fam.naam in 1811 geen Hotze Hotzes vind die de naam SCHILSTRA aanneemt, kom ik niet echt verder.
Ik hoop, dat Margreet iets over hem kan vinden.
groetjes, Christine.

Christine Bohne

Hallo, hier ben ik nog een keer.
Heb net iets bedacht.
Ik vermoed, dat Hotze Keimpes, Hotze Hotze en Hotze Laurens neven van elkaar zijn en hun vaders broers. Hun grootvader is dus een Hotze. Ze nemen alle 3 de naam SCHILSTRA aan.
Mijn Hotze Hotzes zijn kinderen zijn in Scharnegoutum/Wymbr.dl. geboren.
De namen van de kinderen Hielkje, Ente en Yttje komen uit de familie van hun moeder. Blijven nog de namen (2x) Antje, Hotze en Corneliske over.
Ik heb nog niet nagekeken hoe de ouders van Hotze Hotzes 1e vrouw Minke geheten hebben.
Misschien klopt mijn vermoeden?
groetjes, Christine

Christine Bohne

Hoi allemaal,

Verrassende wendingen.
Ik had geen tijd voor alle bijlagen, maar uit de aktes alvast:
1836:
Hotze Hotzes Schilstra, wonend Scharnegoutum, geboren aldaar op 28-11-1800 blijkens extract uit het Register der geborenen van de doopsgezinde gemeente Sneek.
Zoon van Hotze Hotzes Postma, blijkens extract van de gemeente Nijland overleden 19-2-1812 te Scharnegoutum
en Antje Jetzes Uilkema, boerin, wonend Roordahuizum - hier aanwezig.

Opgemaakt is verder een acte van identiteit voor het kanton van Sneek, waarin het verschil in achternamen wordt toegelicht.

Minke, wonend Scharnegoutum - geboren IJsbrechtum, dochter van Gerben Ansches Syperda en Antje Gerrits Bakker, beiden te IJsbrechtum overleden, de eerste 1-2-1822, en de laatstvermelde 24-7-1818.

Er wordt verwezen naar een acte van bekendheid met grootouders, en een familieberaad voor de Vredesrechter, waarin toestemming om te trouwen wordt verleend.

1844:
Hotze koopman Scharnegoutum, weduwnaar, moeder (het leek nu meer Aulkema) boerinne, wonend Roordahuizum.
Er wordt gewezen naar hetzelfde geboorte-extract en dezelfde acte van identiteit.

Klaarke, dienstmaagd wonend Scharnegoutum, geboren Tzum
vader overleden ....

.. en toen gingen ze dicht. Moeilijk leesbaar, of ik moet naar de bijlagen voor de datums. Morgen hoop ik.

Christine, een heleboel staan gewoon met Schilstra in de dtb voor 1811 - en ook veel doopsgezinde vermeldingen.

Wordt vervolgd,
groetjes margreet

margreet

Hallo Margreet!
ik wou me net melden, want ik was de hele avond bezig met het zoeken en heb eea ook gevonden.
Ik vond als allereerste Keimpe Ymes en Joukjen Joukes als ouders, die de in Scharnegoutum geboren kinderen in Sneek doopsgezind lieten dopen. Daar was ook een Hotze bij, die bij zijn doop als Hotze Keimpes Schilstra vermeld wordt (1767). Maar deze Hotze tr. in 1803 met Rinske Ales (Brouwer) en bij al hun kinderen zit geen Hotze.
Nu heb ik weer naar huwelijken gezocht, want ik dacht, dat misschien deze Hotze Keimpes al eerder gehuwd kon zijn en dat de 1e zoon Hotze mijn gezochte Hotze was. Helaas.
MAAR ik vond, noch geen half uur geleden, het huwelijk van een Hotze Hotzes met Antje Jetzes te Scharnegoutum NH inv.nr.883 op 13-10-1799, hij afk.van Lutkewierum en zij van Scharnegoutum. Heb nog naar kinderen gezocht, helaas geen gevonden.
Nu wou ik net mijn PC afsluiten en zag noch jou mail. BINGO, dit moet kloppen.
Hotze Hotzes heeft zowel uit zijn 1e als uit zijn 2e huw. een dochter Antje, die beiden later gehuwd waren en bij beide huw. was de moeder vermeld (Minke en Klaarke).
Margreet is het jou mogelijk om de acte van identiteit te copieren en mij door te sturen of mij in een kortere samenvatting laten weten waarom de zoon een andere naam aangenomen heeft (Schilstra dus), dan zijn vader (Postma).
Van Klaarke Entes de Jong heb ik al behoorlijk wat kunnen vinden. Ik vind alleen het overl. van haar vader niet Ente Jacobs de Jong en ook geen vermelding in 1811.
Margreet, nogmaals mijn hartelijke dank en tot de volgende keer,Christine.

Christine Bohne

Hoi Christine,

Ik wilde immers morgen proberen verder te lezen - en dan ook de bijlagen (en anders overmorgen).
(Kopie kan ik ook nog eens proberen).
Ik ben toch wel erg benieuwd.

De gb-datum heb ik vermoedelijk verkeerd gelezen, het lijkt mooi te kloppen met 1799, maar niet met deze:
Huwelijksakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1813
Man : Jakob Tjitses de Boer, oud 34 jaar, geboren te Friens
Ouders: Tjitse Jakobs de Boer en Sjoukjen Feikes
Vrouw : Antje Jetses Uilkema, oud 23 jaar, geboren te Sneek
Ouders: Jetse Rentjes Uilkema en Korneliske Okkes
Datum : 22 mei 1813, akte nr. 6
Of zij staat hier verkeerd ???? dat kan natuurlijk ook nog !

Dit is jouw Hotses vader lijkt me:
Sneek, dopen, geboortejaar 1780 - Doopsgezinde Gemeente
Kind: Hotse Hotses Postma
Geboren op 8 mei 1780 in Lutkewierum
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Ik zal meteen zijn ovl nakijken voor de ouders:
Overlijdensakte Wymbritseradeel (mairie Nijland), 1812
Aangiftedatum 9 februari 1812, akte nr. 2
Hotze Hotzes Postma, overleden 9 februari 1812, man
Oud 31 jaar, gehuwd

Antje kreeg nog een dochter, want die trouwde, met vermelding van ouders.
Uiteindelijk heb ik haar gevonden:
Geboorteakte Idaarderadeel, 1819
Aangiftedatum 4 januari 1819, akte nr. 3
Sjoukje de Boer, geboren 2 januari 1819
Dochter van Jacob Tjitzes de Boer en Antje Jacobs

groet margreet

margreet

Margreet, ik ben toch noch opgebleven en ben noch aan het zoeken gegaan. het laat mij gewoon niet los.
Ik zocht noch naar het overl. van Antje Jetzes na febr.1844, maar vind die niet.
Nu heb ik jouw mail noch gelezen. Wat mij opviel is de naam Korneliske Okke, de moeder van Antje.
Antje hertrouwd gewoon met Jacob Tj. de Boer. Zal ik morgen uitzoeken.
MAAR... Hotze Hotzes Schilstra en Klaarke krijgen op 20-03-1849 een dochter, die ze Corneliske noemen. Deze naam kon ik nog niet thuisbrengen, dus ze is gewoon naar haar overgrootmoeder vernoemd.
Maar nu stop ik er echt. Bedankt voor jou hulp.
Christine.

Christine Bohne

Hoi,

Ik zal eens zien of ze dit is:
Overlijdensakte Idaarderadeel, 1856
Aangiftedatum 4 oktober 1856, blad nr. 19
Antje Jetzes, overleden 3 oktober 1856, vrouw
Oud 77 jaar, gehuwd

groet margreet

margreet

Margreet,
wat bedoel je dat je het geb.datum vermoedelijk verkeerd gelezen hebt? Van wie?
Hotze Hotzes Postma en Antje Jetzes zijn 1799 gehuwd en hun zoon Hotze is in nov.1800 geboren.
De vader is dus in 1812 met 31 jaar overleden, dus kon Antje in 1813 voor de 2e keer trouwen.
Alleen haar leeftijd kan niet goed kloppen, 23 jaar en naar haar leeftijd bij haar overlijden moest ze in 1779 geboren zijn. Dat is een verschil van 10-11 jaar. Misschien dat de 23 33 moet zijn?
Ik kan nu pas weer verder gaan met mijn zoektocht, daar waar ik gisteravond laat me ben opgehouden.
Ben al benieuwd wat wij nog alles vind voor mij.
groetjes uit Nijmegen, Christine.

Christine Bohne

Hoi Christine,

Ik had eerst de 1800 gelezen, en vervolgens zijn moeder van 23 in 1813,
dus dacht ik dat het misschien 1810 geweest moest zijn.
Maar later bedacht ik ook, dat die moeder 33 geweest moet zijn.

Ik ben vandaag niet aan haar akte(s) toegekomen,
en helaas ook nog niet aan de bijlages. Maar morgen doe ik weer een nieuw poging, hoor.

Wel Hotzes overlijdensakte 1812:
boer, wonend Scharnegoutum, man van Antje Jetses Uilkema,
zoon van Hotze Hotzes en Jetske Rommerts.
Overleden in huis no 36. Geen geboorteplaats.
De aangevers waren Jorrit Jolts, gebuur - en Rintje Jetses Uilkema, zwager.

groetjes margreet

margreet


Margreet, ik ben al blij met dat, wat jij toch nog gevonden hebt. Nu heb ik zelfs weer de namen van de grootouders van de 1e Hotze Hotzes (v.1800).
Rintje Jetzes Uilkema heb ik gevonden bij de fam.naam 1811, dacht, dat dit een broer van Antje moest zijn, wat nu bevestigd wordt doordat hij een van de aangevers is.
En aangezien Hotze in Scharnegoutum gewoond heeft, neem ik aan, dat hij daar op nr.36 overl. is.
Maar Hotze Hotzes, de man van Antje, is dus overl. in 1812, waarom vind ik hem niet terug bij de fam.naam in 1811 ? Ook niet bij de naam POSTMA.
Mocht je morgen weinig tijd hebben om voor mij te zoeken/nakijken, het heeft geen haast. Ik heb nog genoeg andere voorouders, die ik ook nog uit moet zoeken.
Ben al lang blij, dat jij mij helpt. Het is alleen jammer, dat ik zo ver weg woon en niet zelf kan zoeken.
Mocht je een keer iets uit het Gelders archief in Arnhem nodig hebben, dan wil ik dat met alle plezier doen, alleen kan ik de oude handschriften van tegen 1700 niet lezen.
Bedankt en tot morgen, of....
Christine

Christine BohnePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu