stamboomforum

Forum logoFamiliewapens » familiewapen familie van der DriftProfiel afbeelding

In verband met historisch onderzoek naar de bouwmanswoning "Westbosch" in Leidschendam, ben ik op zoek naar het familiewapen van de familie van der Drift.

In 1561 verkoopt Dirkc Schuyten een eenden(vogel) kooi gelegen in het huidige Zuiderpark in Den Haag aan Jacob Gerritsz Driftman, deze achternaam  zou later  van Up den Drift veranderen in Van der Drift .

Deze Jacob Gerritzoon Driftman is in 1565 getrouwd met Baeltje Pietersdochter (1535-1582)

Deze vogelkooi komt later in handen van andere familieleden resp.

in 1639 Cornelis Jacobszoon van der Drift / in 1668 Jacob Cornlisz van der Drift.

Er wordt beweerd,dat er destijds een familiewapen moet zijn geweest met de afbeelding van diverse wilde eenden en een kooiershond.

Wie heeft wel eens van dit verhaal gehoord, en zijn er misschien mensen die een afbeelding hebben van dit familiewapen?

Alvast dank voor de te nemen moeite.

Groetjes,

Idsard.  

Idsard Bosman - 30 sep 2012 - 14:31

Geen wapen, maar vond wel deze vermelding.

Mogelijk wordt hier Jacob Gerritsz Driftman bedoeld ?

0172-01 Oostduin, Arendsdorp en Waalsdorp
2. Regestenlijst 1432-1597

26

Pieter de Vries en Euwout Jorisz., schepenen van den Hage en Bouwen Jansz., schout van Wassenaar en Zuidwijk, oorkonden dat Adriaen Mathijsz. Benninck, secretaris van den Hage, verklaarde gevestigd te hebben t.b.v. Mr. Melis van Haeften als executeur-testamentair van wijlen Heer Jan van Cuyl - kanunnik in O.L. Vrouwenkapel ten Hove - een rente van 13 pond 5 sch. 1 penning.

Hiervoor verbindt hij zijn woning en landerijen in Zuidwijk (belast met een rente van 15 pond 4 sch. 4 groten en een lijfrente van 1 pond voor een oude begijn), belend: N. de Rijnsweg, O. de weduwe van Lous Cornelisz. en haar kinderen; woning en land van de procureur Joost Jacobsz.; land van de proosdij in den Hage, Z. de oude watering, W. Jan Aperszoens kinderen, Huybrecht Groen en Tserclaes.

Als borgen treden op:

Claes Reyersz. onder verband van zijn huis en erf in het Voorhout, belend: W. Mary Duinmeiers kinderen en Lambrecht van Outshoorn, N. de Deenenwech, O. Aernt Woutersz. en Cornelis Aert Reyerszoen, Z. het Voorhout. Dit perceel is belast met 1 pond 's jaars.

Geryt Jansz. onder verband van 2 morgen land in Escamp in het ambacht van Eikenduinen, belend: N. Aernt Verhooch, O. Jaap Driftman, Z. Adriaen Pietersz., W. het proveland van Mr. Aernt Hughesz. Dit perceel is belast met 2 pond.

Huych Lourisz. onder verband van circa 7 hond land bij noordenhout, belend: W. de leprozen, N. de oude watering, O. het proveland van Heer Gerijt Jansz., Z. de Houtwech.

Als getuigen bij deze akte treden op Claes Diricxzoen Hillenaer en Adriaen Geritszoen, gezworenen in het ambacht van Wassenaar.
Datering:   1570 oktober 18 
 
NB:   Het zegel van Pieter de Vries is verloren. De zegels van Euwout Jorisz. en Bouwen Jansz., beide in groene was, zijn geschonden.

Karen - 1 okt 2012 - 12:15

Verhaal klopt en heb de afbeelding ervan gezien ten huize van wijlen Ger van der Drift te Rijswijk.

Zijn zoon, Aad van der Drift publiceert een blog en zal het bestaan van het familiewapen kunnen bevestigen. Zijn vader Ger heeft de ganse familiestambomen uitgeplozen en erover gepubliceerd in vijf dikke boeken. Er zijn meerdere van der Drift's aan het vorsen.

Artikel over eendenjagers en kooikers

Jonne van der Drift - 19 okt 2012 - 16:52

Hallo Idsard,

is het nog gelukt met het familiewapen? 

ik ben erg benieuwd aangezien ik een "Van der Drift" ben. 

Ik zag wel dat de boerderij verkocht is wat wel ontzettend jammer is.

gr

Dennis van der Drift

Leiden

Dennis van der Drift - 24 okt 2016 - 10:10

Heb afbeeldingen van twee familiewapens Van der Drift: 1x kooikershond met eenden Bollenstreek) en 1x adelaar met sterren (Vlaardingen e.o.)

Jonne van der Drift - 24 okt 2016 - 10:17

Hallo Jonne,

 

die van de bollenstreek trek toch wel mijn aandacht.

kan ik die zien?

hoe kom jij daaraan?

ik heb Aad van der Drift een link gestuurd via linkedin.

waar kom jij vandaan?

gr

Dennis

dennisvanderdrift@hotmail.com

Dennis van der Drift - 24 okt 2016 - 10:54

In de zoektocht naar mijn familie ben ik gestuit op Jan Corsz van der Drift, op 05-09-1688 getrouwd met Marijke Pietersz de Meijter. Hij zal dus geboren zijn voor/rond 1668 (er van uitgaande dat hij ca. 20 geweest zal zijn bij trouwen).

Corsz. slaat vermoedelijk op 'corneliszoon'. Bovenstaande Cornelis is vermoedelijk te oud om de vader van Jan Cors te zijn. Maar heeft deze Cornelis zelf een zoon die ook Cornelis heet? Dat zou een link kunnen zijn. Heeft één van jullie daar wellicht informatie over?

Voor zover ik weet zijn er 2 takken Van der Drift in Nederland. Die moeten gekoppeld kunnen worden lijkt me.

Vriendelijke groet

Joost van der Drift

Joost van der Drift - 30 jun 2020 - 06:48

Corsz. slaat vermoedelijk op 'corneliszoon'.


 Corsz zal staan voor Corstiaansz, niet voor Cornelisz.
 

Kinderen van Jan en Marijtie te Haarlem R.K.gedoopt :
Elizabeth 21-03-1702, get. Jan de Meijer, Leijsbeth van der Drift
Petrus 24-08-1704, get. Jan Pietersz de Meijter, Trijntie Corsz van der Drift
Petrus 01-02-1706, get. Jan de Meijter, Guurtie de Meijter

Gezien Jan en Marijtie in 1688 trouwden, zullen er ongetwijfeld meer kinderen tussen 1688 en 1702 geboren zijn.

Willem H. - 1 jul 2020 - 21:07

Dag Willem,

Bedankt voor je bericht. Bedankt voor de tip dat Cors kan duiden op Corstiaan

Petrus 01-02-1706

Dit is mijn voorvader en dus inderdaad zoon van Jan Cors. Deze informatie is bekend.

Ik ben vooral op zoek naar de ouders van Jan Cors. Op basis van 'Corstiaan' heb ik een nieuw aanknopingspunt.

Bedankt.

Groeten

Joost

Joost van der Drift - 1 jul 2020 - 22:13

Gezien Jan en Marijtie in 1688 trouwden, zullen er ongetwijfeld meer kinderen tussen 1688 en 1702 geboren zijn.


Meer kinderen van Jan en Marijtje R.K. gedoopt te Haarlem :
Magdaleentje 08-06-1689, get. Willem Corse van der Drift, Aeltje Remme
Marijtje 03-09-1690, get. Baert Janse 1), Annetje Remme
Pieter 27-07-1692, get. Guertje Pieters de Meijter, Jan Jacobse
Anna 06-09-1693, get. Willem Corse van der Drift, Annetje Remme
Helena 11-10-1694, get. IJsbrant Corse van der Drift, Annetje Remme
Anna 13-05-1696, get. Bart Janse 1), Annetje Remme
Petronel 08-07-1698, get. Gijsbert Cnelisse Rietbroeck 2), Annetje Remme
Corstiaen 14-02-1700, get. Isbrant Corse van der Drift, Marijtje Simons

Kinderen 1689-1700 vermeld in doopregisters Sint Bavo en Sint Thomas Aquinas; boek 125/132, kinderen 1702-1706 in doopregisters Vier Heemskinderen en Sint Bernardus; boek 133/139.

 

Rechterlijk Archief van Hillegom inv.no. 2 :
31v. 16-03-1681. Leentje Jansdr. weduwe van Corstiaan IJsbrandszn. van der Drift met
Adriaan Corstiaanszn. en Harmen Corstiaanszn., Gijsbert Pieterszn. gehuwd met Pietertje
Corstiaansdr.
vervangende en hen sterk makende voor Willem Corstiaanszn., Gerrit
Corstiaanszn.
, 1) Bartholomeeus Janszn. gehuwd met Sijmetje Corstiaansdr. mitsgaders Ary
Janszn. Langeveld en Simon Janszn. Langeveld voogden over Jan Corstiaanszn. en Trijntje
Corstiaansdr.
onmondige kinderen van Corstiaan IJsbrandszn. van der Drift schuldig aan Jan
Dirkszn. roedrager en Jan van den Bosch diakenen van de Kerk van Hillegom 12 gld per jr
(hoofdsom 300 gld) met hypotheek op hun huis en erf met boomgaard groot 1/2 hond, belend
NW de Backommerlaan en de Heerweg en voorts Maarten Willemszn. van Schravemade.
Afgelost 17-10-1729.

 

 Rechterlijk Archief van Hillegom inv.no. 2 :
115. 17-10-1683. Willem Corstiaanszn. van der Drift, Jan Corstiaanszn. van der Drift en
IJsbrand Corstiaanszn. van der Drift, item 2) Gijsbert Corneliszn. gehuwd met Pietertje
Corstiaansdr.
, 1) Bartholomeeus Janszn. gehuwd met Simetie Corstiaansdr., Pieternelletje
Cornelisdr. weduwe Adriaan Corstiaanszn. en Trijntje Corstiaansdr., allen kinderen en
erfgenamen van Corstiaan IJsbrandszn. van der Drift en Leentje Jansdr.
beiden z.g. verkopen
Gijsbert Corneliszn. Rietbroek een huis en erf met boomgaard groot een half hond gelegen op
het dorp, belend NW de Backommerlaan en de Heerweg en voorts Maarten Willemszn. van
Schravemade, belast met 300 gld tbv de Diaconie volgens de brief van 16-03-1681, voor 650
gld.


Jan is blijkbaar tussen 1681 en 1683 mondig geworden. Hij zal (dus) vóór 1660 geboren zijn.


Edit 18:34u : Link 115. 17-10-1683 toegevoegd.

Willem H. - 2 jul 2020 - 18:17 (laatst bijgewerkt 2 jul 2020 — 18:34 door auteur)

Dag Willem,

Wat goed dat je dit gevonden hebt. En zo snel!

Dit koppelt mijn voorvader Jan Cors aan de reeds bekende Corstiaan van der Drift. 

Bedankt

Joost

Joost van der Drift - 2 jul 2020 - 19:43

@Joost van der Drift,
Maar ... blijkbaar heb je bijv. de doop van  Jan van der Drift (± 1741-1796)  (nog) niet gevonden.
Waaruit blijkt dat Pieter van der DRIFT (1706-1781) en Catharina Dorremans (????-1744) zijn ouders en Jan Corsz  en Marijtje Pietersz de Meijter.zijn grootouders zijn ?

Willem H. - 2 jul 2020 - 20:22

Joost van der Drift - 2 jul 2020 - 21:28 (laatst bijgewerkt 2 jul 2020 — 21:30 door auteur)

Op deze site kom ik het familiewapen tegen http://www.dewarejacob.org/Home/

Verder een nogal opvallende bewering. Iemand hier al bekend mee? Lijkt me vergezocht eerlijk gezegd

 

In Nederland begon onze familiestamboom  met Jacob als zoon van  Bisschop David van Bourgondië welke een zoon was van Hertog Filips de Goede. 

Deze was in de 15e eeuw de in ons land bekende Vader des Vaderlqand.

Onze familienaam is voorafgaand aan de 15e eeuw Aresh, Arras, Arisse. 

 

Groeten

Joost

Joost van der Drift - 13 jul 2020 - 23:32 (laatst bijgewerkt 13 jul 2020 — 23:34 door auteur)


Jazeker, heb zelfs twee publicaties van Piet van der Drift in mijn bezit waarin je kunt lezen waar hij de suggestie doet van de koppeling tussen onze voorouders en het Huis van Bourgondië. Het blijft natuurlijk giswerk, maar hij gelooft erin. Een betere bron, zo ik al eerder heb geschreven, is Aad, de zoon van wijlen Ger van der Drift, de leraar Duits uit Rijswijk. Hij werkt ook als docent en woont in Winsum. Hij heeft een eigen blog en is in het bezit van de vijf kloeke boekdelen over de familie Van der Drift met al zijn takken. Veel succes.

Jonne van der Drift - 14 jul 2020 - 10:38Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu