stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Gezocht Moeder van John Gilbert * Semarang 1837Profiel afbeelding

Gezocht: Naam van de moeder van John GILBERT ? 

[GILBERT is vermoedelijke familienaam van moeder] John GILBERT is geboren te Semarang op 27 Juni 1837 [RA 1849/364], overleden Ngrowo/Toeloeng Agoeng.

Hij huwde Kediri 1 Juli 1867 met Carolina Charlotta MENTE. Zij werd geboren te Rembang 27 Augustus 1839 [RA 1840/257]. Hadden of kregen  John GILBERT en Carolina Charlotta MENTE kinderen uit dit huwelijk?

Wie waren de ouders van Carolina Charlotta MENTE ?

R.Coert - 16 jan 2023 - 16:28 (laatst bijgewerkt 17 jan 2023 — 09:03 door moderator)

Even een aanvulling op de naam bij het huwelijk:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

In 1839-1840 woonachtig te Rembang:  Frans Jacobus Mente, Johannes Leendert Mente en Carel Rouman Mente.

Ben Wegman - 16 jan 2023 - 16:41 (laatst bijgewerkt 16 jan 2023 — 17:02 door auteur)

Oude Begraafplaats te Toeloeng Agoeng.:  55. J. G. Co er t / overl. 5 Febr. 1894.

Lastig: welke familienaam werd gebruikt Coert of Gilbert of Gilbert Coert.

mvg-Ben

Ben Wegman - 16 jan 2023 - 17:13 (laatst bijgewerkt 16 jan 2023 — 18:00 door auteur)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Een optie? Batavia Begraafplaats Tanahahang Weltevreden (Afdeeling IV).

106. Ter gedachtenis / aan / F r e d r i k M e n t e / geb. 18 Mei 1800 / overl. 18 February 1874 / R. 1. P. (211 B). (Hij was gehuwd met G e e r t r u y d a L o r q u e n en had bij haar (o.a.?) de volgende kinderen, geb. te Kediri:
1. Carolina Elizabeth M., (ziehiervoor).
2. S o p h i a C h r i s t i n a M. geb. 20 Juli 1834, huwde Kediri 26 Dec. 1849 F r e d r i k W i 1 1 e m V i e a n e, geb. Rembang 7 Feb. 1826, zn. van Jacob V. en Sara Maria V e l t ;
3. J a c o b u s M., geb. 8 Jan. 1837;
4. C a r e 1 J a n u s W i 1 h e 1 m u s M., geb. 22 Jan. 1842;
5. Geert r u i d a M., geb. 29 Sept. 1844;
6. L a m b e r t i n a M., geb. 5 Juni 1847. 

F r e d r i k M. vd. was de zoon van J a c o b u s M. en de Inl. vrouw S a r i ah en geb. te Rembang).

mvg-Ben

Ben Wegman - 16 jan 2023 - 17:17 (laatst bijgewerkt 16 jan 2023 — 17:48 door auteur)

Javasche courant, 17-10-1865:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 16 jan 2023 - 17:17

De vraagsteller schrijft: "GILBERT is vermoedelijke familienaam van moeder". Ik heb geen idee waarop dat vermoeden gebaseerd is. Maar als dat klopt, dan zou de moeder van John wellicht zijn:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Gebaseerd op zoeken naar vrouwspersonen in Semarang die in aanmerking zouden kunnen komen kom ik op slechts 1 persoon uit.

Maar als zou blijken dat 'Gilbert' de achternaam van de vader is:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 16 jan 2023 - 17:34

De file Oost Indische besluiten oktober 1865 is nog niet on-line te raadplegen.

mvg-Ben

Ben Wegman - 16 jan 2023 - 19:19

John Gilbert Coert is RK gedoopt in Soerabaja:

Recordnummer DR1848-1862/513
Zoeknaam Coert
Doopnaam John Gilbert
Vader Karel Nicolaas Coert
Moeder -
Geboortejaar 1837
Geboorteplaats Batavia

Geboorteplaats Batavia is niet correct?, geboortejaar natuurlijk wél. Moeder helaas niet genoteerd. John Gilbert heeft (half) broes/zussen (volgens hetzelfde doopregister)

Geboortejaar 1838. Geboorteplaats Batavia. Rosalie Therèse Coert.  Vader Karel Nicolaas Coert.  Moeder Susanna Steevens
Geboortejaar 1841. Geboorteplaats Soerabaja. Henry Edwin Coert.  Vader Karel Nicolaas Coert.  Moeder Susanna Steevens
Geboortejaar 1845. Geboorteplaats Samarang. Charles Arthur Coert.  Vader Karel Nicolaas Coert.  Moeder Susanna Steevens
Geboortejaar 1847. Geboorteplaats Samarang. Wijnand Johannes Coert.  Vader Karel Nicolaas Coert.  Moeder Susanna Steevens
Geboortejaar 1853. Geboorteplaats Soerabaja. Cornelia Victoria Coert.  Vader Karel Nicolaas Coert.  Moeder Susanna Steevens

Te zien aan het recordnummer (514) is hij samen met Cornelia Victoria gedoopt.

Mijn beste schatting voor de moeder is dus op dit moment:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 16 jan 2023 - 20:42

NB: Dit huwelijk:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Graf B52 op Peneleh in Soerabaja:

 

 Familienaam

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 Naam Grafnr. Begrafenisdat
1 Coert Jan Charles B 52 1885.05.04
2 Coert Karel Nicolas B 52 1874.08.10
3 Coert Wijnand Johannes B 52 1904.07.28
4 Coert William Robert B 52 1899.01.27
5 Coert geb. Steevens Susanna B 52 1857.01.09
6 Coert geb. Van LooJosefina Antonette B 52 1911.01.22

-Bart- - 16 jan 2023 - 20:49 (laatst bijgewerkt 16 jan 2023 — 20:50 door auteur)

Hier rust het / stoffelijk overblijfsel van den weledelen / heer  W. Steevens, in leven / gepensioneerd cipier te Sour. / geboren te Amsterdam den 9 Maart / 1793 / overleden te Sourabaija / den 16 November / 1850 / in den ouderdom / van 57 jaren.
Hier rust / Susanna Coert / geb. Steevens / oud 32 jaren. [Susanna Steevens, overl. 9-1-1857 (RA 1858, 549)]
Charles William Dony, begr. 10/ebr. 1870.
Karel Nicolaas Coert, begr. 10 aug. 1874.

Hier rust / zacht en kalm onze geliefde moeder /J.A. Coert / geb. van Loo / in den ouderdom van 62 jaren / geb. te Sb. 10 October 1849 /
overl. te Sb. 21 Januari 1912 / diep betreurd door hare kinderen / en kleinkinderen / Rust zacht geliefde moeder.

mvg-Ben

ps de vader goed gevonden, Bart 

Ben Wegman - 16 jan 2023 - 21:19

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Even een kleine reconstructie:

1837 geboorte van John Gilbert te Batavia (volgens doopregister Soerabaja, d.d. 27-06-1837 volgens RA)
1838 geboorte kind Coert in Batavia
1840 huwelijk Coert X Steevens te Soerabaja
1841 geboorte kind Coert in Soerabaja
1845-1847 geboorten kinderen Coert te Semarang
1848 (RA 1849) erkenning John Gilbert (als Gilbert) te Semarang
1853 geboorte kind Coert te Soerabaja
Ná 1853 (want samen met Cornelia Victoria) doop John Gilbert Coert te Soerabaja (Doopregister 1848-1862)
1865 naamsverandering John Gilbert Coert, woont Soerabaja

Ook als ik bij het zoeken naar een moeder 'Gilbert' laat vallen dat ze te Semarang moet hebben gewoond, dan nóg komen er maar een paar reële mogelijkheden boven water in Roosjeroos:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Van Isodore kan ik niet beslissen of het een man of een vrouw is; Isodoor was een man geweest, Isodora een vrouw......:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

-Bart- - 17 jan 2023 - 12:36 (laatst bijgewerkt 17 jan 2023 — 14:29 door auteur)

Beste forumleden en Ben hartelijk dank voor alle reacties. Helaas nog geen concreet antwoord op mijn vragen maar wel veel aanknopingspunten om verder te onderzoeken.

John GILBERT is de naam die hij bij geboorte kreeg als Filius Naturalis [Natuurlijk voorkind] van Karel Nicolaas Coert. Hij was ook als kind opgenomen in het gezin van K N Coert maar zijn echtgenote Susanna Steevens weigerde tot haar dood hem de naam Coert toe te kennen. Pas in 1886, lang na het overlijden van Susanna Steevens wordt hem toegestaan door de GG de geslachtsnaam Coert aan zijn naam, tot dan John GILBERT, toe te voegen en te schrijven evenals voor zijn nakomelingen de geslachtsnaam Coert te mogen voeren. Susanna Steevens was dus niet zijn biologische moeder.

Mijn vraag of er kinderen zijn geboren uit het huwelijk van John Gilbert COERT met Carolina Charlotta MENTE blijft open. Zij waren in die tijd resp. 30 jaar en 28 jaar oud ?

R.Coert - 17 jan 2023 - 20:20

John Gilbert Coert is in met Carolina Charlotta getrouwd in Kediri:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hij is daar ook (of vlak in de buurt) overleden in 1894:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

En zoals al eerder ook gemeld is Carolina óók daar overleden:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Het lijkt er dus wel sterk op dat ze daar altijd hebben gewoond. Dat eventuele kinderen Coert dan ook daar zouden zijn geboren. En dat is er eigenlijk maar 1:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Met gelijk allerlei vragen, bijvoorbeeld waarom een kind van een getrouwd paar *1877 pas in 1894 (RA 1895) is erkend.

Veronderstellingen en hypothesen:

Op zich is de erkenning in 1894 te verklaren. De veronderstelling is dan dat John Gilbert vlak voor z'n dood nog het een en ander heeft willen regelen.

Maar dit betekent dan dus ook dat Carolina vermoedelijk niet de moeder was. M.a.w. ik vermoed dat het paar kinderloos is gebleven. En ik vermoed dat John Coenraad Coert een natuurlijke, later erkende zoon is van John Gilbert Coert en een vooralsnog onbekende vrouw.

-Bart- - 18 jan 2023 - 13:41

Een andere optie:

Rond 1895 wordt John Coenraad 18 jaar. Oproep voor dienstplicht resp gelijkstelling voor Nederlanderschap kan ook hieraan ten grondslag hebben gelegen.

Ik heb e.e.a. nog niet gevonden in Indische besluiten, maar eerlijk gezegd ben ik daar nog niet heel erg in thuis. Gelukkig bestaat er wel een index.

mvg-Ben

Ben Wegman - 18 jan 2023 - 13:59 (laatst bijgewerkt 18 jan 2023 — 14:07 door auteur)

Die Indische besluiten zijn toch wel een aardige aanvullende bron, vermoed ik.

Ik heb in de index gevonden: 8 nov 1865; helaas is de map met besluiten van tweede helft 1865 nog niet gedigitaliseerd/beschikbaar on-line)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Er is dus ook voor andere onderzoeken materiaal te vinden. Volgens mij nog niet ontsloten (op de manier die wij graag zouden wensen: op naam en datum).

mvg-Ben

Ben Wegman - 18 jan 2023 - 14:22


@R.Coert: Toestemming van de Gouverneur om Coert aan John Gilberts naam toe te voegen kwam al in 1865 : Javasche Courant van 17-10-1865:

Henri Bik - 18 feb 2023 - 16:52 (laatst bijgewerkt 18 feb 2023 — 17:10 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu