stamboomforum

Forum logoNieuws en updates » Interessant artikel over de nieuwe privacywet m.b.t. de archieven en stamboomonderzoekProfiel afbeelding

Ik vind zojuist een interessant artikel over de nieuwe privacywet m.b.t. de archieven en stamboomonderzoek.

https://www.trouw.nl/samenleving/de-rijksarchivaris-is-niet-bang-voor-gerommel-in-de-archieven-door-de-nieuwe-privacywet~a9e613b4/

Yolanda Lippens - 18 apr 2018 - 14:37

Reuze bedankt voor dit interessante artikel; het gaat natuurlijk niet alleen om afschermen vakje kerkgenootschap.

Marianne Christina - 19 apr 2018 - 01:02

Ik had e.e.a. al vernomen via Geneanet. Dat persoonsgegevens op een bepaalde wijze afgeschermd moeten zijn vind ik OK. Maar dat het nu om religie gaat is van de zotte. Maar zoals aangedragen is een tool ontwikkelen die het geloof afschermt op een PK niet verkeerd. Maar ook in de Bevolkingsregisters en gezinskaarten staat dikwijls de geloofsovertuiging vermeldt, gaan we die nu ook blokkeren? Een PK zegt alleen maar iets over de persoon die in die gemeente is geweest, gewerkt heeft of gewoond en/of naar elders doortrok. Dit is maar een simpel bewijsstuk, maar net voldoende om iemand te volgen als je hem of haar kwijt bent. Zo heb je een indicatie waar je, of in welke richting je kunt zoeken om iemand te vinden.

Gezien ik op korte afstand (7 km) van de Belgische grens woon, leven en wonen vele nazaten van mijn familie in België waar de openbaringstermijn voor alles 100 jaar is. Om hen te kunnen volgen (dus meer en betere inzage te krijgen in het archief) heb ik een verzoek moeten indienen bij het Parket van Antwerpen (de rechtbank dus). Ik sta dus geregistreerd, maar ook is bij hen bekend wat mijn doel van dat onderzoek is en mij duidelijk uitgelegd hoe ik met die informatie dien om te gaan! Doch in de jaren dat ik bezig ben (1995) is mijn ervaring wel dat sommige genealogen niet helemaal correct met die informatie omgaan qua publicatie. De privacywet wordt dan wel aangepast maar er staan duizenden stambomen op internet en vele genealogen vermelden dus werkelijk alles! Gaan we dat hierna dan ook weer aan banden leggen?

Groet, Jan

Uitgeschreven lid - 20 apr 2018 - 11:46

Wij hebben als familieonderzoekers naar de naam (Van) Maurik, Mourik, 33 stambomen van naamgenoten die tot in deze tijd doorlopen, met dus een paar honderd nog levende personen. Aanvankelijk was het de bedoeling deze stambomen op onze website te zetten, maar al deze mensen schriftelijk toestemming tot publicatie van hun gegevens te vragen, dat gaat ons te ver. Wij zullen dus voorlopig pas op de plaats maken in afwachting  van verdere ontwikkelingen. Wij zetten de stammen nu van de computer op een usb-stekker, maar zouden wel graag van mede- genealogen met grote aantallen levende personen willen horen, wat zij denken te doen.Bij voorbaat onze dank.

W.H/ Morel van Mourik

W.H. Morel van Mourik - 20 apr 2018 - 16:21

Genealogie & Privacy (AVG/GDPR)

Een dankbare bron voor veel misverstanden!

Vooraf: privacybescherming geldt alleen voor (zeker of vermoedelijk) levende natuurlijke personen, niet voor overleden personen. Dat zal onder de AVG niet anders zijn dan onder de huidige wetgeving. 

Daarbij maakt het -voor wat betreft overledenen- eigenlijk niet uit of je nu wel of niet "publiceert" of "openbaar maakt", dan wel alleen voor je eigen gezin/familie/stam persoonsgegevens verzamelt of verwerkt. Overledenen hebben geen (rechtstreekse) bescherming, maar levende personen natuurlijk wel. 

Het probleem focust zich op persoonsgegevens van (vermoedelijk) levende personen. De meest veilige grondslag is daar expliciete en geïnformeerde toestemming. Je moet dan toestemming vragen aan elke persoon van wie je gegevens verzamelt en verwerkt (tenzij het gebruik ervan puur en uitsluitend in een heel beperkte familiale kring zou zijn, maar je gaat al snel breder als je ook gegevens van aangetrouwden, ooms/tantes etc verzamelt). Met geïnformeerde toestemming bedoel ik dan dat je hen ook duidelijk moet vertellen/schrijven welke persoonsgegevens je verzamelt, voor welke doeleinden en wat je er vervolgens ook mee doet (bijvoorbeeld ook dat je hen -al dan niet geblindeerd- publiceert, "ruilt" met derden enzomeer). Ook dien je hen over hun rechten op basis van de WBP/AVG te informeren (correctie, wissing etc). Het probleem met de meeste stambomen is vaak dat ze zowel gegevens van levende personen als van overledenen herbergen. Wees daarom voldoende ruim in de afscherming bij publicatie van gegevens van levende personen. 

Een aantal onder ons (zeker met grotere bestanden) kun je waarschijnlijk niet meer als gewone hobbyist beschouwen - daar lijkt het me ook goed dat daarvoor strengere normen gelden. 

Extra aandacht overigens voor de "bijzondere gegevens", zoals ras, religie, sexualiteit en gezondheid. Je mag die niet "zo maar" verzamelen (van levenden) of verwerken, maar daartoe heb je expliciete en geïnformeerde toestemming nodig. 

Voor alle extra-duidelijkheid: natuurlijk kan ik niet uitsluiten dat je problemen kunt verwachten als je zomaar elke informatie over overledenen opneemt zonder grondige check naar de juistheid, of als je bijvoorbeeld zaken onnodig kwetsend zou formuleren. Maar dat is een juridisch probleem van een andere orde dan de "echte" privacy-problematiek. 

Laatste opmerking: wees alert op datalekken. Dat is niet alleen als je computer gehackt wordt, maar bijvoorbeeld ook als je een USB-stick verliest, of als je tablet, telefoon of laptop gestolen wordt (alles er van uitgaande dat die zaken ook -onversleutelde- persoonsgegevens van levenden bevatten. 

Bovenstaande tekst beoogt uiteraard geen volledigheid, maar beschouw het maar als een praktische hands-on als genealoog of hobbyist voor je omgang met privacy na 25 mei 2018. Praktische of concrete vragen mag je me altijd voorleggen hierover. 

Serge van Nuijs - 20 apr 2018 - 16:28

Een gecombineerd antwoord op de laatste twee reacties. Wat je op internet zet ben je zelf verantwoordelijk voor, dus later ook voor aansprakelijk te stellen. Met een stamboom zal het niet zo'n vaart lopen, je kunt namelijk bij de meeste programma's de data van in leven zijnde personen verbergen door een filter aan te zetten. Met dat filter is diegene die het programma beheert de enige die alle informatie kan zien. Voor de overige staat er dan meestal 'living person' of 'in leven zijnde persoon'. Maar als je toegang geeft tot de website hanteer dan strenge regels zowel voor hen die je toelaat , maar ook voor jezelf. Iemand die op die stamboom voorkomt kan dus op de site zijn eigen naam niet ontdekken, die was immers afgeschermd. Wees voorzichtig met gebruikersnamen en wachtwoorden te verstrekken. Maar waak er ook voor  dat je bij mogelijk misbruik  voor die persoon ook de toegang blokkeert, voor altijd.

Beter is de stamboom niet online te zetten, maar je kunt de familie er wel op attenderen dat de stamboom opvraagbaar is en het liefst gratis. Dan hoef je niet te filteren, tenminste niet in een rechtlijnige stamboom. Maak je een zo geheten bloedverwantschap (halve waaier) dan zit je binnen de kortste keren al met 10- tallen familienamen wat heel erg hard gaat.

Nog beter is zoals ik het doe. Het stamboomprogramma staat op een externe harde schijf zo ook de inhoud ervan beter bekend als 'Gedcom'. De harde schijf kent een bepaald pad naar de computer die toegankelijk wordt gemaakt via een USB poort. En zit de externe harde schijf niet in de poort dan valt er weinig te hacken. Eenzelfde iets doe ik ook met mijn mailprogramma wat ook heel gevoelige informatie bevat, namelijk de gegevens van de persoon waar je mee mailt. gezien ik 972 e-mailadressen heb en de nodige telefoonnummers, deze heb ik verkregen van de personen die tot die stambomen behoren. Ik heb hen namelijk benadert en zodoende kan ik contact met hen onderhouden (LET WEL indien nodig). Concreet ik heb van de mensen die op mijn stamboom voorkomen dus toestemming gehad. Ik vraag hen altijd eerst of ze hier medewerking aan willen verlenen, indien men hierin toestemt vertel ik hen nadrukkelijk dat deze info alleen bij mij blijft en dus niet op internet terug te vinden is.

Kijk, je maakt een stamboom wel voor jezelf richting verleden maar dan heb je alleen maar de geschiedenis. In vele gevallen zijn dit niet meer in leven zijnde personen. Er zijn hooguit 3 generaties die nog in leven kunnen zijn en met deze gegevens dien je wel heel voorzichtig te zijn.

Maar je kunt ook twee richtingen uitwerken zoals ik doe richting heden. Hiervoor ga je de personen benaderen en vraag je om hun medewerking, indien zij meewerken zoals eerder aangegeven heb je ook hun toestemming en dien je ervoor te waken dat dit afgeschermd blijft zoals Serge Nuijs al weergeeft. Bij de laatste manier beschik ik in de stambomen dus over informatie die ik normaal gesproken niet zou kunnen achterhalen. Deels wel als je een familiebericht in de krant leest, of een bidprentje  hebt. Maar er is nog een categorie mensen die de genealoog kunnen helpen, namelijk zij die de begraafplaatsen fotograferen  waarbij je de gegevens van personen zo online kunt raadplegen. Ik noem o.a. Graftombe of On-line begraafplaatsen. Er leiden dus vele wegen naar Rome voor de genealoog hoewel genealogie ook een vorm is van creatief denken in de contekst van hoe bereik ik de mensen met mijn familienaam in zijn algemeenheid? Vooraf dien ik wel te vermelden dat niet iedereen zich bezig houdt met zijn familiegeschiedenis, maar er wel in geïnteresseerd is maar er zelf niet de moeite voor wil nemen dit uit te zoeken.

Dus wil je het heden bereiken, de mensen met dezelfde familienaam dan zou je een oproep kunnen overwegen. Dit kun je per provincie doen, maar ook via bepaalde streken waarbij de telefoongids een handig hulpmiddel is om te achterhalen hoeveel mensen met jouw eigen naam er in die streek geregistreerd staan. Een oproep in een gratis weekblad zou een optie kunnen zijn, maar er zijn ook personen die een eigen website beheren en hier het wel en wee van hun regio weergeven dus wat hier allemaal rondom hen heen gebeurt of gaande is. Zou u de onderstaande link eens volgen dan treft u een van mijn vele oproepen en geheid dat u scoort. http://henkbaron.nl/2015/07/07/nazaten-van-de-familie-van-steen-gezocht/  als je op een dergelijke wijze werkt komen ook de huidige nazaten van een familie in beeld als men mee werkt. Maar daar tegenover staat dat je hen voor hun medewerking de stamboom of dat deel waartoe zij behoren kunt aanbieden en het liefst gratis. Jij mocht immers ook over hun gegevens beschikken als je hanteert wat je beloofd hebt aan hen. Geld hiervoor vragen heeft geen zin, dat is kruimelwerk. Maar besef dat je hen mogelijk blij maakt. Mijn ervaring is dat er meestal wel een correspondentie op gang komt waarbij men je foto's gaat ontvangen of bidprentjes om maar iets te noemen. Door hun medewerking te belonen krijg je soms meer informatie aangereikt dan je voor mogelijk hield, hoe gemakkelijk kun je het dan nog hebben, en je bent qua informatie direct helemaal actueel. Dat is dus informatie die je binnen haalt en waar je normaal over 100 jaar pas achter kunt komen. Klinkt u waarschijnlijk niet vreemd meer dat ik beschik over de info van kinderen die net een 2- tal weekjes geleden geboren zijn.

Zoals u kunnen lezen hebt hoef je weinig te doen hiervoor. Samen gevat maak waar wat je beloofd heb, waak over hun gegevens met hart en ziel!! Publiceer niets wat jezelf ook niet zou willen en houd je computer veilig zoals ik bovenstaand aangehaald heb. Zo blijven hun gegevens veilig en houd jij als je het goed doet je computer schoon. Het is natuurlijk aan te bevelen een goede virusscanner te hebben eventueel gecombineerd met internet security tegen spam en mallware, feitelijk is dit een vereiste!

Het klinkt u overigens niet vreemd dat sommige vrienden met u willen worden via smoelenboek, twitter, instagram en wat er allemaal ook moge zijn. Realiseer u dat u dergelijke berichten gaat ontvangen welke overigens niet van de persoon af komen maar automatisch gegenereerd worden. Ik maak personen die ik gesproken heb en/of gemaild direct duidelijk dat ik hier niet op in kan gaan om hun veiligheid te waarborgen. Overigens wil ik niet gelikt worden, vogel ik ook niet, en wie mijn vrienden worden bepaal ik zelf, en niet facebook om maar iets te noemen. De gevolgen ervan hebben we recent op het nieuws en in de media kunnen lezen. Michael Sukkelburg had dus heel wat uit te leggen als we het over de privacy van iemand hebben. Of ontvangt u mogelijk geld uit deze organisatie wat inmiddels een miljoenenbedrijf is geworden dankzij dat u hierop zit. Mijn devies: BEZINT< EER GE BEGINT! 

Uitgeschreven lid - 21 apr 2018 - 10:34

Genealogietip: Wanneer men geen (vermoedelijk nog) in leven zijnde personen heeft opgenomen in een stamboom - genealogieprogramma - dan is het niet nodig rekening te houden met problemen van privacy wetgeving. Zie verder ook over bijv. https://www.auteursrecht.nl/
Portretrecht, https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Portretrecht
Zie tevens, http://fotoanoniem.nl/

Marianne Christina - 21 apr 2018 - 12:42

Interessant artikel @Yolanda, dank je wel. Er is dus nog niets besloten ten opzichte van de inzage gezinskaarten. Heb de link naar mijn archief (RHCL) doorgestuurd.

ien lejeune - 1 mei 2018 - 10:37

Ik doe al meer als 10 jaar aan genealogie , meestal met een groepje en ondersteunen elkaar bij vertalen uit oud hollands. Wij publiceren niet maar geven wel aan naamgenoten bij vraag hun uitdraai Nooit problemen. Maar ikzelf heb er een hobby bij en dat is een PPS maken van de stamboom vondsten met eigen foto,a en aanvullingen   van onbekende derden al dan niet van Internet. Kreeg veel bijval en men vond het een goed idee als versterking van de stamboom.. Nu zit ik met het probleen en durf deze PPS niet meer te verzenden alhoewel ik vermeld dat ik de auteur ben, maar er staan plaatjes op van onbekende  die passend bij de PPS horen, Elders hier staan ook gegevens van mijn zoeken naar gegeven  Zie Kapiteijn Zuijdam...Het is een mooie PPS  en een zoals onze afkomst streek in beeld gebracht. Valt dit nu onder de nieuwe wet ??????Wie weet raad ????

via mijn naam kan ik er een  zenden  indien gewenst ter info  groet van Henk.

Henk 2323 - 2 jun 2018 - 11:43

Beste Henk (& allen, ter informatie),

Er van uitgaande dat dit foto’s zijn die je zelf gemaakt hebt (en dus niet zomaar “ergens” van Internet hebt geplukt, zonder dat je contact hebt genomen met de maker of eigenaar), zie ik wat betreft de foto’s in het voorbeeld dat je me hebt bezorgd, geen probleem.

Als je (levende) mensen (prominent) afbeeldt, dien je in elk geval hun toestemming te hebben (portretrecht) en -als je de foto’s niet zelf gemaakt hebt- van de fotograaf of van diens rechthebbende.Dit geldt naar mijn mening ook voor overleden personen, tenzij er geen intellectuele eigendomsrechten meer rusten op de afbeelding/portret. 

Het in zo’n PPS noemen van overleden personen is iets waar de huidige privacy-regelgeving zich niet mee bezighoudt. Levende personen kan niet zo maar, zeker niet zonder hun toestemming. 

Ter info voor allen: een PPS is een presentatie gemaakt via Powerpoint. 

Vriendelijke groet,

Serge van Nuijs

Serge van Nuijs - 3 jun 2018 - 11:48


De PPS PowerPoint welke ik aan Serge zond bevat geen Portret foto,s maar vele foto s  van de omgeving  van herkomst gemaakt door mijn  nicht en een 3 tal  vanaf het internet gehaald. . Het lijkt mij dan toch beter deze niet  meer te gebruiken om eventuele problemen te voorkomen wat wel jammer is Het zou dan nodig zijn  om elke foto te voorzien van toestemming herkomst i v m auteurs rechten wat een heel gedoe zou zijn de eigenaar te vinden. Van een andere PPS had ik wel toestemming met vermelding auteur. Het is jammer dat er teveel problemen kunnen ontstaan en er meer werk in gaat zitten van dit idee, Groet van Henk.

Henk 2323 - 3 jun 2018 - 13:48Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu