stamboomforum

Forum logoOnderzoek in België en Luxemburg » Schoolmeester Bartholomeus Voskens, geb. Hasselt ca. 1587, overl. Rotterdam 1641Profiel afbeelding

Bartholomeus Voskens, schoolmeester in de Torenstraat bij de Laurenskerk te Rotterdam (geb. Hasselt ca. 1587, begraven Rotterdam 29 december 1641), zou volgens enkele sites (en daarop berustende kopieën) een zoon zijn van Bartholomeus Vuskens en Maria van Elsrack (alias Ghysens).

Maria van Elsrack trouwde in ca. 1585 met meester Bartholomeus Vuskens en hertrouwde in 1608 met de Hasseltse schepen Arnold van Elsrack (een verre neef van Maria). Met de laatste is zij afgebeeld op een dubbelportret, dat bewaard wordt in Hasselt (BE): https://www.europeana.eu/nl/item/2023010/71022A51_priref_5985

Over het leven van Bartholomeus vanaf 1612 in Rotterdam, zijn huwelijken, kinderen en verder nageslacht is mij inmiddels veel bekend. Ik heb echter nog steeds twijfels of Bartholomeus Vuskens en Maria van Elsrack (Hasselt, België) zijn ouders zijn. Ik heb nog nergens een bron of een verwijzing naar een bron kunnen vinden die deze verwantschap bevestigt.

- - - -

(Trouwboek, hervormd): "Bartholomeus Voskens, jg. van Hasselt, wonend op de Botersloot (Rotterdam) met Lijntgen Martens, jd. van Hasselt, wonend op ‘t Slijckvaertgen (Rotterdam). getrout den 18 september 1612”. (Ondertrouw was op 2 september 1612 te Rotterdam).

Op 17 juli 1635 (not. archief Rotterdam) legt "Bartholomeus, 48 jr, schoolmeester" een verklaring af over de lees- en schrijfvaardigheid van twee van zijn leerlingen. (Dus zijn afgeleid geboortejaar is: ca.1587).

Bartholomeus werd begraven op 29 december 1641 te Rotterdam: "Bartholomeus" ;geen achternaam vermeld, maar wel (school) "meester in de Torenstraat". Stadsarchief Rotterdam, Archief van de Weeskamer Rotterdam; register van overledenen, toegangsnummer 16, inv.nr. 270, folio 74.

- - - - 

In haar publicatie (1978)  'De Amsterdamse boekhandel 1680-1725', deel 5, pag. 281 twijfelt Isabella Henriëtta van Eeghen eveneens of Bartholomeus uit Hasselt (huidig België) of uit Hasselt (onder Tilburg) afkomstig is.

Hopelijk kan iemand hierover meer duidelijkheid bieden.

W. Snel - 15 sep 2021 - 15:31 (laatst bijgewerkt 21 sep 2021 — 19:21 door auteur)

Of meer ónduidelijkheid? Hasselt, Overijssel.

[Edit: ] Ik kan in het eerste stukje van het oudste doopboek van Hasselt (Ov.) beginnend 1591 zo snel geen 'Voskens' o.i.d. terugvinden.

-Bart- - 15 sep 2021 - 16:28 (laatst bijgewerkt 15 sep 2021 — 16:55 door auteur)

Frank Fransz - 15 sep 2021 - 16:38

Hasel = Hasselt-België

W. Snel - 15 sep 2021 - 17:16

mocht hij nog ontbreken in uw collectie, een notariële akte uit R'dam van 08.07.1630 ondertekend door alle schoolmeesters van Rotterdam, onder wie B.Voskens [hier]

Peter B - 19 sep 2021 - 14:15

Beste Peter,

Zeer hartelijk dank; die akte had ik nog niet. Ik ga een poging doen om de akte verder te ontcijferen.

Willem

W. Snel - 19 sep 2021 - 14:30

Oei! Dat is moeilijk leesbaar.

W. Snel - 21 sep 2021 - 19:19

voor nog meer moeizaam leesbare akten: de boedelinventarissen van de weeskamer uit 1625 [hier], 1637 [hier] en 1641 [hier]

Peter B - 21 sep 2021 - 23:35

Beste Peter, bedankt weer, maar die twee akten had ik al ontcijferd. Dat was eenvoudiger dan het schoolmeestrersverbond, dat meer op stenoschrift lijkt.

W. Snel - 22 sep 2021 - 11:15

Er zou volgens diverse sites een testament zijn van Bartholomeus Vuskens te Hasselt (België) van 19 mei 1607 waarin aangegeven wordt dat Bartholomeus Voskens (de latere schoolmeester) zijn natuurlijke zoon is. Wie kent dit testament? Ik kan het in ieder geval niet vinden.

W. Snel - 3 okt 2021 - 08:06 (laatst bijgewerkt 3 okt 2021 — 08:13 door auteur)

Aan de heer Snel

Mijn vraag is: bent u een afstammeling van Bartholomeus Voskens? Ik wel, van Andries , een zoon van hem , geboren 1641.

Bartholomeus was schoolmeester en stichtmeester. Wat stichtmeester is, weet ik nog niet. Hij komt in een notariele akte van 15-1-1629 voor, waar hij een school wil stichten. Hij wordt in 1626 al schoolmeester genoemd.  Hij werd voogd van weeskinderen genoemd.

Wat staat er ongeveer in de boedelinventarissen die u gevonden heeft, van1625, 1637 en 1641? Had de familie veel bezit? Ik vind het zelf moeilijk dit te lezen.

Ik hoor graag  van u.

groeten,

B. Kastelijns

E.Kastelijns - 18 feb 2022 - 12:51

Ik ben zowel via de genealogische lijn van mijn vader als de lijn van mijn moeder een afstammeling van Andries Vos, zoon van Bartholomeus Voskens en diens derde echtgenote Susanna (Susanneken/Sanna) Andries. Ze waren niet welgesteld, maar hoorden bij de gewone burgerij. De boedel bevatte enkele zilveren en gouden vrouwensieraden, maar naast de gewone huisraad geen bezittingen van onroerend goed. Ze woonden in hun huurhuis aan de Stinksloot (later Lange Torenstraat genoemd) onder de schaduw van de St. Laurenskerk te Rotterdam. Er werd waarschijnlijk “les aan huis” gegeven. De inboedel, vermeld na het overlijden van Bartholomeus, bevat o.a. lesbanken/tafels, een lessenaar, diverse exemplaren van de Heidelbergse (kleine) Catechismus, lees- en psalmboekjes. Bartholomeus was een vrome Calvinist, getuige zijn boekenlijst: o.a. Bijbel, psalmboek met noten, boeken over martelaars, boeken over het leven van Calvijn, diverse boeken met uitleg over de Heidelbergse Catechismus, etc. Bij het overlijden van Susanna was de huisraad ‘eenvoudig’ te noemen. Van de boeken werden alleen nog de bijbel en een psalmboek genoemd. Susanna was enige tijd ziek voordat zij overleed; bij haar overlijden waren er aanzienlijke rekeningen van de dokter en de apotheker. Er resteerde slechts een heel eenvoudige huisraad. (Wel grappig dat ondergetekende ook schoolmeester/leraar is geworden). Groet, Willem Snel.

W. Snel - 18 feb 2022 - 14:01 (laatst bijgewerkt 18 feb 2022 — 14:50 door auteur)

Echtgenotes van Bartholomeus:

1. Catalina/Lijntje Martens

2. Mayken Aerts (eerder weduwe van Cornelis “Bartholomeenssen”)

3. Susanna Andries (eerder weduwe van Jan Mattheusz, “konstapel” van beroep).

W. Snel - 18 feb 2022 - 14:07 (laatst bijgewerkt 18 feb 2022 — 14:30 door auteur)

Hartelijk dank voor het antwoord. Ook ik zat in het onderwijs, net als meer van mijn voorouders, zoals Jan Quintus, geboren 1756 Ooltgensplaat.

Ik kan aanbevelen eens te kijken bij Hasselt, Belgie. Daar was een welgestelde familie Voskens/ Vuskens. Er is veel te zien bij de website van het museum De stadsmus. Hasselt, zelfs een oude stamboom Voskens.

E.Kastelijns - 18 feb 2022 - 15:18

Ja, die stamboom ken ik, evenals het portret van Bartholomeus’ vermeende moeder uit het Stadmus te Hasselt. Ik heb echter nog nergens bewijs gezien dat Bartholomeus uit die familie afkomstig is. Dat is slechts een hypothese.

W. Snel - 18 feb 2022 - 18:44

Ken je de website http://www.daris.be/vossius/vossius-frm3.htm?

Citaat uit de website: "Wel mogen we niet nalaten erop te wijzen dat de eerstgenoemde Geeraard gehuwd was met van Millen Maria, die de ouders waren van de reeds genoemde VUSKENS DIONYS, de opsteller van de stamboom gevonden bij pastoor Quinten van Keysselt. Het is deze Voskens of Vuskens Dionys, die door zijn 3de huwelijk, nl. op 22 september 1545 met Catharina Duyfkens, de grootvader wordt van Vuskens Bartholomeus, geboren te Hasselt in 1587.
Deze laatste "emigreerde" naar Rotterdam (Nederland) waar hij in de Torenstraat, gelegen bij de Sint-Laurentiuskerk, een private school opende. Hij huwde te Rotterdam in 1612 met Lijntje Martens, deze overleed in 1625 waarna Bartholomeus nog tweemaal in het huwelijksbootje stapte. Door zijn eerste huwelijk legde hij de basis voor een verdere uitbreiding van de stam Vossius, waarvan nu nog nazaten leven, zowel in Nederland als in Canada en Australia. Deze laatsten gaan nu door het leven als "VOS". Het was Voskens Teunis, geboren in Rotterdam rond 1673 en overleden op 05 september 1749, die na 1723 (in een testament tekent hij nog als Voskens) zijn naam veranderd in "VOS" en alzo het huwelijk aangaat met Elisabeth Hoeflakens te Klaaswaal.
Een van zijn nazaten, nl. Adriaan Vos ging in 1953 naar Canada en woont er nu in Blyth, Ontario. Mede door de hulp van Floor H.C. Vos uit Rotterdam gaf hij, in eigen beheer, een vlot leesbaar boek uit over zijn familiegeschiedenis onder de titel: "Blood of Foxes", boek dat in november 1981 uitkwam en een beeld geeft van het dagelijkse leven verwerkt tegen de socio-politieke achtergrond van die tijden."

Ik hoor graag je reactie.

groeten,

Bep

E.Kastelijns - 18 feb 2022 - 23:02

Beste Willem,

nog bedankt voor het plaatsen van dit interessante topic, mede omdat ik ook een nazaat ben van Andries Vos(kens). Enkele aanvullingen / opmerkingen: ik las in je bericht dat de schoolmeester Bartholomeus als natuurlijke zoon van Bartholomeus (II) Voskens vermeld was. Volgens een notitie in de kwartierstaat van M. van der Meer http://www.geocities.ws/mmeer2000/pages/genealogy.htm  zou hij om deze reden maar 25 gulden kunnen erven. Als ik het goed begrijp zou Bartholomeus junior in dat geval uit een buitenechtelijke relatie geboren zijn en kan Maria van Elsrack dus niet de moeder zijn. Ik heb getracht in het archief van Hasselt (B.) het genoemde testament terug te vinden maar helaas is dit niet gelukt. 

verder zou volgens de kwartierstaat Bouman-de Groot Bartholomeus jr een studie in Leuven zijn gestart die hij niet had afgemaakt. Ook hier staat helaas geen bron vermeld.

Edwin van Voskuilen - 20 aug 2022 - 16:01

Misschien nog een leuke bron voor alle nakomelingen van Andries Vos(kens) (en andere geinteresseerden):

weeskamer Rotterdam 3739 fo. 375 25-10-1657 Barttholomeus Voskens, ovl. X Susanntje Andriesdr., ovl. inventaris 18-2-1675. vgdn. Jan Claes Overvelt en Gijsbert van Diemen. Present Jacob Arnoutsz. van der Wolf, neef en bloedvriend. Kinderen: weeskinderen: Andries Bartolomeusz., in huis bij Hendrick van Heel. andere k[inderen] N.N.

Edwin van Voskuilen - 20 aug 2022 - 18:29

Gelezen beweringen op sites omtrent het testament van Bartholomeus' vader met vermeldingen als "natuurlijke zoon", "niet meer dan 25 gulden erfenis", "rebelse zoon", berusten wat mij betreft op aannames/fictie. Tot op heden is mij geen aantoonbaar testament bekend dat als bron voor die beweringen kan dienen. (Hoe leuk ik dat ook zou vinden).

W. Snel - 11 jul 2024 - 11:57


Gelezen beweringen op sites omtrent het testament van Bartholomeus' vader met vermeldingen als "natuurlijke zoon", "niet meer dan 25 gulden erfenis", "rebelse zoon", berusten wat mij betreft op aannames/fictie. Tot op heden is mij geen aantoonbaar testament bekend dat als bron voor die beweringen kan dienen. (Hoe leuk ik dat ook zou vinden).

W. Snel - 17 jul 2024 - 15:36Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu