stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Claas Abrahams van Ruwaarden en Cornelia Scholten testament opgemaakt 4-7-1746.


Profiel afbeelding

In Arnhem wordt NH geen Maria Druijvendaal geboren helaas.

Wel een Elisabeth, Johannes, Jan Willem, Reijnera en Cornelis van Druijvendael.

Wordt dus zoeken in andere plaatsen.

A van Egmond (nieuw)

Ik vind wel Johannes Schouten en Maritje van Druijvendaal als doopgetuigen bij de doop van Philippina dochter van Hendrik de Vries en Alida Schouten op 6 augustus 1724 te Heemstede. Link

De vernoeming naar Philippina ten Hage en de aanwezigheid van Johannes Schouten en Maritje van Druivendaal, is voor mij zeer sterke aanwijzing dat zij (de Johannes en Alida) kinderen zijn Hendrik Schouten en Philippina ten Hage.

A van Egmond (nieuw)

236 Judith van Druijvendaal, Jan van Druijvendaal, Berendina Cornelia van Druijvendaal, Evert van Lunteren en Reijnira van Druijvendaal e.l., caverende voor hun zwager en zuster Johannes Hendricus Scholten en Marijken van Druijvendaal e.l., alsmede Huijbert Jorissen en Elisabeth van Druijvendaal e.l. verklaren te hebben verkocht en dienvolgens te cederen, te transporteren en op te dragen aan Jacobus van Westenenck een huis, staande binnen deze stad in de Wielackersteeg tussen de behuizingen van Jacobus van Westenenck ter eenre- en Egbertus Cool ter andere zijde, in voege als op 16-03-1739 ingevolge getekende koopcondities door de koper is gekocht, bekennende van de kooppenningen ad 810 gl. te zijn voldaan [enz.];
Datering:
 

05-07-1742 en 12-07-1742

Folio:
 

297r-297v

Toegangsnummer:
 

2003 ORA Arnhem

Inventarisnummer:
 

426

Gerry

Ik vind tot dusverre maar één Reijnera van Druijvendaal.

Dochter van Willem Jans van Duivendaal en Johanna Pauw, gedoopt in Arnhem op 20 juli 1701. Link

Als er idd maar één blijkt te bestaan, dan zou zij de zuster zijn van de gezochte Maria van Druijvendaal, volgens de door Gerry gevonden akte.

Bij het opmaken van zijn testament op 18 september 1711, Willem Jans van Druivendaal ligt dan ziek te bed, is er sprake van 4 levende kinderen, zonder dat die met name worden genoemd. Willem Jans Druivendaal wordt in het testament genoemd een Hellebardier ( link ). Ik vraag mij dus af of hij in legerdienst was en mogelijk op meerdere plaatsen gestationeerd is geweest.

Willem Jans is gehuwd op 10-11-1694 met Johanna Pauw ( link ). Willem Jans is dan weduwnaar van Cornelia van Brock.

A van Egmond (nieuw)

A. van Egmond schrijft:

Bij het opmaken van zijn testament op 18 september 1711, Willem Jans van Druivendaal ligt dan ziek te bed, is er sprake van 4 levende kinderen, zonder dat die met name worden genoemd.

Ik heb dit testament nagekeken en er staat letterlijk "Wijders heeft Willem Janssen sijne vier kinderen" tot erfgenamen benoemd. Ik vermoed, dat hij hier zijn kinderen uit het eerste huwelijk met Cornelia van Brock bedoeld. Daarna heeft hij een aantal kinderen met Johanna Pauw gekregen, zoals Reijnera. Gerry noemt hiervoor nl. zes kinderen. Welke kinderen uit welk huwelijk komen is me nog niet duidelijk, maar ik denk dat Marijken van Druijvendael uit het eerste huwelijk komt, omdat zij haar dochter Cornelia noemt.

Tineke Tjoelker

Dat is inderdaad ook een heel plausibele interpretatie. Zo had ik de opmerking over 4 kinderen nog niet gelezen. Het verwarrende is dat er nl ook nog een broer Hendrik Jansen van Druijvendaal gehuwd met Neeltje Blanckenstrijn in 1691, ook kinderen krijgt in Arnhem die (deels) dezelfde namen krijgen. Ik vermoed overigens dat het huis in kwestie in 1708 in de familie is gekomen. Op Gelders archief staat een akte waarin een obligatie op dit huis is over gedragen aan ene Johanna van Druijvendaal. Misschien een zus van Willem en Hendrik? We moeten zien te achterhalen waar Willem verbleef vóórdat hij in Arnhem kwam voor de andere dopen.

A van Egmond (nieuw)

Op 4 mei 1717 maakte Judith, ongehuwd, haar testament op te Arnhem, samen met haar zuster Johanna, ook ongehuwd. Ze benoemen elkaar tot erfgenaam. Het is inderdaad verwarrend met die broer Hendrik Jans van Druijvendael. Hij doet in 1690 belijdenis te Harderwijk. We zoeken verder.

Tineke Tjoelker

Hier de registratie op 7 januari 1692 van het lijkgeld van vermoedelijk Cornelia Brocke, vermeld als Willem Jansen Hellebardiers vrouw, link

Ik vraag mij af of hij misschien vaker als Hellebardier, of misschien gewoon als Willem Jansen, wordt vermeld ipv als 'van Druijvendaal'?

 

Reijnera geboren 1701, is de enige "Druijvendaal" geboren in Arnhem van Willem Jansen (en Johanna Pauw). Alle andere Druivendaal kinderen in Arnhem zijn van Hendrik Jansen en Neeltje Blankenstein.

A van Egmond (nieuw)

Tineke Tjoelker schrijft:

Hendrik Jans van Druijvendael. Hij doet in 1690 belijdenis te Harderwijk

Helaas doet hij geen belijdenis,maar wordt hij ingeschreven als lidmaat met attestatie van Arnhem. Het volgende jaar 1691 trouwt hij dan alweer als j.m. in Arnhem en krijgt daar ook al zijn kinderen.

A van Egmond (nieuw)

Reijnera Druivendaal 1701 zal vernoemd zijn naar haar grootvader Reijnier Pauw. Zie BHIC:  notaris, schepen- en andere akten.( Oijen)

Jenneken (Johanna) Pauw : Broer Peterus Pauw dominee IJssendoorn. ( bij haar huwelijk getuige ?)

                                            : Zus Jantje Pauw, gehuwd met Ruth Peperc(k)(o)oren ( diverse schrijfvarianten)

                                            : Broer Jan Luijckesen Pauw.

Gerry

A. van Egmond schreef:

Ik vraag mij af of hij misschien vaker als Hellebardier, of misschien gewoon als Willem Jansen, wordt vermeld ipv als 'van Druijvendaal'?

Dat klopt inderdaad:

Ik vond met behulp van de doopindex van Arnhem op achternaam Janssen: 

3 juli 1698:
Kind Bernardina Cornelia, dochter van Willem Janssen Hellebardier en Johanna Pauw
getuigen: Petrus Pauw, Johan Pauw en Nicolaes Pauw

Ik heb nu wel weer hoop gekregen dat we de doop van Marijtje van Druijvendael zullen vinden!

Ook Gerry bedankt voor grootvader Reijnier Pauw. Ik vind hem ook als Reijnier Peterse Pauw in het Bossche Protocol als rentmeester van de welgeboren Vrouwe Johanna Baronesse van Gen(d)t en Oijen vrouwe en douagiere tot Winsen.

Tineke Tjoelker

12 augustus 1683 te Arnhem huwelijk van:

Willem Janse weduwnaar, tot Arnhem

Ende

Cornelia Broeck, weduwe van Hercules Reijnderse, wonende tot Haerlem, op attestatie van Haerlem

 

Trouwboek Arnhem: Link

Fiche trouwboek Haarlem: Link

Trouwboek Haarlem: Link

A van Egmond (nieuw)

Overlijden te Arnhem op 23 april 1682

Willem den Hellebardiers vrouw

Link

A van Egmond (nieuw)

Ik kom in Arnhem tot januari 1679 maar één huwelijk tegen van Willem Jansen en wel deze

Ondertrouw 30 april 1681, huwelijk 15 mei 1681

Willem Jansen j.m.

ende

Marijken van Eimeren j.d.

beide van Arnhem

Getuigen Dirik van Eimeren en Otto Heimans

Trouwboek Arnhem: link

 

Helaas staat nog geen vermelding bij van Hellebardier, dus het is wat minder zeker dat dit 'onze' Willem Jansen is.

Maria/Maritgen van Druijvendaal zou dan wel vernoemd kunnen zijn naar zijn 1e overleden vrouw.

Overigens zou Maria/Maritgen geboren moeten zijn tussen augustus 1683 en januari 1692, als zij van Willem Jansen en Cornelia Brock/Broeck zou moeten zijn.

A van Egmond (nieuw)


Ik denk dat ik de doop van Maria/Maritgen heb gevonden als eerste kind van Willem Jansen en Cornelia Adriaens (Brock)

12 oktober 1684

V: Willem Jansen

M: Cornelia Adriaens

K: Marijken

Doopboek Arnhem: link

A van Egmond (nieuw)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu