stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Jan Willem August Guldenaar, overleden 25 april 1878 in Indramajoe [opgelost]


Profiel afbeelding

Jan Willem Guldenaar overleed 25 april 1878 in Indramajoe

Hij is wellicht dezelfde als Jan Willem August die wordt genoemd in de Regeringsalmanak van 1878 als inwoner van Indramajoe. Ik ben op zoek naar bronnen waarin zijn ouders worden genoemd. Dit zouden Willem Hubert Guldenaar en Catharina Elisabeth Manoesama kunnen zijn.

Suggesties zijn welkom.

Met vriendelijke groeten.

Kein Guldenaar

Bronnenpublicatie IGV deel 2: (Het Protestantse doopregister van Cheribon 1844-1917)

Jan Willem Adolphe, geb. Cheribon 1 juli 1866, ged. Indramajoe 25 okt.1867, zn. van Jan Willem August Guldenaar en de inlandse vrouw Alima,
ongehuwd.

Marie, geb. Indramajoe 19 febr. 1869, ged. Cheribon 14 sept. 1874, dr. van Jan Willem August Guldenaar en de inlandse vrouw Alima, ongehuwd.

In 1863 eerste vermelding in de adreslijsten, woonachtig Cheribon.

mvg-Ben

Ben Wegman

D'r is maar 1 Guldenaar in het adresboek van 1877/1878 in Indramajoe, en dat is Jan Willem August
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN777216922&PHYSID=PHYS_0053&view=fulltext-parallel

1878, Deurwaarder Raad van Justitie Batavia, te Indramajoe: J.W.A. Guldenaar
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN74978217X&PHYSID=PHYS_0142&view=fulltext-parallel&DMDID=DMDLOG_0001

Idem RA 1873
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB26:001010001:00129&query=%22j.+w.+guldenaar%22&coll=dts&sortfield=date

1877, Cheribon
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN777216795&PHYSID=PHYS_0049&view=fulltext-parallel

Griffier Landraad Indramajoe, 1876
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22j.+w.+a.+guldenaar%22&coll=ddd&sortfield=date&identifier=ddd:010486883:mpeg21:a0030&resultsidentifier=ddd:010486883:mpeg21:a0030

In 1879 en 1880 zie ik geen J.W.A. Guldenaar in de Almanak. De kans is groot dat 't allemaal dezelfde persoon is als de in 1878 overleden Jan Willem

(In roosjeroos, 'Guldenaars' en plaats 'Cheribon' - klopt vrijwel met wat door Ben gevonden is hierboven

12-12-1866 Guldenaar Jan Willem Adolphe kind
19-02-1870 Guldenaar Maria kind
25-04-1878 Guldenaar Jan Willem overledene

Vooralsnog trouwens volkomen onduidelijk wanneer en waar deze Jan Willem is geboren, en wie zijn ouders zijn

Bart 592

Dank Ben en Bart.

Ik ben al een tijd op zoek naar geboortedatum, geboorteplaats en ouders maar heb nog geen aanknopingspunten kunnen vinden.

mvg

Kein Guldenaar

De ambtenarenkaart maakt ons niets wijzer, helaas.

mvg-Ben

Ben Wegman

Bart en Ben,

Bedankt voor jullie reacties. Ik denk niet dat er over Jan Willem August nog bruikbare informatie naar boven zal komen.

Met vriendelijke groeten

Kein Guldenaar

Kein Guldenaar

Boude hypothese: zou Jan Willem August geen zoon kunnen zijn van Johanna Wilhelmina Priester, de weduwe van Willem Adriaan Guldenaar?

17-03-1838 Priester Jan Willem August kind

In 1833 trouwt Johanna Wilhelmina Priester te Soemenep met:

Datum Familienaam Voornaam Rol
01-01-1833 Guldenaar Willem Adriaan bruidegom

Hij komt dat zelfde jaar te overlijden:

20-09-1833 Guldenaar Willem Adriaan overledene

=> Dus geboren als Priester, maar later eerst in de wandeling 'Guldenaar' (want: zoon van de weduwe Guldenaar) en van het een komt het ander? Ik kom Jan Willem August Priester maar 1 x tegen in Roosjeroos: de geboorte. Sowieso is de combinatie Jan Willem August zeldzaam. Ook een "J. W. A. Priester" kom ik nergens tegen.

Johanna Wilhelmina Priester komt te overlijden in 1853:

21-01-1853 Priester Johanna Wilhelmina overledene

Johanna Wilhelmina => Jan Willem?

Ze heeft trouwens méér kinderen gekregen als alleenstaande moeder:

03-06-1932 Priester Paulina Josephina overledene

Deze hypothese heeft één groot bezwaar: zo'n verandering van naam kan natuurlijk zomaar niet.....

Bart 592

Dag Bart

Bedankt voor het uitzoekwerk en voor de interessante hypothese.

Er zijn daarbij  kanttekeningen te plaatsen: Waarom krijgt het kind eerst de naam van de moeder en niet van de vader( en dat is niet Willem Adriaan want hij is voor de geboorte van Jan Willem August overleden.

Hoe is vastgesteld dat Jan Willem August Priester de zoon is van Johanna Wilhelmina Priester (ik heb hierover geen informatie gevonden).

Paulina Josephina Priester is m.i. niet de dochter van Johanna Wilhelmina Priester maar van F.F. Priester

  

Maar nogmaals dank voor het uitzoeken.

Vriendelijke groeten, Kein Guldenaar

Kein Guldenaar

Dag Kein,

Terecht maak je kanttekeningen bij mijn hypothese. Mijn hypothese is gebaseerd op het voorkomen van de voornamen "Jan WIllem August", of de initialen "J. W. A." in bronnen zoals kranten. In roosjeroos zijn dat deze personen:

Datum Familienaam Voornaam Rol
17-03-1838 Priester Jan Willem August kind
04-08-1880 Niels Jan Willem August kind
29-12-1906 Niels Jan Willem August bruidegom
21-09-1909 Woortman Jan Willem August kind

Dat is natuurlijk nooit compleet, maar wél een aardige indicatie. En daarbij valt Jan Willem August Priester onmiddelijk op om de volgende redenen:

  1. Hij is geboren in een periode / op een moment waarin / op ook Jan Willem August Guldenaar zou kunnen zijn geboren.
  2. Hij heeft een achternaam die dezelfde is als de achternaam van iemand die ik kan linken aan een Guldenaar, namelijk Johanna Wilhelmina Priester
  3. Hij heeft voornamen die van de voornamen van die persoon zouden kunnen zijn afgeleid: Johanna Wilhelmina => Jan Willem.

Nu jouw vragen / kanttekeningen:

  • Waarom krijgt het kind eerst de naam van de moeder en niet van de vader? => Dat is helemaal niet raar. Als de vader - wie dat dan ook maar geweest zou kunnen zijn - het kind niet erkende, dan kreeg het de achternaam van de moeder. Dat was de manier waarop dat vaker gebeurde.
  • Hoe is vastgesteld dat Jan Willem August Priester de zoon is van Johanna Wilhelmina Priester? => Dat is op geen enkele manier vastgesteld; dat is juist de hypothese. Gebaseerd op de 3 punten hierboven.
  • Paulina Josephina Priester is m.i. niet de dochter van Johanna Wilhelmina Priester maar van F.F. Priester. => Dat ligt er maar net aan welk gegeven uit de BS je bekijkt. Je hebt gelijk als je de geboorte uit 1845 bekijkt. Maar als je het overlijden uit 1932 opzoekt dan staat daar zwart-op-wit: Moeder    Johanna Wilhelmina Priester. Da's raar, maar het staat er wel. Ik weet natuurlijk ook niet hoe dat zit; een verklaring zou kunnen zijn dat er 2 personen met die naam waren.

Wat zeker blijft staan is het volgende: zo'n verandering van naam kan natuurlijk zomaar niet.....

Verificatie van mijn hypothese is lastig. Als je hier: https://igv.nl/wp-content/uploads/2018/03/semarag.html  kijkt is er blijkbaar bij de LDS geen film van de geboorteregisters Semarang van het jaar 1838. Dus je kan het niet 'even opzoeken'.

Bart 592

Dag Bart,

Zeer bedankt voor het uitzoeken. Ondanks dat wij het niet zeker weten lijkt jouw hypothese plausibel!

Vriendelijke groet,

Kein Guldenaar

Kein Guldenaar

Dag Bart en Kein,

Ter aanvulling van Barts hypothese: Johanna Wilhelmina Priester en Willem Holst Guldenaar kregen een zoon Anthoon die in 1859 op 18-jarige leeftijd te Cheribon is overleden als Anthoon Guldenaar (BRP2/203) en vermoedelijk in de RA staat ingeschreven als Frans Anthoon Jacob Priester geb. 1840 (RA via Roosjeroos.nl). Wellicht ingeschreven met de naam van de moeder omdat de ouders niet getrouwd waren, maar toch later erkend door de vader. En dan is er geen naamsverandering meer nodig.

Groet,

Ish 

Ish

Ish,

Zeer bedankt voor jouw aanvulling.

 

De Regeringsalmanak (1841/258) geeft aan dat Frans Anthoon Jacob Priester werd geboren in 1840.

IN BRP2 worden als ouders van Anthoon Guldenaar genoemd: Willem Holst Guldenaar en Johanna Wilhelmina Priester.

Eerder was Johanna Wilhelmina Priester getrouwd met Willem Adriaan Guldenaar die overleed in 1833.

De hypothese van Bart geeft aan dat Jan Willem August Priester, geboren in 1838 dezelfde is als Jan Willem August Guldenaar.

 

M.i. kan nu de conclusie worden getrokken dat Johanna Wilhelmina Priester na het overlijden van Willem Adriaan Guldenaar kinderen kreeg van een naamgenoot namelijk Willem Holst Guldenaar. Deze kinderen kregen aanvankelijk de achternaam van hun moeder en werden later erkend door Willem Holst Guldenaar.

 

Dan heb ik nog de vraag wie Willem Holst Guldenaar was. Eerder kreeg ik aangereikt dat hij een zoon zou zijn van Willem Adriaan Guldenaar. En dat zou betekenen dat Johanna Wilhelmina Priester kinderen kreeg van Willem Adriaan Guldenaar en diens zoon Willem Holst. Dat zou kunnen maar ik twijfel sterk over de juistheid hiervan.

Kein Guldenaar

Hmm, we hebben dan dus 2x de geboorte van een zoon als Priester, en overleden als Guldenaar:

10-09-1840 Priester Frans Anthoon Jacob kind
06-05-1859 Guldenaar Frans Anthon overledene

en

17-03-1838 Priester Jan Willem August kind
25-04-1878 Guldenaar Jan Willem overledene

Beiden geboren Semarang, beiden overleden Cheribon. En van beiden 'ontbreekt' de registratie van de erkenning in de RA - tenminste, dat is nu de hypothese. Het begint er dan toch sterk op te lijken dat dat verhaal wel klopt. Johanna Wilhelmina is (ook) overleden in Cheribon:

21-01-1853 Priester Johanna Wilhelmina overledene

Willem Holst Guldenaar. Hij trouwt in 1843 in Semarang met Joanna van der Zee, en is overleden in Semarang in 1854. In de tussentijd wordt er ook een zoon met dezelfde naam geboren die zeer jong komt te overlijden, ook in Semarang:

Datum Familienaam Voornaam Rol
16-02-1843 Guldenaar Willem Holst bruidegom
23-06-1852 Guldenaar Willem Holst kind
29-06-1852 Guldenaar Willem Holst overledene
28-08-1854 Guldenaar Willem Holst overledene

Hij zou dan vóór z'n huwelijk (1843), en ná het overlijden van z'n vader Willem Adriaan (1833) een verhouding met z'n - ruim 10 jaar oudere - stiefmoeder gehad hebben, waaruit 2 zoons zijn gesproten, in 1838 en 1840. En de al eerder genoemde Paulina Josephina Priester is in 1845 geboren, en is als Priester overleden. Als Willem Holst ook háár vader zou zijn, dan heeft hij haar nooit kunnen erkennen als hij dat al gewild zou hebben, wegens zijn 'staand huwelijk' met Joanna van der Zee. Dat laatste is uiteraad dikke speculatie maar het 'past' wél. Let wel: Johanna Wilhelmina Priester was nog geen jaar getrouwd met Willem Adriaan toen hij kwam te overlijden en zij dus weduwe was. Willem Holst zal op dat moment zo'n jaar of 15 geweest zijn. Dit plaatje:

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-dumas/I503694.php

Met permissie een tamelijk pikant verhaal. Het kan allemaal, het past kwa tijdlijn ook verrassend goed in elkaar. Wat mijns inziens ontbreekt is het bewijs dat Willem Holst de zoon is van Willem Adriaan Guldenaar en Johanna Wilhelmina Domingo. Waarbij een geboortedatum voor de tijdlijn ook erg welkom zou zijn.

Bart 592

Ik heb nog wat zitten snuffelen in de inventarisaties van de films van de LDS, die door Leo Janssen zijn gemaakt op de site van de IGV. Maar ik zie zo geen gebeurtenis die op film zou moeten staat die opgezocht zou kunnen worden om hier meer duidelijkheid te krijgen. Helaas.

Bart 592


Bart,

Enkele maanden geleden kreeg ik van Ron van der Wal het bericht dat hij nog films zou maken van enkele doopboeken in Semarang. Misschien geeft dat tezijnertijd alsnog duidelijkheid. Vooralsnog en misschien voor altijd zullen wij het moeten doen met de door jou geponeerde hypothese. Zeer veel dank daarvoor.

Kein Guldenaar

Kein GuldenaarPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu