stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Johannes Willem Damwijk 1778


Profiel afbeelding

Rene,

Het jaarboek 2012 van de Indische Navorscher zal wel nauwelijk nieuws hebben voor je  onderzoeken.
Als er toch iets anders in staat voor Damwijk-van Santen, dan meld ik het hier.

Jij hebt veel meer aan de DVD van de IGV  http://www.igv.nl/oudesite/nedpubli.html#DVD

Interessant voor iedereen die regelmatig worstelt met Indische genealogie !

Johnhenry

Hendrikjan,

Nog een later vraag van mij. Je schreef 21 april jl.over Jan Pieters Zomer:

Johanna, welke door sijn soon geprocreëert soude sijn bij eene Maria Voeghmans niet verder offte meerder dan alleen de naakte en bloote legitieme portie’ zou krijgen.”

en

“Tot universeel erfgenaam benoemde hij Johanna Zomer, dochter van Anna

Gerrits, ‘die bij hem inwoont en die hij voor zijn kind heeft aangenomen’.1

Deze Johanna Zomer (1701-1764) ging op 2 juli 1723 vanuit het huis van haar

zieke ‘grootvader’ Jan Pietersz Zomer aantekenen met de wijnkoper Anthony

van Santen (1702-1745). Hun huwelijk werd op 18 juli in de Oude Kerk voltrokken.

Op 5 januari 1746 hertrouwde zij in dezelfde kerk met de toneelspeler

Jan Fokke (1719-176O).a Een dochter uit haar eerste huwelijk was de danseres Clara van Santen (1740-1792).” Etc.

 

Ik  heb de link naar Amsteladomum Jaarboek 1977 nog nagelezen in mijn vakantie en  heb de volgende vraag. Zijn zoon Pieter heeft bij Maria Voeghman een dochter die Johanna heet. Die erft alleen de legitieme portie. Universeel erfgenaam wordt dan Johanna Zomer, dochter van Anna Gerrits., die bij hem inwoont en die hij heeft aangenomen als zijn kind. Dat verwart mij. Twee Johanna Zomer. Hoe zou dat zitten?

 

Gaf hij Johanna Zomer 1 alleen maar omdat het niet anders kon en schonk hij de rest aan Johanna Zomer 2, de dochter van Anna Gerrits en Dirk Janszn Kruijwagen en waarom heet zij Zomer? Kan jij me uit de droom helpen?

Rene Bodoux

Ik vond nog de discussie op het forum "Gezochte en onderzochte familienamen" met dezelfde discussie in 2012. Dat gaf me duidelijkheid.

Rene Bodoux

Voor een stamboomoverzicht van de Damwijkfamilie zoek ik zo veel mogelijk Damwijk afstammelingen vanaf Johannes Willem Damwijk, geboren 1778. Dus de Indische tak. Mogelijk zijn er meerder Damwijks naar Indie gegaan met de VOC. De bedoeling is een publicatie in 2014 met daarin de afstamming (in mannelijke lijn) van Johannes Willem.Damwijk tot ca. de tweede wereld oorlog.

Als u overzichten heeft, informatie of foto's van de Damwijk familie en u wilt deze delen, dan graag een reactie.

met groet René

Rene Bodoux

Februari 1697 ondertrouwden Johannes van Santen en Johanna van Tricht te Amsterdam
Zie onderstaande scan
Maar wat staat er precies . De namen van de ouders ?

Johnhenry

Hendrikjan, ik heb geen kennis van het schrift uit de zeventiend/achttiende eeuw. Heb het een uurtje of wat geprobeerd, maar het lukt mij niet om er wat zinnigs van te maken.

Rene Bodoux

Johnhenry

De oorspronkelijke vraag naar de geboorte van Johannes Willem Damwijk 1778. We kunnen er inmiddels wel van uit gaan dat de geboorteplaats Semarang is geweest gezien "De Indische Navorscher (dvd IGV) van 1997", de landmonsterrol, opgesteld in 1798...... herkomstplaats Semarang.

Mijn hypothese voor zijn vader is Claas Damwijk, geboren circa 1744 in Indië. Hoe kom ik aan die wijsheid? Claas Damwijk die in 1747 in Indië is overleden maakt kort voor zijn overlijden testament. Daar staat een heleboel over hem in te lezen, maar onder andere dat hij - voor de rest - als 'Eenigen en Universeele erfgenaam' nomineert 'sijne geadopteerde zoon Claas Damwijk genaamt, oud omtrent 3 jaaren, waarvan de moeder is die vrije Javaansche vrouwe Maria'. Claas sr. is - daar twijfel ik eigenlijk niet aan - gewoon de vader van Claas jr.; die adoptie was DE manier om wettig de dingen goed te regelen voor een 'natuurlijke' zoon van een Europeaan en een inlandse die niet gehuwd waren.

Het testament waar het om gaat is opgesteld door Carel Gustaaff Falck, opperhoofd van Japara (50 km ten noorden van Semarang) en 'geapprobeerd' in de resoluties van de Raad van Justitie 'ten Comptoire Samarang' - dus dat komt ook behoorlijk in de richting.

In dat testament vermaakt Claas senior ook 500 gulden aan "sijn moeder Engeltje Nieuwerff woonagtig tot Boskoop". (Da's 'grappig', eerder genoemd in dit topic is "Trijntje Nieuwerf, ged. Boskoop 16 apr. 1724".) Als we er achter kunnen komen met welke Damwijk Engeltje gehuwd was hebben we dus de ouders van Claas sr. te pakken - hij zal zo rond 1706 te Boskoop zijn geboren gezien zijn eerste VOC reis in 1726 als onderscheepstimmerman.

Zie dit testament: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00214?searchTerm=damwijk

Bottom line: Johannes Willem Damwijk 1778 is niet in Boskoop geboren, maar in Semarang. Mijn hypothese is dat zijn vader Claas Damwijk (jr.) is, geboren in Indië ca. 1744; en dat zijn grootvader Claas Damwijk (sr.) zo rond 1706 wél in Boskoop is geboren.

-Bart-

Trouwens, Claas sr. is in het testament van 1747 'ruim 44 jaaren', en zal dus in 1702/1703 zijn geboren.

-Bart-

De aansluiting zit hier: http://members.casema.nl/peter.van.tol/Stambomen/Damwijk2.htm

IVc. Gerrit Claesz Damwijck, ged. Boskoop 23 mrt. 1670 (get. Cornelis .. Metselaer en Crijntge ….), overl. na 1716, tr. Boskoop 22 jan. 1696 Engeltje Dirks Nieuwerf, dochter van Dirck Aemsz Nieuwerf, vermeld 1667

Uit dit huwelijk:

  1. Claas Damwijk, ged. Boskoop 28 mrt. 1698, jong overleden
  2. Trijntje Gerrits Damwijk, ged. Boskoop 6 juni 1700, tr. Boskoop 2 okt. 1729 Jan Gerritsz Verheugt, jm. Van Reeuwijk, won. Zoeterwoude (1729)
  3. Claes Damwijk, ged. Boskoop 13 mei 1703
  4. Dirk Gerritsz Damwijk, ged. Boskoop 28 febr. 1706, volgt IV.
  5. Jannetje Damwijk, ged. Boskoop 4 jan. 1708
  6. Jannetje Damwijk, ged. Boskoop 21 jan. 1711
  7. Jannetje Damwijk, ged. Boskoop 30 okt. 1712

<>8.Martijntje Damwijk, ged. Boskoop 21 juni 1716

-Bart-


Gerrit Claesz Damwijck, de vader van Claas Damwijk sr. is óók een keer op en neer naar Indië geweest. Dit kan geen 'toeval' zijn namelijk:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444/ce8e7c16-c864-11e6-9d8b-00505693001d

-Bart-Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu