stamboomforum

Forum logoNieuws en updates » Prostituees - 's Gravenhage - 1920


Profiel afbeelding

In de nieuwsbrief van de Vrienden van het IISH, "On the waterfront" (nr 19 - 2009) wordt een blad afgedrukt van een register van de Politie te 's Gravenhage d.d. januari 1920 van alleenwonende prostituees, z.g. deskundigen, verdachte bierhuizen enz. De lijst geeft adres, naam en voornamen, geboortedatum en -plaats. De volgende namen staan vermeld Antonia E. Adam, Hendrika SChoon, Johanna L. Elfert, Gerrit Booij, Geertruida C.M. Zomerschoe, Apolonia J. Wittgrefe, Lena M. Heuperman, Emerencia Stuivenberg, Johanna E. Lagrange, Catharina van Leeuwen, Roosje Prins, Hendrika C. Verschuur, Wilhelmina de Munnik, Johanna M. Hackert, Wilhelmina J. Nieuwkerk, Maria L. Kokee, Mathilda M. Bakker en Sophia de Boer. Dit betreft Acaciastraat t/m Amperestraat.

Het volledige rapport berust in de Collectie Nationaal Comite van instellingen voor zedelijke voilksgezondheid, dozen 75-85. Te raadplegen bij het IISG www.iisg.nl

Mgr Dirk van Leeuwen - 4 feb 2010 — 16:54

Er is een heel klein kansje dat een of meer van deze vrouwen nog leeft, het lijkt mij dus in strijd met de geldende regels (100 jaar na geboorte, 75 jaar na huwelijk, 50 jaar na overlijden) om deze gegevens te publiceren.

Maggy - 9 feb 2010 — 13:43

@ Maggy,

De lijst is van 1920. Toentertijd was de prostitutieleeftijd m.i. niet lager dan 20 jaar. Dus geboren voor 1900. Geen probleem, denk ik.

mvg-Ben

Ben Wegman - 9 feb 2010 — 13:54

Zonder de gedrukte vindplaats te raadplegen (die zoals aangegeven in het publieke domein is) denk ik dat we er wel van uit mogen gaan dat deze zelfstandig wonende vrouwen op het moment van het rapport meerderjarig (toen vanaf 21j) waren en dus aan uw 100 jaar norm voldoen.

Het is zeer wel mogelijk dat de originele politiebron nog niet zomaar te raadplegen is, maar het betrokken archiefstuk is in 1920 door de Politie aan een particuliere organisatie verstrekt. Dat zou nu denkelijk niet meer gebeuren.

De Bevolkingsregisters zijn thans tot 1937 overgedragen aan de openbare archiefinstellingen en raadpleegbaar, en daarin zijn stellig gegevens te vinden van nog levende personen. 

Acten van de BS hebben andere regels dan andere bronnen: persoonskaarten (nu -lijsten uit de Basisadministratie Gemeenten) zijn in principe grotendeels te raadplegen 2 jaar na overlijden van een persoon die in Nederland ingeschreven stond. De BS registeert o.a. overlijdens van personen in Nederland (ongeacht waar zij ingeschreven staan).

Mgr Dirk van Leeuwen - 9 feb 2010 — 13:58

Jullie verwarren de zaken:

- Een geboorte akte mag 100 jaar na die geboorte gepubliceerd worden,

- een huwelijk 75 jaar na dat huwelijk,

- een overlijden 50 jaar na dat overlijden

Voor overheidsarchieven geldt dat die zich hier ook wettelijk aan zouden moeten houden, behoudens uitzonderingen waar de wet volgens mij niet duidelijk over is. Bij de ene instantie krijgt een amateur-genealoog nee, waar een journalist ja krijgt en omgekeerd bij de volgende instantie.

Wat genealogen betreft geldt het bovenstaande voor zover mij bekend niet als wettelijk verbod maar meer als fatsoensregel. Zelfs al weet je uit een overlijdensbericht in de krant, door je familie zelf geplaatst en betaald, dat je oudtante in 1963 overleden is, dan zul je die datum tot na 2013 niet op je website vermelden... is de IMHO meest gebruikelijke tendens. Al kom je op sommige sites zelfs de school- en sport-prestaties van nog jonge kinderen tegen...

Exacte regels wat betreft zoiets als prostitutie zijn er geloof ik niet, maar ik zou zeggen: niet publiceren zolang de betreffende personen niet allemaal ten minste 50 jaar overleden zijn.

Vorig jaar werd op forum.archieven.org een URL geplaatst van een website die vergelijkbare lijsten van begin 20e eeuwse prostituees had gepubliceerd. De meeste mensen op dat forum vonden dit niet correct en het heeft ertoe geleid dat die betreffende website de gegevens verwijderde. Ik kan nu helaas het draadje op dat forum niet terugvinden.

Maggy - 9 feb 2010 — 15:31

Mogelijkheden van verwarring zijn er te over. Een acte kan niet openbaar zijn (en daarvoor gelden momenteel in Nederland de aangegeven termijnen), maar die niet-openbaarheid volgt niet zomaar voor de in de akte opgenomen gegevens als die ook elders publiekelijk te vinden zijn. Het Bevolkingsregister (vaak verward met de BS) heeft andere wettelijke openbaarheidstermijnen.

Wettelijke regels zijn overigens niet de enige factoren die ons doen en laten bepalen of beperken. Een overzicht van waar men ook aan zou kunnen denken wordt op Bob Corte's blog gegeven:

http://www.genealogieonline.nl/standaarden-en-richtlijnen/delen.php 

Mgr Dirk van Leeuwen - 9 feb 2010 — 15:47

Leonardo - 9 feb 2010 — 15:57

"Jullie verwarren de zaken:".

Ik vind dit tekort door de bocht van Maggy. Ook niet korrekt t.o.v. o.a. Dirk van Leeuwen, die het daarvoor duidelijk heeft uitgelegd.

De discussie over privacy-regels is hier al vaak gevoerd. Men vergelijkt dikwijls appels met peren.

Wat wettelijk voor akten van de Burgerlijke Stand geldt is niet van toepassing voor openbare bronnen, waarvoor geen wettelijke termijnen zijn vastgesteld.

Familieadvertenties: geen enkel probleem! Overspel van bekende personen. De bladen staan er vol mee.

Nogmaals: je gezonde verstand gebruiken. Ik zal geen gevoelige zaken, zoals echtscheidingen, vermelden als er levende mensen door zouden kunnen worden gekwetst.

Nog niet zo heel lang geleden heb ik bij de beantwoording van een vraag op het forum geen melding gemaakt van een overlijdensadvertentie van een SS-er, die voor zijn Führer aan het Oostfront was gesneuveld.

Dus nogmaals. Wij doen hier niet aan onnodige zelfcensuur. 

Jacobus - 9 feb 2010 — 16:24

Leonardo, ik had het over http://forum.archieven.org/index.php?topic=12757.0 en dat is inderdaad waar het door jou aangehaalde artikel het ook over heeft.

Jacobus en anderen, ik probeer juist duidelijk te maken dat het hier niet gaat om wettelijke beperkingen maar wel om fatsoen. Ook al zijn dan misschien (niet zeker) al die vrouwen overleden, er zijn zonder twijfel heel wat kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren, kennissen etc. nog wel in leven. Een deel daarvan zal best weten dat X in de prostitutie zat. En die beseffen ook best dat daarvan in archieven nog een en ander ligt te verstoffen. Maar dat is nog heel wat anders dan het gepubliceerd  zien.

Waarom zouden de nazaten van een gesneuvelde SSer meer bescherming genieten dan de nazaten van een prostituee?

Maggy - 9 feb 2010 — 17:48

Interessante tentoonstelling in het Van Goghmuseum, zie http://www.nrc.nl/next/2016/02/18/o-veral-zag-je-prostituees-maar-niemand-had-het-d-1590468

Investigator - 18 feb 2016 — 18:03


Het zijn de krenten in de pap een vonnis van je voorouder deif een turf heeft gejat of iemand in beschonken toestand heeft  uitgescholden voor alles wat mooi en lelijk is ooit eens de uitspraal van een Buurvrouw in 1820  die tegen haar buurjongen zei gij benne enen nagel aan de doodskist van uwe moei gij groeit op voor galg en rat. ze moest daarvoor 7 dagen het gevang in. Een vriend van mij publicieerde in zijn boek dat zijn opa in 1918 een turf had gejat  een dochter van die man toen in leven vond dat niet kunnen. wij lachen daar nu om. in mijn bestand heb ik 5 prostituees zitten  allemaal rond 1860 volgends mij. En de famile vond het leuk.

Het gaat mij  wel te ver om misbruik van kinderen te melden of om fout in de oorlog te melden  dit kun je in je eigen bestand wel neer zetten maar publiceren zou ik niet doen.

Herman Bennink - 23 feb 2016 — 21:39
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.
Wel kunt u altijd een nieuw onderwerp starten.