stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Wie zijn de ouders van Hendrik Ulvo Edelbert Beljaars * Subang 1891, overl. Den Haag 1959 opgelostProfiel afbeelding

Hendrik Ulvo Edelbert Beljaars wordt geboren te Subang, 29 oktober 1891 en overlijdt in Den Haag op 21 oktober 1959. Op de overlijdensakte staan vermeld als ouders, Gerrit Coenraad Beljaars en Alphine Schmidgall.

Op precies dezelfde dag in 1891 wordt ook te Subang geboren een zoon van A. Beljaars-Kolmus (advertentie in de Javabode van 31-10-1891). Het enige echtpaar Beljaars-Kolmus zijn Pieter Beljaars en J. Kolmus. Pieter is de broer van Gerrit Coenraad.

Is er ergens een fout gemaakt of hebben de gebroeders Beljaars daadwerkelijk op dezelfde dag een zoon gekregen?

wolter gerungan - 9 aug 2022 - 18:16 (laatst bijgewerkt 9 aug 2022 — 20:22 door moderator)

Via roosjeroos.nl is er op 29-10-1891 één kind van een Beljaars te vinden: 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Anneke 12 - 9 aug 2022 - 18:39

Volgens "Roosjeroos" is op 29.10.1891 in Poerwakarta geboren (of erkend): Hendrik Ulvo Edelhart Beljaars.

G. Karssenberg - 9 aug 2022 - 18:40

Een van de dochters van Hendrik U.E. Beljaars heet Henny Alphine Thelma Yvonne (bevolkingsregister Den Haag) [hier]. De kaart is nog niet openbaar.

Anneke 12 - 9 aug 2022 - 18:49 (laatst bijgewerkt 9 aug 2022 — 18:50 door auteur)

Is het mogelijk dat deze Hendrik Ulvo Edelhart een zoon is van het echtpaar Beljaars-Kolmus, zodat de overlijdensakte ernaast zit?
Was hij misschien door oom en tante Beljaars-Schmidgall geadopteerd?

Petra - 9 aug 2022 - 18:51

Justina van Ginkel, geb. Priaman 15 okt. 1867, overl. Pontianak (W.-Borneo) 29 sept.1887, tr. Padang 1 juni 1887 Gerrit Coenraad Beljaars, geb. Djokjakarta 18 juli 1856, topograaf Ombilin kolenmijnen te Sawah Loento (Sumatra’s Westkust), overl. Batavia 24 nov. 1922, zn. vanGerardus en de inlandse vrouw Sjam, hij hertr. Poerworedjo 31 dec. 1889 Alphine Schmidgall.

Hij trouwt in Poerworedjo; zijn evt zoon is geboren in Poerwakarta. En vanaf 1893/1894 is hij weer in Saweh Loento

Andere kinderen van Gerrit Coenraad met Alphine Schmidgall : 

1894 Jules Frans Armand

1895 Alphine Sidonie Beljaars

1896 Jan Willem Marinus Beljaars

1898 Gerrit Adolf Beljaars

1900 Poppie Rosa Beljaars

1903 Geertruida Eleonore Beljaars

1906 Piet Frederik Beljaars

1907 Jeantje Eugenie Beljaars

Allen geboren in Sawah  Loento

Bron: 1997 de Indische Navorscher jaargang 10- Het gereconstueerde geboorteregister van Sawah Loento 1893-1923 (1942)

Ik vind ook een stamboekinschrijving van Piet. Heb je enig idee of er meer kinderen waren uit het huwelijk van Piet. Bijzonder is de aanpassing van de naam van de zoon die daarin genoemd wordt.

mvg-Ben

Ben Wegman - 9 aug 2022 - 21:42

Mogelijk dat Alphine Schmidgall (Sasse) en A.Kolmus dezelfde persoon is?

 

mvg

Bob Smith

Bobby Smith - 9 aug 2022 - 22:25

Dag Ben,

 

Pieter Beljaars krijgt  met Sarina op 5 nov 1885 een zoon, Anthonius Wilhelmus Johannes die de familienaam Wessels Beljaars gaat voeren. Sarina overlijdt in 1888. Niet zo verwonderlijk dat Pieter snel eennieuwe partner zoekt. Volgens advertenties in de Haagsche Courant en Opregte Haarlemse Courant krijgt het echtpaar Beljaars-Kolmus in jun 1894 nog een zoon (geb te Sawah Loento) Deze geboorte heb ik niet in Roosjeroos terug kunnen vinden.

Later adopteert Pieter een jongen die de naam Willij Beljaars krijgt (gegevens gevonden op fam site myheritage van Richard Jonker).  Verdere gegevens over kinderen van Pieter heb ik niet gevonden.

wolter gerungan - 9 aug 2022 - 22:38

Dag Bob,

Een interessante theorie dat Alphine Schmidgall en A. Kolmus dezelfde persoon is!  Maar waarom  2verschillende namen?
Een ander stukje van de puzzel, de overlijdens advertentie van Hendrik Wessels in het Bataviaasch Nieuwsblad van 23-3-1898. Hendrik Wessels is de zwager van Gerrit Coenraad en Pieter. Als ondertekenaar staat ook vermeld en J. Beljaars-Kolmus. Of deze dame is getrouwd met Gerrit Coenraad of Pieter? 
Ik vermoed dat A. Kolmus en J. Kolmus dezelfde persoon is.

wolter gerungan - 9 aug 2022 - 23:17

Theorie / hypothese Alphine Schmidgall alias Kolmus. Allemaal volkomen onbewezen, maar een poging om een plausibel verhaal uit deze ongerijmde gegevens te destilleren.

- Krijgt in 1891 een zoon Hendrik Ulvo Edelbert Beljaars (volgens overlijdensadvertentie)
- Een van de dochters van Hendrik U.E. Beljaars heet Henny Alphine [...] => zou dus naar oma aan vaders kant zijn vernoemd
- Gerrit Coenraad Beljaars [...] hertr. Poerworedjo 31 dec. 1889 Alphine Schmidgall:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

=> Alphine zou zo rond 1870 kunnen zijn geboren. Dan kan dus heel goed zijn:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Zou ze een dochter van dit paar zijn?

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Er zijn 2 echtparen Schmidgall - Kolmus in Soerabaja te vinden:

1)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Dorothea Fredrika Kolmus geboren februari 1842 zou een 'voorkind' van dit paar kunnen zijn (ze trouwen dan 6 maanden na de geboorte) en zou later de naam "Schmidgall" kunnen zijn gaan voeren. Alphine Sasse (* 1868) zou haar dochter kunnen zijn. Maar waarom zij dan later ook bekend zou zijn onder de verondersteld beide achternamen (Kolmus, Schmidgall) van haar moeder is mij een stap te ingewikkeld. Tenzij Johannes Fredrik Sasse een onuitstaanbaar figuur geweest is of zoiets, maar dan nóg.

2)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ik acht het uitgesloten dat deze Charlotte de moeder zou zijn van de in 1842 geboren Dorothea Frederika Kolmus. Maar dit paar zou / zouden wel de ouders van Alphine Schmidgall alias Kolmus geboren ~1870 kunnen zijn. Die dan niet dezelfde is als 'Sasse'. Opnieuw: geen verklaring waarom ze dan onder beide namen bekend zou zijn.

=> Ik kan geen plausibel verhaal verzinnen als verklaring voor de hypothese.

-Bart- - 10 aug 2022 - 12:42

Matheas Eduard Kolmus is overleden in november 1866:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Charlotte Eleonora gaat vanaf dat moment dus door het leven als weduwe Kolmus geboren Schmidgall.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 10 aug 2022 - 13:29

Hmmm, Jan Frederik Sasse en -een- Christiaan Schmidgall kenden elkaar; ze zaten bij elkaar in de klas. Javasche courant, 29-09-1849:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 10 aug 2022 - 13:49

Uit 1991INN4: 76-80 Gegevens voor de samenstelling van een genealogie van de familie Schmldgall
verzameld door P.A. Christiaans.
 

Christiaan Frederik Schmidgall, geb. Semarang [1797], zoutverkooppakhuismeter te Soerabaja, overl. Semarang 1 sept. 1883, tr. le Semarang 1824 Johanna Engelina Donkel, overl. Soerabaja 31 jan. 1842, mog. dr. van Carel Christiaan Donkel; tr. 2e Soerabaja 27 aug. 1842 Rosalina Barbara Kolmus, geb. Soerabaja 1824, overl. Semarang 8 jan. 1857, verm. dr. van Frederik Comelis en Sia, genaamd Regina Carolina Vlijsman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Ambrosius Christiaan Schmidgall, geb. Semarang 1825, overl. ald. 28 mei 1826.
2. Petrus Emilius Martinus, volgt IIIa.
3. Johan Barend, tweeling met voorgaande, volgt IIlb.
4. Henriette Christina Schmidgall, geb. Semarang 22 mei 1829, overl. ald. 28 juni 1870.
Vermoedelijk haar natuurlijke zoon:
Willem Frederik Schmidgall, overl. Soerabaja 25 mei 1869, tr. ald. 12 mei 1869 Saiba.
Uit dit huwelijk:
a. Christina Elisabeth Schmidgall, overl. Soerabaja 3 jan. 1898.
b. Alphine Schmidgall, geb. (als Alphine Sasse !) Soerabaja 7 dec. 1868, overl. Depok (Buitenzorg) 31 aug. 1944, tr. Poerworedjo (Bagelen) 31 dec. 1889 Gerrit Coenraad Beljaars, geb. Djokjakarta 18 juli 1856, topograaf Ombilin-Kolenmijnen te Sawah Loento (Sumatra’s Westkust), overl. Batavia 24 nov. 1922, zn. van Gerardus en Sjam.
5. Charlotta Eleonora Schmidgall, geb. Semarang 1831, overl. Batavia 30 mei 1911, tr. le Soerabaja 14 febr. 1852 Jan Ambrosius Ferdinandus Hoorn, overl. Soerabaja 13 aug. 1854; tr. 2eSoerabaja 3 okt. 1857 Matheus Eduard Kolmus, geb. Soerabaja 8 maart 1828, overl. Soerabaja 13
nov. 1866, zn. van Casper Leonardus en Jacoba Frederika Fredrich.

mvg-Ben

Ben Wegman - 10 aug 2022 - 13:55

Hmm, boeiend. Kort samengevat

A)

Christiaan Frederik Schmidgall X (2e) (1842) Rosalina Barbara Kolmus
Christiaan Frederik Schmidgall X (1e) (1824) Johanna Engelina Donkel

Dochter van het paar Schmidgall-Donkel (*1831) Charlotta Eleonora Schmidgall X (1857) Matheas Eduard Kolmus

Charlotta Eleonora Schmidgall is niet alleen zoals boven genoemd op een gegeven moment "weduwe Kolmus geboren Schmidgall"; haar stiefmoeder heette óók Kolmus. 

....niet dat ik iets hiermee opschiet in het beantwoorden van de vraag

B) 

Alphine Schmidgall, geb. (als Alphine Sasse !) Soerabaja 7 dec. 1868, X. 1889 Gerrit Coenraad Beljaars. Zij zou een dochter zijn van Willem Frederik Schmidgall X (1869) Saiba. Willem Frederik zou ("Vermoedelijk") een natuurlijke zoon zijn van Henriette Christina Schmidgall, geb. Semarang 22 mei 1829. Theoretisch kan Willem Frederik dan  vanaf ~1845 zijn geboren, en dan kan hij inderdaad in 1868 een dochter Alphine hebben gekregen.

Maar dit geeft geen antwoord op de vraag: waarom Alphine Sasse als haar vader 'Schmidgall' heet? Alphine zou de kleindochter van Henriette Christina Schmidgall zijn, wiens stiefmoeder "Kolmus" heette.

============

Als Willem Frederik nu eens niet de natuurlijke zoon was van Henriette Christina Schmidgall (*1829) maar van haar zuster Charlotta Eleonora Schmidgall (*1831)? Theoretisch kan Willem Frederik dan vanaf ~1847 zijn geboren, en dan kan hij inderdaad in 1868 een dochter Alphine hebben gekregen. Waarbij Willem Frederik's moeder vanaf 1866 "weduwe Kolmus geboren Schmidgall" was. Willem Frederik (dan theoretisch een jaar of 19) kan in de wandelgangen een "Kolmus" zijn geweest, en dat kan dan ook voor zijn dochter Alphine (*1868) hebben gegolden. Hoewel beiden gewoon "Schmidgall" heetten.

=> Dit begint een beetje plausibel te lijken, maar geeft geen enkele verklaring voor de geboorte van Alphine onder de naam 'Sasse'

-Bart- - 10 aug 2022 - 14:49 (laatst bijgewerkt 10 aug 2022 — 16:48 door auteur)

100 punten (en een elektisch apparaat naar keuze) voor Bob Smith. Van krancher.com - katholiek dopen Soerabaja:

Recordnummer  DR1869-1874/2640
Zoeknaam  Kolmus
Doopnaam  Alphiena
Vader  Matthia Eduard Kolmus
Moeder  Charlotta Eleonora Schmidgall
Geboortejaar  6 Decembris 1868
Geboorteplaats  Soerabaja
Opmerkingen redactie  Dhr. Kolmus is al overleden in 1866. RA geeft Alphine Sasse op 7 Dec 1868. [red.]
Ingevoerd door  Aïsha Krancher - Krancher dot Com

Dus: 

=> Aangegeven bij de BS als Sasse, gedoopt als Kolmus (alhoewel vader Kolmus al 2 jaar dood is, dus dat kan niet) en later heet ze "Schmidgall" wat voor de hand ligt als kind van een ongehuwde weduwe. Zou de verwekker van Alphina een "Sasse" zijn geweest? Moet haast wel.

=> Vooralsnog ga ik er van uit dat inderdaad Alphine Schmidgall (Sasse) en A.Kolmus dezelfde persoon zijn.

=> Bij deze verklaar ik de afstammingsgegevens van Alphina uit Uit 1991INN4 voor 'mijns inziens' achterhaald, en bij dezen gecorrigeerd. Hoe daar kan staan "Uit dit huwelijk" - namelijk het huwelijk Willem Frederik Schmidgall X 1869 Saiba - en dan Alphina als dochter moet eerst maar eens worden geverifieerd uit een primaire bron.

-Bart- - 10 aug 2022 - 15:25

Top, Bart. Diepe buiging.

mvg-Ben

Ben Wegman - 10 aug 2022 - 15:48

Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat Hendrik Ulvo Edelbert Beljaars, geboren te Subang, 29 oktober 1891 inderdaad de zoon is van Gerrit Coenraad Beljaars en Alphine Schmidgall. En dat de geboorteadvertentie in de Javabode van 31-10-1891 (29 oktober 1891 te Subang geboren een zoon van A. Beljaars-Kolmus) ook echt zijn geboorte is.

Hypothesen

  • Alphine is ooit aangegeven als "Sasse". Dat staat eigenlijk wel vast.
  • Maar - misschien omdat de verwekker/aangever/erkenner was gehuwd - is "Sasse" later veranderd (want er is dan een buitenechtelijke erkenning 'staand huwelijk' ondekt, en dat mag/kan niet) in "Kolmus". 
  • Dat gegeven zal men wellicht overgenomen hebben uit de doopregisters, en ze heette dan ook Alphine Kolmus ten tijde van de geboorte van Hendrik Ulvo Edelbert. 
  • Nog weer later heeft men ontdekt dat meneer Kolmus niet de vader van Alphine kan zijn geweest omdat hij bij haar geboorte al 2 jaar geleden was overleden. En is haar naam veranderd in "Schmidgall" - de achtenaam/meisjesnaam van haar ongehuwde moeder / de weduwe Kolmus.
  • En zo heette Alphine dan posthuum bij het overlijden van Hendrik Ulvo Edelbert.

Dat zijn nogal wat veronderstellingen, maar het is wel wat de primaire gegevens - voor zover die voorhanden zijn - op z'n minst suggereren.

Ondersteunend gegeven dat Alphine ook echt z'n moeder is: een van de dochters van Hendrik U.E. Beljaars heet Henny Alphine [...]

-Bart- - 10 aug 2022 - 16:41

Overigens lijkt dit wel strijdig met de hypothetische volgorde van de naamsveranderingen die ik hierboven schets:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 31-10-1891

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Bataviaasch nieuwsblad, 31-10-1891

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Bij haar huwelijk in 1889 heet Alphine (al) "Schmidgall", en later, in 1891 bij de geboorte van haar zoon (toch weer) "Kolmus".

-Bart- - 10 aug 2022 - 17:27

Heren,

Ben onder de indruk van jullie speurwerk en redenering! Klinkt alles zeer plausibel. Bedankt!

Zal nu zeker een tante in Jakarta vragen of zij wellicht iets meer weet. De vrouw van Hendrik Ulvo Edelbert is een Tambayong, dochter uit een bekende Minahassische familie. Een van haar zusters is de 2e vrouw van Sam Ratulangi, een van haar broers is de stiefvader van de actrice Rimah Melati.

wolter gerungan - 10 aug 2022 - 21:39


Ik ga mijn hypothese omtrent naamsverandering van Alphine van gisteren bijstellen. In die zin, dat de formele naamsverandering alleen van "Sasse" naar "Schmidgall" is geweest, en met dezelfde verklaring ("misschien omdat de verwekker/aangever/erkenner was gehuwd") als hierboven.

De naam "Kolmus" komt alleen in niet-officiële documenten boven water, zoals de doopinschrijving én krantenberichten. Ik denk dat Alphine dus blijkbaar bij voorkeur haar 'doopnaam' Kolmus gebruikte als zij het zelf voor het zeggen had. Maar in 'officiële' overheidsdocumenten heet ze eerst "Sasse" maar daarna - voor zover ik nu kan vaststellen - consequent "Schmidgall". B.v. bij haar huwelijk, en bij het overlijden van haar zoon. En hier: https://www.openarch.nl/gld:823449E5-B27F-4FA5-A025-D3D89742C063 

==================

Ik vraag me trouwens nog steeds af wanneer zij is overleden. In deze rouwadvertentie Bataviaasch nieuwsblad, 23-03-1898 komst ze niet voor. Deze advertentie is door Wolter al eerder genoemd:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Maar in een bijdrage van Ben (Bron: 1997 de Indische Navorscher jaargang 10- Het gereconstueerde geboorteregister van Sawah Loento 1893-1923 (1942)) lees ik dat haar kinderen zijn:

1898 Gerrit Adolf Beljaars

1900 Poppie Rosa Beljaars

1903 Geertruida Eleonore Beljaars

1906 Piet Frederik Beljaars

1907 Jeantje Eugenie Beljaars

Allen geboren in Sawah  Loento

[Edit] en:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ook door Ben aangedragen (Bron: 1991INN4: 76-80 Gegevens voor de samenstelling van een genealogie van de familie Schmldgall
verzameld door P.A. Christiaans) het volgende gegeven:

Alphine Schmidgall, geb. (als Alphine Sasse !) Soerabaja 7 dec. 1868, overl. Depok (Buitenzorg) 31 aug. 1944.

Ik ben benieuwd waar dat gegeven vandaan is gekomen.

-Bart- - 11 aug 2022 - 14:25 (laatst bijgewerkt 11 aug 2022 — 14:52 door auteur)De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu