stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in Indonesië » Opzoekvraag Huwelijk K.Keijser met onbekend nov 1885

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Kan iemand meer info vinden over een huwelijk vemeld in de Java Bode dd.10-11-1885

Jav Bode

Het gaat mogelijk over Karel Keijser, getrouwd met inlandse?

Jos

Jos Zonneveld

Elisabeth

Kijk maar of dit allemaal helpt de trwoudatum lijkt niet te kloppen, maar 

Karel Keijser 15-11-1840- 12-06-1897  (Soerabaja) 

op 31-05-1897 getrouwd met

Lailah Pieternella 1852- 07-08-1933

Zoon: Johan Bernard Casimir Keijser 1866-1928

Getrouwd met: Maria Mathilda Navasard 1874-1943

 

Als dit de juist elijn is heb ik nog 2 generaties na Johan Bernard.

 

Succces

Peter Verbaas


Bedankt,

ik heb al een kopie stamboom gemaakt door Hans Keijser. Hierin wordt beweerd dat deze Karel Keijser dezelfde is. In deze stamboom staan geen bron vermeldingen, dus kan ik ook niets controleren.

Indien jij bronnen hebt, van Karel Keijser, wil ik er graag meer over weten.
Vooral al er in die bronnen verwijzingen staan naar een eerder huwelijk.

Feit is wel dat mijn Karel Keijser, overleden 1897 en begraven te Peneleh, de laatste is waar ik bronnen van heb gevonden vanaf de huidige levende generatie.

Maar ik heb grote twijfels of vader van Johan BC, Karel Keijser, dezelfde persoon is als ik zoek.

Hieronder wat ik gevonden heb over de lijn Pieter Willemszoon Keiser.

Jos Zonneveld


Van Pieter Willemszoon Keijser en zijn zusters is niet duidelijk wie de vader is. Duidelijk is dat Pieter, Elise, Jeanette en Pauline in 1885 (Ngawi ) zijn erkend. In dat jaar is ook een Karel Keijser gehuwd met de vrouw van zijn?? kinderen. Louise Wilhelmina Keijser is mogelijk ook een zuster, daar zij dochter is van Willem Keijser en Naisa. Alle kinderen lijken vernoemd naar WILLEM. Er is een Willem Keijser/Keyser/Kijser, werkzaam geweest als opzichter in o.a Rembang en omgeving in de periode 1872-1882, overleden 2-10-1883. Zoek in Delpher, naar "W.Keijser".

Vraag: Heeft Karel de kinderen van Willem geadopteerd?

Elise Wilhelmina: vader: Karel Keijser moeder: Kamirah
Pauline Wilhelmina: vader: ? moeder:?
Jeanette Wilhelmina: vader: ? moeder:?
Pieter Willemszoon: vader: Willem Keijser moeder: Sarinten??

RA 1885: 258. Aangifte te Ngawi
21-09-1877 Elize Wilhelmina Keijser(erkenning)
11-11-1879 Pauline Wilhelmina Keijzer(erkenning)
10-09-1882 Pieter Willemzoon Keijser (erkenning)
14-09-1881 Jeanette Wilhelmina Keijser (erkenning)

13.09.1902 Johan Henry Drijsen, geb. te Pekalongan, oud 30 jaar, employé bij de suikerriet-en bibitonderneming Sedaradja (Koeningan), won. ald., tevoren niet gehuwd geweest, zn. van Johan Henry Drijsen, le klerk assistent-residentiekantoor te Indramajoe, won. ald., en van de inlandse vrouw Embok Maas Soedjinah, overleden,
en
Louise Wilhelmina Keijser, geb. Te Bodjonegoro, oud 27 jaar, zonder beroep, won. te Sedaradja, tevoren niet gehuwd geweest, dr. van Willem Keijser en van de inlandse vrouw Naisa, beiden overleden. Getuigen: François Richard Edward Koelman, employe bij de suikerriet- en bibitondememing Sedaradja, won. ald.; Jan Daniel Mijer junior, klerk op het assistent-residentiekantoor te Koeningan

Overledene: Willem Keijser (man)
Plaats (residentie): Rembang (Japara )
Datum: 02-10-1883
RA jaar/bladzij: 1885/286

2-10-1883:
"Overleden de 2den october 1883 te Rembang mijn geliefde broeder WILLEM KEIJSER in den ouderdom van 47 jaar.
8304 K.Keijser"
"Voor de deelneming in ons smakelijke verlies ondervonden, betuigen wij vrienden en bekenden onzen hartelijke dank
                   Karel Keijser
8305           Emile Keijser"

25-10-1883 Overleden W.Keijser, Rembang

10-11-1885: Gehuwd K.Keijser met de moeder van zijn kinderen (Kediri)

In het gezamelijke graf te Peneleh.
Alida Keijser 09-06-1896 (onbekend)
Karel Keijser 13-06-1897 (vader)
Pieter Willem Keijser 14-08-1924
Johan Willem Keijser 11-04-1926 (zoon)
Wed. Keijser geb. Soepinah 13-04-1955 (echtgenote)

Overledene: Alida Keijser (kind)
Plaats: Soerabaja
Datum: 09-06-1896
Opmerking(en):
Bijregister:
RA jaar/bladzij: 1897/436

bron: huwelijksregister Batavia 1910, aktenr. 63. (slecht leesbaar)
Pieter Willemzoon Keijser, geboren te Rembang, oud 27 jaar, sergeant-schrijver bij de artillerie, wonende te Batavia, zoon van de inlandse vrouw Sarinten[?] en erkend door Karel Keijser, beiden overleden; met de inlandse vrouw Soepinah, geboren te Soerabaja, oud 20 jaar, wonende te Batavia, dochter van de inlander Reso, sleuteldrager bij ’s Lands Gevangenis te Djombang, aldaar wonende, en van zijn huisvrouw Bok [onleesbaar], wonende te Batavia. Getuigen: Christoffel P..[onleesbaar], oud 63 jaar, gegageerd onderofficier, en Gustaaf Adolf de Wilde, oud 32 jaar, korporaal-schrijver, beiden wonende te Batavia.

Jos Zonneveld
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!