stamboomforum

Forum logoFamiliewapens » van der Burg/Burch, gezocht familiewapen?


Profiel afbeelding

Dus dan klopt de info dus inderdaad niet.

Dank u wel. Ga ik weer verder zoeken

Laura van der Burg

Over die Cornelis Vriesenz. verzamelde ik het volgende in het kader van mijn onderzoek naar boerderijen: Hij woonde in Naaldwijkerbroek (vakbij Wateringen)

Cornelis Vriesenz. [i]† tussen  maart 1555 en 1557, zoon van Vriese Cornelisz. en Maritge Matthijsdr.

tr.

1. Maritge Allertsdr.

2. Grietge Joostendr. (zij hertrouwt Jan Dircksz zoon van Dirck Cornelisz uit Maasland)

uit 1:

1. Neeltge Cornelisdr.
2. Allert Cornelisz. onm. 1557
3. Maritge Cornelisdr.
uit 2:
4. Maritge Cornelisz.
5. Vriese Cornelisz.
6. Maerten Cornelisz.
 

 


[i] 10e penning Wateringen 1544

Cornelis Vriesenz zijn bruijcwaer groot

xviii morgen voor lx L compt voorden

xe pen vi L
10e penning Naaldwijk 1544

Cornelis Vriesz negen morgen den hoop voir

een ende dertich _ holl compt

die selffde vier morgen den hoop twaelff

karol gulden compt 12 karol

die selffde noch drie morgen den hoop negen

karol gulden tsjaers compt 9 karol gld

die selffde vier morgen den hoop voir tien ka

rolus gld ende tien stuuers compt 10 karol 10 st

die selffde vyff morgen den hoop voir vyff ende

twintich _ holl compt

die selffde vier morgen den hoop voir negen

karolus gulden en ii st tsjaers compt 9 karolus ende ii st

die selffde twee morgen den hoop voir ses

pont holl

die selffve noch twee morgen den hoop voir

acht pondt holl tsjaers compt

die sellve noch twee morgen den hoop voir

neegen pont holl compt

die selffve noch vyff morgen den hoop

tsjaers voir twintich _ holl compt

 

[fol. 2v.] 20-8-1559: Wijbrant Rijvertsz. wonen(de) binnen der stede van Delff en(de) Gillis

Jorisz. wonen(de) inde Poeldijck beijde als voechden vanden drie achtergelaten weeskinderen

van Pieter Rijvertsz. ende Machtelt Jorisdr. beijde zaliger memorien als Doe Pietersz.,

Geertgen Pietersdr. en(de) Rijvert Pietersz. ende bekenden zij comparanten hoe dat die voorn.

Pieter Rijvertsz. in martio inden jare vijff en(de) vijftich vercoft heeft eenen Cornel(is) Vriesz.

mede zaliger me: derdalff margen lants leggen(de) binnen den ban van Naeldwijck inden

Korten Broeck ende is belegen upt noorteijnde die Kathuijsers buijten Delff, upt suijteijnde

Floris van Dam schout inden Haech, an die oestsijde Pouwels Jansz. Vos ende westzijde

Jacob W(ille)msz. van Dorp inden Haech

Annemarie57

Zoeken op sites heb je niet veel aan,daar staat veel onzin op (al dan niet door verkeerde interpretaties)je moet zoeken in bronnen. en zelf je conclusies trekken, maar het probleem is natuurlijk dat er niet zoveel bronnen zijn voor 1600. Er zijn 10e penningen, kloosterarchieven, Rechterlijke archieven e.d. waar je misschien nog iets aan zou kunnen hebben, maar dan moet je uit de luie stoel achter je computer vandaan en een echt archief in........... Eng? Welnee, meestal word je goed geholpen en mocht je iets vinden dan is de voldoening des te groter..........Heb zelf ruim 20 jaar gezocht naar en missing link en uiteindelijk gevonden....Dronkenmaar daarmee kwam ik ook niet verder dan ca. 1550, want het houdt nu eenmaal een keer gewoon op.

Annemarie57

Dat klopt zeer zeker dat je beter kunt zoeken in archieven, maar voordat ik daar aan begin wil ik eerst weten waar ik moet zoeken anders heeft het geen nut.

En kwam al een heel eind. Maar weet nu wel dat ik in delft ergens op zoek moet gaan naar deze mensen.

De voldoening om het wapen te vinden zou ik inderdaad heel erg mooi vinden.

Het lijkt mij heel erg leuk om meer te weten te komen over deze tak.

Dank u wel voor deze info

Laura van der Burg

Als ze in Wateringen woonden zou ik eerst naar het Archief in het Westland gaan (Naaldwijk) en kijken wat er aan 16e/17e eeuwse bronnen bewaard zijn gebleven. Tip: zorg dat je het schrift kunt lezen!

http://www.historischarchiefwestland.nl/bezoek-ons/

 

Verder wellicht het Nationaal Archief (kloosterarchieven Delft liggen daar, inventarissen kun je online downloaden)

Annemarie57

Dat is zeker een goede tip. Zal daar binnenkort eens heen gaan om te speuren.

Laura van der Burg

Boven een deur van nr 7 in de Vijverstraat, Delft, hangt een wapen. Daarop staat 'Blijven Burch' en een soort kasteeltje. Oud Nederlands. Ik heb er een foto van. Weet niet hoe ik deze bij de tekst kan toevoegen. De Vijverstraat is een steeg vlakbij de Oostpoort. Vanaf de Zuidergracht, waar woonboten liggen, tot de Gasthuislaan.

Ineke Kroon

Dat is het wapen van de familie Blijvenburch

LINK

Jan Clavaux

ik kom ook van deze stamboom af ik heb de gehele boom van 1547 tot 2018

Tom van der burg

11 Charters street Kaiapoi

New Zealand  (geboren 04-08-1963 den haag)

[e-mailadres verborgen] .nz

Tom van der Burg

Hoi Tom,

 

Ik heb je een mailtje gestuurd.

Met vriendelijke groet, Laura

Laura van der Burg


Good day.
I study the emblems and the history of the family name "v. d. Burg" in Saxony, Prussia and Estland.
I would like to share my discoveries that relate to all spellings of this surname in different countries.

My ancestor Engelbert von der Burgk was from the Spanish Netherlands, but during the war he had to flee from the tyranny of Duke Alba to Saxony (~1575)The coat of arms of his descendants is two towers and two black crows, but I do not know whether this and his coat of arms are the same.

 

Jan van der Borch (Twelve members of the Utrecht Confraternity of Jerusalem Pilgrims):

 

 

 

\

François Van der Burch (Utrecht):

 

Peter FadeevPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu