stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Arpanie of Johanna Rooze, echtgenote van W.S. Wetters (Semarang, 1821-1864)Profiel afbeelding

In de kwartierstaat van mijn kinderen komt voor Willem Samuel Wetters, geboren Soerabaja 25-10-1815 en overleden Semarang 1-10-1864,
eerste commies bij de directeur van Financiën, boekhouder en secretaris bij de wees- en boedelkamer te Semarang en postmeester aldaar.
Hij was een zoon van Johan David Wetters en Johanna Arnoldina Brouwer.

Hij trouwt te Batavia 27-6-1855 met Arpanie of Johanna Rooze, ook genaamd "Bitja". 
Zij overlijdt te Semarang in augustus 1864, oud 43 jaar, dus geboren omstreeks 1821.
Ze hadden 10 kinderen tussen 1844 en 1862, er al 6 kinderen geboren ten tijde van het huwelijk, waaronder de voorouder van mijn kinderen, Frederik Wetters (1844-1908) die later met Adriana Frederika Smissaert huwde. 

Mijn vraag is: zij is vrijwel zeker inlands, maar kreeg een Christelijke naam, Johanna Rooze. Er is kennelijk aangifte van haar overlijden gedaan in 1864, zouden daarbij de namen van haar ouders genoemd kunnen zijn?
Heeft iemand wellicht inzage in deze overlijdensregisters, dan wel in de huwelijksakte van 1855?

Andre Sijnesael - 10 nov 2022 - 15:20

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

mvg-Ben

Ben Wegman - 10 nov 2022 - 16:14

Ik kom een registratie overlijden Semarang 1864 niet zo snel tegen bij FS.

Huwelijk Batavia: Bundel 230 Huwelijken 1849-1855 --  film 1210746 Items 3 

of Huwelijken, Europeanen 1855 - FHL INTL Film [ 1357880 Item 23 ]

mvg-Ben

Ben Wegman - 10 nov 2022 - 16:26 (laatst bijgewerkt 10 nov 2022 — 16:34 door auteur)

Overigens: bewijs dat Arpanie,"Bitja", en Johanna Rooze echt één en dezelfde persoon zijn:

1) De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, 02-09-1864:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

2) Uit roosjeroos:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

3) Uit roosjeroos:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 10 nov 2022 - 16:47

Uit Ons Nageslacht:

Wetters. - Jacobus Samuel Wetters, gep. employé K.P.M., zn. van Willem Samuels W. en de Inl. vrouw Arpanie, bij den doop genaamd Johanna Rooze, huwde Batavia 24 Sept. 1879 Johanna Christina Olivia Senn van Basel, ( 1859-1903).

mvg-Ben

Ben Wegman - 10 nov 2022 - 16:55

@Ben: dank voor je bijdragen! 

Andre Sijnesael - 10 nov 2022 - 17:06

Toevalstreffer

DE BEKENDE LANDHEER VAN TJAMPEA c.a.

Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk. ZIJN NAASTE FAMILIE EN ZIJNE AFSTAMMELINGEN. GENEALOGIE SAMENGESTELD DOOR Jhr. Mr. P. R. FEITH Advocaat en Procureur bij het Hooggerechtshof van Ned.-Indië en Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS oud-adjunct Landsarchivaris te Batavia.

DE AFSTAMMELINGEN VAN WILHELMUS DIEDERIK BENJAMINS alias WILLEM FREDERIK en van zijne twee echtgenooten FREDERICA WILHELMINA GERTRUIDA KEMPER en PETRONELLA JACOBA COBLIJN. (Pg. 372)

Tak Senn van Basel

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 10 nov 2022 - 17:08

Niet de vraag, wel gevonden v.w.b. het voorgeslacht van Johan David Wetters. Bron:

"De Indo-Europeesche Families in Nederlandsch-Indië, door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins". In: Bataviaasch nieuwsblad, 1930.....1933. Aflevering 17: 18-10-1930:

Wetters.

Willem Wetters, geb. te Amsterdam; was in 1789 bombardier te Solo en in 1801 luitenant artillerie te Semarang, waar hij 2J Aug. 1803 met zijn huisvrouw Maria Magdalena Bach testeerde. Kort voor 17 Dec. 1805 overleed hij te Soerabaja, twee zoons nalatende, beiden geboren te Solo, nl. Johan David, oud 14 jaar, en Jacobus Samuel, oud 12 jaar. Eerstgenoemde was 1 Oct. 1814 te Soerabaja gehuwd met Johanna Arnoldina Brouwer, van Pekalongan, oud 20 jaar en overleed Soerabaja 10 Mei 1819 als klerk op het wisselkantoor. Laatstgenoemde was gehuwd met Maria Frederica van Charlet en in 1830 majoor der artillerie en directeur van de constructiewinkel te Soerabaja. Zij hadden nakomelingen. (Nadruk verboden).

-Bart- - 13 nov 2022 - 15:24

Is er enige informatie over de moeder van Willem Samuels Wetters: Johanna Arnoldina Brouwer, van Pekalongan?

Was zij ook een Inlandse vrouw?
Haar achternaam klinkt Hollands. 
Misschien was zij een mix van een Nederlandse vader en Inlandse moeder?
Ik kan geen extra info vinden over haar of haar familie, hoop dat iemand hier iets weet!

- M.v.g

Lee - 19 nov 2022 - 23:12 (laatst bijgewerkt 19 nov 2022 — 23:13 door auteur)

@Lee,

In de Indische navorser uit 1999 kom ik de volgende vraag tegen van Andre:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Neem dus eens contact met hem op. Klik op zijn naam onder een van zijn berichten hierboven  en kies -neem contact op.

mvg-Ben

Ben Wegman - 20 nov 2022 - 10:07

Hallo Lee,

De ouders van Johanna Arnoldina Brouwer zijn nog altijd niet duidelijk. 
Onderstaande informatie ontving ik een aantal jaren geleden van de Indische Genealogische Vereniging:

"Indische Brouwers in de 18e eeuw.

Onze eerste bekende Brouwer voorouders in Indiê waren Johannes Arnoldus Brouwer zijn vrouw Sara Aletta Christina Smit, die op 30 april 1800 de zoon Johannes Wilhelmus Brouwer ter wereld brachten, de grootvader van opa Frits (Frederik Adolf). Samen met Willy en Maarten Etmans van onderzoeksbureau Roosjeroos zijn we nu verder de 18e eeuw ingedoken.

Jan Brouwer werd geboren in Batavia rond 1730. Wat hij de eerste 40 jaar van zijn leven gedaan heeft is volkomen onbekend. Hij komt niet voor in de - overigens slecht leesbare - doopregisters van de Hollandse Kerk in Batavia. Misschien is hij gedoopt in de Maleise Kerk, maar uit die tijd zijn geen doopregisters bewaard gebleven. Misschien was hij een Mestiezer, lid van de Indo-europeese gemeenschap van burgers in Batavia, die niet werden gerekend tot de Europeanen. Het eerste wat we van hem horen is op 17 juli 1770, als hij wordt aangenomen in Semarang bij de V.O.C. als "soldaat aan de pen". Dit is een soort klerk. Er wordt bij vermeld dat hij "van Batavia" is en 40 jaren oud. Dit betekent dat hij in elk geval kon lezen en schrijven. 40 jaar is heel erg oud voor een recruut, dus hij heeft ongetwijfeld nog een andere carriere gehad. Tussen 1770 en 1781 wordt hij een aantal keer bevorderd en eindigt zijn V.O.C. carriere in 1783 als assistent. Hij behoort dan tot het "hoger" V.O.C. personeel. Hoe en waarom hij in 1783 uit dienst treedt is onbekend. Hij komt daarna eenvoudig niet meer in de rollen voor.

Belangrijk is een document uit 1781 uit Semarang, een landmonsterrol, waar Jan Brouwer vermeld staat als assistent van de boekhouder Frederik Jacob Rothenbühler. Deze uit Zweibrücken afkomstige boekhouder was een aanstormend talent, pas 21 jaar oud, die het zou schoppen tot gezaghebber van heel Oost-Java in de Franse (1795-1805) en Engelse (1805-1815) tijd. In 1790 wordt zijn volgende standplaats Pekalongan, een kleine VOC vestiging aan de Noord-Oostkust van Java. Eerst als onderkoopman, dan als koopman en tenslote als resident. In een nieuw opgediept document uit 1798 staan alle Europese bewoners van Pekalongan genoemd, zowel degene in dienst van de V.O.C. als vrije burgers. Allereerst Rothenbühler zelf, de resident, en daaronder de boekhouder Jan Jacob Schmidt. Bij de lijst van 14 burgers staat op de tweede plaats Johannes Arnoldus Brouwer. We weten uit een andere bron, een testament, dat Johannes Arnoldus Brouwer in 1788 het beroep van klerk uitoefende in Semarang. Hij was toen ook niet in dienst van de V.O.C.

Er zijn in Pekalongan in die tijd drie kinderen met de naam Brouwer geboren. Johanna Arnoldina (1793/1794), Godfried (1796/1797) en Pieter Cornelis (1798/1799). Gezien de hele kleine gemeenschap in Pekalongan is het waarschijnlijk dat deze drie kinderen van Johannes Arnoldus Brouwer zijn; de moeder weten we officieel niet. Van twee andere kinderen is het gedocumenteerd dat ze zonen zijn van Johannes Arnoldus Brouwer en Sara Aletta Christina Smit: Johannes Wilhelmus (30 april 1800 - 10 oktober 1867) en Frederikus Catherinus (21 juni 1801). Deze twee zijn geboren in Soerabaja. Belangrijk ook hier weer is de link met Frederik Jacob Rothenbühler. Ten eerste is een doopgetuige van Frederikus Catherinus de dochter van Rothenbühler: Frederika Catherina. Ten tweede is Rothenbühler rond 1800 van Pekalongan naar Soerabaja verhuisd om daar de rang van gezaghebber op zich te nemen. De familie Brouwer verhuist dus telkens met hem mee, lijkt het, eerst van Semarang naar Pekalongan, dan van Pekalongan naar Soerabaja.

Wat we denken is dat Johannes Arnoldus een zoon is van Jan Brouwer. Geboren rond de tijd dat Jan in Semarang in V.O.C. dienst kwam. We vermoeden dat hij in het midden van de jaren 1780 bij Rothenbühler in privé-dienst is gekomen, als klerk, en dat hij hem daarom naar Pekalongan en Soerabaja is gevolgd. Wat betreft Sara Aletta Christina Smit, het zou goed kunnen dat zij een dochter is van de boekhouder Jan Jacob Schmidt/Smit. Deze boekhouder is afkomstig uit Furth bij Neurenberg en overlijdt in 1798 in Pekalongan.

We weten van deze generaties vaak niet veel meer dan hun naam, soms een woonplaats en een beroep. Maar ook de namen die ze hun kinderen gaven. Dat is soms de enige bewuste daad die we kennen. Kunnen we daar misschien iets uit afleiden? Vanaf de zonen van Johannes Arnoldus werd keurig netjes vernoemd naar grootouders of ooms en tantes. Maar dat lijkt niet zo te zijn voor de 18e eeuwse Brouwers. Johanna Arnoldina lijkt vernoemd naar de vader en Frederikus Catherinus naar een doopgetuige. Ik denk dat zij erg druk bezig waren zich op te werken naar een Europeese klasse, vanuit een gemengd Aziatische bevolkingslaag. En daar hoorden nette voornamen bij. Jan was dan eigenlijk geen optie. Bij gebrek aan nette familienamen werd misschien inspiratie geput uit namen van goede vrienden, collega's. Bijvoorbeeld was een collega van Johannes Arnoldus de klerk Hendrik Godfried Slootman, ze waren samen getuigen op een testament. Daarop zou de naam van zoon Godfried geinspireerd kunnen zijn.

Kortom, het lijkt er sterk op dat de Indische Brouwers een hele lange geschiedenis hebben op Java, en zelfs een van de oudste Indo-Europese families zijn. Of we ooit nog de "oorspronkelijke" Brouwer zullen vinden, en of we toch nog afstammen van gouverneur generaal Hendrik Brouwer, zoals mijn vader altijd beweerde, blijft voorlopig een raadsel...."


 

Andre Sijnesael - 20 nov 2022 - 10:49


Ik vermoed dat het over dezelfde Jan Brouwer gaat in 1771; 'Penn( inst?, ingmeester?)' die hier een verzoek ivm bezoldiging krijgt?

Zie hier: Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Java's Oostkust, October 1771:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"Een request van den Soldaat aan de Penn Jan Brouwer insteerende om met het adsistente kostgeld begunstigt te moogen werden, en [...]"

Verder:

Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Java's Oostkust, Den 30e April 1782.

"Die van de Adsistenten Pieter Boon, Nicolaas Bartholomeus Knaap, Jan Brouwer en Johan Christiaan Oostziek de Eerste, om mits ruijme tijds Expiratie tot Boekhouder bevordert en de drie laatsten om in gagie te moogen worden verbeeterd."

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 21 nov 2022 - 15:10Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu