stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in Indonesie » Vraagje over de politionele acties in Ned-Ind?e

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Een verre oom van mij vrouw is gesneuveld bij Garoet West Java

Hij was korporaal bij het 3e onderdeel van de 8 Regiment Veldartillerie.

Zijn naam is Jannus Bussink (1922-1948) uit Almelo

Hij overleed aan een buikschot, 

Link: http://www.indie-1945-1950.nl/web/3-8rva.htm

Mijn vraag is: we zijn nu bijna 70 jaar verder.

Kan men nu het gevechtsrapport opvragen over deze acties of eventueel zijn medisch dossier.

Het lijkt me dat de familie nu wel recht heeft over de ware toedracht; het heeft al een grote offer gebracht.

Het onderdeel werd bemand door de dienstpichtigen van 1945.

Elke info is welkom !!

Ger

Ger van het Bolscher

In het boekwerk "Laatste Bericht" (Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea) staat over hem het volgende:

BUSSINK, Jannes: Almelo 10 mei 1925 - 23 september 1948 Tjianta

Korporaal. lgr. 250510125, van 3-8 Regt. Veldart. Zoon van Jan Willem Bussink en Johanna Christina Schutmaat. Ongehuwd. Bankwerker machinefabriek. Ned. Herv. Woonde in Almelo, Lijsterstraat 118. Bussink raakte levensgevaarlijk gewond bij een militaire actie en overleed twee dagen later, na eerst nog een operatie te hebben ondergaan. Ereveld Menteng Pulo/Jakarta, vak III, nr. 77/7DD. Zijn naam staat vermeld op het Indiëmonument in het Hagenpark in Almelo.

G.Karssenberg

U kunt info aanvragen via

http://www.defensie.nl/onderwerpen/archief/inhoud/persoonsarchief

of 

Uitgezonden militairen 1945-1949

Voor gegevens over militairen behorende tot de eenheden van het Nederlandse leger, uitgezonden in het kader van de naoorlogse Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (politionele acties), kunt u zich wenden tot het Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie 
DCDI / Semi-Statische Archiefdiensten 
Postbus 7000 
6460 NC Kerkrade

mvg-Ben

Ben Wegman

 

Beste heer Van het Bolscher,

1.  Uitstekende informatie in de reacties hierboven. Zie ook http://srs.ogs.nl/slachtoffer/23379/jannes-bussink/ .  Er is ook de mogelijkheid om informatie aan te vragen uit het medisch dossierhttp://www.defensie.nl/onderwerpen/archief/inhoud/medisch-archief . Stuurt u altijd een bewijs van het overlijden van de betrokkene mee.

2.   Weest u  a.u.b. wel nauwkeurig in uw onderzoek?  Genealogie draait om zorgvuldigheid.

- U noemt de voornaam Jannus, andere bronnen spreken van de voornaam Jannes

- U spreekt van een geboortejaar 1922, andere bronnen spreken van 1925. Zie immers ook zijn legernummer, registratienummer 250510125, waarin is verwerkt de geboortedatum 1925-05-10, oftewel 10 mei 1925. 

WieWasWie geeft, mogen wij in principe aannemen, de juiste informatie: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/185148502/srcid/18555306/oid/32 , gebaseerd op de overlijdensakte Almelo 1948, nr. 354, https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18922-37065-49?cc=2026211&wc=9C1D-2NG:1029131501,1029155401 . Zie het zgn. militaire afschrift links, en de overlijdensakte rechtsonder. De website van het Archief Almelo geeft u alleen de overlijdensakte en de gegevens daaruit, zie http://www.archiefalmelo.nl/component/option,com_genealogie_zoeken/Itemid,52/ .

- U heeft het over het 3e onderdeel van de 8 Regiment Veldartillerie. Maar "onderdeel" is een algemeen militair begrip, niet geschikt om hier te gebruiken, en ook ongeschikt voor uw onderzoek. Het beste is eigenlijk om zelf ook de militaire benamingen uit die tijd te hanteren, omdat u anders alle goede informatie misloopt.

Een regiment veldartillerie was ingedeeld in afdelingen (vergelijkbaar met een bataljon), en een afdeling was onderverdeeld in zgn. batterijen (vergelijkbaar met de compagnie). 

De naam van dit legeronderdeel was de 3e Afdeling van het 8e Regiment Veldartillerie, afgekort 3e Afd 8e RVA oftewel 3 Afd 8 RVA, in documenten van de overheid meestal genoemd III-8 RVA, of alledaags, simpelweg, 3-8 RVA. Zie http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=de-oorsprong-der-regimenten-artillerie (oude 8 RVA, Ede, Arthur Koolkazerne).

  Onder het niveau van de afdeling vinden we de batterij, en natuurlijk is het voor u interessant om uit te zoeken welke dan die batterij was, waarbij Jannes Bussink daadwerkelijk was geplaatst, was ingedeeld.

  Stel bijvoorbeeld dat dit bij een 5e Batterij was, dan zou u informatie daarover in allerlei bronnen
(internet, archieven, literatuur) kunnen vinden onder de naam 5 Bt - 3 Afd- 8 RVA, volgens overheidsstukken 5-III-8 RVA, of alledaags, simpelweg, 5-3-8 RVA. Natuurlijk moet je als goede genealoog eigenlijk voor al die niveaus (wereldnieuws 1945-1948, Nederlands-Indie, defensie, landmacht algemeen, infanteriebrigades, 8 Regiment Veldartillerie, 3e Afdeling, ...batterij) op zoek gaan naar informatie, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen.     Delpher en Google niet vergeten...

Zie over  8 RVA bijvoorbeeld  http://www.41afdva.net/Db/onderdeel.php?ond=8%20RVA .

Zie ook de vele beschikbare literatuur in het overzicht door Defensie zelf, http://www.defensie.nl/documenten/brochures/2011/11/28/bibliografie-indie .

Om een idee te krijgen van de sterkte, de hoeveelheid militair personeel per legeronderdeel in die tijd, zie bijvoorbeeld http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=zoektocht-naar-militair-relatie-of-familielid , citaat :

" In een overzicht dus als volgt, in volgorde van groot naar klein:
- Legerkorps (± 25 000 man)
- Brigade (wisselend; tussen de 7 000 en 12 000)
- Divisie (± 10 000)
- Regiment (± 2 500)
- Bataljon (of afdeling) (± 800)
- Compagnie (of batterij of eskadron) (± 150-200)
- Sectie (of stukgroep) (21-36)
- Groep (7-12) "

 

3.  Als ik u iets mag aanraden, misschien ten overvloede, voordat u verdergaat met uw onderzoek bij Defensie :

- zorgt u er a.u.b. voor dat u er absoluut zeker van bent, dat u zelf genealogisch "uw huiswerk heeft gedaan" en "uw zaken op orde heeft", dus in elk geval : geboorteakte, kopieen uit het bevolkingsregister tot 1938-1939, uittreksel uit de persoonskaart, overlijdensakte

- hierboven schrijft u:  "Het lijkt me dat de familie nu wel recht heeft over de ware toedracht; het heeft al een grote offer gebracht".  Misschien onterecht, maar ik lees hierin gevoelens van wantrouwen, bitterheid, cynisme of verontwaardiging, in de trant van "ze houden al 50 jaar van alles voor ons verborgen", of "de overheid houdt dingen geheim die het daglicht niet kunnen verdragen",  "de waarheid, ach, daar kom je toch nooit achter", enz.

   Als u iets wilt uitzoeken als serieuze genealoog of historisch-onderzoeker, ga dan a.u.b. niet daarmee uw onderzoek in, en laat uw onderzoekshouding niet vertroebelen door dat soort ideeen. Nederland is een democratisch land, het is hier geen Rusland.  U heeft een goede kans dat wat u wilt weten al 50 jaar beschikbaar is in documenten die u gewoon op een leeszaal in een archiefinstelling ter inzage kunt vragen - als u daar maar zelf moeite voor doet. De mentaliteit van allerlei complot- en samenzweringsdenkers moet je als genealoog echt ver van je af houden. Onderzoek doe je fris en onbevangen en met een open blik, en de wil om zoveel mogelijk te weten te komen, nl. alles wat er bewaard gebleven en openbaar is.

 

4.  Ideaal als u even iets verder kijkt dan de persoon van Jannes Bussink (1925-1948) en meer te weten wilt komen over zijn directe leefomgeving in oorlogstijd, nl. zijn militaire onderdeel en de lotgevallen daarvan, is het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag.  Daar is een uitgebreide collectie gevechtsrapporten per militair onderdeel over de militaire inzet in Nederlands-Indië (1945-1950) en Nederlands Nieuw-Guinea. Het is voor uw onderzoek sterk aan te raden, daaraan een bezoek te brengen!

Zie o.a. deze pagina,  http://www.defensie.nl/onderwerpen/collecties-militaire-geschiedenis/inhoud/documentatiemateriaal (accentuering door mij, DV), beeldcitaat :

Veel succes met uw onderzoek!

Met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

Sorry. Dimitri. Ik ben te onzorgvuldig geweest.

Ik ben het vaker en iedereen mag mij erop aanspreken.

Maar hartelijk dank voor de bulk van info.

Ook Ben bedankt voor de info.

Gr. Ger

Ger van het Bolscher

Beste hr. Vlas, Mijn ervaring is inmiddels helaas, dat het onberispelijk democratische Nederland een illusie/dekmantel is, zeker als bepaalde hotemetoten in het nauw komen. Als je niet op de hoogte bent hoe uiterst manipulatieve (psychopathische) usurpators/"roofridders" e.d. tewerk gaan (en daar is eigenlijk een afgeronde studie forensische psychologie voor nodig en/of veel eigen ervaring met dergelijke biologerende anti-socialen/roofdieren "met een dienstpet op") dan ga je in de genealogie (en in de geschiedenis in het algemeen) gegarandeerd ook allerlei missen.....en leef je op den duur in het feeĆ«nland dat proactief voor je werd voorbereid. Gezond (!) wantrouwen, is altijd op zijn plaats. Dat mag rustig je grondhouding zijn. Zeker in "het brave" Nederland. Verder ben ik het wel met u en uw uitleg en de genoemde benamingen (die je wel moet kennen) e.d. eens. Maar niet iedereen is dan weer geĆÆnteresseerd in militaire historie. Men is nogal eens voor een bepaalde aangelegenheid bezig en hoopt dan maar op begrip van- en hulpvaardigheid bij deskundigen en een snel resultaat.

Chris van Dongen

@ Chris Ik begrijp dat niet iedereen interesse heeft in militaire geschiedenis.

Ik toevallig wel omdat meerdere familieleden in het verleden erbij betrokken waren.

Een Vlaamse voorvader was betrokken bij de 10 daagse veldtocht.

Hij nam hierna dienst in het Nederlandse leger in 1831 (Volgens de Vlamingen liep hij over)

Het waren er wel 700 - 800 die er "overliepen" en ze worden hedentendage in België nog beschouwd als verraders.

Verder is een oudoom van mijn vrouw gesneuveld in 1948 in Ned. Indië.

Een oom heeft geknokt op de Grebbeberg

Daarom ben ik verrekte blij dat Dimitri zijn kennis met ons wil delen.

Zulke mensen moet je koesteren !!

Gr. Ger  

Ger van het Bolscher

Kom kom, mensen, kan de toon een tikje gemoedelijker? Ik ben er van harte voor om per heden alle militairen, paramilitairen, militanten, guerrillero's en Jihadstrijders huiswaarts te sturen voor een vredig huisje-boompje-beestje leventje. Maar we zijn hier wel met genealogie, familiegeschiedschijving en deegelijke bezig. Daarbij is het mijjns inziens onvermijdelijk dat we gegevens over oorlogen en andere nare zaken tegenkomen. Wie dan besluit "ik zoek dit niet verder uit, ik hou me puur met genealogie bezig" is daar vrij in. Wie zaken juist graag tot op de bodem wil uitspitten ook. Daarbij loop je de kans de spreekwoordelijke lijken in de kast tegen te komen.

Chris van Dongen heeft op zich gelijk dat Nederland lang niet in alle gevallen zo braaf is (en zeker in het verleden verre van braaf was, denk bv aan slavenhandel, kolonialisme, maar ook in eigen land doodstraf, martelingen, politieke moorden). Dimitri Vlas heeft gelijk erop te wijzen dat wie onderzoek doet, dat maar beter grondig kan doen, uitgaand van de beschikbare feiten kan met de nodige zorgvuldigheid en een flinke dosis doorzettingsvermogen in de regel veel aanvullend feitenmateriaal worden gevonden. Komplotdenken als uitgangspunt leidt tot een foute manier van zoeken.

Wat je uiteindelijk vindt kan in alle opzichten anders blijken dan je vooraf had vermoed. Het is menselijk om je niet volledig van vermoedens los te kunnen maken, maar als ze verwachtingen en verdenkingen worden en leidraad gaan vormen in het onderzoek, ligt geschiedvervalsing op de loer.

Persoonlijk ben ik in mijn familiegeschiedenis letterlijk alle uitersten tegengekomen, onmetelijke rijkdom en bittere armoede, filantropie maar ook een verdachte van seriemoorden een hooggeplaatst militair die z'n eigen soldaten liet afslachten, een wapenhandelaar, een collaborateur. Voor zover ik de privacy van de huidige en direct daaraan voorafgaande generatie daar niet mee schaad, ben ik van plan al mijn bevindingen te publiceren. Ik zal wel moeten dansen op de lange tenen van sommige familieleden die graag trots zijn op hun voorgeslacht. Het zij zo, ik ga er de gevonden feiten niet voor verdraaien.

Maggy

Beste Ger,

Ik zag terwijl ik aan het zoeken was naar informatie naar de namen op het monument in het hagenpark te almelo dat u familie bent van Jannus Bussink.

Wat zou ik u toch graag willen vragen om informatie voor op onze website over de heer Bussink.

Laat ik me even voorstellen mijn naam is Sylvia Jannink en ik zit met nog twee mensen in de commissie van het Indie monument van Almelo. Ik ben secretaris. Mijn vader was een indie veteraan. En is gewond geraakt in Indie. Gelukkig is hij wel thuis gekomen. Dat heeft echter niet veel gescheeld en hij was getekend voor het leven.

We hebben onlangs voor het monument een website gemaakt en we hebben van de families van een aantal mensen aanvullende informatie gekregen om zo de mens achter de naam op het monument in ere te houden. www.indiemonumentalmelo.nl.

Zou u genegen zijn om hieraan ook te willen meewerken? Ik zou erg graag met u in contact willen komen. Overigens zou ik u ook van harte willen uitnodigen op de herdenking van 14 augustus 2017 om 16.00 uur in het Hagenpark bij het monument.

Ik hoop wat van u te mogen horen.

Met een hartelijke groet,

Sylvia

Sylvia Jannink

@ Sylvia,

Je kunt je rechtstreeks met Ger in verbinding stellen, door op zijn naam onder zijn bijdrage te klikken en te kiezen voor -neem contact op-.

Succes.

mvg-Ben

Ben Wegman

Je kunt je rechtstreeks met Ger in verbinding stellen


Triest

Willem Hak

Wat erg. Hartelijk dank voor uw informatie.

Sylvia Jannink


@  Sylvia en Willem,

Dat was mij uiteraard niet bekend. Het account is ook nog niet opgeheven. Sorry.

mvg-Ben

Ben WegmanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!