stamboomforum

Forum logoOnderzoek in België en Luxemburg » Zoek François Edouard Adrian Keulemans in Schaarbeek (Brussel) ná 1928Profiel afbeelding

In 1928 wordt François Edouard Adrian (Frank) Keulemans, kantoorbediende, de Nederlandse nationaliteit toegekend. Hij woont dan in Schaarbeek. Frank is geboren in Islington (Londen) op 17 oktober 1890, als zoon van Adriaan Daniel (Adrien Daniel) Keulemans en Marion Morrison. Vader Adriaan heeft in 1916 enige tijd in Laken (Brussel) gewoond.
Na het bericht in de Nederlandse Staatscourant over Frank's nationaliteitstoekenning weet ik niets meer van hem.
Ik weet vrij veel van zijn broers en voorouders, maar vrijwel niets van Frank.
Gezien zijn geboortejaar van 1890 mogen we er gevoegelijk van uit gaan dat hij nu wel is overleden.

In de Brusselse adresboeken komt er een F. Keulemans voor:
http://www.brussel.be/Almanach/show.cfm?dir=AC_1928&file=AC_1928_NOMS%20NAAMEN&count=363
Almanak Stad Brussel 1924,  1925 NIET:

Almanak Stad Brussel 1925 p. 865:
F. Keulemans, Comt. Rue Seutin 57, Schaerbeek (Brussel) België (huisnummer slecht te lezen).

Almanak Stad Brussel 1926 p. 906:
Almanak Stad Brussel 1927 p. 939:
Almanak Stad Brussel 1928 p. 972:
Almanak Stad Brussel 1929 p. 1000:
F. Keulemans, Empl. Rue des Camions 36, Schaerbeek (Brussel) België.

Almanak Stad Brussel 1930, 1931 NIET.

Maar, aangezien Keulemans een vrij gangbare Belgische achternaam is, weet ik niet zeker of deze vermeldingen op 'mijn' Frank slaan.

Ik zou willen vragen of iemand bereid en in staat is om in het Archief van de Stad Brussel in het Bevolkingsregister van Schaerbeek te kijken of daar iets meer over hem te vinden is. Hopelijk zijn deze registers openbaar voor de gezochte periode. De Belgische wetgeving is veel restrictiever op dit punt dan de Nederlandse.

Het valt op dat de online archiefinventaris van het Archief van de Stad Brussel helemaal geen nummering geeft, dus daarom hier maar een screenshot:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ik zou graag willen weten of Frank in België is gebleven, mogelijk getrouwd is, of niet, en waar en wanneer hij is overleden.

Michaël

Boers 2 - 22 jun 2022 - 15:26 (laatst bijgewerkt 22 jun 2022 — 16:23 door auteur)

de laatste vermelding is dus de Nederlandse Staatscourant van 22.12.1949 [hier]?

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Peter B - 23 jun 2022 - 10:19

Dankjewel Peter,

Die heb ik helemaal over het hoofd gezien. Dat verschuift zijn laatste teken van leven met 20 jaar!
Is er bekend wat de aard van de wijziging uit 1947, gepubliceerd in 1949 is? Zou hij de Belgische nationaliteit hebben aangevraagd?

Michaël

Boers 2 - 23 jun 2022 - 10:40

Ik ben opnieuw door de Brusselse adresboeken gegaan en vond:

Almanak Stad Brussel 1946-1947 p. 1539 (Scan 270); 1948 p. 1535 (Scan 280); 1949 p. 1585 (Scan 288); 1950 p. 1649 (Scan 301); 1953 p. 1619 (Scan 255); 1954 p. 1643 (Scan 256):
F. Keulemans, Employé. Rue Jacques Vandervleet 11, Brussel (Jette).

1954 p. 1643 (Scan 256); 1955 p. 1483(Scan 228); 1956 p. 1123 (Scan 173): 
F. Keulemans, Avenue Brigade Piron 147, Brussel (Sint Jans Molenbeek)

1958 p. 1138 (Scan 176); 1960 p. 1191 (Scan 186):
F. Keulemans, Rue Célidée 15, Brussel (Sint Jans Molenbeek)

1960 p. 1191 (Scan 186):
Fr. Keulemans, 143 Rue au Bois (B 15), Brussel (Woluwe Saint Pierre)

1965 p. 1065 (Scan 111); 1966 p. 1068 (Scan 110); 1968 p. 983 (Scan 80); 1969 p. 912 (Scan 51):
NIEMAND

In 1954 zijn er twee vermeldingen. Dit kan slaan op twee verschillende personen, of op een verhuizing halverwege het jaar.
Als ik er van uit ga, dat Fr. Keulemans iemand anders is als F. Keulemans, en dat deze F. Keulemans 'mijn' Frank Keulemans is, dan zou hij in ieder geval tot 1958 in Brussel gewoond hebben.

Boers 2 - 23 jun 2022 - 12:34


De vermelding in het staatsblad is "ingevolge artikel 7, 5e lid":
Artikel 7

Nederlanderschap wordt verloren: 
1. door naturalisatie in een ander land of, voor zoveel een minderjarige betreft, door het deelachtig worden van een andere nationaliteit door de naturalisatie in een ander land hetzij van de vader, hetzij van de moeder, naar de in artikel 1, eerste lid, onder a en c, of artikel lbis gemaakte onderscheidingen. Hetzelfde geldt ten aanzien van het wettig, gewettigd, erkend natuurlijk of geadopteerd kind, indien de moeder, na de dood van de vader van het kind, in een ander land is genaturaliseerd; 
2. door vervallenverklaring, welke door Ons wordt uitgesproken ten verzoeke van de meerderjarige, die naast de staat van Nederlander een andere nationaliteit bezit, beide heeft verloren zonder de wil daartoe kenbaar te hebben gemaakt en woon- en hoofdverblijf buiten het Koninkrijk heeft; 
3. door het verkrijgen van een andere nationaliteit door de wil van de verkrijger; de Nederlandse vrouw verliest het Nederlanderschap uit hoofde van deze bepaling niet, op grond dat zij geen gebruik maakt van de bevoegdheid om een andere nationaliteit te verwerpen, die zij door of ten gevolge van huwelijk van rechtswege heeft verkregen; 
4. door zonder Ons verlof zich te begeven in vreemde krijgs- of staatsdienst; 
5. voor zoveel betreft Nederlanders buiten het Koninkrijk en buiten de Republiek Indonesië geboren, door, behalve in dienst van het Koninkrijk, woonplaats te hebben buiten het Koninkrijk en buiten de Republiek Indonesië gedurende tien achtereenvolgende jaren, tenzij de afwezige voor het verstrijken van die termijn aan de bij artikel 12a bedoelde autoriteit kennis geeft, dat hij Nederlander wenst te blijven. 
Van de dag, waarop die kennisgeving ontvangen is, begint de tienjarige termijn opnieuw te lopen. 
Ten opzichte van minderjarigen begint de tienjarige termijn te lopen met de dag hunner meerderjarigheid in de zin der Nederlandse wet.

Frank Keulemans verloor dus zijn Nederlanderschap, omdat hij tien jaar achter elkaar buiten Nederland woonde, zonder te verzoeken om verlenging van zijn Nederlanderschap. Dat betekent dat hij tussen 1928 en 1947 nog minstens één keer zijn Nederlanderschap 'verlengd' moet hebben.

Michaël

Boers 2 - 23 jun 2022 - 13:09 (laatst bijgewerkt 23 jun 2022 — 13:14 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu