stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Indische en Nederlandse Martinus van Milt: dezelfde?Profiel afbeelding

Ik wil graag weten of ene Martinus van Milt die ik in de Nederlandse archieven heb gevonden (bv. www.bhic.nl), dezelfde is als ene Martinus van Milt in Pasoeroean, Nederlands Indie Dan weet ik nl. meer over diens Nederlandse jaren voordat hij naar Indie vertrok.

Over de Nederlandse: geboren 29 januari 1841 in Bergeyk. Vader heete ook Martinus van Milt, ook wel Maarten van Milt genoemd, beroep Marechaussee, 1792 - 1852. Zijn moeder was Aaltje Hendrika Fellekamp.

Over de Indische: vertrek naar Indie onbekend, trouwt in 1868 in Pasoeroean met Louiza.Francina Sebo, zijn beroep  was Lichtopzichter bij Kustlicht Etablissement Zwaantjes Droogte. Dit weet ik uit een eerdere post op dit forum.

Zou er een passagierslijst zijn van Martinus? In kranten.kb.nl heb ik die niet kunnen vinden. Wellicht staat in de Indische archieven zijn geboortedatum, geboorteplaats of naam van zijn ouders?

Zou er een personeelslijst zijn van lichtopzichters met zijn officele gegevens?

Nouwens - 18 jan 2011 - 22:28

In de almanakken staan geen uitgebreide persoonsgegevens. Er staat dus hij trouwt met haar. Bij geboortes alleen datum, plaats en  naam.

Op dit moment denk ik dat het bevolkigsregister van Bergeyk je de meeste info kan verstrekken. Wanneer is hij waar naar toe vertrokken.

Ik neem niet aan dat lichtopzichter een militaire fnctie was, waarschijnlijk ambtenaar.

mvg=Ben

Ben Wegman - 18 jan 2011 - 23:12

DHv. E. - 18 jan 2011 - 23:21

Let op, de naam van milt is ook in gebruik als van Mild.

Heb hierover gegevens op genealogie online staan.

Wim Belgraver - 17 feb 2013 - 16:48

Martinus van Milt is geboren op vrijdag 29 januari 1841 in Bergeijk, zoon van Martinus van Mild en Anna (Aartje) Hendrica Tellekam. Martinus is overleden in juni 1884 in Anjer, Java (NI), 43 jaar oud.

Adressen:

van 1868 tot 1871     Pasoeroean, Java (NI)     van 1873 tot 1880     Probelinggo, Java (NI)     van 1882 tot 1884     Pasoeroean, Java (NI)    

Beroep:

van 23-08-1883 tot 1884     Lichtopzigter 4e klasse op Zwaantjes Droogte    

Martinus trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1868 in Pasoeroean, Java (NI) met Louiza Francina Sebo, 20 jaar oud. Louiza is geboren op maandag 15 november 1847 in Pasoeroean, Java (NI), dochter van Ditlof Jan Sebo en Maria Magdalena Robijn. Louiza is overleden op dinsdag 19 januari 1937 om 10:30 in Pasoeroean, Java (NI), 89 jaar oud.

Adressen:

van 1899 tot 1904     Pasoeroean, Java (NI)     van 1905 tot 1906     Kraksaan, Java (NI)     van 1908 tot 1930     Pasoeroean, Java (NI)    

Kinderen van Martinus en Louiza:

1 Cornelis Wilhelmina Rudolph van Milt. Cornelis is overleden op woensdag 9 augustus 1876 in Probolinggo, Java (NI).

2 Francina Magdalena Hendrika van Milt, geboren op zondag 10 juli 1870 in Pasoeroean, Java (NI). Francina is overleden. Francina trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 25 februari 1888 in Pasoeroean, Java (NI) met Frans Willem Karel Stoffers.

3 Martinus Adrianus Everhardus van Milt, geboren op zondag 16 juni 1872 in Probelinggo, Java (NI). Martinus is overleden op donderdag 24 augustus 1876 in Probelinggo, Java (NI), 4 jaar oud.

4 Theodora Cornelia Geertruida van Milt, geboren op donderdag 30 april 1874 in Probelinggo, Java (NI). Theodora is overleden. Theodora trouwde, 16 jaar oud, op zaterdag 25 april 1891 in Pasoeroean, Java (NI) met Henri Vincent Jansen, ongeveer 26 jaar oud. Henri is geboren omstreeks 1865 in Pasoeroean, Java (NI), zoon van Fredericus Leonardus Jansen en Maria Magdalena Soetens. Henri is overleden op zondag 20 april 1941 in Soerakarta, Java (NI), ongeveer 76 jaar oud.

5 George Willem Ferdinant (Willem) van Milt, geboren op zaterdag 9 februari 1878 in Probelinggo, Java (NI). Willem is overleden in 1952 in Batavia, 73 of 74 jaar oud (oorzaak: Hersenbloeding).

Notitie bij Willem: Beroepen:

tot 1910 Suikerfabriek Gending.
Willem werkte in Kraksaan, Indië, in een suikerfabriek ?Gending?, waarschijnlijk was hij daar belast met het wegen van suiker. Rond 1910 verhuizen zij naar Passoeroean, omdat Willem werkloos werd. Zij gaan wonen bij de moeder van Willem. Hieris jouw oma geboren in 1911.
vanaf 1911 beheerder/administrateur bij een pandhuisdienst.
In 1911 is Willem gaan werken als beheerder/administrateur bij een pandhuisdienst in Madura Bangkalan. Dit heeft hij tot zijn pensioen gedaan. Hij werd ongeveer om de twee jaar op een andere plaats gestationeerd en het gezin verhuisde steeds mee.

Adressen:

van 1894 tot 1898     Pasoeroean, Java (NI)     van 1899 tot 1901     Probelinggo, Java (NI)     1901     Kraksaän, Java (NI)     1902     Pasoeroean, Java (NI)    

Beroepen:

van 1899 tot 1901     Stationschef Probolinggo st. tram mij. in Probolinggo     van 1901 tot 1904     Empl. , suikerfabriek Gendeng in Kraksaän     1905     Weegbrugempl. Sf. Gending in Kraksaän     van 1906 tot 1911     Empl. Sf. Gendeng in Kraksaän     van 1912 tot 1913     Adjunct Adm. Gouv. Pandhuis in Bangil     1914     Adm. 3e kl. G. Pandh. in Plosso, Djombang     van 1915 tot 1916     Adm. 3e kl. G. Pandh. in Kalangbret.     van 1917 tot 1918     Adm. 3e kl. G. Pandh. in Kartasoera     van 1919 tot 1920     Beh. 2e kl. G. Pandh. in Gondanglegi     1922     Beh. 2e kl. G. Pandh. in Bondowoso     1923     Beh. 2e kl. G. Pandh. in Sragi     van 1924 tot 1926     Beh. 2e kl. G. Pandh. in Pati     1927     Beh. 2e kl. G. Pandh. in Probolingo     1929     Beh. 1e kl. G. Pandh. in Probolingo     van 1930 tot 1932     Beh. 1e kl. G. Pandh. in Sleman (Djokjakarta)     van 1938 tot 1941     Gep. beh. 1e kl. G. Pandh. in Djokja    

verloofd:

11-09-1907          

Willem:

(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in februari 1908 met Frederika Henriëtte (Riek) de Meyier, 17 jaar oud. Riek is geboren op dinsdag 4 november 1890 in Blitar, Java (NI), dochter van Johan Eduard de Meyier en Maria Magdalena Watson. Riek is overleden op zondag 14 oktober 1928 in Probelinggo, Java (NI), 37 jaar oud.

Beroep:

1915     Adm. 3e kl. G. Pandh. in Kalangbret.    

verloofd:

11-09-1907          

(2) ging samenwonen met Ojih.

6 Martinus Jan Bastiaan van Milt, geboren op zondag 28 mei 1882 in Pasoeroean, Java (NI). Martinus is overleden.

Adressen:

van 1899 tot 1901     Pasoeroean, Java (NI)     van 1908 tot 1911     Soerabaja, Java (NI)    

Beroepen:

1899     Maandgelder st. sp.     van 1901 tot 1904     klerk St. Sp. in Pasoeroean     1905     klerk Stationsdienst in Malang     1906     klerk Stationsdienst St. Sp. in Soerabaja, Kota     1912     Stat. Com. S.S. in Soerabaja.     1913     Stat. Com. S.S. in Djember     van 1914 tot 1915     Stat. Com. S. S. in Tandj. Karang     1916     Com. S.S. in Bandjar     van 1917 tot 1923     Com. S.S. in Tandj. Karang     1924     Hfd. Com. S.S. (Met verlof naar Europa)     van 1925 tot 1929     Hfd. Com. S.S. in Bandoeng     1930     Hfd. Com. S.S. (Met verlof naar Europa)    

Martinus trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1904 met J.A.W.C. Zeijdel.

7 Gerrit Adrianus Everhardus van Milt, geboren op dinsdag 11 maart 1884 in Pasoeroean, Java (NI). Gerrit is overleden op vrijdag 28 oktober 1955 om 15:30, 71 jaar oud. Hij is begraven op zondag 30 oktober 1955.

Notitie bij Gerrit: Functie op 14 december 1901: Ambtenaar[ Bron 1 ]:
Verzoekschrift aan de resident van Pasoeroean betreffende deelname aan het "klein ambtenaarsexamen"van 19-12-1901 te Pasoeroean. Kopie van CBG

Beroepen:

van 1908 tot 1909     Empl. Sf. Toelangan in Sidoardjo     van 1910 tot 1912     Empl. Sf. Krembong in Sidoardjo     van 1913 tot 1914     Empl. Sf. Boedoean in Besoeki     1915     Empl. Sf. Papoh, halte Taloen     van 1916 tot 1922     Empl. Ond. Soember Soeko in Malang     van 1923 tot 1932     Empl. Sf. Soerawinangoen in Cheribon     van 1934 tot 1941     Empl. in Bandoeng    

Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 januari 1908 in Probelinggo, Java (NI) met Levie Coenraad, nadat zij op vrijdag 17 januari 1908 in ondertrouw zijn gegaan. Levie is overleden op donderdag 10 februari 1938 in Jtimahi, Java (NI).

Beroepen:

1915     Empl. Sf. Papoh, halte Taloen     1916     Empl. Ond. Soember Soeko in Malang    

Wim Belgraver - 7 dec 2013 - 14:22

Mijn/ onze overgrootvader is Martinus van Milt, geboren te Bergeyck, NL. 

Mijn/ onze opa is getrouwd met van Zeyndel, ik dacht eerlijk gezegd Von Seydel ( niet zeker) 

Onze vader heet Johan van Milt, trouwde in 1940 met Rosa Markus in Indonesie. Hebben 8 kinderen, waarvan er nu nog 7 leven. 

Marijcke van Milt - 9 sep 2015 - 17:23

Hallo Marijcke,

dit is de enige Martinus die in Berg eyk geboren is, maar die is met Louiza Francina Sebo in Pasoeroean getrouwd.

Heb je misschien wat meer gegevens?

m.vr.gr. Wim Belgraver

Martinus van Milt is geboren op vrijdag 29 januari 1841 in Bergeijk, zoon van Martinus van Mild en Anna (Aartje) Hendrica Tellekam. Martinus is overleden op zondag 18 mei 1884 in Anjer, Java (NI), 43 jaar oud.

Adressen:

van 1868 tot 1871     Pasoeroean, Java (NI)     van 1873 tot 1880     Probelinggo, Java (NI)     van 1882 tot 1884     Pasoeroean, Java (NI)    

Beroepen:

van 23-08-1883 tot 1884     Lichtopzigter 4e klasse op Zwaantjes Droogte     vanaf 10-03-1884     Java?s Eerste Punt (kustlicht der 1e orde)     vanaf 02-08-1884     Lichtopzigter 3e klasse    

Martinus trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1868 in Pasoeroean, Java (NI) met Louiza Francina Sebo, 20 jaar oud. Louiza is geboren op maandag 15 november 1847 in Pasoeroean, Java (NI), dochter van Ditlof Jan Sebo en Maria Magdalena Robijn. Louiza is overleden op dinsdag 19 januari 1937 om 10:30 in Pasoeroean, Java (NI), 89 jaar oud.

Wim Belgraver - 9 sep 2015 - 18:11

Wat wilt u precies weten? 

Wat ik weet over de Martinus van Milt uit Bergeyck, heb ik van mijn moeder, die dus getrouwd was met de kleinzoon van Martinus van Milt uit Bergeyck, mijn vader, Johan van Milt, geboren 12-03-1913. Mijn vader had nog 1 broer, die ik nooit heb gekend, omdat hij tijdens de politionele acties in Indonesie ( Bersiap) vermoord is. Verder had hij nog 4 zussen. Leonie, Stef, Hortance en Guus. 

Mijn/ onze vader is op 23 mei 1989 in Adelaide, Australië op 76- jarige leeftijd overleden. Onze ouders zijn daar in 1980 heen geëmigreerd. 

Als u nog meer info heeft of wilt, dan hoor ik het graag. 

De naam Martinus Is nog steeds in de familie. Mijn jongste broer, geboren in 1956 heet Martinus Jan. Een kleinzoon van mijn oudste broer heet Martinus. 

Met vriendelijke groet,

Marijcke van Milt

Marijcke van Milt - 9 sep 2015 - 20:26

Hallo Marijcke,

dit zijn de gegevens die ik heb, vond ook nog een paar advertenties.

Heb je meer gegevens over kinderen, enz dan hoor ik het graag.

Ja vader Johan staat nog niet bij de kinderen zag ik. Zal ik toevoegen.

grtn Wim Belgraver

J.A.W.C. (Annie) Zeijdel.

verloofd:

12-05-1903     Zij woonde in Soerabaja
Hij woonde Pasoeroean    

Annie trouwde in 1904 met Martinus Jan Bastiaan van Milt, 21 of 22 jaar oud. Martinus is geboren op zondag 28 mei 1882 in Pasoeroean, Java (NI), zoon van Martinus van Milt en Louiza Francina Sebo. Martinus is overleden.

Adressen:

van 1899 tot 1901     Pasoeroean, Java (NI)     van 1908 tot 1911     Soerabaja, Java (NI)    

Beroepen:

1899     Maandgelder st. sp.     van 1901 tot 1904     klerk St. Sp. in Pasoeroean     1905     klerk Stationsdienst SP in Malang     1906     klerk Stationsdienst St. Sp. in Soerabaja, Kota     van 1906 tot 1912     Stat. Com. S.S. in Soerabaja.     1913     Stat. Com. S.S. in Djember     van 1914 tot 1915     Stat. Com. S. S. in Tandj. Karang     1916     Com. S.S. in Bandjar     van 1917 tot 1923     Com. S.S. in Tandj. Karang     1924     Hfd. Com. S.S. (Met verlof naar Europa)     van 1925 tot 1929     Hfd. Com. S.S. in Bandoeng     1930     Hfd. Com. S.S. (Met verlof naar Europa)    

Kinderen van Annie en Martinus:

1 Dochter van Milt, geboren in 1906. Dochter is overleden.

2 Hortence van Milt, geboren op vrijdag 22 oktober 1909 in Soerabaja, Java (NI). Hortence is overleden.

3 Frederik Dolorus van Milt, geboren op zondag 31 december 1911 in Soerabaja, Java (NI). Frederik is overleden.

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Reageer

Wim Belgraver - 10 sep 2015 - 14:28

Ter completering: Johan van Milt, geboren in Djember, 19 jaar, matroos, zoon van Martinus Jan Bastiaan van Milt en Johanna Augusta Wilhelmina Canstantia Zeijdel, huwt in Den Helder op 24.11.1932 met Jannetje Doornhouwer, geboren in Den Helder, 22 jaar, dochter van Jacobus Doornhouwer en Dirkje Kraak.

G.Karssenberg - 10 sep 2015 - 15:28

Hartelijk dank voor de aanvullig, is verwerkt.

Wim Belgraver - 11 sep 2015 - 11:54

Johan van Milt is geboren op woensdag 12 maart 1913 in Djember, zoon van Martinus Jan Bastiaan van Milt en Johanna Augusta Wilhelmina Canstantia (Annie) Zeijdel. Johan is overleden op dinsdag 23 mei 1989 in Adelaide (AUS), 76 jaar oud.

 

Adres:

1932     Brussel, Belgie    

Beroep:

1932     Matroos    

 

Johan:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 24 november 1932 in Den Helder met Jannetje Doornhouwer, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 18 juni 1936 in Alkmaar. Jannetje is geboren op zaterdag 28 mei 1910 in Den Helder, dochter van Jacobus Doornhouwer en Dirkje Kraak.

(2) trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1940 met Rosa Markus.

Wim Belgraver - 30 mei 2016 - 13:27

Hortence van Daalen is/was mijn oma. Zij overleed op 88 jarige leeftijd op 8 sept. 1998 te Amstelveen. Ze was getrouwd met E.O.F. van Daalen. Ze kregen 7 kinderen. Hun eerste zoon stierf oud 6 á 7 mnd. oud. Twee zoon's en één dochter zijn nog in leven waaronder mijn vader. Een zuster van Hortence, tante Stef (Stephanie) ken ik nog goed uit de jaren '70. Mijn stamboomonderzoek naar de van Milt kan ik nu verder uitbreiden. Bedankt. Gr. Marcel R.A. van Daalen

M.R.A.VAN DAALEN - 13 okt 2021 - 22:15 (laatst bijgewerkt 13 okt 2021 — 23:26 door auteur)

Na zo veel jaren komt deze weer in de belangstelling, en kan ik een definitief antwoord geven op deze vragen:

"Ik wil graag weten of ene Martinus van Milt die ik in de Nederlandse archieven heb gevonden, dezelfde is als ene Martinus van Milt in Pasoeroean, Nederlands Indie. [...] Over de Indische: vertrek naar Indie onbekend [...] Zou er een passagierslijst zijn van Martinus? [...] Zou er een personeelslijst zijn van lichtopzichters met zijn officele gegevens?" en "Mijn overgrootvader Martinus van Milt is ooit samen met twee broers van Rotterdam naar Indie gegaan. Ik wil graag weten [...] wanneer hij precies is gegaan, wat zijn reden van vertrek was uit Nederland [...]" Hier.

Bron: http://www.iisg.nl/migration/europese-immigratie.php , "Toelatingsbesluiten van de gouverneur-generaal (in Rade) 1819-1875' Nationaal Archief etc. etc."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Id        Archief Inhoud                         Inventarisnummer Datum besluit Nummer ANAAM   VNAAM  Beroep Bedrijf/affiliatie 
18000 MvK     Oostindische besluiten 7414                    15-4-1866       13          "Milt, van" Martinus gepasporteerd korp artil  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nationaliteit Besluit Duur van het besluit Bijzonderheden
Nederlands  j           p                              "Bergijk, 25 jaar (a 20-6-1860, lw Veghel)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=> Bergijk, en 1866-25 = 1841. Volgens mij geen twijfel mogelijk. Klapper Suppletiefolio 1860:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Suppletiefolio 1860 (10358, middelste) Hier weer van Milt, vader Martinus, moeder Aatje Hendrika Tellekamp, Bergijk, 29 januari 1841, laatst gewoond Veghel. D'r staat nog veel meer in wat ik niet allemaal ga overschrijven.

=> hij was dus al in 1860 als militair in Indië. Op 4 maart 1859 vrijwillig geëngagieerd, 9 januari 1860 Koloniaal Werfdepot (d.w.z. bestemd voor dienst in de koloniën), 8 maart 1860 aan boord van de 'Elizabeth' vanuit Brouwershaven vertrokken naar Indië, en dus (zie hierboven) 20 juni 1860 aangekomen in Indië. Reis van 3 maanden, dus de Elizabeth zal wel een zeilschip geweest zijn.

Wellicht zijn er nog meer stamboekinschrijvingen te vinden, met andere details.

[Edit:] Hier de bevestiging van de aankomst op 20 juni 1860, te Batavia.

-Bart- - 14 okt 2021 - 16:05 (laatst bijgewerkt 14 okt 2021 — 16:10 door auteur)


Zijn inschrijving in het Algemeen Stamboek in Indië, nr. 46825, rechtsonder. Geen nieuwe informatie.

-Bart- - 14 okt 2021 - 19:11Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu