stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Johan Pieter Hemler, in dienst VOC, overleden 28-12-1800 opgelostProfiel afbeelding

Ik ben op zoek naar informatie over Johan Pieter Hemler, een voorouder van mij. Zijn testament (d.d. 31-12-1795 in Cheribon) heb ik gevonden bij het Nationaal Archief. Daarin staat dat hij toen indigomaker was in dienst van de VOC te Ragawa…..  Op CBG vond ik stukken van de Weeskamer betreffende zijn nalatenschap en voogdij van zijn kinderen. Op de kaft staat dat hij op 28 dec. 1800 is overleden en dat hij posthouder in Ragawadjana was. 

Elders op internet vond ik dat hij in 1755 is geboren, een VOC-post runde in Indramajoe en in Batavia is overleden. 

Ik zou graag willen weten 

-Hoe en wanneer hij (of zijn ouders) naar Nederlands-Indië zijn gegaan. 

-Wie zijn ouders zijn. 

Maar alle verdere informatie over Johan Pieter Hemler is natuurlijk welkom. 

Wie kan mij helpen?

Joan Willems - 24 apr 2022 - 22:39

De naam klinkt Duits, mogelijk kwam hij uit Duitstalig gebied en heette hij eigenlijk Johann Peter Hemmler o.i.d.

Anneke 2 - 24 apr 2022 - 23:37

Johan Peter Hemeler [hier]

Peter B - 24 apr 2022 - 23:57

Zijn soldijstaat gaat op dat folio tot 1785.

1786-1791 hier (te Cheribon)
1792-1800 hier (het lijkt er m.i. op dat hij vanaf 1799 te Batavia op wachtgeld zat o.i.d. "vide moniter" - hou me aanbevolen voor correctie hier.)

Hij benoemt in zijn testament van 1795 tot universeel erfgenaam "Zijn Enige Zoon Johan Carel oud Zes en Een Half Jaar". De weesmeesteren te Cheribon zijn aangesteld tot voogd. In een iets later toegevoegd codicil (doorbladeren) legateert hij aan zijn "dogter genaamt Anna Maria Magdalena", zijn "zoon genaamt Johan Joseph" en zijn "tweeden dogter genaamt Carolina Wilhelmina", en ook aan "de Javaansche vrouw off moeder van mijn oudste dogter genaamt Norida". "De slavinne met de naame Noressa schenck ik haar schult en moet diselve op vrijve voet gestelt weerden"

Voor zover ik heb kunnen vinden worden er verder geen verwanten genoemd zoals ouders, broers/zussen etc. Maar mocht ooit een zoektocht worden ondernomen naar zijn voorouders te Killeda(?) dan zijn de namen van zijn kinderen wellicht bruikbare aanzwijzingen.

-Bart- - 25 apr 2022 - 10:07 (laatst bijgewerkt 25 apr 2022 — 16:57 door auteur)

Johan Joseph is vanaf 1821 ambtenaar te Batavia was, en in 1838 is overleden. Gehuwd met M.A.A. Lochman.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Carolina Wilhelmina is gehuwd met M. C. Potmans, en overleden in 1849:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Over Johan Carel en Anna Maria Magdalena heb ik zo snel niks kunnen vinden, maar ik heb zeker geen uitputtend onderzoek gedaan. Oppervlakkige observatie geeft mij de indruk dat Johan Pieter Hemler veel nakomelingen had in Indië.

-Bart- - 25 apr 2022 - 10:39

Geen antwoord op de vraag: uit 2007INN20: 120

[Maria Adriana Albertina Lochman] (weduwe Hemler) eigenaar land Kamaijoran (Bataviase Ommelanden) geb. Palembang 18 sept. 1785, overl. Batavia 13 aug. 1846, tr. Johan Joseph Hernler, geb. Tjiamis(Cheribon) 27 jan. 1790 en ged. Cheribon 2 nov. 1792 (gett.: Joseph Polomo, Helena Isaacks), vroeg acte van verblijf te Cheribon 20 nov. 1813 en was toen 'burger in de vrije vaart' en inwoner ald., overl. Batavia 31 aug. 1838, zn. van de vrije Javaanse vrouw Roea en geadopt. door Johan Pieter Hemler.

BRP2: 182

18.10.1839 te Cheribon; Maria Magdalena Hemler, oud 54 jaar, geb. te Cheribon, wed. van Nicolaas Jacobus Matthijs, dr. van Jan Pieter Hemler, in leven
posthouder te Indramajoe, en van de inlandse vrouw Narida, beiden overleden.

BRP15: 115

26 Decembris 1824 est natus et 21 Februarii 1825 baptisatus Carolus Florentius, filius naturalis Caroli Florentii Gunnée et Carolina Wilhelmina Hemler. Susc:
Catharina Wilhelma Besie. [RA - . - ]

BRP15: 106

29 Decembris 1823 est nata et 7 Martii 1824 baptisata Anna Maria, filia naturalis Jacobi Frederici Israël et Carolina Wilhelmina Hemler. Susc:
Johannes Antonius Israël et Maria Alexander. [RA --.--]

Ben Wegman - 25 apr 2022 - 10:45 (laatst bijgewerkt 25 apr 2022 — 11:09 door auteur)

1999INN12: 149

Matrimonio juncti sunt die l™ Octobris 1815 Mattheus Comelius Potmans et Carolina Wilhelmina Hemler. Testibus: Jacobo de Bruin et Maria.

Ben Wegman - 25 apr 2022 - 11:10

Toch wel opmerkelijk:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

M.C. Potmans is overleden in 1826 (RA 1827) maar Carolina Wilhelmina Hemler krijgt in 1823 en 1824 (al) 2 buitenechtelijke kinderen met verschillende manspersonen als vader.

-Bart- - 25 apr 2022 - 12:58

Is Johan Peter Hemeler wel dezelfde persoon als Johan Pieter Hemler? Gezien de data van aankomst en overlijden, de plaatsnaam Cheribon en het feit dat Johan Peter Hemeler een testament heeft gemaakt, zou het kunnen kloppen. Maar de soldijstaat is verder moeilijk te lezen. In het stuk kan ik niet vinden dat hij posthouder in Indramajoe is geweest, of in Ragawadjana (zoals in de weeskamerstukken staat) of indigomaker was bij de VOC (zoals in het testament staat). 

"Zijn Enige Zoon Johan Carel oud Zes en Een Half Jaar"  genoemd in het testament (van 1795) kan ik verder nergens vinden. Ik denk dat ik daarvoor de stukken van de Weeskamer op het N.A. moet raadplegen. 

De BRP en INN publicaties betreffende Hemler had ik nog niet. Dank daarvoor. 

Peter, Ben en Bart, vooralsnog dank voor jullie speurwerk. Wie weet vinden jullie (of een ander forumlid) nog verdere gegevens. 

Joan Willems - 25 apr 2022 - 13:39

Ik kan in de regeringsalmanakken geen Johan Carel Hemler tegen. Wellicht dat deze voor ca 1818 reeds is overleden. Ook in mijn andere bronnen geen resultaat.

Maar het navolgende stuk uit 1800 (bron CBG Oost Indische bronnen)zou al duiden op zijn eerdere overlijden (tenzij hij qua leeftijd werd beschouwd als volwassen). Ik heb niet getracht het stuk te lezen.

Stukken betreffende Johan Pieter Hemler of Hemlaer, betreffende zijn nalatenschap afgehandeld door de weeskamer en de voogdij over zijn kinderen Anna Maria Magdalena, Johan Joseph en Carolina Wilhelmina afgehandeld door voogd Johannes Rubenkoning. Deels gesteld in het Javaans. Deels in slechte staat. Deels afschriften.

mvg-Ben

Ben Wegman - 25 apr 2022 - 14:06 (laatst bijgewerkt 25 apr 2022 — 14:12 door auteur)

Cheribon, 1782, "Was get / W: van der Beke. /in margin Cheribon den 4 November 1782."

"Ook insteert de soldaet Johan Pieter Hemler, een fluks en goed militair, om te Batavia te mogen dienst doen in hoope van sig daar eenige bevorderinge te hem toevallen in der tijd"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

M.a.w. geen bewijs dat hij in de indigo zat. Wel bewijs dat hij in de residentie Cheribon gunstig bekend stond, en vrienden had. En blijkbaar is hij niet naar Batavia geroepen naar aanleiding van dat schrijven. Indramajoe viel - denk ik - onder Cheribon (ligt ten Noord-Westen daarvan). Waar Ragawadjana ligt (of lag) weet ik niet. Hij zal in die residentie zelf z'n loopbaan hebben gehad.

Verder: "Johan Carel [...] kan ik verder nergens vinden" => Ik ook niet tot nu toe. Hij zou als kind kunnen zijn overleden.

-Bart- - 25 apr 2022 - 14:11 (laatst bijgewerkt 25 apr 2022 — 19:40 door auteur)

Wat denken jullie? Is deze soldaat Johan Pieter Hemler dezelfde als de Johan Peter Hemelaar uit de VOC opvarenden? Ik denk van niet. 

Johan Carel was 6,5 jaar toen Johan Pieter het testament maakte in 1795 en dus 11,5 jaar toen Johan Pieter Hemler in 1800 overleed. Dan zal hij toch nog niet volwassen geweest zijn, lijkt me.

Joan Willems - 25 apr 2022 - 15:04

Ben het met jouw redenatie geheel eens; dus voor 1800 is die zoon overleden.

mvg-Ben

Ben Wegman - 25 apr 2022 - 15:42

PS: 

1) Uit "GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE GEDENKWAARDIGHEDEN [etc.] P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, DEEL II, DRUKKERIJ DE UNIE, BATAVIA, 1935"

"Batavia. Begraafplaats Tanahabang Weltevreden (Afdeeling IV)

168. Hier rust / W. A. A. Lochman / weduwe / J. J. Hemler / geb. te Palembang 18 Sept. 1785 / overl. 13 Augustus 1846. (Vgl. Reg. Test. Batavia 1846 fol. 164)"

Dat laatste verwijst vrijwel zeker naar een testament dat moet zijn opgemaakt in 1846. Die 'W' klopt natuurlijk niet, moet een 'M' zijn. Grafstenen zijn soms moeilijk leesbaar. Maria Adriana Albertina Lochman was trouwens eerder gehuwd:

2) Uit: 'Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd' door W. Wijnaendts van Resandt. in De Nederlandsche Leeuw jaargang 1904 t/m 1906 (hier)

"11 Juni 1803. Gerardus Grashuys, van Groningen, capitain en commandant van Bantam, met Maria Adriana Albertina Lochman, van Palembang; geads. met den heer Daniël van Son en Jehanna [ Johanna ?] Petronella Helmcke."

3) Nederlandsche staatscourant 30-12-1815. "OVERLEDENEN. Junij 1815. Den 10den, de heer G. Grashuis, kapitein van de burgerij. [Grasshuis]"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 25 apr 2022 - 19:23 (laatst bijgewerkt 25 apr 2022 — 19:26 door auteur)


PS2: voor wat het waard is: ik denk dat Johan Pieter Hemler met zekerheid dezelfde is als Johan Peter Hemeler, gezien in 1782 sprake is van "de soldaat Johan Pieter Hemler,". De soldaat was namelijk juist Johan Peter Hemeler. Daar komt nog bij dat de overlijdensdatum vrijwel gelijk is. "Op de kaft staat dat hij op 28 dec. 1800 is overleden". En op de soldijstaat:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

==> Mijns inziens geen twijfel mogelijk.

-Bart- - 25 apr 2022 - 19:36 (laatst bijgewerkt 26 apr 2022 — 09:54 door auteur)De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu