stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » OPGELOST: Martinus van Praag, 1801-1841, Pasoeroean en Soerabaja, Java, voorouders gezocht [opgelost

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Martinus van Praag is getrouwd en gescheiden van Charlotta Cornelia Gertner (Pasoeroean archiefnummer: VIBDNI015190)

Martinus trouwt op 29 Mei 1833 te Pasoeroean, Java met Constantia Wilhelmina Masquérir.

Zij krijgen o.a. een dochter: Anna Constantia Carolina van Praag 15 April 1835 te Soerabaja, Java.

Anna is mijn overgrootmoeder.

Martinus (mijn betovergrootvader) sterft op 28 April 1841 te Besoeki, Banjumas op 41 jarige leeftijd en moet dus rond 1800 geboren zijn..

Ik ben op zoek naar de voorouders van Martinus van Praag. Elke hulp is welkom.

Henri Bik

Welke plaats in Nederland kwam hij vandaan voor zijn trouwen te Pasoeroean.

Weet u ook met welk schip hij vertrokken is.

Groetjes,

Anja

Anja

In De Indische Navorscher Jaargang 13, nr 1 (2000), pagina 172-176 staat het volgende artikel

Van Neukirchen genaamd Nijvenheim en de naamssamenstelling Neuvenheim

alsmede een paar andere naamsvarianten

Een poging tot reconstructie door P.A. Christiaans

Op pagina 172 staat:

 

5. Carolina Sophia van (Neukirchen genaamd) Nijvenheim, geb. Soerabaja 31 dec. 1813, overl. ald.

 

11 nov. 1846, tr. Ie Soerabaja 4 aug. 1840 Martinus van Praag, geb. Amsterdam 1787/88, overl.

 

suikerf. Gending (Probolinggo) 28 april 1841; tr. 2e Soerabaja 28 jan. 1843 Jan Smissaert, geb.

 

Amboina 10 febr. 1800, lid weeskamer van Batavia, overl. ald. 17 mei 1891, zn. van Balthasar

 

Smissaert en de vrije Christenvrouw Anna Baltina Zar (alias Jacobs), hij hertr. Soerabaja 8 jan. 1848

zijn (half-) schoonzuster Johanna Wilhelmina van Neukirchen genaamd Nijvenheim

De doop/geboortedatum wijkt af van de in de vraag vermelde.

 

mvg-Ben

Ben Wegman

Ik kan in Amsterdam geen doop van hem vinden op de naam Martinus van Praag, tenzij hij Joods was en daar heb ik niet gezocht. Rond 1825 is hij vermoedlijk al in Ned Indie. Hij werkte als vertaler (translateur), dus ambtenaar. Er is bij het Nationaal Archief een stamkaart van hem aanwezig.

http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00283/b7fe28ce-1c44-102e-8011-0050569c51dd/view/NT00283_persoon/sort_column/prs_achternaam/sort_type/asc

mvg-Ben

Ben Wegman

Op 8-3-1834 (Soerabaja) is volgens de Javasche Courant een zoon geboren (echtpaar Van Praag-Marquerier), een dochter op 15-4-1835 (Soerabaja). Verdere vermeldingen komen niet voor.

Jkvr. Carola Sophia van Neukirchen genaamd Nijvenheim (1813-1846) komt voor in de kwartierstaat van mijn kinderen, gehuwd met Jan Smissaert.
Zij was een dochter Jean Louis Baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim, president van de Raad van Justitie te Soerabaja, resident van Besoeki en Wilhelmina Sophia Mahieu.

André Sijnesael

 

 Thomas Benjamin van Praag geboren 08-03-1834 Soerabaja

Thomas Benjamin van Praag overlijdt 06-08-1834 Soerabaja

Anna Constantia Adelaide van Praag geboren 15-04-1835 Soerabaja

Huwelijk: Jan Andries Maij met Anna Constantia Adelaide van Praag 28-10-1853 te Krawang

Maria Wilhelmina Louisa van Praag geboren 16-05-1841 Pasoeroean

Martinus van Praag overlijdt 28-04-1841 Probolingo

Martinus weduwe hertrouwt 28-01-1843 in Soerabaja

Grafinschrift:

Over]. Kedoeng Badak ( Buitenzorg) 1 Sept. 1862 M a r i e W i l h e l m i n e Louise van Praag, 21 jaar, geb. Pasoeroean, dr. van Ma r ti nu s van P. en Ca r o 1 in a Sophia v a n N. gen. N.

Grafinschrift Cheribon 

(Op 14 Dec. 1859 werd hierin bijgezet E d u a r d M ay, zn. van

J. A. May en A. C. A. C. van Praag). 

Ben Wegman

Helaas Anja, die informatie heb ik niet, het oudste stuk is in CBG Oost-Indische bronnen van 1833: 

Stukken betreffende het voorgenomen huwelijk van Martinus van Praag ...

 

Merci Ben Wegman, de connectie met Carolina Sophia van (Neukirchen genaamd) Nijvenheim kende ik niet en kan mij verder helpen als ik de huwelijksacte kan traceren.

Hij is inderdaad waarschijnlijk Joods en naar ik gok in Amsterdam geboren.

Ja als ik in de gelegenheid ben zal ik zijn stamkaart inzien, waarschijnlijk staat daarop zijn preciese geboortedatum en geboorteplaats. 

De naam Thomas Benjamin van hunzoon versterkt mijn vermoeden dat Martinus Joods is en zijn vader zou dus Thomas kunnen heten.

De gegevens over Jan Andries May en Anna Constantia Adelaide van Praag heb ik redelijk compleet.

Anna kreeg meerdere miskramen en doodgeboren kinderen, voordat mijn grootmoeder Henriette Charlotte geboren werd.

Merci Andreslijnesael, Jean louis biedt verder aanknopingspunten, misschien heeft iemand zijn stamboom samengesteld.

Mijn dank aan juliie 3en voor de snelle reacties..

Martinus was voorjaar 1835 mede eigenaar van de fabriek van de heren F. Hofland, A. Wiederhold in Pasoeroen.

 

Vriendelijke groeten

Henri Bik

De tip van Ben Wegman over de stamkaart was goud waard. Vorige week heb ik die stamkaart in het Nataionaal Archief kunnen inzien:

Martinus van Praag wordt in 1816 als Martin van Praag in dienst genomen als ambtenaar vijfde klasse F en naar Indië uitgezonden. Hij geeft als geboortedatum op 4 Maart 1794 en als ouders Samuel Elias van Praag en Alida Leman.

Andere bronnen vermelden dat Samuel en Alida (meestal als Aaltje vermeld) in 1794 een zoon kregen die ze Levie noemden. Waarschijnlijk vond hij Martin beter bij hem passen en heeft dat later uitgebreid naar Martinus..

In 1828 wordt Martinus benoemd tot Procureeur in Soerabaja, dus hij heeft een leuke carriere gemaakt.

Hij trouwt dus in tweede instantie in 1833 met Constantina Wilhelmine Masquérier, waarvan ik de moeder helaas niet kan achterhalen. Over haar vader Edward Masquérier heb redelijk wat informatie , maar haar moeder blijft in nevelen gehuld.

Henri Bik

Samuel Elias van Praag, zoon van Elias Isaac van Praag, en echtgenoot van Aaltje Hartog Lehman, overlijdt in Amsterdam op 22.11.1819 - althans via "Google".

Occupation: "Attorney".

G.Karssenberg

 

Indische Navorscher 2007:


Anna Juliana Masquerier, die op zee was geboren als dochter van de Engelse kapitein George James Masquerier ( 1768 - Soerabaja 30 april 1814)
-----
Anna Juliana Masquerier, geb. op zee 30 nov. 1808, overl. Meester Cornelis (Batavia) 30 sept. 1904, dr. van George James Masquerier en Maria Isabella N.N.

Johnhenry


Ja deze notitie ken ik en het is een raadsel waarom Anna's vader hier als George James wordt vermeld. Ik heb alleen Edward Masquerier kunnen vinden, die in meredere dokumenten in Engeland en Nederlands Indië wordt genoemd.

Nergens anders heb ik een vermelding van George James Masquerier aangetrofen dan in de Indische Navorser.

Overigens is de vraag naar de ouders van Martinus van Praag opgelost, U allen hartelijk dank voor uw hulp.

Henri BikPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!