stamboomforum

Forum logoNieuws en updates » D e v e n t e r, 1630-1832; N e d e r l a n d, 1550-2017 : Huizen-onderzoek : moderne bronnenProfiel afbeelding

Beste forumleden,

Sinds enkele jaren heeft het zogenaamde huizenonderzoek zich ontwikkeld tot een volwassen "tak van sport", en een populaire "hulpwetenschap" bij de genealogie. Door de toegenomen samenwerking en digitalisering op erfgoed-gebied komen gelukkig ook steeds meer bronnen hiervoor beschikbaar.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 (illustratie: Hoeve Kossink, 18de-19de eeuw, boven Winterswijk; bron: www.glk.nl/landschap-kastelen/locatie/?locatie=77)

Voor de prachtige historische stad Deventer is op 12 juli 2017 een nieuwe Onderzoeksgids Huizenonderzoek verschenen, over de periode vóór de invoering van het Kadaster in 1832, dankzij de stage van een student aan de RU Groningen; zie het persbericht van het HC Overijssel, beeldcitaat :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Zie hierbij een groot aantal tips en bronnen, ook voor de periode vanaf 1832, op de speciale pagina Huizenonderzoek https://www.stadsarchiefdeventer.nl/onderzoek-0/huizenonderzoek . En voor de nieuwe Onderzoeksgids, zie vanaf pagina 32 in de Zoekwijzer Archieven : https://www.stadsarchiefdeventer.nl/subfiles/stadsarchiefdeventer/zoekwijzer_archieven.20170216_0.pdf en https://www.stadsarchiefdeventer.nl/subfiles/stadsarchiefdeventer/gids_huizenonderzoek_stad_deventer_periode_1630-1832.pdf .

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

(illustratie: Deventer, Bergkwartier, historische huizen; bron: www.detelefoongids.nl/nv-bergkwartier-mij-tot-stadsherstel/18399817/5-1/)

 

----- Overigens gaat het hier om een overkoepelende term, waaronder méér dan alleen woonhuizen wordt verstaan, puur voor het gemak gehanteerd (omdat "gebouwenonderzoek" niet zo prettig in de mond ligt). Natuurlijk kunt u immers ook prima "genealogisch / historisch geinteresseerd" zijn in àndere zaken dan alleen woonhuizen, bijvoorbeeld :

- onroerend goed als 'puur een stuk grond' : het landgoed van een baronesse Van Puyenbroek bij u in de buurt;

- de oude boerenhofstede in Twente van uw opa en oma, waar uw familie al sinds 1752 heeft gewoond;

- een haventerrein met silo's en hallen van Pakhoed in Rotterdam, waar uw vader heeft gewerkt;

- de lagere school, waar u leerling was van uw 6de tot uw 12de jaar;

- het oude bedrijfspand van de slagerij van uw tante;

- de ijssalon of terrazzo-werkplaats waarmee uw Italiaanse familie in Nederland begon;

- een historisch stadhuis in uw dorp, waarvan de bijbehorende gemeente allang is opgeheven;

- het schipperskerkje in een havenstad, waar uw ouders zijn getrouwd;

- de oude fabrieksloods in Eindhoven, waar u ooit stage liep;

- het gemaal dat al jaren uw polder in de Beemster "droog houdt";

- het Zomerkolonie-huis aan de Noordzee, waar u als klein "bleekneusje" in de jaren '50 verbleef om aan te sterken;

- een kindertehuis, internaat, kostschool, of een "tehuis voor gevallen vrouwen", waar vrouwen (onder druk van familie, kerk of buurt) vroeger terechtkwamen om te bevallen van hun baby;

- de kazerne waar u, in de periode tot augustus 1996, uw militaire diensttijd heeft doorgebracht;

enz., enz., enz.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

(illustratie: Utrecht, Voorstraat, de ijssalon van Guido De Lorenzo, in 1934: eerste Italiaanse ijssalon in Nederland (1928). Bron: Marc Leijendekker, 'Nederlanders van het platteland wilden alleen wit ijs', 20-01-2015, www.nrc.nl/nieuws/2015/01/20/1461624-a852856)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

(illustratie: Winterswijk, buurtschap Ratum, het Duits-Nederlandse landgoed Vennevertlo / Vennwertloo, ter hoogte van de Duitse stad Vreden, in het grensgebied tussen Gelderland en de deelstaat Nordrhein-Westfalen; bron: landgoed.info/landgoedlijst/wiggershuizen%20ea/wiggershuizen.html)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

(illustratie: Roermond, werkplaats van de architect Cuypers van het Rijksmuseum / Amsterdam-CS, ca. 1900; bron: www.roermond.nl/Gemeentearchief)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

(illustratie: Deventer, gebouwen Boreelkazerne, wachthuisjes, anno 2013; bron: www.jeoudekazernenu.nl/kazernes-a-f/boreel/pages/bor10_jpg.htm)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

(illustratie: Zandvoort, gebouw Amsterdamsche Vacantie-Kolonie, ongedateerd; bron: noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/)

 

------ Waaraan kunt u zoal denken, qua belangrijke hulpmiddelen bij uw onderzoek ? 

Bijvoorbeeld aan:

1.      Informatie over huizenonderzoek in het algemeen, gepubliceerd op de websites van archiefinstellingen, of te leen in de bibliotheek. Voorbeelden:

- Amsterdam:  https://archief.amsterdam/uitleg/handleidingen/huizenhandleiding_2007.pdf

- Breda: https://stadsarchief.breda.nl/informatie/zelf-onderzoek-doen/huizenonderzoek

- Den Haag:  https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/haags-gemeentearchief/huizenonderzoek-bronnenoverzicht.htm

- Groningen:  https://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/zelf-onderzoek-doen/onderzoek-naar-panden

- Haarlem:  http://noord-hollandsarchief.nl/zoeken/gebouwen

- Heerlen:  http://www.rijckheyt.nl/sites/rijckheyt/files/pdf/rest/Handleiding%20Huizenonderzoek.pdf

- Kampen: http://www.stadsarchiefkampen.nl/meer-weten-over/huizenonderzoek

- Leeuwarden: https://historischcentrumleeuwarden.nl/onderzoek/onderzoekshandleidingen2/onderzoek-naar-een-huis-of-locatie

- Limburg: https://www.rhcl.nl/nl/info/onderzoektips/huizenonderzoek-tot-1796/

- Utrecht: https://www.huizenaanhetjanskerkhof.nl/utrecht-bronnen/huizenonderzoek-utrecht/

- Venlo:  http://archief.venlo.nl/Downloads/Handleiding%20Huizenonderzoek.pdf

- boeken over dit onderwerp,

zoals bijvoorbeeld aanwezig in de collectie van ons aller Centraal Bureau voor Genealogie, en de Koninklijke Bibliotheek :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

      Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

  Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

2.      Bevolking:

- Voor ouder onderzoek, vanaf ca. de 16de eeuw, naar de bevolking in bepaalde panden, buurtschappen, dorpen en steden, kent u ongetwijfeld de burgerboeken en poorterboeken van steden en grotere plaatsen; en de vroege voorbeelden van plaatselijke en regionale volkstellingen (Leiden: vanaf 1574; Friesland: vanaf 1689); en de kohieren huishoudens en gezinshoofden, en de vele andere belasting- en notariële bronnen (10de penning, hoofdgeld, verponding, haardgeld, turfaccijns, weeskamer, boedelregisters, e.d.). Gelukkig is nog vrij veel daarvan bewaard gebleven.

Ook belangrijk voor die vroegere periode is het, in de 20ste eeuw populair geworden, boerderij-onderzoek, waarmee u op het platteland allerlei historische informatie over het gebruik en de bewoning van boerderijen vanaf ongeveer de 17e eeuw kunt "reconstrueren". Bij Google vindt u veel voorbeelden ervan:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Waar een groot deel van de bevolking, op het platteland en in de steden, was aangesloten bij een kerkgenootschap, zijn ook de zgn. lidmatenregisters van de kerken interessant als bron voor kennis over de bewoning. - Zie bijvoorbeeld de inschrijving van de zusters Schirmer als gereformeerde lidmaten te Sambeek, 11-4-1802; bron: https://www.nikhef.nl/~louk/MESKW/generation7.html, beeldcitaat :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Tegen het einde van de 18e eeuw, begin 19e eeuw, zien we bij de overheid serieuzer opgezette volkstellingen opduiken: in 1795/1796 de eerste landelijke volkstelling in Nederland, ten tijde van de Bataafse Republiek; en bij de Franse bezetter met zijn (positieve) regel- en registratiezucht, het régistre civique. Plaatselijk bestonden ook hier en daar al vrij goede bevolkingsregisters, nog vóórdat de staat dit verplicht stelde. - Heel veel van die oudere bronnen vindt u online beschikbaar, als gescande archiefdocumenten bij FamilySearch via ZoekAkten.nl, of in de vorm van een bronbewerking, bij de prachtige website Digitale Bronbewerkingen. - Voorbeeld: inwoners van Dokkum, 1806:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Boeken e.a. bronnen over dit onderwerp vindt u bijvoorbeeld ook via allerlei andere trefwoorden, zoals bijvoorbeeld 'dorpsgeschiedenis', 'bewoningsgeschiedenis' of 'gezinsreconstructies' (wat men in Duitsland noemt: Ortsfamilienbuch, familie-reconstructies per plaats).

Zie bijvoorbeeld ook, over boerderij-onderzoek, de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- Daarna werd het registreren van de bevolking meer systematisch, meer algemeen en professioneler aangepakt. Naast het door de rijksoverheid vanaf 1850 voorgeschreven, gangbare bevolkingsregister (klassieke versie, in folianten, ca. 1850-1920, en gezinskaarten, ca. 1920-1939, die u vindt bij archief-instellingen; en de persoonskaarten, ca. 1939-oktober 1994, en persoonslijsten uit de GBA resp. BRP, vanaf oktober 1994, waarvan uittreksels worden verstrekt door het CBG), is het aan te raden ook onderzoek te doen naar woningkaarten.

Dit zijn kaartenbak-kaarten, nl. in een speciaal hulpregister (om de vraag te beantwoorden: Welke bewoners leven in een bepaald pand?) van het  bevolkingsregister, over het algemeen ook uit de periode ca. 1939-1994; op te sporen via online-inventarissen van archiefinstellingen. - Voor enkele gemeenten zijn zij zelfs direct online te bekijken, bijvoorbeeld Amsterdam: https://archief.amsterdam/indexen/woningkaarten_1924-1989/zoek/index.nl.html

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

(illustratie: Gemeente Amsterdam, woningkaart voor het adres Goudsbloemstraat 14, III-hoog, vóór ; bron: https://archief.amsterdam/stukken/verdwenen_amsterdam/woningkaart/index.html )

 

3.      (Hoofd)bewoners, overheid, instellingen en bedrijven:  telefoongidsen  en  adresboeken.  Voorbeelden:

- Telefoongids van Nederland, 1901-1950, bij Delpher: http://www.delpher.nl/nl/boeken/results?facets%5Bshelfmark%5D%5B%5D=Museum+voor+Communicatie&page=1&sortfield=date&coll=boeken ; bijvoorbeeld: Middelburg, 1921, beeldcitaat :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- Telefoongids van Nederland, 1950, bij GeneaKnowhow: http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1950/

- Algemeen Adresboek voor Nederland: voor Handel, Landbouw, Nijverheid en Verkeer, 1942 : https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=18.D08&minr=16135539&miview=inv3&milang=nl&mialg= ; beeldcitaat :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

4.      Eigenaren van percelen grond, eventueel met een huis of ander gebouw:

- Moderne informatie berust bij het Kadaster, en is niet gratis online toegankelijk. Informatie over een eigenaar en/of perceel is ook vrij kostbaar om te bestellen: zie https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie#tarieven en https://www.kadaster.nl/-/kadastraal-bericht-object .

- Vroeg-moderne informatie, zoals de kadastrale registratie vanaf 1832 tot ca. 1990, w.o. de artikelsgewijze leggers en register 71, kunt u bij veel archiefinstellingen ter plaatse in de studiezaal (dus niet online!) raadplegen via een programma met de naam Archiefviewer, Kadasterviewer of (verouderd) DigiLegger. 

- Informatie uit de ontstaansperiode van het Kadaster, 1811-1832, bestaande uit kadastrale overzichts- en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans). en scans uit de "oorspronkelijke aanwijzende tafels" (OAT-bladen) met eigenaarsgegevens, vindt u bij de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1451468079993%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_head_collection:%22Kadastrale%20kaarten%201811-1832%22&reverse=0

Overigens heeft het Kadaster, speciaal voor historische onderzoekers, een boek uitgegeven om als gids bij uw onderzoek te dienen :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

5.      Een kadastrale aanduiding (kadastrale gemeente, sectie, perceel) anno 2017 vinden, aan de hand van een huisnummer anno 2017, als "ingang" voor uw onderzoek. Zo kunt u later, bijvoorbeeld via een informatie-aanvraag bij het Kadaster, of door uw eigen onderzoek bij vele streekarchieven / RHC's, via dat programma Archiefviewer, Kadasterviewer of (verouderd) DigiLegger, verder terug in de tijd gaan met uw onderzoek naar een stuk grond (wel of niet met een huis of ander gebouw erop) :

- de "Digitale Kadastrale Kaart", als overheidsservice op de website Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK); voorbeeld: Dijkhuisjes bij Brouwershaven; beeldcitaat:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- de website van het Waterschap Scheldestromen met de service "Digitale Kadastrale Kaart" voor heel Nederland; voorbeeld: Deventer; beeldcitaat :

 Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- de website KadastraleKaart.com, waarmee u door slim combineren van de verschillende "kaartlagen" iets vergelijkbaars bereikt ; beeldcitaat :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- de website PlanViewer, eigenlijk bedoeld om te informeren over bestemmingsplannen, maar ook met (voor uw doel) een goed bruikbare kaart:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

6.      Topografie: het straatbeeld en het landschap.  Foto's.  Ansichtkaarten.  Schetsen van steden en dorpen, stadsgezichten.  Prenten.

- Alle soorten: zie beeldbanken, o.a. op websites van archiefinstellingen : via http://beeldbanken.startpagina.nl/ ; beeldbank van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ ; de fotocollectie van het Nationaal Archief: http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen ; "Geheugen van Nederland", via http://libguides.rug.nl/c.php?g=408376&p=2781589 ; de enorme collectie afbeeldingen bij het ArchievenPortaal Europa (APE) : https://www.archivesportaleurope.net/home ; de Beeldbank Tweede Wereldoorlog: http://www.beeldbankwo2.nl/

- Straat en landschap: bijvoorbeeld Google Streetview, een functie van Google Maps; beeldcitaat :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- Luchtfoto's, en (onder een hoek gemaakte) vogelvlucht-foto's : bijvoorbeeld Google Maps, Via Michelin, Bing Maps; beeldcitaten :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- Ansichtkaarten: websites als bijvoorbeeld Delcampe, Qoop en PostcardsFrom . De daarbij gebruikte foto's kunnen een heel goed beeld geven van de woonomgeving van uw voorouders in het verleden, of van gebouwen die daarin een rol hebben gespeeld (dorpshuis, school, postkantoor, kerk, fabriek,...).

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

(illustratie: Bolsward, Marktplein 5, hotel-café-restaurant De Wijnberg; bron: www.postcardsfrom.nl)

 

7.       Topografie: kaarten als "versimpelde" voorstelling van het landschap, zoals landkaarten, plattegronden en topografische kaarten. - Voorbeelden:

- de vele navigatie-websites als bijv. Google Maps, Bing Maps, Via Michelin, OpenStreetMap, enz. - Kiest u vooral welk kaartbeeld voor u persoonlijk het 'prettigst' werkt, want "optimale leesbaarheid" bij cartografie is altijd een compromis tussen kleurgebruik en contrast, detail (informatierijkdom / -verlies), vermelden of weglaten, en een bruikbare informatie-dichtheid (leeg/volgepropt kaartbeeld). - Voorbeeld: OpenStreetMap, beeldcitaat :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- het beeld van een landschap door de jaren heen, 1815-2016, in topografische kaarten: zie de handige website TopoTijdreis, beeldcitaat :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- de bekende gemeente-overzichtskaarten van Nederland, ca. 1865-1870, uit de Jacob Kuyper-collectie: zie http://www.atlas1868.nl ; voorbeeld: de gemeente Odoorn, waarin u vrij duidelijk allerlei landbouwdorpen en buurtschappen kunt zien liggen :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- plattegronden, die kunnen helpen om een beeld te krijgen van de precieze ligging en omgeving van een huis of ander gebouw. - Vaak te zien bij beeldbanken op de websites van archiefinstellingen, onder 'kaarten'; soms ook gewoon via een zoekopdracht bij Google, als bijv. "oude plattegrond Soest".

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

(illustratie: Apeldoorn, 1930, collectie J.V. Arends; bron: www.oud-apeldoorn.nl/van-alles-wat/plattegronden.html)

8.      Het gebruik van gebouwen: de rijksoverheid werkt al jarenlang samen met gemeenten aan het opbouwen, vullen en up-to-date houden van de zgn. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Die dekken toevallig ook ongeveer het thema van "ons" huizenonderzoek : het gebruik van gebouwen als woning of voor allerlei andere doeleinden, zoals het boerenbedrijf, de handel, het bestuur (de openbare dienst), onderwijs, godsdienst, enz. enz.

Dit wordt globaal in grafische vorm weergegeven op de website BAG-Viewer. Nu is de indeling in allerlei "functies" voor ons, gewone burgers, nog wat vaag (wat moet je met "industriefunctie", "winkelfunctie" of "samenkomst"?); en zou ik de vermelde bouwjaren ook niet steeds al te serieus nemen zonder inzicht in de daarvoor gebruikte bronnen; maar de BAG-Viewer kan toch een handig hulpmiddel bij uw huizenonderzoek zijn:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

9.     "Dagelijks leven", reilen en zeilen, van huis & bedrijf: bouwvergunningen, archieven van de Kamer van Koophandel (handelsregisters) en hinderwetvergunningen, op te sporen via online-inventarissen van archiefinstellingen, bijvoorbeeld bij Archieven.nl . Denk ook aan faillissementen, aangezien ook die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van een gebouw of een grondstuk (nieuwe eigenaar, nieuwe bestemming, nieuw bedrijf). Sommige archiefinstellingen beschikken ook nog over zgn. patentregisters, waarin beoefenaren werden ingeschreven van die beroepen waarvoor men een vergunning nodig had ('patent'); ook dit is een interessante bron, die heel wat "pandgebruik" kan verklaren en toelichten. - Belangrijke extra-bron: niet de informatie zèlf, maar "aanwijzingen" daarover, waarmee u een verder onderzoek kunt beginnen, kunt u ook vaak prima opsporen door de historische-kranten-website Delpher.

- Zie bijvoorbeeld ook de website MijnAdres, nog in de beginfase, qua opbouw van het aantal deelnemende gemeenten:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- ook de dossiers in de archieven van de Kamer van Koophandel kunnen u veel informatie opleveren over het (commercieel) gebruik van een gebouw ; hier een voorbeeld uit de collectie van het Historisch Centrum Overijssel / MijnStad MijnDorp, over het bedrijf Vitaminefabriek Stimulan:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- een mooi voorbeeld uit de aanvraagprocedure voor een hinderwetvergunning  (bron: www.familieminke.nl/content/gallerij/archief.html) :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

- een paar voorbeelden van het "opsporen van aanwijzingen" bij huizenonderzoek, bij de oude-kranten-databank Delpher.nl :

Bouwvergunning:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Handelsregister, Kamer van Koophandel:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hinderwetvergunning:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Faillissement:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas - 28 jul 2017 - 23:42

Hoi Dimitri, bedankt voor je bericht. Ik doe namelijk al zeker een jaar of 10 voor Beverwijk. In je opsomming mis ik wel meer bronnen / archieven, maar ik wil je ook wijzen op het boekje "Op zoek naar huis, straat of buurt" van Kees van der Wiel. Voor een digitale versie zie  de volgende site

http://noord-hollandsarchief.nl/zoeken/gebouwen

Om al mijn gegevens vast te leggen en te koppelen maak ik gebruik van het programma HAZA -21 (goederen).   

J. van der Linden - 29 jul 2017 - 07:04

Beste heer Van der Linden,

Hartelijk dank voor uw reactie. Al tien jaar aan huizenonderzoek doen in Beverwijk: dan bent u intussen echt een professional! 

Inderdaad, Kees van der Wiel is een bekende naam die je op dit gebied steeds weer tegenkomt; echt een pionier op dat terrein. Historici en genealogen hebben heel veel te danken aan zijn ervaring daarmee, en zijn vaardigheden en bereidheid (goede wil) om wat hij weet ook over te brengen op anderen.

Uw tip over Haza-21 is ook interessant; 't is altijd mooi om te zien hoe iemand met enthousiasme en kennis van zaken zich met erfgoed bezighoudt, prima! U schreef ook: "In je opsomming mis ik wel meer bronnen / archieven". Ongetwijfeld zal geen enkele opsomming ooit volledig zijn, maar op het Stamboomforum doe je samen aan "kennis delen" (zoals die bekende archiefspecialist Eric Hennekam het altijd omschrijft) : aanvullingen en tips zijn natuurlijk altijd welkom! 

Met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas - 3 aug 2017 - 21:03


Hallo Dimitri, Ja je heb helemaal gelijk inzake het delen van kennis. Heb daar zo niet bij stil gestaan, omdat niet altijd en overal dezelfde bronnen bewaard gebleven zijn. Ik kan natuurlijk enkel en alleen mijn ervaringen delen en soms kom je tot ontdekking dat er ook gegevens zijn, waar je totaal niet verwacht. Ik ben begonnen met het onderzoeken, welke bronnen ik kon gebruiken. Naast kadaster van 1832, (inclusief de OAT) waren dat in mijn geval slechts een paar plattegronden. Vervolgens heb ik de gebruikelijke hypotheek-, transportregisters geraadpleegt. Vervolgens het notariaat. Maar b.v. ook de inventaris van Beverwijk nageplozen naar allerlei bevolkingslijsten, b.v. stemlijsten van 1795, Verpondingsregisters, lijsten welke opgemaakt zijn tbv de Schutterij in 1747. Maar b.v. is er in het archief van Beverwijk een lijst van de bewoners, met de vermelding van hun huisnummer, opgemaakt tbv. van de brandmiddelen die zij verplicht in huis moesten hebben. Inkwartiering lijsten (18e eeuw). Aan de hand van de vermelde huisnummers, (officiele huisnummering was er toen niet) in combinatie met de naam kon ik een reconstructie maken, van de eigenaren en bewoners. Maar daarnaast zijn de "gewone" DTB boeken ook van belang. Een eigenaar overlijd en zijn vrouw,(weduwe) gaat hertrouwen, ook zij overlijd. Haar nieuwe echtgenoot gaat ook weer een huwelijk aan. En een kind van dat huwelijk verkoop later het perceel. Voor het maken van een reconstructie is het nodig om dan te weten hoe hij / of zij eigenaar was geworden. Maar af en toe vind je ook gegevens waar je het totaal niet verwacht. b.v. Voor de afwisseling doe ik ook wel eens ander onderzoek naar de geschiedenis van Beverwijk. Zo zat ik van de week in de notulen van de Vroedschap te lezen en daar werd gesproken over het instellen van een nachtwacht. Hiervoor worden de inwoners aangeslagen en in de notulen stond mooi een inwonerslijst vermeld. Kortom je bent er nooit klaarmee. Want het b.v. ook leuk en interesant om de Schepenrollen te raadplegen inzake de geschillen die er waren betreffende erfafscheidingen ed. Burenruzies is echt niet van deze tijd. Toen ik nog werkzaam was op het archief van Beverwijk, heb ik eens aan de rechter mijn gegevens via HAZA-21 laten zien, inzake hoe de vork in steel zat bij een servituut van 1787. Dit is wel in kort hoor van welke archieven / bronnen ik gruik maak. Mochten er leden zijn die meer willen weten, ben ik altijd bereid om mijn kennis te delen.

J. van der Linden - 4 aug 2017 - 07:45Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu