stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Kraus(s), Semarang 1828-1890


Profiel afbeelding

Kandidaat voor de moeder van Adriana Johanna Hendrika is heel misschien wel ene Johanna Henrika Kraus, in 1828 weduwe van Frederik Hendrik la Ros. Ik kom haar (hoe toevallig) tegen als bijvangst in/bij één van de juridisch getinte krantenberichten hierboven. Adriana Johanna Hendrika zou dan zowel naar vader (Andries) als moeder (Johanna Henrika) zijn vernoemd.

Bijbehorend huwelijk La Ros - Kraus is in 1820 te Semarang; geen kinderen van dat paar. Ik vermoed dat hij (militair) op 10 juli 1827 te Batavia is overleden:

Datum         Familienaam Voornaam            Rol
01-01-1820 la Ros            Frederik Hendrik bruidegom
10-07-1827 la Ros            F.                         overledene

Adriana Johanna Hendrika zou dan op latere/volwassen leeftijd de achternaam van haar moeder zijn gaan voeren, om wat voor reden dan ook. En van een officiële naamsverandering - die er zou moeten zijn - is niks gebleken. Dus vooralsnog allemaal zéér hypothetisch.

-Bart- - 8 apr 2021 — 12:11

Blijkens de huwelijksakte van Karel Hessels en Adriana Johanna Hendrica Krauss (BS Batavia, huw.reg. 1867 aktenr. 56 d.d. 2 okt. 1867) was Adriana Johanna Hendrica Krauss, gesepareerde echtgenote van Dirk Bernardus Vodegel, de dochter van Johanna Hendrica Krauss, wonende te Batavia, verdere gegevens niet bekend.

Blijkens BRP/16, blz 7 wordt zij op 2 juni 1830 als getuige vermeld bij de doop van een kind als Joanna Hendrica Krausse wed. Le Ros.

leo48 - 27 apr 2021 — 18:40

@ Leo, bedankt voor het opzoeken. Hmm, mijn gok m.b.t. wie haar moeder was blijkt dus geheel juist, maar helaas geen vermelding van de vader.

Blijft vooralsnog de hypothese dat Johanna Hendrica Krauss te Semarang, sinds medio 1827 wed. La Ros begin 1828 een relatie zou kunnen hebben gehad met Andries Hartsinck, Junior, te Semarang, toen druk doende zichzelf te rehabiliteren na een veroordeling een paar jaar voordien. Uit die affaire zou geboren zijn Adriana Johanna Hendrika Hartsinck, die als volwassene de achternaam Krauss zou hebben gevoerd.

Aanzijzingen:

1) de voornamen van de 3 betrokkenen, en de (hoogst) waarschijnljikheid van de juiste tijd, plaats, en omstandigheden.
2) de veronderstelde naamsverandering Hartsinck => Krauss die niet is bewezen maar bij wijze van uitsluiting en deductie wel voor de hand ligt.
3) de geboorte van Andries Vodegel in 1849, zoon dan Dirk Bernardus en Adriana Johanna Hendrika Krauss.

M.a.w. de door Roel G. de Neve in 1996INN9 met een vraagteken geponeerde hypothese dat Adriana Johanna Hendrika Hartsinck de dochter is van Andries Hartsinck (jr., * 1791) en een inlandse vrouw kan worden aangevuld en bijgesteld met het bovenstaande.

Mijns inziens een zonder meer plausibele veronderstelling, maar verder dan dat wil ik niet gaan.

-Bart- - 28 apr 2021 — 09:44

Over Andries Hartsinck Sr:

Uit: Het boek der chronyken; ofte de daaden, der Prinsen van Oranje. 's Hertogenbosch, Pieter Keykbergen, 1782.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 28 apr 2021 — 13:28

Ik wil iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor dit speurwerk, echt geweldig!
Zijn er meer gegevens gevonden over Johanna Henrica Krauss, de moeder van Adriana?
 

Andre Sijnesael - 1 mei 2021 — 09:34

Als ze in 1820 trouwt met F. la Ros is ze (ook) al weduwe van de Luitenant A. D. Hartwich. Zijn overlijden tussen 1818 en 1820 heb ik nog niet gevonden.

Ze is in 1869 in Batavia overleden (spelling van de naam met 'o' i.p.v. 'a')

Onderstaande gegevens zijn allemaal uit roosjeroos.nl

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 1 mei 2021 — 11:01

@ Bart, 

Ik probeerde zijn dienststaat (A.D. Hartwich) te vinden maar ben vooralsnog gestrand op het boek van manschappen en onderofficieren van Regiment Hussaren Oost Indie. Ik kan de officieren nog niet vinden.

mvg-Ben

Ben Wegman - 1 mei 2021 — 11:58 (laatst bijgewerkt 1 mei 2021 — 11:59 door auteur)

Ene Adolf Daniel Hartw(ig)((ijk) ondertrouwt op 26.8.1785 in Amsterdam met Hendrina Welmsen.
Dezelfde (uit Corbach) reist (1783-1785) heen en weer naar Batavia.

G. Karssenberg - 1 mei 2021 — 12:05

Van: http://www.iisg.nl/migration/europese-immigratie.php

Nationaal Archief, Koloniën 1814-1819, inv.nos 3106-3125, Registers van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. Opgemaakt 1 januari 1819. Ingezonden bij brief van de gouverneur-generaal dd. 3 januari 1831 nr. 3

Dit is dus een 'volkstelling' van 1819; d'r woont ene Johan Hendrik Krauss in Semarang in dat jaar die ca. 1758 moet zijn geboren:

=====================================================================================================

Residentie          Naam   Voornamen     Leeftijd Beroep     Aankomstjaar Java  Sinds wanneer hier woonachtig Opmerkingen
Semarang 3114  Krauss Johan Hendrik 61        koopman 12 mei 1784              2 aug 1791                                 9 aug 1821 overleden

=====================================================================================================

Voor zover ik kan vinden is hij ook de enige 'Krauss' in Semarang in 1819; hij zou dus zo maar de vader van Johanna Hendrika kunnen zijn.

Deze man is ( met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ) terug te vinden in de VOC archieven; d'r is een vermelding van ene Johan Hendrik Craus uit Krauthausen in het z.g.n. scheepssoldijboek van het schip Zeeduin.

Hij blijkt in 1783 als soldaat te zijn ingehuurd, Hij komt in augustus 1784 te Batavia aan, en is vanaf 1791 te Semarang geplaatst. Hij is in 1797 te Semarang 'vrijburger' geworden, en 'gegagieerd' (gepensioneerd) militair.

-Bart- - 1 mei 2021 — 12:13

@ Ben, als ik via het Nationaal Archief zoek kom ik op hetzelfde stamboek van onderofficieren en minderen uit, beginnende met meneer Cornelis van Baardewijk. Trouwens ook geen klapper van gevonden tot nu toe.

Ook nog wat zitten bladeren in het koloniaal werfdepot. Kom daar nog wel een Johan Bernard en een David Hartwi(g)(ch) tegen, maar geen A. D.

@Frank Fransz : tijd voor de echte specialisten?

-Bart- - 1 mei 2021 — 15:07

Ik heb wel een beetje m'n twijfel of de door G. Karssenberg gevonden Adolf Daniel dezelfde is. Op z'n Indië reis 1783/1785 staat hij als 'kock' te boek. Ruim 30 jaar later dus als luitenant. Dat kán best wel, maar is een opmerkelijke carrière.

-Bart- - 1 mei 2021 — 15:23

Adolft Daniel Hartwigh gaat in 1775 ook al een op en neer (1781) naar Indië, dan als soldaat. Hij moet bij z'n huwelijk in 1818 dan toch ruim 60 geweest zijn als het dezelfde persoon is.

[Edit:] Bij zijn huwelijk in Amsterdam in 1785 staat zijn leeftijd als 'Oud 38 Jaar'. Als dat klopt is hij van ca. 1747, en is hij in 1818 ca. 71 jaar oud 

-Bart- - 1 mei 2021 — 15:46 (laatst bijgewerkt 1 mei 2021 — 17:06 door auteur)

Op 23-07-1786 wordt geboren Fredrik Wilhelm Daniël, Vader Adolph Daniël Hardwijk, Moeder Hendrina Willemse. Dat is hetzelfde paar dat in 1785 trouwt.

Op 17-03-1797 wordt Fredrik Willem Daniel Hardwijk, "uijt 't Aalmoeseniershuijs" begraven. Het lijkt er op dat hij 'verweest' is. Er worden tussen 1786 en 1796 meerdere personen 'Hendrina Willemse' begraven: 1791 'Lange Kooningstr' en 1794 bijvoorbeeld. Op 11-01-1793 wordt ene Adolph Daniel Harwig begraven , 'Lange Koningstr'.

Het lijkt er dus sterk op dat de ouders van Fredrik Wilhelm Daniël in 1791 resp 1793 zijn begraven, en dat de luitenant A. D. Hardwich van 1818 in Semarang dus een andere persoon is.

-Bart- - 1 mei 2021 — 17:36

En ten overvloede: hij is in 1818 vrijwel zeker gewoon in functie, zie dit bericht. Een 70-jarige zou al lang gegagieerd zijn.....

-Bart- - 1 mei 2021 — 18:38


J. H. Krauss als executeur testamentair van Johan Godlieb Braune, overleden in 1817

-Bart- - 2 mei 2021 — 20:14Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu