stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Biologische lijn of officiele lijn. Nijp/Rijpstra


Profiel afbeelding

Hallo ik ben nog niet zo lang geleden begonnen en ik heb alweer een vraag.

 

Ik vind het leuk om mijn voorvaderen uit te zoeken en daarnaast hebben wij een familie mysterie die ik wil proberen te ontrafelen. Mijn vaders oma (Pietje Rijpstra) schijnt naar verhalen een bastaardkind te zijn. Haar man, de opa van mijn vader, is jong overleden (Jentje Nijp, 34 jaar) Zij is hertrouwd en binnen de familie werd eigenlijk nooit gepraat. Volgens mijn vader was niet eens de naam van zijn opa bekend. Dit heb ik dus boven water gekregen.

Verder gezocht: Pietje Rijpstra's moeder Baukje Pieters Bakker heeft 11 (gevonden) kinderen van Jan Aans Rijpstra, waar onder het zesde kind Pietje Rijstra. Nu staat er bij de geboorte van het derde kind dat vader ergens anders woont dan moeder en vanaf het vierde kind dat de vader Jan Aans Rijpstra is, maar omdat dit een "verlaten vrouw" is en de vader zijn "woon en werkplaats onbekend" zijn, deze kinderen aangegeven zijn door Pieter kracht. In 1897 is Baukje Pieters Bakker gescheiden en vrijwel direct getrouwd met die Pieter kracht. Er volgen nog 2 (gevonden)kinderen. 

 

Hoe ga ik hier nu mee om. Eigenlijk weet je alleen de officiele roots, maar dat ik van Jan Aans Rijpstra afstam lijkt mij onwaarschijnlijk. Als ik dan toch de biologische route wil kiezen: kan ik aannemen dat ik dan van Pieter Kracht afstam?

Nu is het ook zo dat er ook nog een vermoeden is dat Pietje rijpstra een halfbloed is (Westers-Indisch) Dit vanwege de onverkaarbare uiterlijke trekken van verschillende familieleden. (Het familie myserie) Zou ik kunnen achterhalen of dat dit klopt? Het zou natuurlijk ook kunnen dat al die kinderen in de periode dat ze getrouwd was met Jan Aans Rijpstra van verschillende vaders zijn. Of is dit dan weer onwaarschijnlijk.

Inge Nijp - 28 jan 2014 — 10:33

Normaal gesproken noteren we in de genealogie alleen wat de aktes ons vertellen. Als in een geboorteakte staat dat Piet de vader van het kind is, dan nemen we aan dat dat zo is. Omdat alle bewijs dat dit tegen kan spreken er normaal gesproken niet is. En vaak ook omdat dat er niet zoveel toe doet.

Natuurlijk kom je aktes tegen waaruit niet duidelijk op te maken is wie de vader is. Aannemen dat de aangever of hoofdbewoner van het adres waar de moeder woont tevens ook de biologische vader is, dat is speculatief. En dat doen we dan ook liever niet. Als je dat wel doet, neem je overwegingen die tot die conclusie hebben geleid dan op in een notitie bij het geboorte-feit van betreffend kind, om aan te geven dat het niet zeker maar wel waarschijnlijk is.

Bijvoorbeeld een ongehuwde moeder krijgt een kind en Piet doet de aangifte, maar verklaart niet de vader te zijn. En later trouwt die moeder zelfs met Piet. Bij dat huwelijk bestaat de mogelijkheid om eventuele kinderen te erkennen en te wettigen. Het erkennen van kinderen komt trouwens regelmatig voor bij mannen die zelf dondersgoed weten dat ze niet de vader kunnen zijn. Als erkenning overduidelijk niet is gebeurd, dan zullen daar goede redenen voor zijn geweest, die we nu helaas niet meer kunnen achterhalen.

Maar... tegenwoordig hebben we DNA onderzoek. De makkelijkste methode richt zich op het Y-chomosoom dat alleen van vader op zoon wordt overgedragen. Als je jou situatie dus echt tot op de bodem wilt uitzoeken, zoek dan mannelijke afstammelingen in directe mannelijke lijn, en laat hun DNA onderzoeken. Kan in de papieren lopen... En als het om een dochter gaat, dan is uitzoeken wie de vader was dus niet via het (bij haar ontbrekende) Y-chromosoom mogelijk.

BertKoor - 28 jan 2014 — 12:52

Na wat onderzoek van dit specifieke geval (WieWasWie en AlleFriezen) zou ik het als volgt noteren:

Baukje Pieters Bakker (ca 1861, Luinjeberd gem. AEngwirden)

1) Gehuwd op 22-05-1880 te Leeuwarderadeel met Jan Aans Rijpstra (ca 1869, Beers gem. Baarderadeel)

Gescheiden van tafel en bed (niet officieel) sinds ca 1884.

Hij is in 1884 woonachtig te Swichum, en duikt pas na 1895 weer op in Leeuwarden.

Huwelijk ontbonden d.d. 31-12-1896 Leeuwarden, registratie d.d. 17-02-1897.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. levenloos kind, geboren 25-09-1881 te Leeuwarden.

2. Marichje Rijpstra, geboren 02-08-1882 te Franeker.

2) Gehuwd op 18-12-1897 te Leeuwarden met Pieter Hendrik Kracht (ca 1853, Gerkesklooster)

Woonden sedert 1884 "illegaal" samen, hij was steeds aangever van kinderen waarbij zij "verlaten vrouw" was en de woonplaats van haar man tot 1895 onbekend was.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Hendrikje Rijpstra, geboren 23-11-1884 te Leeuwarden. Mogelijk is Jan Aans Rijpstra, woonachtig te Swichum, toch de biologsiche vader.

2. Pietje Rijpstra, geboren 12-01-1886 te Leeuwarden. Overleden 10-02-1888 te Leeuwarden.

3. Tjibbe Rijpstra, geboren 15-03-1887 te Leeuwarden. Overleden 14-02-1888 te Leeuwarden.

4. Tjibbe Rijpstra, geboren 24-07-1888 te Leeuwarden. Overleden 16-12-1888 te Leeuwarden.

5. Pietje Rijpstra, geboren 10-08-1889 te Leeuwarden.

6. Maaike Rijpstra, geboren 12-10-1890 te Leeuwarden.

7. Tjibbe Rijpstra, geboren 26-01-1892 te Leeuwarden.

8. Uttjen Rijpstra, geboren 06-11-1893 te Leeuwarden.

9. Aaltje Rijpstra, geboren 19-06-1895 te Leeuwarden.

10. Baukje Rijpstra, geboren 04-11-1896 te Leeuwarden. Overleden 30-01-1897 te Leeuwarden.

11. Cornelis Kracht, geboren 28-01-1898 te Leeuwarden.

12. Baukje Kracht, geboren 21-09-1899 te Leeuwarden.

Dus de kinderen dragen de achternaam van de "wettige" vader, maar staan in de familie met de waarschijnlijke biologische vader. Dit komt denk ik het best overeen met de werkelijkheid.

Een andere, iets meer "correcte" mogelijkheid is om de kinderen 1 of 2 t/m 10 in een derde familie met onbekende vader te zetten, maar dan is de relatie met Pieter Kracht als meest waarschijnlijke biologische vader minder duidelijk.

Aangezien zij nog officieel gehuwd was, was erkenning van de kinderen door Pieter Kracht bij het latere huwelijk niet nodig. Ze waren beiden bovendien ongeletterd, en formaliteiten deden er waarschijnlijk ook niet zo veel toe, aangezien ze beiden heel goed wisten hoe het precies zat.

BertKoor - 28 jan 2014 — 14:17

owkee, super!... bedankt!

Ik ben dus ook geneigd naar het tweede advies (dus van de tweede reactie) van jou BertKoor. Het aannemelijke en niet het wettelijke. Ik had echter nog niet gevonden dat ze op het zelfde adres woonden. (slim!)  Ik maak hierbij een losse aantekening van dit verhaal en dan is het denk ik duidelijk genoeg.

Inge Nijp - 28 jan 2014 — 16:26

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Dit heb ik vanmiddag toevallig ook aan Udo Rypstra geschreven. Wel toevallig dat ik dit allebei vandaag lees:

Ik ben een kleindochter van Baukje (Pieters) Kracht. Ik heb, na alle geboorteaktes goedgelezen te hebben, alle kinderen vanaf 23-11-1884 gekoppeld aan Pieter Hendrik Kracht. In de geboorteakte van Hendrikje wordt nl al vermeld dat de vader Jan Aans Rijpstra in Swichum woonde en niet meer bij zijn vrouw in Leeuwarden. De aangifte wordt dan ook al gedaan door Pieter Kracht en ze bevalt ook in het huis van Pieter Kracht. Daarna wordt in alle geboorteaktes vermeld dat zij "verlaten vrouw" is en is Pieter Kracht steeds de aangever van de geboortes. In de Opname in ondertrouw is ook vermeld "Erkenning van kinderen" en de bijlage van de echtscheiding van haar ex is vermeld Op grond van kwaadwillige verlating met alle"gevolgen daarvan bij de wet verbonden".

Dan is er ook nog een krantenbericht:

Overlijdensbericht in de Leeuwarder Courant:

         Jan Rypstra †
  Heech, 27 Desimber.  Yn é nacht fen
Tongeradei op Freed is yn it Earmhûs fen
Wymbritseradiel to Heech forstoarn Jan
Rypstra, bijneamd "Jan Dûmke", in bikend
swalker fen Fryslâns greidhoeke.
  Howol hy 49 jier "lâns de wei" libbe, hat er
altien syn stân fen kouwedriuwer-swalker
ophâlde kinnen en is er nee ôfsakke ta it peil
fen skoaijer. Bij de boeren, dêr 't er sliepte,
pielde er mei; .. wist er fen gjin ginsten sûnder
mear, mar yette folle minder hong er oan for-
plichtings.
  De lêste jier twa hied er yn it Earmhûs to
Heech in goed hinnekommen troffen.

Dit alles bij elkaar heeft voor mij de doorslag gegeven dat Pieter Hendrik Kracht geen 3 kinderen had samen met Baukje Pieters Bakker, maar dat hij 13 kinderen samen met haar heeft gehad.\ en dat de 2 oudste kinderen maar aan Jan Aans Rijpstra kunnen worden gekoppeld.

Toen mijn oma nog leefde, deed ik nog niet aan genealogie en dat vind ik achteraf best jammer. Want in 2006 kwam ik er pas achter dat zij een heleboel broers en zusters gehad zou hebben.

Groetjes van Annette van der Linden

Annette van der Linden - 21 okt 2014 — 17:04

Hallo Annette,

Het feit dat het kind uit 1884 Hendrikje werd genoemd is misschien ook een teken aan de wand. De moeder van Pieter Hendrik Kracht heette namelijk Hendrikje, dus mogelijk is het kind uit 1884 naar haar grootmoeder vermoemd.

Groeten,

Marcel

Marcel - 23 okt 2014 — 13:01

Bedankt  voor je reactie Annete!

Zou iemand voor mij dat friesse stuk kunnen vertalen. Ik spreek namelijk geen fries en in de vertaalmachine herkent hij heel veel woorden niet.

En natuurlijk de vraag: weet jij uit verhalen iets van buitenlands (indisch?) bloed. Met name mijn vader en zijn broer hebben veel onverklaarbare indische uiterlijkheden. Veel mensen denken vaak ook dat ze daadwerkelijk indisch zijn.  Nu vertelde mijn vader dat zijn oma Pietje Rijpstra (de zus van jouw oma) een heel donker uiterlijk had (gitzwart haar en donkere huid) en  klein van formaat was. We vermoeden dat daar dus buitenlands bloed in zit. Ken jij verhalen?

En nog verder weg: de oma van jouw oma (en mijn overgrootmoeder) is een bastaardkind. Er is geen vader bekend....

Helaas kom ik uit een heel gesloten familie, waar niet gesproken werd. Dus ik ken helemaal geen verhalen en op papier heb ik nog niets gevonden dat een link geeft naar het buitenland.

gr. Inge Nijp

Inge Nijp - 23 okt 2014 — 13:37

Hallo Marcel, ikzelf had, voordat ik e.e.a. via de aktes en huw. bijlagen kon inzien, al diezelfde reactie. En Inge, wat betreft het indische bloed, moet ik je, denk ik, wel een beetje teleurstellen. Ik ben geen enkele indonesische voorouder tegen gekomen. Wel is het zo dat Baukje Pieters Bakker een nazaat (kleindochter) is van Baukjen Johannes Pool. Die familienaam zegt denk wel al genoeg. Haar betbetovergrootvader was een pool, die in 1688 met Liefke Pieters trouwde.Of dat de reden is dat er nog trekken zijn, die niet op nederland duiden, is de vraag. Want ook rijst best de vraag van wie Hendrikje Pieters Kracht zwanger is geworden. Alle verdere kinderen, die in "onecht" worden geboren, worden bij het huwelijk met Uttjen van der Wal erkend, behalve Pieter Hendrik Kracht. Ook valt dat niet uit de voornamen van hem af te leiden.

De indische trekken hadden al mijn tantes,vader en oom. Mijn oudste zoon heeft, net als mijn vader had (overleden in 1977, dus ik kan hem niets vragen), donkere kleine krulletjes en ziet er volgens mijn collega's op het werk als een jonge Ruud Gullit. Ook ik kreeg vroeger de vraag op school, uit welk deel van Indonesië ik kwam. En mijn moeder zei vroeger over mijn oma (Baukje (Pieters) Kracht) dat ze slavische trekken had en op een zigeunerin leek, hahaha.  Ook bij ons werd er weinig over de familie gesproken en sinds ik in 2000 ben begonnen met genealogie, ben ik er pas achter gekomen dat er zoveel broers en zusters waren.

Ik vind het daarom nu heel erg leuk dat er nu mensen reageren, die afstammen van de familie van mijn oma en misschien dat er nu wat puzelstukjes op die manier op hun plaats vallen.

Eén ding is wel al duidelijk, er werd in de familie heel weinig over het gezin Baukje Pieters Bakker/Pieter Hendrik Kracht gesproken en dan rijst de vraag: WAAROM IS DAT ???

Groetjes van Annette

Annette van der Linden - 23 okt 2014 — 18:59

Hoi Annette,

Ik dacht ook dezelfde kant uit. Die Pool is waarschijnlijk te ver terug om zijn trekken nog 300 jaar later in de familie terug te zien, dus de grootste kanshebber voor het donkere uiterlijk is de man die Hendrikje Pieters Kracht zwanger heeft gemaakt. Grote kans dat dat een zigeuner is geweest. De enige kans om daar achter te komen is geloof ik via het DNA een haplogroep (?) of zoiets laten bepalen. Daaruit kan bepaald worden uit welke streek de voorouders kwamen en dan zal de kans groot zijn dat die onbekende voorouder ergens van de Balkan kwam. De reden waarom er weinig over het gezin werd gepraat zal wel te maken hebben met de grote hoeveelheid onechte kinderen. Een kind buiten het huwelijk werd in die tijd al als een schande gezien, laat staan 10.

Groeten,

Marcel

Marcel - 23 okt 2014 — 22:57

Hoi Marcel,

Ik denk dat het geen balkan-bloed is, maar Indonesisch bloed, zeker omdat dat in zowel de familie van Annette als in mijn familie duidelijk herkend wordt. (ook door buitenstaanders) Bij ons in de familie zijn de overigens de kenmerken vooral te zien in de vorm van de schedel en het postuur. Ook de huidskleur is bij een aantal van ons wat donkerder. (ik niet hoor.. hartstikke blond en ik word zelfs in de zomer amper bruin Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

)

Op dit moment ben ik op zoek naar kleinkinderen van broers en zussen van mijn overgrootmoeder. Er zijn er zoveel...Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum


Ik denk dat er zeker nog wel mensen zijn die meer moeten weten. Er moet toch iemand iets hebben losgelaten, dat kan haast niet anders. Als dat niet lukt zou DNA een oplossing zijn, hoewel de verhalen leuker zijn.Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ik heb ook meneer Udo Rijpstra gemaild uit ZuidAfrika. Dit is ook een kind van een neef van mijn opa. Mss weet hij meer. Het leuke is dat mijn vader weet te herinneren dat hij als klein kind iemand naar ZuidAfrika heeft uitgezwaaid... Wie weet is dit deze meneer Udo

Inge Nijp - 24 okt 2014 — 12:53

Hallo Inge,

Het is nu inmiddels een jaar terug dat ik gereageerd heb op een vraag op dit forum en heb een vraag aan jou. Op 28-01-2014 stelde je de vraag en schreef o.a. "Haar man, de opa van mijn vader, is jong overleden (Jentje Nijp, 34 jaar) Zij is hertrouwd en binnen de familie werd eigenlijk nooit gepraat". Nu weet ik inmiddels dat het echtpaar Nijp/Rijpstra 3 kinderen kreeg (voor zover ik tenminste kan vinden) t.w.: Hein Nijp geb. 17-11-1912 te Leeuwarden, ? Nijp geb. < 12-11-1914 en ? Nijp <02-11-1916, beiden geb, te Amsterdam. Deze 2 laatste heb ik gevonden via Delpher familieberichten. En nu is mijn vraag: weet jij de namen van deze 2 kinderen en wanneer ze precies te Amsterdam zijn geboren. Weet jij of alle drie de kinderen getrouwd zijn en weet je de overlijdensdatum van Pietje Rijpstra? En weet jij ook de naam van de man met wie zij hertrouwde?

Ik weet dat dit heel wat vragen zijn, maar ik kom niet verder met deze tak.

Hopelijk kun jij op één van de vragen een antwoord geven, iig alvast bedankt.

Groetjes van Annette

Annette van der Linden - 30 okt 2015 — 16:38

Dag Inge, mocht je nog actief zijn, kom graag met je in contact

CvD - 1 apr 2021 — 18:27

Is goed hoor.

Inge Nijp - 1 apr 2021 — 18:36

Hallo Annette van der Linden, mocht U nog actief zijn, Ik kom graag met U in contact

CvD - 4 apr 2021 — 18:00


Is goed, maar eigenlijk zou ik ook wel graag willen weten in welke relatie u zelf staat tot Uttjen Rijpstra. Bent u ook een nakomeling van Pieter Hendrik Kracht en Baukje Pieters Bakker? 

Ik heb heel wat onderzoek gedaan naar de familie van mijn oma Baukje Kracht, die getrouwd was met Gerrit Boonstra (en gescheiden). Ook heb ik het afdelingsblad 11en30 van de Nederlandse Genealogische Vereniging al 2 x een artikel geschreven over de resultaten van mijn onderzoek naar de afkomst van mijn oma Baukje Kracht.  Hierboven had ik in 2014 al een overzicht gemaakt van de familie en uit het officiële huwelijk van Pieter Hendrik Kracht en Baukje Pieters Bakker wordt op 10-08-1904 te Leeuwarden nog een zoon geboren t.w. Pieter Kracht, die 20-10-1928 te Leeuwarden met Trijntje Vergonet trouwde. 

Met vriendelijke groet,

Annette van der Linden

Annette van der Linden - 4 apr 2021 — 19:12Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu