stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » Leeshulp gevraagd: huwelijksaantekening Oosterhout 1705Profiel afbeelding

Hallo allemaal,

Bij het huwelijk van Thomas van der Hulst en Hendrina Mode in 1705 te Oosterhout werd een lange aantekening geplaatst die ik moeilijk kan lezen. Het gaat om 't huwelijk onderaan de rechterpagina op deze link: 

http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-databases/genealogie/inzien-van-bronnen/resultaten/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/a7d1f512-385a-11e0-bcd1-8edf61960649/start/60?image=b8166791-f55d-6aae-5d34-bd29f5268f07

Enkele woorden zoals 'engelsman' kan ik wel lezen, maar een verhaal kan ik er niet uit opmaken. Wie kan mij helpen?

Alvast bedankt!

Julius - 7 apr 2014 - 17:21

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 1. Doch alsoo dese bruyd hoor naam en

 2. woonplaats had v(er)donckert als
 3. Hendrina van der Burg en tot Oosterh(out)
 4. was woonende en men niet wist ofte
 5. Edwart Rigeton, Engelsman, met welke
 6. sij hier tot Oosterhout ontrent 5 jaaren
 7. getrouwt sijnde geleeft heeft, wel doot was,
 8. is geresolv(ee)rt bij den k(er)k(en)raad te supersederen
 9. met de proc(l)amatiën totdat sij van de doot
 10. van haren voorn. man suffisant bewijs
 11. heeft ingebraght; doch een Engelse attesta(tie)
 12. op 14 maart v(er)toont en bij d’ k(er)k(en)raad geëxamineert
 13. sijnde, sijn hare geboden voortgegaan. 5 april
 14. att(estatie) geg(even) tot Dongen te trouwen.

ChrisvD - 7 apr 2014 - 18:05

Ze heeft gelogen over haar naam (Hendrina van der Burg) en woonplaats. Ze heeft ongeveer 5 jaar als getrouwd zijnde geleefd met de Engelsman Edward Rigston te Oosterhout. Ze kan geen bewijs overleggen dat Edward is overleden. De geboden werden door de Kerkeraad opgehouden. Op 14 maart heeft ze dat bewijs alsnog ingeleverd en zijn de geboden voortgegaan.

Althans dat maak ik eruit op....

Zie dat Chris al een mooie transcriptie heeft neergezet, maar de kern van het verhaal klopte dus aardig.....Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Annemarie57 - 7 apr 2014 - 18:12

Bedankt!

Julius - 7 apr 2014 - 18:12

Inderdaad, haha. Eens kijken of ik wat achtergronden bij dit vreemde verhaal kan vinden. Nogmaals bedankt!

Julius - 7 apr 2014 - 18:19

  8  ... den ...

  9  ... procamatiën ...

14  ... geg(even) ...

15  sol(vit) 0—6—0

Pauwel - 7 apr 2014 - 18:55


De naam van de bruidegom is Thomas Simons, j.m. van den Reijen (de plaats Rijen). Een familienaam wordt niet vermeld. In 1729 wordt hij vermeld met familienaam van der Hult:

R.A. Tilburg Inv.nr. 82,  Folio 193, 1.6.1729

Voor scheepenen van Alphen quam Hendrick Peeter van Opstal den welcke achtervolgens de vercoopinge onder de hamer gedaen in dato 13 julij 1728, te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom over te geven aen Thomas van der Hult en Hendrina Mode egtelieden,

-een parseel lant en weijde genaemt “den Boonhof”, gelegen onder Alphen onder de Kerck op “den  

Goedentijt”, groot met gragte en kanten omtrent 200 roeden vrij, oost Abram Bosson, west en noort 's Heeren Straet,  

Soo is Thomas van der Hult en Hendrina Mode in het voorenstaende parseel gevest en geërft met vonnis en met reght, soo dat hetselve hun nu vast en seecker is etc.

Den 40e penninck is betaelt met 1 gulden 5 stuijvers volgens quitantie van 10 augustus 1728

ChrisvD - 7 apr 2014 - 19:39Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu