stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Zoektocht naar mijn oermoeder........Welke zoekmogelijkheden resteren er nog?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie kan mij helpen in mijn zoektocht naar mijn oermoeder........

Informatie gevraagd over de Mohammedaansche vrouw Raden Ajoe Oda. Wat er van haar bekend is is dat zij van Palembang kwam en kinderen kreeg van de toenmalige dokter djawa M.P. Leiwakabessy op 3-11-1905 te Merauke en op 22-1-1907 te Saparoea. Zij was zijn “huisvrouw” en moet zijn overleden voor 1911. Zij zou begraven zijn te Pare-Pare, volgens de overlevering. De naam Oda komt nergens voor bij inlandse (adellijke) families, maar wèl bij Europese en  een Japanse vrouw. In de Regerings Almanakken van 1815 t/m 1941 komt deze naam slechts 6 maal voor, waarvan 1 maal bij de Japanse vrouw (Japanners werden vanaf 1899 met Europeanen gelijkgesteld). Dit doet vermoeden dat de ouders van Raden Ajoe Oda haar die naam hebben gegeven doordat ze veel contacten hadden met Nederlanders/ in de Nederlands-Indische samenleving. Met Japanners is ook een mogelijkheid, maar Nederlanders ligt meer voor de hand. Regenten (inlandse bestuurders) hadden dergelijke contacten. Kortom, wie kan mij op weg helpen met dit complexe vraagstuk.

De passagierslijsten zijn (meer) niet beschikbaar.

In "De bevolking van Saparoea" van 1821 tot en met 1946 (deels t/m 2000) staat haar naam wel vermeld, maar dat berust op een vergissing  van de klerk. In de  Regeringsalmanak van 1914 staat dat er een huwelijk plaats vond met Saartje Margaritta Leiwakabessy. Er is altijd aangenomen dat het Raden Ajoe Oda betrof, die zich Christelijk had laten dopen en de naam Saartje Margaritta had aangenomen. In de almanak staat tevens vermeld dat er brieven van wettiging verleend zijn. Bij nader inzien lijkt de klerk op Saparoea niet geweten te hebben hoe hij dit Gouvernementsbesluit moest registreren in de Registers van de Burgerlijke Stand en het per abuis in het huwelijksregister heeft geschreven in plaats van in het geboorteregister. Aldus de heer Etmans die de boeken heeft uitgegeven.

Uit de brieven van wettiging (1912) wordt Raden Ajoe Oda vermeld als moeder van Pieter Matthijs en Saartjie Margaritta Leiwakabessy. In deze brieven staat tevens vermeld dat de raden ajoe is overleden. De wettiging is ondertekend door Gouverneur Idenburg persoonlijk.

Op een aan elkaar geplakt document is de volgende tekst te lezen: Matthijs hebbende gemelde Matthijs Petrus Leiwakabessy naar aanleiding van het tweede lid van artikel twee honderd vier en tachtig van het Burgerlijk Wetboek verklaard dat kind voor het zijne te erkennen. Deze verklaringen zijn geschied in tegenwoordigheid van Dirk Benjamin Poetiray, oud vier en veertig jaar van beroep klerk van den Controleur van Saparoea en Wilhelm Marcus Picauly oud dertig jaar van beroep cipier van ’s Lands gevangenis te Saparoea, beide wonende te Saparoea. Beroep Inlandsche Arts, wonende te Saparoea die mij heeft verklaard dat te Merauke op den derden November negentienhonderd en vijf des voormiddags ten zeven ure is geboren een kind van de manneljjke kunne uit de Mohammedaansche vrouw Raden Ajoe Oda, overleden, blijkens mij vertoonde op een zegel van anderhalve gulden geschreven acte van bekendheid gedagteekend den zeven en twintigsten juli negentien honderd en elf aan welk kind zijn gegeven de voornamen Pieter Matthijs. Gezien voor legislatie der ommestaande handtekening van Anthony Hendrik Spaan gewoon ambtenaar van den Burgerlijken stand te Saparoea. De Resident van Ambonia  A. Raeden

Ook het Indisch Familie Archief heeft onderzoek naar haar gedaan en ook zij hebben niets van haar gevonden. Wie kan mij adviseren of verder op weg helpen? 

EM

Hallo,

In uw verhaal Wilhelm Marcus Picauly, ken ik wel als Markus Willem Picauly. 
Markus Willem Picauly is mijn overovergrootvader. Alleen weet ik niet of het wel dezelfde persoon is.
Ik moet dan even navraag doen of hij dit ook als beroep deed.

Verder kan ik u niet helpen voor zover.

met vriendelijke groet,

Joey Picauly

Joey Picauly

Een mogelijkheid zou zijn om van een nazaat in de vrouwelijke lijn mitochondriaal DNA te laten testen. Dit zou in elk geval moeten onderscheiden of haar moeder van Japanse, Javaanse of Europese afkomst was.

Maarten Fornerod

Wat voor pakket kan ik daarvoor het beste aanschaffen?

EM

Er is maar 1 commerciële aanbieder en dat is familytreedna.com. mtDNA. Het moet wel de vrouwelijke lijn volgen, waarbij de laatste generatie man of vrouw mag zijn. Het mtDNA wordt namelijk doorgegeven van moeder aan zoon of dochter. 

Maarten Fornerod


Er zijn inmiddels meer aanbieders. Volgens https://www.eupedia.com/genetics/which_ancestry_dna_test_to_choose.shtml#Y-DNA_mtDNA is LivingDNA een betere en veel goedkopere keus voor een mtDNA test.  Zoals Maarten terecht zegt, moet het DNA zijn via de vrouwelijke lijn, dus via Saartjie Margaritta Leiwakabessy.

sprangersPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!