stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in België » Voorouders Fran?ois Joseph Carabain Mourandin Belgi?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Vooralsnog ontbreekt een totaaloverzicht van het Nederlandse geslacht Carabain, dat onder verschillende namen en schrijfwijzen voorkomt sinds 1773. In dat jaar trouwden François Joseph Carabain en Johanna Elisabeth Beijlevelt in Den Haag. 
Het onderzoek  resulteerde in een parenteel van naamdragers Carabain, Carabain Mourand, Carbin, Caarbin, Carbeyn, Carabin (vanaf ±1720) in België (Henegouwen), Nederland, Suriname en de VS (zie Parenteel Carabain op GenealogieOnLine).


Het huidige onderzoek richt zich op de stamouders van het geslacht in Doornik /Tournai, te weten Joannis Carabain en Maria Josepha Seleppe / Selept. Joannes was militair en stierf mogelijk vrij snel na 1740; zijn echtgenote hertrouwde met NN Mourand. Haar zoon uit het eerste huwelijk François Joseph Carabain verbond de naam van stiefvader Mourand aan de zijne en noemde zich Carabain Mourand. Beide geslachtsnamen komen voor in deze periode in de streek rond Doornik. Verzoeken om informatie in Doornik hebben helaas niets opgeleverd. 


Suggesties zijn van harte welkom.

Louk Box

Barbara de la Rive Box

1 oktober 1743 wordt Petrus Franciscus Josephus Carrabin in Doornik ( Saint Jacques) gedoopt als onecht kind van Joannis Carrabin, militair in het Regiment van Vilattes en Maria Josepha S​cleppe. (geen Seleppe, zie Jan Clavaux)

bron: search.arch.be

Frank Fransz

Hallo Frank,

voor aanvullende gegevens over de eerste generaties zie LINK door de vraagsteller. Peter heeft daar andere voornamen en een ander geboortejaar.

Maria Josepha Seleppe Scleppe was niet de echtgenote van Joannis Carrabin. Er was dus geen sprake van een eerder huwelijk of van hertrouwen van Maria.

Garnizoensplaatsen, waar het Regiment Nationalen Vilattes gelegerd is geweest (opsomming is niet compleet)
1715 Ieperen
 1716 Veurne
 1719 Dendermonde
 1722 Meenen
 1725 Namen
 1728 Ieperen, Veurne, Warneton
 1731 Maastricht
 1734 Grave
 1737 Doornik
 1745 Engeland
 1746 Schoonhoven
 1747 Hulst
 1748 Venlo
 1749 Schoonhoven
 1750 Leiden
 1752 Vlissingen, Axel/'s Hertogenbosch
 1753 Ieperen en Veurne
 1754 Ieperen

Jan Clavaux

Heb je de parochieregisters van Doornik (Tournai) al doorgenomen? Ze zijn raadpleegbaar op http://search.arch.be. Doornik had meerder parochi3s die je afzonderlijk door moet bnemen. Van de meeste parochies zijn wel indexen op de dopen en huwelijke aanweig (eveneens via deze site online te raadplegen). Is gratis, maar registratie is wel vereist.

karel honings

Dag Louk,

Mourand

 https://www.ancestry.com/boards/surnames.grimard/1.5.7.8.49/mb.ashx

Francois Joseph Carabain was born in Tournai (Doornik) in Belgium 1 october 1740 and baptized in the church Saint Jacques 1 october 1743 as Petrus Franciscus Josephus Carrabin. His parents were the sergeant Joannis Carabain and Maria Josepha Selept (Seleppe).
 

Janny Bijsterveld

Janny,

in de doopakte (zie de afbeelding die ik hierboven heb geplaatst) staat nergens, dat hij drie jaar daarvoor was geboren.

Jan Clavaux

@ Jan, en @ Frank..

Geen idee wat er van klopt maar....

Het ging eigenlijk alleen over zij twee voornamen bij geboorte Francois Joseph Carabain

en bij zijn doop  Petrus Franciscus Josephus Carrabin

Groetjes Janny

Janny Bijsterveld

Allereerst heel veel dank aan Frank, Jan, Karel en Janny voor de snelle en goede reacties op mijn verzoek!

Mijn conclusies zijn als volgt:

  1. Uitgangspunt dient vooralsnog de doopakte te zijn, aangezien geen andere gegevens beschikbaar zijn over de vroege jeugd van de dopeling.
  2. De akte stelt uitdrukkelijk dat Petrus Franciscus Josephus Carrabin gedoopt is op 1-10-1743 als onwettig kind van Joannis Carrabin en Maria Josepha Seleppe.
  3. Dit verklaart waarom vooralsnog geen huwelijksakte van de ouders gevonden werd; mogelijk zijn ze nooit getrouwd, maar heeft de vader de dopeling wel erkend en zijn naam gegeven.
  4. De dopeling voerde later de voornamen François Joseph en liet dus “Petrus” meestal vallen.
  5. De geslachtsnaam was volgens deze akte Carrabin en niet Carabain zoals de dopeling zich later noemde. De schrijfwijze van de geslachtsnaam verwijst mogelijk naar [Le] Carabin een naam die vanaf 1600 voorkomt in Namen; Carrabin komt slechts twee maal voor in het Belgisch Rijksarchief (Jacobus Josephus sr en jr te Geel –rond 1865).
  6. De geboortedatum is vooralsnog onbekend. De datum van 1-10-1740 moet dan ook als betwistbaar worden beschouwd.
  7. Vanuit het familiearchief is bekend dat Maria Josepha Seleppe /Selept vrij snel na de geboorte trouwde met NN Mourand. Daarom voegde P F J Car[r]ab[a]in deze geslachtsnaam aan de zijne toe; gedurende een bepaalde tijd  (rond 1786) voerde hij deze naam zelfs uitsluitend als hofkapper en pruikenmaker.
  8. Uit de gegevens van Jan blijkt dat het Regiment Viattes tussen 1737 en 1745 in Doornik was gelegerd. Dit biedt goede aanknopingspunten voor verder onderzoek naar Joannis Car[r]ab[a]in.
  9. De doopgetuigen kunnen ook mogelijk informatie bieden over verwanten van (een van) de ouders.

 

Nogmaals hartelijk dank aan allen,

 

Louk Box

Barbara de la Rive Box

ut retilit Maria Teresia Dubar obstetrix, "zoals verklaard door Maria Teresia Dubar, vroedvrouw"

Het kind zal dus waarschijnlijk op diezelfde dag geboren zijn
De verklaring van de vroedvrouw zal in dit geval vooral betrekking hebben op de naam van de verwekker.

Jan Clavaux

Bij het bestuderen van de DTB van Tournai is me gebleken, dat de naam van de moeder gelezen moet worden als SCLEPPE, zoals in de doopinschrijving eigenlijk ook duidelijk te lezen is.

Ik ben niet de enige, die er zo over denkt: LINK

Zie bijvoorbeeld ook: LINK

Jan Clavaux

De naam  Carrabin kwam in de 18e eeuw vrij veel voor in Frankrijk. zie Geneanet

niepoort

@Louk,

Wanneer verschijnt de naam Mourand voor het eerst in officiële stukken?

Ik vermoed namelijk, dat François pas op het moment, dat hij "beroemd" werd, het gunstig achtte, om een dubbele naam te gaan gebruiken.
Een artiestennaam als het ware.
Opvallend is bijvoorbeeld, dat hij niet onder die naam is gehuwd.noot
Dat hij een stiefvader had met de naam Mourand lijkt mij vooralsnog een niet onderbouwd familieverhaal.

Noot:
Ik zie, dat zijn kinderen ook allemaal tussen 1774-1797 in de Grote Kerk gewoon onder de naam Carbin/Carabain, etc. worden gedoopt
Dit, terwijl hij in 1786 landelijke bekendheid genoot als Mourand.

Jan Clavaux

Beste Jan,

Je hebt gelijk als je zegt dat de naam Mourand een onduidelijke status heeft; vandaar dat ik ik naarstig probeer meer te weten te komen over Franciscus Josephus' moeder Maria Josepha Scleppe/Seleppe. Pas als we een eventuele huwelijksakte vinden met een Mourand is het bewijs geleverd voor het in de familiearchieven gestelde. De brief van Frans Carabain die ik erover las is duidelijk in de redenering, maar dat is inderdaad geen bewijs.

Ik meen vooralsnog dat de toevoeging Mourand meer is dan een artiestennaam. Ware het een artiestennaam dan was er weinig reden voor zijn drie zonen om de naam te voeren. Aangezien officiële stukken (BS, aanstellingen)  de naam of beide geslachtsnamen gebruiken lijkt het me verstandig om 'Mourand'  te vermelden.

Het blijkt overigens dat de geslachtsnaam Mo[u]rand in Henegouwen en ook in Doornik voorkwam.

Mede op jouw advies ben ik daarom de trouwboeken van Doornik ingedoken, maar heb nog niets gevonden.

Nogmaals dank voor jouw steun,

Louk

Barbara de la Rive Box


Dank je wel voor je toelichting.

Het is een fascinerende puzzel en ik blijf dit topic in de gaten houden.

Jan ClavauxPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!