stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Geboorte datum Charlotte Leopoldine Louise Alexandre (1901) omgeving ToebanProfiel afbeelding

Het opzoeken van de huwelijksakte uit 1927 lijkt mij de beste weg op dit moment, alhoewel de vraag hier niet over gaat.

Soerabaja Perkawinan Eropa 1918-1928 - VAULT INTL Film [ 1474349 ]

In de almanak wordt haar naam als echtgenote van -van Mourik aangegeven als L. Ch. Alexander. Een zoektocht naar haar geboorte onder de inschrijfnaam Alexander levert bij mij niets op.

mvg-Ben

Ben Wegman - 5 mar 2022 - 11:12 (laatst bijgewerkt 5 mar 2022 — 11:31 door auteur)

Aansluitend op wat Ben zegt hierboven: ook ik heb op die manier gezocht met de spelling 'Alexander' voor de achternaam, en geen geboorte, huwelijk o.i.d. gevonden van de afstammelingen van Leopold L. Ch. en Soekeni (Louise Charlotte).

Maar wél het suppletiefolio van ene Leopold Louis Charles Alexander, waarbij de oorspronkelijke notatie 'Alexandre' is doorgehaald. (Die aanpassing is gedaan in 1953, wat op zich ook wel vragen oproept)

Leopold Louis Charles Alexandre, geboren Brussel d.d. 26 juni 1850, vader Louis Jozeph Alexandre, moeder Barbe Jenau. Komt aan boord van het Stoomschip Friesland in 1877 vanuit Rotterdam naar Indië. Is van 1870 tot 1874 in Belgische krijgsdienst geweest. Is op 24 augustus 1889 te Soerabaja 'gegageerd' (uit militaire dienst, met pensioen).

D'r staat helemaal in de rechter kolom nog een interessante aantekening:

"A? AP/ 1857 / U. Pl [uittreksel persoons?] d.d. 30 mei 1952 afg[egeven] afschr[ift] stamb[oek] aan mevr. L. L. Ch. Peters - Alexandre" De naam 'Peters' als echtgenoot van een (de?) dochter van Leopold is nieuw in deze zoektocht op stamboomforum.

NB: Hier ook het 'Volledig Stamboek' van Leopold Louis Charles Alexandre. Opnieuw: op 24 augustus 1889 te Soerabaja 'afgegaan' (uit dienst). En ook hier is in 1953 dezelfde verandering doorgevoerd.

-Bart- - 6 mar 2022 - 09:15

Bedankt voor alle info iedereen, wat zijn jullie goed en snel. Helaas is het raadsel nog niet opgelost, ik blijf zoeken en hou me wel aanbevolen voor nieuwe info. Gr. Maya

Maya van Mourik - 6 mar 2022 - 17:27

Bron: Huwelijksregister Soerabaja 1927, aktenr. 83:

21 april 1927. Frits van Mourik, geborten te Soerabaja, oud 22 jaar, handelsemployé, wonende te Soerabaja, zoon vasn Lambert Pieter van Mourik, overleden, en Jacoba Johanna Agatha Jamin, wonende te Soerabaja; met de inlandse christenvrouw Leopoldine Louise Charlotte, zich noemende en schrijvende Leopoldine Louise Charlotte Alexandre, geboren te Toeban, oud 20 jaar, wonende te Toeban, dochter van de inlandse christenvrouw Soekeni, bij de doop genaamd Louise Charlotte, wonende te Toeban. Getuigen: (ongerelateerd).

[Voors verschenen ook: Jacoba Johanna Agatha Jamin, oud 50 jaar, weduwe. van Lambert Pieter van Mourik, wonende te Soerabaja, en de inlandse christenvrouw Soekeni, oud 49 jaar, wonendete Toeban]

leo48 - 8 mar 2022 - 16:36

@ Leo,

Mooi kloppend antwoord, denk ik gezien de discussie die hiervoor gevoerd is.

mvg-Ben

Ben Wegman - 8 mar 2022 - 16:46

De enige plek waar ik tot nu toe de datum van 5 november 1907 gedocumenteerd heb gevonden is de website "Maurikonderzoek", en wel onder de tab 'Genealogiën', en dan nummer 13 (Asperen), wat een word-document opent.

==>> De website zelf opent met een 'IN MEMORIAM CHRIS VAN MOURIK' (2020) van de hand van Willem Hendrik Morel van Mourik. Het bedoelde word document begint met:

"Nr. 13 : GENEALOGIE “van Mourik/ASPEREN

Medio november 2000 werd deze genealogie in boekvorm, genaamd Stamboom Van Mourik/Asperen 1550-1998, met een oplage van ruim 600 exemplaren , 544 blz. groot, met index, met vele foto’s en met zes afstammingsbladen in rechte lijn uitgegeven door Chris van Mourik, nummer XIII fn , of wel “Chris van Christiaan van Simon”, zie blz. 322 van de nieuwe paginanummering links boven.

==>> Het bedoelde fragment: (Pg. 125, nummering klopt niet met de verwijzingen in de tekst)

"XIah.  Fritsvan Mourik, (zn. van Xac [blz. 121] ), geb. te Surabaja (Ned/IndJava) op 23 nov 1904, employé Handelsver. Amsterdam, militair Kon. Marine 1940/45, daarna militair bij Royal Airforce, ovl. te Boonah (Austr./Queensland) op 5 jan 1967, tr. (1) te Surabaja op 21 apr 1927 met Leopoldine Louise Charlotte Alexandre, dtr.van Leopold Alexandre en Soekeni Alexandre, geb. te Tuban (Ned/IndJava) op 5 nov 1907, ovl. te Milford Meadows(VS/Mass.) op 22 dec 1993.

        NOOT : Frits was in oorlogstijd uitgeweken naar Engeland. Daar toegetreden tot de Royal Airforce. Vestigde zich na de oorlog 1940-45 in Australië.

        Uit dit huwelijk:[...]"

==>> We kunnen niet meer aan Chris van Mourik vragen wáár de datum van 5 november 1907 vandaan is gekomen. Overigens klopt met die datum de leeftijd van Leopoldine opgegeven bij het huwelijk en door Leo opgezocht dan (ook) niet. Dat zou 19 jaar geweest moeten zijn, en niet 20.

-Bart- - 8 mar 2022 - 17:37

Bart,

Over een jaartje verschil bij een leeftijdsopgave in een Indische akte zou ik niet al te moeilijk doen. Wat ik in de akte wél belangrijk vind is dat er geen vader wordt vermeld.

Bij de bij het huwelijk overgelegde akten, overlegt de bruid een verklaring van de ambtenaar van de BS te Toeban, maar wat die verklaring inhoudt ten aanzien van haar geboortegegevens en haar familienaam Alexandre wordt niet duidelijk.

leo48 - 8 mar 2022 - 18:44

Dag Leo,

Normaal gesproken zou ik over dat jaartje verschil ook niet 'gevallen' zijn. Maar d'r zijn zoveel onduidelijkheden - belangrijker: strijdigheden - in dit verhaal dat ik ongeveer alles nareken, of op andere manier check of het wel klopt.

Dat er geen vader is vermeld is inderdaad belangrijk. Want, als alle gegevens in de BS ook werkelijk kloppen - en je moet ergens van uit kunnen gaan, maar ook dat is een aanname - dan betekent het dan Leopoldine Louise Charlotte Alexandre inderdaad een andere persoon is dan Louise Leopoldine Charlotte Alexandre. De laatste is namelijk 'erkend' (zie hierboven), en draagt (wel) de naam 'Alexandre'. En niet in de zin van 'zich noemende.......'.

Blijft wél de verwarring omtrent de geboortedatum van 5 november, voor de ene dame 'officieel' vastgelegd in de RA van 1904, voor de ander (vooralsnog slechts) uit een gepubliceerde stamboom. 

Plus: we hebben wél een geboorte van Louise Leopoldine Charlotte, en geen geboorte van Leopoldine Louise Charlotte. Er is van beide dames een huwelijk te vinden (één in roosjeroos en door jou nagetrokken, en één hier met bronvermelding, actenummer en filmnummer) maar dat zou ook achtereenvolgens dezelfde dame kunnen zijn geweest als je naar de geboorten van de kinderen kijkt. En alleen van Leopoldine Louise Charlotte is een overlijden te vinden - in de gepubliceerde stamboom. Overlijden van Louise Leopoldine Charlotte is onbekend.

Ik hink op 2 gedachten: óf 

a) in het verleden heeft iemand, ooit gegevens 'gemasseerd', maar het zijn toch echt 2 dames, óf 
b) het is één en dezelfde dame waarbij in de familieverhoudingen iets raars is gebeurd. Of er 'mist' een echtscheiding.

En dat laatste past wél een beetje bij het volgende verhaal, citaten uit die zelfde gepubliceerde stamboom, quote:

"Leopoldine Louise Charlotte Alexandre, [...], ovl. te Milford Meadows(VS/Mass.) op 22 dec 1993.

en:

"Frits van Mourik, tr. (2) NIET, doch woont samen met een Austr. vrouw. Uit deze relatie is, vermoedelijk na 1945, in Australië een dochter geboren. Omdat er in het huwelijk van Frits met Alexandre geen echtscheiding is geweest zal de achternaam van deze dochter hoogstwaarschijnlijk geen " van Mourik " zijn.  ( [...] ovl. te Boonah (Austr./Queensland) op 5 jan 1967 [...])

-Bart- - 8 mar 2022 - 20:15

Vermoedelijk hebben we geen doopdata?

De aangifte van de kinderen werd iets later gedaan en betreft dan erkenning. We hebben (maar verbeter me als ik iets over het hoofd zie) geen huwelijk van de vader met Soekeni. Stel dat de vader al geruime tijd voor zijn overlijden ziek was, dan is er geen aangifte van haar geboorte gedaan en dus ook geen erkenning. Ook de onderliggende documenten (doopinschrijving) bij de huwelijksakte geven in dit geval geen soelaas behalve dat er ten tijde van het huwelijk van de dochter door haar blijkbaar reeds geruime tijd  de namen van haar mogelijke vader zijn toegevoegd en gebruikt. 

Zij was mogelijk 2 jaar bij het overlijden van haar vader. Gingen kinderen dan naar een weeshuis? 

mvg-Ben

Ben Wegman - 8 mar 2022 - 20:39

Er is geen huwelijk gevonden van Leopold Louis Charles Alexandre met Soekeni alias Louise Charlotte. Maar omdat zij was gedoopt wil ik dat ook niet uitsluiten, al spreekt daar tegen dat er blijkbaar een dochter is geboren toen Leopold nog in leven was die niet zijn achternaam heeft. Als er al een huwelijk was moet dat in 1903 of daarna zijn geweest. Ten tijde van de erkenningen of daarna.

Doopdatums/dopen heb ik niet kunnen vinden.

Gingen kinderen dan naar een weeshuis? => in dit geval schijnbaar niet: 

"de inlandse christenvrouw Leopoldine Louise Charlotte, [...] geboren te Toeban, oud 20 jaar, wonende te Toeban, dochter van de inlandse christenvrouw Soekeni, bij de doop genaamd Louise Charlotte, wonende te Toeban. [...] Voorts verschenen ook: [...] de inlandse christenvrouw Soekeni, oud 49 jaar, wonende te Toeban."

Klinkt mij allemaal als dat Soekeni alias Louise Charlotte - inlandsche Christenvrouw - het alleen gerooid heeft na 1909. 'Alles' woont in Toeban, en Soekeni is aanwezig bij het huwelijk van haar dochter. Of was er in Toeban zelf een weeshuis?

-Bart- - 8 mar 2022 - 22:28 (laatst bijgewerkt 8 mar 2022 — 22:37 door auteur)

Oorlogsgravenstichting, Willem Hendrik Eugène Pieter Eduard Koppenol. Gegevens genoteerd in 1964:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Louise Leopoldine Charlotte woont in 1964 als weduwe Koppenol dus in Voorburg. Geboortedatum opnieuw 5 november 1901, gelijk aan wat de RA / Roosjeroos zegt. (en dat was de oorspronkelijke vraag)

Er worden een paar bladen verder 7 kinderen van dit paar genoemd, geboren tussen 1920 en 1940

Optie a) hierboven dus.

-Bart- - 8 mar 2022 - 23:01

Re: "Helaas is het raadsel nog niet opgelost,"

Wat mij betreft is het raadsel hiermee opgelost: 

  • Charlotte Leopoldine Louise Alexandre (beter: Louise Leopoldine Charlotte Alexandre) is geboren op 5 november 1901. Gebaseerd op meerdere 'officiële' bronnen
  • Ook gebaseerd op meerdere 'officiële' bronnen: zij is met Koppenol getrouwd op 08-12-1923.
  • Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is de geboortedatum van 5 november 1907 voor Leopoldine Louise Charlotte (Alexandre) die door Chris van Mourik is gepubliceerd een vergissing, en is daar de - v.w.b. jaartal aangepaste - geboortedatum van haar oudere zus terecht gekomen.
  • Leopoldine Louise Charlotte (Alexandre) is bij haar huwelijk d.d. 21 april 1927 20 jaar oud en zal daarom hoogstvermoedelijk zijn geboren tussen april 1906 en april 1907.
  • Er mist nog wél een echtscheiding. Leopoldine Louise Charlotte Alexandre (want zij moet dat zijn geweest omdat Louise Leopoldine Charlotte in 1964 in Voorburg woont als weduwe Koppenol) duikt in 1952 op als mevr. L. L. Ch. Peters - Alexandre.

-Bart- - 9 mar 2022 - 09:43


Ik ga helemaal mee in je argumentatie.

mvg-Ben

Ben Wegman - 9 mar 2022 - 10:19Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu