stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Maria Louisa de Bij, data en plaats geboorte, huwelijk, overlijden 19e eeuwProfiel afbeelding

Maria Louisa was getrouwd met Johann Christiaan van Vilsteren geb. 19-07-1803 Zwolle, overl. 24-04-1840 te Banda Neira. Hij was volgens zijn stamboekkaart in 1820 vertrokken in december in Batavia aangekomen; na een carriere van korporaal tot 1e luitenant in 1837 bij het Oost Indisch Leger, in 1840 overleden. Van een huwelijk met Maria Louisa de Bij - en van haar - heb ik niets kunnen vinden.

gerrit van vilsteren - 4 mar 2024 - 12:30 (laatst bijgewerkt 4 mar 2024 — 13:39 door moderator)

(Een) Johan Christiaan van Vilsteren overlijdt te Banda op 24-4-1838: 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Mogelijke dochter? 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Anneke 12 - 4 mar 2024 - 12:59 (laatst bijgewerkt 4 mar 2024 — 13:01 door auteur)

Uit BRP9:

Banda 24.11.1848 Leonardus van Eijmeren, geb. Wisch 22 jan. 1820, sergeant- majoor 4e afd., zoon van Maurits Hendrik Antoon van Eijmeren en Cornelia Catharina van Riet; met Maria Louisa Theresia de Bij, geb. Banda Neira 18 juni 1831, dochter van Johannes Jacobus de Bij, overleden Banda Neira 8 mei 1834, en Frederika Dolphina Broekhuijzen.
[RA 1850, 379; ARA, Min. van Koloniën, Militaire stamboeken 1814-1950, inv. nr. 117, fol. 6384]

en

Banda 05.11.1852 Huibert Petrus Bisschop, geb. Rhenen 1 maart 1824, sergeant-majoor, zoon van Gerhardus Wilhelmus Bisschop, overleden Doornspijk 6 april 1842, en Petronella Egberta van de Bijllaardt, overleden Doornspijk 10 maart 1826; met Maria Louisa Theresia de Bij, geb. Banda Neira 18 juni 1831, dochter van Johannes Jacobus de Bij, overleden Banda Neira 8 mei 1834, en Dolvina Frederika Broekhuijsen, wonende de Banda, en weduwe van Leonardus van Eijmeren.
[RA 1854, 432]

en

Banda 07.09.1828 Johannes Jacobus de Bij (de Bey), geb. Leuven 27 febr. 1798, sergeant-majoor 4e bataillon van de 20e afdeling, zoon van Matthieu Joseph de Bij en Elisabeth Piot (Fiot); met Frederika Dolphina Broekhuijsen (Broekhuizen), geb. Banda 12 april 1813, dochter van Johannes Wilhelm Nicolaas Coenraad Broekhuijsen en Isabella Dolphina Hoeway (Samson). Getuigen: Pierre Joseph Melin en P. Vulcain.

[ARA, Min. van Koloniën, Militaire stamboeken 1814-1950, inv. nr. 7-6895; 94, fol. 1581]

en

Banda 05.07.1843 Jacob Sadrag Noija, geb. Haroekoe 1813, inlands schoolmeester op Ay; met Frederika (ook wel Hendrika) Dolfina Broekhuijsen, geb. Banda 12 april 1813, dochter van Johannes Nicolaas Coenraad Broekhuijsen, vlaggeman op de seinpost Papenberg, en Isabella Dolphina Hoeway (ook Samson), overleden Banda 20 febr. 1839, en weduwe van Johannes Jacobus de Bij, overleden Banda Neira 8 mei 1834.

Hans Blondeel Timmerman - 4 mar 2024 - 13:15 (laatst bijgewerkt 4 mar 2024 — 13:23 door auteur)

Javasche courant 18-07-1838

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hans Blondeel Timmerman - 4 mar 2024 - 13:33

Deze hadden we denk ik nog niet:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

PS: Deze Maria Louisa Theresia zou (volgens BRP9) geboren zijn d.d. 18 juni 1831. Ze kan daarom nooit de partner of echtgenote zijn geweest van de in 1838 overleden  Johan Christiaan van Vilsteren, laat staan de moeder van één (of meer) van zijn kinderen. Uitgesloten, tenzij één van de bovenstaande gegevens niet klopt.

-Bart- - 4 mar 2024 - 13:55

“De bevolking van Banda”

van 1818 tot 1920
Europeanen en Inlandse Christenen, uit registers van Kerk en Burgerlijke Stand en andere bronnen, gerangschikt in familieverband, met veel vermeldingen van buiten Banda wonende ouders en nazaten,
en van vorige en volgende woonplaatsen  

In dit boek van de hr Etmans staat zowel van Vilsteren als de Bij genoemd. Het boek is aanwezig/ter inzage bij de grotere bibliotheken in Nederland. Uit de inhoudsopgave (register)

Vilsteren, Anthonie van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 57
Vilsteren, Cornelia van (1836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Vilsteren, Johannis Christianus van (1803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 57

Bij, Anna Maria de (1833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Bij, Johannes Constantin de (1830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Bij, Johannes Jacobus (Jean Jacques) de (1798) . . . . . . . . . . . 28, 57, 131
Bij, Maria Louisa Theresia de (1831) . . . . . . . . . . . 57, 96, 102, 131, 234
Bij, Matheus Josephus (Mathieu Joseph) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 57

Wellicht kunt u bij uw aantekeningen nog eens nagaan waar de naam van zijn mogelijke echtgenote vandaag is gekomen. Hij lijkt er op dat de veronderstelde eega het niet kan zijn gezien de geboortedatum.

 

mvg-Ben

Ben Wegman - 4 mar 2024 - 13:57 (laatst bijgewerkt 4 mar 2024 — 14:00 door auteur)

Vermoedelijk is Cornelia van Vilsteren wel een dochter van Johannes Christianus van Vilsteren. Wellicht dat het boek de bevolking van Banda daar iets meer over vermeld. En anders bezoek aan familycentrum van de Mormonen. Er zij diverse centra in Nederland. Wel vooraf een afspraak maken.

Bundel 32: Geboorten 1829-1834 Bundel 33: Geboorten 1835-1841 Bundel 34: Geboorten 1842-1844Family History LibraryInternational B1 Floor Film1037184
 
 9172730

mvg-Ben

Ben Wegman - 8 mar 2024 - 10:46

Bijzonder: bij het overlijden van een kind van Cornelia wordt Antoinette als tweede naam genoemd.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

mvg-Ben

Ben Wegman - 9 mar 2024 - 12:36

Enige respons van de vraagsteller wordt wel op prijs gesteld/verwacht.

mvg-Ben

Ben Wegman - 11 mar 2024 - 12:38 (laatst bijgewerkt 11 mar 2024 — 12:39 door auteur)

Ben, een begrijpelijke reactie; sorry. Ik ben onverwacht een aantal dagen buitenshuis geweest en was niet in staat op de gebruikelijke manier te reageren. Ik voer namelijk mijn genealogische activiteiten op mijn desktop thuis uit. 

Terzake de kwestie Maria Louisa de Bij. Mijn informatie was al gebaseerd op Roosje Roos waar ik niets kon vinden over haar; dankbaar ben ik over de advertentie van het overlijden van Johan Christiaan, het bewijs! Op zijn kwartierstaat staat namelijk 1840.

Ik ben bang dat het boek Bevolking van Banda niets oplevert over Maria Louisa; het is namelijk van dezelfde auteur als van Roosje Roos. 

Het kind Cornelia van Vilsteren heb ik voor waar aangenomen en het vervolg van haar met huwelijk met Jacob Wilhelm Monteiro en vervolgens kinderen ook.

Blijft over het advies contact op te nemen met familie centrum Mormonen; ik zal zien want daar heb ik geen enkele ervaring mee.

Ik kom wel tot de hypothese dat Maria Louisa de Bij ( wellicht geboren omstreeks 1810) een zus kan zijn van Johannes Jacobus de Bij, maar hoe daarmee verder te komen is mij een raadsel.

Hopelijk begrip voor mijn reactie, een hartelijke groet en dank voor de gedane inspanning. 

gerrit van vilsteren - 14 mar 2024 - 14:01

Ik kom wel tot de hypothese dat Maria Louisa de Bij ( wellicht geboren omstreeks 1810) een zus kan zijn van Johannes Jacobus de Bij, maar hoe daarmee verder te komen is mij een raadsel.

Johannes Jacobus de Bij is geboren te Leuven (27-2-1798), evenals zijn zus Marie Thérèse Lambertine (21-4-1801). Zij trouwt in 1841 te Leuven [hier]. Zoeken in de burgerlijke stand/doopregisters van Leuven lijkt mij dan ook een goede optie [hier en hier].

Anneke 12 - 14 mar 2024 - 14:46

"Ik ben bang dat het boek Bevolking van Banda niets oplevert over Maria Louisa; het is namelijk van dezelfde auteur als van Roosje Roos. 

Hier gaat u te kort door de bocht. Het is dezelfde auteur dus ........

Als u de informatie bekijkt dan ziet u dat Roosje Roos is gebaseerd op de gegevens zoals gepubliceerd in de regeringsalmanak van Ned Indie. De hr Etmans is niet de samensteller van de regeringsalmanak, maar heeft de gegevens zoals ze in de almanak zijn gepubliceerd toegankelijk gemaakt voor algemeen gebruik. Niets toegevoegd, niets weggelaten.

De informatie in de boeken over de Molukken, Banda en Sapoeroa zijn gebaseerd op eigen onderzoek van de heer en mevr Etmans. En in die boeken maakt hij gebruik van andere bronnen dan de regeringsalmanak.

Ook in deze string wordt o.m door Hans Blondeel Timmerman gebruik gemaakt van een publicatie van het IGV. U vindt in zijn bericht dus ook gegevens die niet in Roosje Roos vermeld staan. Gegevens die uit de burgerlijke stand boeken resp doop/trouwboeken. 

Een bezoek aan een familycentrum zou ik u zeker aanraden. (Leeuwarden, Paterswolde voor de Noordelijke provincies).

Bedankt uiteindelijk voor uw respons. Het is voor forumleden wel zo prettig om respons op hun -soms na langdurige resp uitgebreide - zoekakties te ontvangen.

mvg-Ben

ps uw alternatief geldt voor mij niet als reëel. Als bewoners van Banda worden vermeld en de door u genoemde persoon komt op geen enkele wijze in de picture dan valt er zeker een vraagteken bij te plaatsen. Maar wellicht kunt u uw bron die duidt op de door u genoemde persoon in relatie tot  Johan Christiaan van Vilsteren prijsgeven.

Ben Wegman - 14 mar 2024 - 15:37

Ik vond nu ook de moeder van Johannes Christinanus van Vilsteren in "de bevolking van Banda" terug.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Voor de meelezers: stamboek van Johannes Christianus van Vilsteren en stamboek van hem KNIL

IK heb nog even naar die familie de Bij gekeken.

Als je het listje uit een van mijn eerdere berichten bekijkt zie je de familie de Bij staan. Ik wist nog niet of de moeder ook naar Ned Indie was gegaan. Het betreft moeder Elisabeth Fiot; en ook zij verblijft op Banda. Zoon Johannes Jacobus is als militair naar Ned Indie gekomen en hij overlijdt op Banda 08-05-1834. (niet vermeld in regeringsalmanak).  De kinderen genoemd in het rijtje de Bij geboren rond 1830-1835 zijn wellicht zijn kinderen. 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

mvg-Ben

Ben Wegman - 14 mar 2024 - 19:15 (laatst bijgewerkt 14 mar 2024 — 20:12 door auteur)

Voor wat betreft de familie de Bij: d'r zijn nogal wat gegevens uit Leuven geindexeerd in de personenindex van het Rijksarchief België.

Bijvoorbeeld het huwelijk van de ouders van Joannes Jacobus, quote: 

Gegevens van de akte nr. 110
Project Burgerlijke stand Huwelijksakten - Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Type akte Burgerlijke Stand / Huwelijksakte
Gemeente Leuven
Inhoudsomschrijving Huwelijksakte
Aktedatum 16-04-1798
Personen op deze akte

Bruid
Naam Elisabeth Josephine Piot
Geboortedatum/Plaats 25-06-1775 geboren te Leuven
Leeftijd 23 jaar
Woonplaats Leuven
Handtekening Handtekening

Bruidegom
Naam Mathieu Joseph De Bij
Geboortedatum/Plaats 22-06-1769 geboren te Herve, cant. de Herve, dépt. de l'Ourthe
Leeftijd 29 jaar
Woonplaats Leuven
Beroep horlogier
Handtekening Handtekening

Vader bruidegom
Naam Mathieu Joseph De Bij

Moeder bruidegom
Naam marie joseph Delhez

Vader bruid
Naam jean Jacques Piot
Woonplaats Leuven

Moeder bruid
Naam Anne Elisabeth Rogge
Woonplaats Leuven

Getuige
Naam Charles Frantzen
Leeftijd 28 jaar
Woonplaats Leuven
Beroep homme de loi
Handtekening Handtekening

Getuige
Naam Simon Delamotte
Leeftijd 38 jaar
Woonplaats Leuven
Beroep selier
Handtekening Handtekening

Getuige
Naam François Joffray
Leeftijd 45 jaar
Woonplaats Leuven
Beroep peintre
Handtekening Handtekening

Getuige
Naam Jean Jacques Piot
Relatie vader of moeder van Elisabeth Josephine Piot
Leeftijd 49 jaar
Woonplaats Leuven
Beroep cabaretier
Handtekening Handtekening

Elisabeth en Mathieu kenden elkaar aantoonbaar al in 1796

In een huwelijksakte van 1841 van Marie Thérèse Lambertine De Bij (zus van Joannes Jacobus), 21-04-1801 geboren te Leuven blijkt:

Vader bruid
Naam Mathieu Joseph De Bij
Overlijdensdatum/Plaats 02-09-1840 te Leuven
Aanwezig overleden

Moeder bruid
Naam Elisabeth Josephine Piot
Geboorteplaats Leuven, par. St.Pieter
Woonplaats Leuven
Beroep particulière

Dit moet - blijkbaar - een nogal bemiddelde familie zijn geweest.

-Bart- - 15 mar 2024 - 12:20

Hallo Ben, 

Op de opmerking de bron van mijn informatie te geven kan ik vermelden dat deze bij de naam Cornelia van Vilsteren geb. 07-05-1836 Banda heeft staan Kwartierstatenboek 2000 KNGGW blz.252. Ik kan het niet vinden op internet, laat staan inzien. Ik vermoed dat daarbij de naam van de moeder (Maria Louisa de Bij) staat.

Ik zoek naar een gelegenheid om met het Family History Center in Leeuwarden een afspraak te maken.

gerrit van vilsteren - 15 mar 2024 - 12:32

Gerrit, als je op dit boek zoekt in worldcat.org dan vind je dat het in de volgende bibliotheken etc. is in te zien:

  • Gemeentearchief Amsterdam, Amsteldijk 67, Amsterdam, 1074 HZ, Nederland
  • Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem, 2011, Nederland
  • Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag, 2595 BE, Nederland
  • Rozet Bibliotheek, Kortestraat 16, Arnhem, 6811 EP, Nederland
  • Rijnbrink Extern IBL, Van Alphenstraat 11, Nijverdal, 7442 TW, Nederland
  • Tilburg University Library, Warandelaan 2, Tilburg, 5037 AB, Nederland
  • Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden, 8911 DH, Nederland

-Bart- - 15 mar 2024 - 13:02

Je zou ook contact kunnen opnemen met de hr Etmans. (van Roos Roos en van de boeken over de bevolking van Banda)

mvg-Ben

het adres van het gemeentearchief Amsterdam klopt niet meer. Is Vijzelstraat geworden stadsarchief Amsterdam.

Ben Wegman - 15 mar 2024 - 14:42

Dag Gerrit,

Blz. 252 van het Kwartierstatenboek 2000 geeft de volgende info:

Cornelia van Vilsteren (dr. van Johannes Christianus van Vilsteren, eerste luiternant der infanterie O.I.L., en Maria Louisa de Bij), geb. Banda 7 mei 1836, overl. Ngawi 9 juli 1887. zij tr. Madioen 14 febr. 1859 Jacob  Wilhelm Monteiro (het was zijn tweede huwelijk)

m.v.g. Leo48

leo48 - 22 mar 2024 - 13:40 (laatst bijgewerkt 22 mar 2024 — 13:41 door auteur)

Hallo Leo,

het bevestigt de informatie die ik via mijn bron al heb verkregen; blijft de vraag staan omtrent geboorte, huwelijk en overlijden van Maria Louisa de Bij. 

m.v.g. Gerrit

gerrit van vilsteren - 22 mar 2024 - 14:34


Als Maria Louisa een zus is van Johannes Jacobus de Bij zou haar geboorte te vinden moeten zijn in de burgerlijke stand van Leuven [hier en hier]. Ik zou als ik u was daar eerst gaan zoeken (andere aanknopingspunten zijn er ook niet echt).

Anneke 12 - 22 mar 2024 - 17:10Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu