stamboomforum

Forum logoNieuws en updates » Einde WatWasWaar per 1 januari 2016Profiel afbeelding

Opnieuw dreigt een schat aan historische informatie op de geschiedenis van de Internet-schroothoop te eindigen. 1984 blijkt dus toch volop te bestaan:

WatWasWaar wordt per 1 januari 2016 beëindigd. Dit betekent dat de website www.watwaswaar.nl vanaf 1 januari 2016 niet meer beschikbaar zal zijn.

Doorstart kadastrale kaarten bij de RCE

De beschikbaarheid van de scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar krijgt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een doorstart.

Meer informatie

Lees het volledige nieuwsbericht in de WatWasWaar-nieuwsbrief van november 2015.

Martin Jongkoen - 20 nov 2015 - 11:41

Jammer, maar erg gebruikersvrienelijk was de site niet: Hopelijk via de nieuwe formule beter toegankelijk?

Annemarie57 - 20 nov 2015 - 11:54

In de digitale wereld is niets zeker, maar het belangrijkste is, dat er een doorstart is bij het RCE

Groet.

Everardus Rollema - 20 nov 2015 - 12:32

Hopelijk wordt de site beter ingericht en meer afgesteld op de onderzoeker.

De flitsende aanwijsstok bij WatWasWaar was een zeer storend element.

Als ik bezig ben met een kaart van 1832, dan behoef ik op dat ogenblik tot niet te weten, dat er ook nog foto's zijn van na 1950.

Er is behoefte aan, dat rustig in één groep van gegevens, die voor jou belangrijk kunt doorzoeken.

Een kleine trilling van de muis en je zat in een andere groep van gegevens.

Daarom raadpleegde ik deze site de laatste al zeer weing.

Uitkijken naar de nieuwe versie.

Groeten van Terkos

Terkos - 20 nov 2015 - 15:22

Hoera!

Nu weer terug naar de woonomgeving met alle scans

Hans van Melis - 4 dec 2015 - 13:21

WatWasWaar was inhoudelijk een schatkamer...

maar, inderdaad, qua gebruikersvriendelijkheid en bedieningsgemak een dráma - niveau Oostblok, 1957 (goed te vergelijken met zo'n fastfood-tent uit Kentucky die je ijskoud twee keer in de rij laat staan, één keer om maar alsjeblieft je bestelling door te mogen geven, en één keer om dat verdraaide ding ook nog te mogen àfhalen op afroep. De DDR was er niets bij.) Werkelijk één grote ellende, zoiets als Windows vóórdat de gebruikersvriendelijke "schil om de commando's heen" klaar was, en je je als gebruiker ie-de-re seconde weer moest verdiepen in wat de ingenieurs toch bedoeld zouden hebben: hoezó, "de gebruiker centraal" ?

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

We mogen hopen dat het historische Kadaster-materiaal (scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832: ruim 17.000 scans van getekende kadastrale overzichts- en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim 143.000 scans van de pagina's van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT-bladen) in goede handen komt bij de RCE-beeldbank per 1-1-2016.  Of ook het andere materiaal uit de WatWasWaar-collectie (bv. scans van RAF-luchtfoto's uit WOII en van historische (topografische) kaarten) in deze centrale databank zal worden opgenomen, is blijkbaar nog onzeker. Jammer dat de slèchtere van de twee opties, nl. dat het materiaal alleen via de verschillende deelnemende erfgoedinstellingen beschikbaar zal zijn, kennelijk óók als een serieuze keuzemogelijkheid wordt gezien. Nóg meer versnippering... en we hèbben hier al zó verschrikkelijk veel archiefinstellingen, een bos waar nodig eens gekapt in moet worden. Nederland is een klein land; de historisch- en genealogisch- onderzoeker, de wetenschap en de samenleving zijn (m.i.) juist gebaat bij méér centralisatie voor snellere vindbaarheid van allerlei informatie, dus: mìnder archieven, en steeds meer raadpleegbaar laten zijn op centrale plaatsen.

Intussen blijft overeind dat waar WatWasWaar zich precies mee bezighield, topografie (Grieks: "plaats-beschrijving"), één van de belangrijkste gereedschappen / hulpmiddelen is voor uw genealogisch onderzoek.

a) Probeert u zich liefst altijd letterlijk een "beeld" te vormen van de stad, het dorp of het landschap van uw voorouders. Ga op de websites van archiefinstellingen zoeken in de beeldbanken, naar topografische (landschaps)schetsen, foto's en ansichtkaarten. Vergeet u ook niet de grote ansichtkaarten-websites Qoop.nl, Delcampe.net, PicturesFromNL en CataWiki ; en natuurlijk gewoon Google-Afbeeldingen.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

             (beeldbank RHC Zuidoost-Utrecht: Maarn, villa De Hoogt van fam. De Beaufort, ca. 1910)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

                                                                                                                          (Delcampe.net)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

b) Het geldt in het bijzonder voor het gebruik van de kaart bij uw onderzoek, de cartografie. Géén luxe, geen "handig extraatje", niet "dat komt handig van pas" ; nee: gewoon noodzaak, básis, mínimum.

Wie aan stamboomonderzoek doet, komt continu allerlei plaatsnamen tegen bij nieuwe zoekacties. Doet u daar niets mee, kijkt u daar niet naar bij het onderzoek of zelfs bij het noteren van uw vondsten, zoekt u daar niets over uit, bij bv. Wikipedia (ligging, landschap, geschiedenis, "territoriaal toebehoren", bevolking, economie) ? Dan betekent iedere nieuwe plaatsnaam die u weer tegenkomt alleen maar "lettertjes" voor u, kortom: niets. Wilt u zich een beeld vormen van het leven en de leefomgeving van uw (mogelijke) voorouders, dan moet u dat beeld ook zèlf "oproepen", nakijken, zich voor ogen houden : alleen dàn ziet u langzamerhand allerlei samenhangen en verbanden. Een genealoog zonder kaart is als een bijziende jager in het donker. Wéét waar u mee bezig bent, en doe dat zo professioneel mogelijk.

U zou dus liefst àltijd, continu, èlke minuut dat u met uw hobby bezig bent, een goede online-kaart bij de hand moeten hebben (bijv. in een extra venster van uw internet-browser) : die moet echt continu onder handbereik zijn. Voorbeelden:

1. (anno 2015) voor het grote overzicht, en daarna prima inzoombaar: Google Maps (incl. StreetView), Via Michelin, Bing Maps

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

2. (anno 2015) idem, vooral ook interessant vanwege het inzoombaar zijn tot op huisnummer-niveau: Open Street Map,

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

...en de BAG-viewer (samengesteld uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen) van de rijksoverheid:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

3.  Anno 2010-2015, "losse" Nederlandse topografische kaarten, nieuwste serie, gratis te downloaden per kaartblad :  PDOK, Publieke Dienstverlening Op de Kaart (overheidswebsite), op de schaal 1:25 000, 1:50 000 en 1:250 000

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

4.  Nederland, kaarten van het Kadaster, topografisch en kadastraal:

- Anno 2015 en historisch 1815-2015: TopoTijdreis.nl, een viewer-website met (samengevoegde, aaneengesloten) topografische kaarten van het Kadaster, ter viering van 200 jaar topografie in Nederland; uitstekend bruikbaar voor stamboom-onderzoekers (nl. traploos verstelbaar in de tijd èn inzoombaar) als bron bij uw onderzoek, en als "illustratie" bij uw genealogie...

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

...samengesteld uit:  kleinschalig: Postroutekaart 1810, Algemene Kaart Nederland en Gemeentekaart ; semi-kleinschalig: Kraijenhoff-kaart ; mid-schalig: Topografische Militaire Kaart, RD050 (topografische kaart 1:50 000) ; grootschalig: Bonnebladen en RD025 (topografische kaart 1:25 000)

- Modern, anno 2016, kadastrale kaart (schematische kaart zonder landschapskenmerken; met precieze afbeelding van de actuele kadastrale gemeente, sectie, perceelnummers) : gratis te downloaden per provincie op PDOK.nl

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

5.  Anno 2015, "verrijkte" landschapskaartenOpen Topografie Nederland -kaartbladen, door Jan-Willem van Aalst (samengesteld uit topografische kaarten 1:10 000 van de Basisregistratie Topografie (beheerd door het Kadaster), de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG, bijgehouden door de gemeenten), het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN2, van de Waterschappen en Rijkswaterstaat), de OpenStreetMap (onderhouden door een open community), de risico-objecten uit de risicokaart, en de hydrografische data van Rijkswaterstaat. Veel te zien op Wikipedia-pagina's. Gedetailleerde versie (tot op huisnummer-niveau) bijvoorbeeld op http://www.imergis.nl/asp/opentopo1600.asp

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

6.   Historisch - 2015, voor het grote overzicht, "in grote lijnen", niet altijd even nauwkeurig : bouwjaar-kaarten in Nederland, bijv. http://spotzi.com/nl/kaarten/buurt/vastgoed/bouwjaar-woningen/  of  http://code.waag.org/buildings/

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

7.  Nederland als geheel, anno 2015 en historische kaarten, traploos verstelbaar/inzoombaar, diverse perioden: Map5.nl; deze grote collectie omvat bijvoorbeeld: Nederland anno 2015 afgebeeld op de bovengenoemde OpenTopo-kaart door J.W. van Aalst, actueel en samengesteld uit veel verschillende bronnen; de Topografisch-Militaire Kaart uit 1850-1864 in zwart-wit; de eertse Nederlandse militaire stafkaart in kleur, de zgn. Bonnebladen of Bonnekaarten, uit ca. 1900, 1925 en 1949; de moderne, digitale kaartserie Topografische Kaart van Nederland, up-to-date met terreininformatie ca. 2010-2015, op schaal 1:25 000, 1:50 000 en 1:250 000 van het Kadaster (Top25 / Top50 / Top250-Raster-serie).

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

8.  Diverse provincies en plaatsen, thema kadaster & grondeigendom 1832 : HisGIS ('historisch-geografisch informatiesysteem')

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

9.  Geselecteerde regio's, plaatsen en gemeenten in Nederland:

- diverse historische kaarten : o.a. www.wildernis.eu/chart-room/

(hier bijv. uit de atlas Places de Gueldres et partie de celles d'Hollande, kaart van de vestingstad Sluis, ca. 1700)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- historisch, provincies en gemeenten, terrein-informatie ca. 1865-1870 : Gemeente-Atlas door Jacob Kuyper http://www.atlas1868.nl/

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- anno 2015: plattegronden van geselecteerde plaatsen, bijvoorbeeld www.plattegronden.nl/

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

10.  En tenslotte vindt u natuurlijk in de eerder genoemde beeldbanken op de websites van archiefinstellingen óók veel kaartmateriaal. Bijvoorbeeld uiteenlopend van landkaarten, streekkaarten, schetsen en plattegronden tot bouwtekeningen.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

_____

Ideaal is het dus, wanneer u als genealoog het Wie-Wat-Waar zo goed mogelijk uitzoekt, ook aan de hand van allerlei "topografische bronnen" : niet alleen het "wie" (dus continu alléén maar in allerlei databanken voor zoeken-op-naam rondsnuffelen) en het "wat" (puur de verschillende activiteiten en levensgebeurtenissen, bv. geboorte/doop, huwelijk, overlijden/begraving, communie, wonen, beroepsuitoefening), maar zeker ook het "waar" (je goed verdiepen in de vraag: op welke plaatsen gebeurde dit allemaal? wat is er allemaal interessant aan die plaatsen om te weten en te begrijpen?) en "waarom dáár"...

Grote lijnen van de geschiedenis, alledaagse mensenlevens, motivatie & beweegredenen, push- en pull-factoren, samenhangen & verbanden, oorlog, hongersnood of juist welstand, familieverbanden, enz. enz. : een beeld zegt meer dan 1000 woorden, en "context is everything"! Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas - 5 dec 2015 - 05:31

WatWasWaarWasMaarAlTeWaarDeloos, wat een rot-interface. De fantastische opsomming van Dimitri Vlas is heel wat waardevoller. Stond onlinemaps.org er al tussen? Die verwijst weer door naar de meeste grote antieke landkart collecties online. De zoekmachine van onlinemaps kent meestal niet alle dorpjes dus is het verstandiger te zoeken naar een nabijgelen plaatsnaam. Gewoon in hedendaagse spelling, de gevonden maps hanteren plaatsnamen uit alle tijden in alle talen... wereldwijd, voor zover ze toen de wereld kenden...

Maggy - 5 dec 2015 - 17:15

Laten we hopen @Martin dat alles wat in die database zit niet verloren gaat.  Ik maakte er geen gebruik van en wat ik ervan weet is dat deze database ook is gekoppeld aan een zoekmachine?

Jammer dat zoiets verloren gaat. Ook jammer dat er alleen voor de kadastrale kaarten een oplossing is gezocht.

Wie was eigenlijk de bouwer dezes? Is het een particulier initiatief geweest?

Ik weet er te weinig vanaf wie erachter zit.

Maar het is eeuwig zonde.

ien lejeune - 15 dec 2015 - 22:29

ien,

Over de achtergrond/geschiedenis van WatWasWaar kun je een en andere lezen op https://nl.wikipedia.org/wiki/WatWasWaar

De functionaliteit van WatWasWaar zal verloren gaan, maar daar zal niet iedereen om treuren. Maar ik denk niet dat de gegevens verloren zullen gaan, dat zal zo'n grote blamage zijn voor de Nederlandse archiefsector, nee, dat laten ze niet gebeuren.

Ik hoop dat de gegevens beschikbaar worden gesteld als open data, dan kunnen ontwikkelaars er mooie applicaties/websites mee maken.

mvg,
Bob Coret

Bob Coret - 15 dec 2015 - 22:47


Dank je wel Bob, die link zal ik zeker gaan bekijken.

Enne ff alert blijven wat betreft deze database.

ien lejeune - 15 dec 2015 - 23:02Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu