stamboomforum

Forum logoOnderzoek in België » familie Bauters omgeving Oudenaarde


Profiel afbeelding

We hebben de verbinding gevonden tussen de Bauters uit Oost Vlaanderen en de Bouter in Stolwijk plm 1560 door de staten van goed op de website van de stad Oudenaarde te doorzoeken; deze lopen van 1378-1593 en vermelden alleen de overledenen als er iets te vererven was. Het ontstane beeld is dus verre van compleet.

Zijn er nog andere bronnen op internet te vinden over genoemde periode, waardoor de nu gevonden informatie kan worden aangevuld?

Ook bronnen die aansluiten de genoemde periode zijn welkom.

Wie weet meer?

Dan gaat het dus vooral om om de naamdragers Bauters of wellicht ook Bauter die na 1550 naar Nederland kwamen als gevolg van de zgn troebelen en de beeldenstorm in en rond de stad Oudenaarde. Velen van hen waren werkzaam in de lakenhandel en de produktie van onder andere (wand)tapijten en linnen stoffen.

Zo weet ik al dat Mathijs Bauters zoon van Adriaen uit Asper (Oost Vlaanderen) na 1536 in Culemborg overleed. Verder weet ik nog erg weinig over hem. Was hij hier getrouwd en waren er kinderen?

[Bauter is de Franse schrijfwijze van Bouter of omgekeerd. Bauters met een S zou dan aangeven dat het oorspronkelijk om een patroniem ging?]

Ook Pieter Bouter, zoon van Arien Jacobse Bauters, zeer waarschijnlijk geboren in Zingem (Oost Vlaanderen) is zo´n linnenwever die zich in Stolwijk vestigde en de stamvader is van veel naamdragers Bouter. Het keiharde bewijs dat hij inderdaad de zoon is van de hierboven genoemde Vlaamse vader is er niet. Wel zeer aannemelijke redeneringen. Meer informatie is dus zeer welkom.

Willem Pietersz de Nachtegael werd vermoedelijk geboren rond 1580 in Gent. Hij was onder meer van 1608 - 1615 schoolmeester in Groot Ammers, waar hij in 1637 overleed.

Het ging bij deze Vlamingen veelal om protestantse gelovigen die naar de Nederlanden kwamen omdat zij door de inquisitie werden opgejaagd. Zij sloten zich dus meestal aan bij de Hervormde of Nederduits Gereformeerde Kerken. De informatie die wij zoeken zal dan ook uit die hoek moeten komen van bijvoorbeeld verslagen van kerkeraadsvergaderingen of lidmatenregisters.

Mocht u zo´n Vlaamse asielzoeker tegenkomen, dan houd ik mij aanbevolen.

  

Hans Meijer

Beste meneer Meijer,

 

Voor de familie van mijn oma ben ik hoogstwaarschijnlijk ook een Belgische asielzoeker tegengekomen, maar kan ik dat nog niet helemaal zeker stellen.

 

Het gaat om Philips Sonneville, die later zijn naam veranderde in Sonnevelt, die trouwde met Barbara Jonasdr Kivith. Het feit dat hij zijn naam heeft veranderd, deed mij al vermoeden dat hij een immigrant is. Bovendien kan ik nergens in Nederlandse archieven zijn voorouders terugvinden én is hij Nederduits hervormd, zoals veel Belgische vluchtelingen.

 

Het feit dat ik bij u uitkom, is dat Willem de Nachtegael (vond ik in uw stamboom), getuige was van de doop van een van de kinderen van deze Philips Sonnevelt. Op dat moment woonde Philips in Streefkerk (ligt tegen Groot Ammers, waar Willem dus geruime tijd woonde) en was hij ook schoolmeester. Gezien de naamsverandering, het geloof, de woonplaats en het schoolmeester zijn, vermoed ik dat Philips Sonneville en Willem Pieters de Nachtegael daarom met elkaar bevriend zijn en dat Philips dus eenzelfde achtergrond heeft als Willem. De vraag is nu alleen nog waar Philips uit België komt. Ook denk ik dat beide heren particuliere schoolmeesters zijn geweest en daarom, in het geval van Philips, niet lang op één plek bleven. 

 

Het doopregister heb ik gevonden op http://www.geneaknowhow.net/vpnd/bronnen/zh/streefkerk/streefkerk_index_ref-dopen-1586-1624.pdf en ik denk dat deze u bekend voorkomt.

 

Met vriendelijke groet,

 

J. van Os

Joyce van Os

ik kom hier later op terug

Hans Meijer

Gister kwam ik - op zoek naar een andere voorouder - Gilles Sonnvyle tegen in/rond Brugge, die in 1545 verooordeeld werd, niet zoals de twee anderen tot de doodstraf maar tot geseling. En omdat Philip Sonneville, schoolmeester,  ook mijn voorouder is, vroeg ik me af of deze Gilles dan ook een voorouder nog verder terug zou kunnen zijn....

Anna Chaplin Opstelten

rectificatie: Gilles Sonnevyle

Anna Chaplin Opstelten

Ik vond zijn naam twee of drie keer in deze geschiedkundig en genealogisch boeiende verhandeling, waarin nog veel meer namen genoemd worden: http://www.theologienet.nl/documenten/Decavele%20Reformatie%20Vlaanderen.pdf

Anna Chaplin Opstelten

Nb. deze Sonnevyle is een olieslager: iemand, die olie perst uit oliehoudende zaden. Of er al oliemolens bestonden in 1545 in (West-) Vlaanderen om bij dat werk te helpen is de vraag. Hier in Nederland wordt de eerste pas in 1566 in Harlingen gebouwd.

Anna Chaplin Opstelten

Vóór die tijd werden er rosmolens gebruikt: Een rosmolen is een molen waarbij de aandrijvingkracht wordt geleverd door een paard (ros) of een ezel. In het verleden waren er boerderijen die zelf een rosmolen hadden maar meestal stond er in een dorp een grotere rosmolen, vaak aangedreven door twee paarden.            

(nb. zo ook zelf weer wat geleerd!)

Anna Chaplin Opstelten

Nieuwe gegevens gevonden in het archief van Dordrecht over Jonas Philpsz Sonnevelt, die waarschijnlijk ook een zoon is van Philip Sonneville/Sonnevelt , schoolmeester en Barbara Jonasdr Kivith, waaruit zijn geboorteplaats op te maken is voor wie dit leesbaar is, online, want er staat dit keer niet Rete, Brabant, maar echt een andere plaatsnaam:

Den 9 Septemb.1644  

Jonas Philipsz Weduwnaar (, ) van G(e)r..d.., harnasmaker, won. alhier  

met

Catharina Bolsius j.d. van Nimmegy? (nijmegen?), won.alhier tegenover ...(stadt...?)

----------------------------------------------------

ook is er een testament gemaakt, waarbij aanspraken op een erfenis van de Weeskamer van Dordrecht worden uitgesloten:

1112 Jonas Philipsz Sonnevelt en Catharina Bonsius (met een n geschreven hier) 1653

------

En is er op 1-09-1651 een vermelding aan de Weeskamer Dordrecht:

 

Jonas Philipsz Sonnevelt en Pieternella Jonasdr van Sonnevelt (nb. zij trouwt in 1652 en krijgt een eerste kind: zoon Jonas, in 1653)

---------------

 

Misschien is er iemand die dit online allemaal kan lezen en/of in staat is de oorspronkelijke documenten te gaan bekijken in het archief te Dordrecht en de gevonden informatie dan weer hier te delen? 

-------------------------------------------

Verder kocht hij op  januari een huis op de Riedijk, genaamd 'de Wilde Zee' en daarvan is ook in het archief op 19 mei 1626 een aantekening gemaakt: op 19 mei1626 transporteert Blasius van Haerlem de jonge, als gemachtigde van de weesmeesters van Dordrecht, aan Jonas Philipsz harnasmaker... (n.b. hier zal iets over de dood van zijn vader in staan en over diens erfenis)

en  op de website https;//sites.google.com/site/maastit/-300-maasschippers vond ik de volgende tekst over deze aankoop:

Het huis is belast met een hypotheek van 600gl. en wordt op 17 jan.1626 verkocht aan Jonas Philipsz. harnasmaker voor een somma van 2000 gl.waarvan 1200 gl.contant wordt nbetaald en de overige 800 gl.wordt voldaan met het verlijden van een hypotheekbrief.

Anna Chaplin Opstelten

Bij het eerste huwelijk van Catharina/Katrina Bolsius, met Jonas Philipsz harnasmaker op 9 -09-1644, had ik achter zijn naam nog moeten toevoegen: won. alhier op de Rie(t)dijck

Anna Chaplin Opstelten

Wat betreft Barbara (Beijken)Jonasdr Kivith/Kievit /Kiviet etc. begin ik te vermoeden dat zij uit de wijde regio rond Wijk en Aalburg enz. komt,, waar ook een aantal van hun kinderen gaan wonen (o.a. zoon Nicolaas in Veen) en waar ook Philip Sonneville/Sonnevelt schoolmeester was (bv. in Aalst) en lidmaat in 1610 in Zaltbommel, want de achternaam Kivith in al z`n variaties komt ook volgens Familysearch.com niet voor in België, noch in Frankrijk, maar wel in Nederland. En na de dood van haar man gaat zij mogelijk terug naar de regio van haar geboorte en wordt dan waardinne in Wijk. Maar, in bovengenoemde informatiebronnen in archief Dordrecht staat misschien ook hierover meer informatie.

Anna Chaplin Opstelten

Bij nader inzien:.in 17de eeuws handschrift zou de eerste letter van de plaats van herkomst van Jonas Philipsz weduwnaar op bovenstaande trouwinschrijving  van 9 sept 1644 misschien eerder een H moeten zijn en dan lees ik tot dusver iets als: H.risd(t)z  (misschien wordt met deze d een t bedoeld) ipv g.risd(t)z.  De z zou nog een u of v kunnen zijn in 17de eeuws handschrift, maar als je naar de laatste letter van P(Jonas) Philipsz kijkt moet het een z zijn. Evenasl bij de tweede inschrijving onder die van hem het geaval is met Aart Adriaansz 

Ook is voor mij onduidelijk of er nu wel of niet een klinker staat tussen die eerste letter h of g . Ik heb er een . gezet 

Bij het zoeken in atlas-plaatsnamenlijsten ben ik niets tegengekomen waarvan ik dacht: dat het de hier bedoelde plaatsnaam zou kunnen zijn, hetzij beginnend met een g  of  met een h..

N.b. de eerste vrouw van Jonas Heette Trijntje (Tryntgen) Jacob(s) van Berg, dus er kan hier zeker niet staan: weduwnaar van Trijntje...

Anna Chaplin Opstelten

Jonas Philipsz is 'van Heusden'. Twee mensen op een paleografieforum konden dit 17de eeuwse handschrift direct lezen en daar ook uitleg over geven op een manier waardoor ik daar nu zelf ook geen vraagtekens meer over heb (al had ik liever gehad dat hij uit Reet bij Antwerpen kwam).    Ik denk dat in de trouwinschrijving van 1623, waarbij hij uit Rete, Brabant kwam degene die schreef misschien de plaatsnaam Eethen hoorde als Rete... 

Anna Chaplin Opstelten

Bij het eerste huwelijk van Jonas Sonneviel, harnasmaker  Doopboeken Dordrecht  op 14 mei 1623 komt hij uit Rte in Brabant. Bij zijn tweede huwelijk als Jonas Philipsz weduwnaar en harnasmaker met Catharina Bolsius in Dordrecht op  9september 1644 zegt hij dat hij uit Heusden komt. 

Zijn vader is zeker weten Philip(s0/Philippus Sonneville/Sonnevelt.

En eergister  21 maart 2019 heeft Michel Oosterbosch via het paleografie forum de oplossing van het raadsel van zijn herkomst gevonden: hij kreeg in elk geval twee zonen in Reet in België, dat net ten zuiden van Antwerpen ligt.

Michel Oosterbosch (verbonden aan het Rijksarchief te Beveren in België vond het volgende:

'Om precies te zijn; ik heb de oude klappers van Reet (bij Rumst, prov. Antwerpen) ingekeken (via www,arch.be). Maar intussen is het mysterie opgelost: op 17 december 1600 werd in Retie geboren Jonas Sonneviel, zoon van Philippus; doopheffers waren Johannes van Santhoven en Dimna Loeys. Op 14 december 1602 volgde nog een broer Nicolaus; doopheffers waren dan Cornelius van Berousel en Margareta Pauwels. Dagaanduidingen zijn volgens de klappers, maar zeker bij 14 heb ik mijn twijfel; het lijkt mij eerder 7. Zie: 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0511_110245_109042_DUT/inventarisnr/I11024510904/level/file/scan-index/11/foto/511_0001_108_00004_000_0_0019

en verder naar 1602. '

Nb. wat extra info van mij om het zoeken te vergemakkelijken:   doop Jonas is scan nr.18, doop Nicolaus is scan nr. 25.

Als je op bovenstaande link klikt moet je je eerst links registreren, als je nog niet geregistereed staat, om inzage te verkrijgen.

Anna Chaplin Opstelten


Anna Chaplin OpsteltenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu