stamboomforum

Forum logoFamiliewapens » Van MekerenProfiel afbeelding

Beste...

Wapen van Van Mekeren

Weet iemand waar het wapen van de familie van Mekeren op een graf of wapenbord zichtbaar is. De archieven hebben afbeelding van het wapen, maar ik zou graag het wapen gebruikt zien. Doe onderzoek naar marketeriemeubels en er zijn meubels toegeschreven aan Jan van Mekeren. Om één van mijn punten te bewijzen, zou ik graag het wapen zien.

Dank u wel voor uw hulp.

Marquetry - 20 apr 2016 - 12:12

Van de website van Doede Kooij :
 

HET WAPEN VAN  “VAN MEEKEREN”

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Uittreksel uit de biografie van Jan van Meekeren gedoopt 26 juli 1719 te Amsterdam en overleden 18 juli 1791 te Amsterdam. Koopman en reder te Amsterdam
Samengesteld door A.W. Wichers Hoeth in het jaar 1942
.(gemeente-archief Amsterdam)

….Jan van Meekeren zal zich, mede door het feit, dat het hem in zaken goed ging, ongetwijfeld wonderwel aan zijn rijke familieomgeving aangepast hebben; hij kreeg alle allures van een deftig heer en het zal ook in deze jaren zijn geweest, dat hij zich op de gebruikelijke wijze een wapen heeft aangeschaft. Dikwijls heeft hij dit niet gebruikt; ik trof het slechts eenmaal onder zijn handtekening in een notariële akte aan, doch wij zullen later zien dat zogenaamde familieleden zich op dit wapen beriepen, zodat wij het alleen daarom reeds niet onvermeld mogen laten. Het bestond uit 4 droogscheerders-scharen, waardoor een kruis loopt met een gebroken helm en een moriaansch hoofd daarboven en wanneer ik nu Rietstap er op nasla, dan zien zie ik dat dit wapen wonderwel overeenkomt met dat van het oude Geldersche geslacht van Meekeren. De grootvader van Jan van Meekeren kwam inderdaad uit Gelderland, doch verder is mij van enig verband tussen de beide geslachten nergens iets gebleken en het lijkt mij dan ook het waarschijnlijkste, dat onze vriend voor die enkele malen dat hij een wapen nodig had eenvoudigheidshalve gebruik maakt van dat van een naamgenoot. Dat geschiedde in die tijd wel meer en misschien thans ook wel…..
 

opmerking Doede Kooij

De oud-overgrootvader van Jan van Meekeren was Wouter van Mekeren geb. ca 1608 te Batenburg, later wonend in Tiel. Voorzover bekend had hij 3 zonen; ten eerste Johannes Wouters van Mekeren de voorvader van Jan van Meekeren te Amsterdam; ten tweede Herman Wouters van Mekeren waarvan wij allen afstammen; ten derde Joagim van Mekeren.
In het begin van de 20e eeuw hebben de van Meekeren,s o.a. degenen die in Hindeloopen woonden, en andere families, aanspraak gemaakt op de erfenis van Jan vam Meekeren.
Het ging er hierbij met name om dat in het Bestuur van de door Jan van Meekeren opgerichte instellingen van weldadigheid volgens testament zo mogelijk familieleden van Jan van Meekeren moesten worden opgenomen en voorts dat  deze familieleden altijd gratis verzorging moesten krijgen in deze instellingen. Voorts eisten de zgn erfgenamen onroerend goed in Amsterdam op en zou er nog “Engelse Obligaties” zijn. Hierover is een proces gevoerd. De uitspraakl luidde, onder meer, dat de rechtbank de familieband tussen de eisers en Jan van Meekeren niet bewezen achtte.Die familieband is er volgens later onderzoek wel. Het is bijna zeker dat de rechtbank zo heeft geoordeeld omdat de eisers “minvermogend en van lage stand” waren en dus niet in het Bestuur konden functioneren. Wanneer de eisers tot de hogere standen hadden behoord dan lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat er anders was geoordeeld.(klassejustitie). Overigens was er geen geld meer. Er waren immers al ruim 110 jaar verlopen en de middelen waren uitgeput.

N.B.

Het familiewapen van het tijdens  de middeleeuwen in het hertogdom Gelre zeer invloedrijke riddergeslacht van Me(e)keren wordt gezien met en zonder een “Moriaans hoofd”.
Overigens is het gemeentewapen van de(ex)gemeente Batenburg, de bakermat van de van Meekerenfamilie, het wapen -zonder de naam van Meekeren - met de droogscheerderscharen maarook  zonder het “Moriaanse hoofd”.Toev.:

kind: Jan
doopdatum: 26-06-1718  (!)
kerk: Zuiderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Mekeren, Sicco
moeder: [van] Liesvelt, Alida
getuige: [van] Meekeren, Jan
getuige: Stovingh, Maria
bronverwijzing: DTB 100, p.284(oud pag. 284; folio 143v), nr.2

inschrijvingsdatum: 22-04-1717
naam bruidegom: [van] Mekeren, Fikko
naam bruid: [van] Liesvelt, Alida
bronverwijzing: DTB 553, p.326
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
scan : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-VGL9?mode=g&i=439
j.m. van Amsterdam, oud 24 jaar, geass. met zijn vader Jan van Mekeren

kind: Ficko
doopdatum: 17-07-1693
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Mekeren, Joannes
moeder: Hoving, Maria
bronverwijzing: DTB 13, p.168
scan : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-Q6VQ
get. Ficko Hoving en Levina van Dalen

inschrijvingsdatum: 18-04-1687
naam bruidegom: [van] Mekeren, Johannes
naam bruid: Hovingh, Maria
bronverwijzing: DTB 515, p.529
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
scan : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-H9HB?mode=g&i=267
j.m. van Tiel, kistenmaker, oud 28 jaar, met moeder's consent

Willem Hak - 20 apr 2016 - 12:34

Wat fantastisch zo snel een reactie. Hartelijk dank daarvoor. Aangezien brutalen de halve wereld hebben, toch nog de vraag is het wapen ook ergens op een zerk/schilderij te zien?

Verder misschien leuk te weten dat Joannes van Mekeren op 15 januari 1658 in Tiel gedoopt wordt en hij sterft in 1733 in Amsterdam. Hij wordt aangegeven door zijn vader Wouter. Hij was getrouwd met Maria Hovingh en komt in 1687 in het poorterboek van de stad Amsterdam voor. Bij mijn weten was hij de vader van Jan van Mekeren (stadsarchief Amsterdam NL SAA24402745) die de hofjes in 1791 nalaat. Zijn vader wordt meermaals als één van de beste kabinet-werckers genoemd. Vader Joannes (Jan) zet in 1704 een negotie in fijne houtwaren op met een paar van de beste kabinet-werckers. Hij één van de weinigen van wie het beroep wordt genoemd op het briefje voor het lidmatenregister dat aangeboden wordt in Londen (kistemaker). Dankzij mw. A. Turpin weten wij  dat hij in London is geweest. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw hulp.

Marquetry - 21 apr 2016 - 18:24

Johannes uit 1658 was de grootvader van "Jan van Mekeren (stadsarchief Amsterdam NL SAA24402745) die de hofjes in 1791 nalaat". Hij was, met Maria Hovingh, getuige bij de doop van deze Jan. Zie onder Toev.: in mijn bericht van 20 apr 2016 om 12:34.

In Jaarboek 39 (1942) van Amstelodamum staat een artikel over Jan van Mekeren's gesticht "De Eendracht". In Jaarboek 44 (1950) over Het gesticht "De Nooteboome Uytkijk".
Beide door A.W. Wichers Hoeth, die in 1942 ook een biografie van Jan van Meekeren uit 1718 samenstelde.
Volgens deze biografie is er een notariële akte waarin deze Jan het wapen gebruikte : "... dat hij zich op de gebruikelijke wijze een wapen heeft aangeschaft. Dikwijls heeft hij dit niet gebruikt; ik trof het slechts eenmaal onder zijn handtekening in een notariële akte aan ...".
De jaarboeken zijn in te zien/ te downloaden op : http://www.amstelodamum.nl/archief-overzicht/

Johannes gedoopt 15-01-1658 te Tiel was een zoon van Jan Wouters van Mekeren.
Doopinschrijving zie : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9W2-33X9?mode=g&i=136
Jan Wouters trouwde 03-05-1653 te Tiel met Jantien Jans.
Inschrijving zie : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WK-B19Z?mode=g&i=564
Jan Wouters van Meeckeren, wed. van Jantijen Jans, hertrouwde 10-02-1658 (o.t. 24-01) met Elisabet Hooffmeesters
Inschrijving zie : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WK-BBT9?mode=g&i=578

Johannes is begraven 21-02-1733 Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam.
den 21 dito Jan van Mekeren Mr. Schrijnwerker komt uyt de Kalverstraet bij de Olieslagerssteeg
Inschrijving zie : https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-23Q1?mode=g&i=84


datum overdracht: 13-07-1729
verkoper: [ter] Water, Hendrik
koper: [van] Meekeren, Jan
koper: [van] Meekeren, Ficco
straatnaam: Kalverstraat
straatnaam in bron: Ossenmarkt
omschrijving: De Zalm in de gevel, huis en erf, het tweede huis van de Olieslagerssteeg
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21663199

datum overdracht: 02-09-1733
verkoper: [van] Mekeren, Erven Jan
koper: [van] Liesvelt wed. Ficco van Mekeren, Alida
straatnaam: Kalverstraat
straatnaam in bron: Kalverstraat (OZ)
omschrijving: 1/2 huis en erf, het tweede huis benoorden de Olieslagerssteeg
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21666282

 

Via Jstor is Jan van Mekeren, een Amsterdamsche meubelmaker uit het einde der 17de en begin der 18de eeuw van Th. H. Lunsingh Scheurleer, gepubliceerd in Oud Holland, Vol. 58, No. 5 (1941), in te zien : http://www.jstor.org/stable/42710412
Het hierin vermelde Een Beroepstelling uit den jare 1688 van Mr. W.F.H. Oldewelt in het Alg. Handelsblad van 18-11-1938 zie : http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010664465:mpeg21:a0243

 

In het Regtsgeleerd Bijblad, behoorende tot de Nederlandsche Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving uit 1845 is te lezen over een rechtszaak waar "De eischers in deze hadden te bewijzen hunne bloedverwantschap met zekeren Jan van Mekeren, die op het einde der vorige eeuw te Amsterdam leefde".
Zie : https://books.google.nl/books?id=IhcaAAAAYAAJ&lpg=PA145&hl=nl&pg=PA145#v=onepage&q&f=false

Willem Hak - 22 apr 2016 - 08:40


is het wapen ook ergens op een zerk/schilderij te zien?


Een spiegelornament :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Spiegelornament met het wapen Van Meeckeren, 18e eeuw
Gilt ornamental mirror, 18th century.
Item #:4293
Een rond verguld en ajour bewerkt eikenhouten ornament, aangebracht over een spiegel, gedecoreerd met een spiegelmonogram J.M. (vermoedelijk voor Johan van Meeckeren), waaronder in reliëf het familiewapen van Van Meeckeren: vier schapenscharen in een schuinkruis. Datering eerste helft 18e eeuw. Doorsnede 31 cm.
Bron :  http://haffmansantiek.nl/spiegelornament-met-het-wapen-van-meeckeren-18e-eeuw.html


Het zou ook staan op een bruidskist :

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Bocholtse bruidskist ca. 1520/30 in het Nijmeegs Museum 'Commanderie Sint Jan' met de wapens van de families Van Beynhem, Schenckinck, De Cocq van Delwijnen, Van Meeckeren
Bron :  http://www.decocqvandelwijnen.nl/generatie11.htm

 

Het lijkt me zinvol ("Om één van mijn punten te bewijzen") de notariële akte met "het wapen", die Wichers Hoeth in de biografie van kleinzoon Jan vermeldt, in te zien.
Ik ben overigens erg nieuwsgierig geworden naar uw "punt".

Willem Hak - 24 apr 2016 - 10:10Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu