stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Wie is Jacob van Varick? Hij trouwt in 1645 te Delft.Profiel afbeelding

Uit het huwelijk Van Varick en Brasser ook nog een zoon: mr Willem Jacobsz alias Brasser. Hij komt voor in het testament van Lambrecht Willemsz als diens neef " mr Willem Jacobsz" en moet identiek zijn aan:

 

Mr. Adriaen Brasser, advocaat, en zijn vrouw Barbara Hanneman
Pietersdr., voor mr. Willem Jacobsz. alias Brasser, priester te Delft, licentiaat
in de Godheid, 33 jaar oud, 12 Lb per jaar ingaande 1-12-1554. De
hoofdsom bedraagt 72 L b

Annemarietje - 18 jun 2015 - 17:15

Kleine aanvulling: Pieter Jacobsz van Varick was 2x gehuwd.

1) vwd. 25.01.1555 Dt met Maritge Dircksdr van Santen, dochter van Dirck Jan Beuckelsz en Annetge Hendricksdr. Duyst

2) vwd. 15.05.1560 Delft, Alijt Pietersdr. Sasbout, dochter van Pieter Pietersz Sasbout en Marfriet Lucasdr. du Pont

Annemarietje - 18 jun 2015 - 17:21

en aanvulling op Annemarie 17:21

Aeltgen Pieter Sasboutsdochter had twee zonen, Pieter en Jacob:

ORA Kethel en Spaland Nr. 13 folio 12 d.d. 28- 03-1603.
Aeltgen Pieter Sasboutsdochter wonende te Delft is schuldig aan Cornelis van der Hooch mede
wonende te Delft een merkelijke somme van penningen, ter zake van een accoord door haar
comparantes zonen Pieter en Jacob van Varick ondertekend op 01- 07-1600 en waarvoor Aeltgen
Pietersdr. Sabout zich borg had gesteld na haar ondertekening onder hetzelve contract op 03- 05-1602.

groeten, Frans

Frans Angevaare - 18 jun 2015 - 18:09

uit het eerste huwelijk van Pieter een dochter: Maria Pietersdr van Varick gehuwd met Pieter Adriaensz (van) Walenburch

Annemarietje - 18 jun 2015 - 18:20

Knap staaltje.

Ik heb daar weinig aan toe te voegen, daar ik deze kant vfan de tak van Varick niet zo heb bestudeerd.
Ik heb nog wel ter aanvulling wat van de Van varicks uit de periode ervoor.
Ik heb even een  link gemaakt naar een pdf van het boekje dat ik heb gemaakt, misschien kun je daar het een en ander halen of zelfs aanvullen.

http://www.varik.nl/varick.pdf 

 

groetjes 
Alex

Alex Olzheim - 18 jun 2015 - 21:12

Dag Annemarietje, dank voor al je aanvullingen. Ik heb ze inmiddels verwerkt. Ik zal nog op de nieuwe naam Sasbout reageren, die Frans ter berde bracht. Ik heb daar ook nog aanknopingspunten van, die ik moet bekijken, en zowaar er duikt weer een Maria van Varick op! Tja, maar hoewel je dan al gauw verband zoekt met de Varick-jes hierboven, lukt dat nu even niet (of weet Alex wellicht een oplossing?). Tot zo dus, dag, Leo.

Leo Hendriks - 18 jun 2015 - 21:41

Dank je wel, Alex, een prachtig boekje, met veel fraaie overzichten. Ik maak nog een overzicht, als reactie op de gegevens van Frans, waarin ene Maria van Varick voorkomt, die - als ik me niet vergis - wél in jouw boekje voorkomt. Leuke genealogische puzzles! Dag, Leo.

Leo Hendriks - 18 jun 2015 - 21:54

Tja, en nu nog een overzicht, waarbij onder nr. Vb wederom een Maria van Varick opduikt. Zij komt wel voor in het boekje van Alex, en het genealogisch water doet aanvullen dat er enig verband moet zijn met de Delftse Varick-jes. Afijn, hier volgt het overzicht: 

Parenteel van Pieter Pieterszn. Sasbout.

 

Generatie I

 

I.               Pieter Pieterszn. Sasbout, trouwt met Margaretha Lucasdr. ((Margriet)) du Pont.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Magdalena Pietersdr. Sasbout, overleden in 1565, volgt IIa.

2.              Alijt Pietersdr. Sasbout, volgt IIb.

 

Generatie II

 

IIa.            Magdalena Pietersdr. Sasbout (Zij testeerde als weduwe van Huych Jacob Bruijns van der Dussen te Delft op 4-9-1588), dochter van Pieter Pieterszn. Sasbout (I) en Margaretha Lucasdr. du Pont, overleden in 1565, trouwt (Hugo ongeveer 12 jaar oud) circa 1549 met Hugo Jacobs Bruijns van der Dussen (brouwer in de Halve Maan te Delft, vermeld in de 10e penning van 1543 te Delft, burgemeester 1574, 1575, 1581, weesmeester 1576, 1577 en thesaurier 1585 van Delft. In 1572 bezocht hij zijn broer Jan Jacobsz. Bruijn in Frankfurt am Main. Hij werd beleend met 10 morgen land in de parochie van De Lier en 572 morgen in de wining van Diepenburch te Maasland op 21-8-1576.123 Hij werd benoemd tot voogd over Euwout Dircx, kleinkind van zijn overleden broer Euwout Jacobsz. Bruin 1-6-1579, vermeld met zijn broer Bruijn Jacobsz, als erfgenaam van Maria en Katherina Jacobsdr, hun zusters, begijnen te Delft,124 testeerde te Delft op 17-11-1581 dat Maritge Pieterdr. na zijn dood in het

                 huis aan het Begijnhof mag blijven wonen), zoon van Jacob Jans van der Smaling en Claesje Ewoutsdr. van der Dussen, geboren in 1537, overleden (ongeveer 50 jaar oud) te Delft op 31 augustus 1587.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jacob Huygensz. van der Dussen, geboren in 1550, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Delft op 22 december 1622, volgt IIIa.

2.              Claesgen Huygensdr. van der Dussen, geboren circa 1559, overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 1631, volgt IIIb.

3.              Lucas Huygensz. van der Dussen, geboren te Delft circa 1564, overleden (ongeveer 39 jaar oud) in 1603, volgt IIIc.

 

IIb.            Alijt Pietersdr. (Aeltgen) Sasbout (ORA Kethel en Spaland Nr. 13 folio 12 d.d. 28- 03-1603.Aeltgen Pieter Sasboutsdochter wonende te Delft is schuldig aan Cornelis van der Hooch mede wonende te Delft een merkelijke somme van penningen, ter zake van een accoord door haar comparantes zonen Pieter en Jacob van Varick ondertekend op 01- 07-1600 en waarvoor Aeltgen Pietersdr. Sabout zich borg had gesteld na haar ondertekening onder hetzelve contract op 03- 05-1602), dochter van Pieter Pieterszn. Sasbout (I) en Margaretha Lucasdr. du Pont, trouwt te Delft op 15 mei 1560 met Pieter Jacobsz. van Varick, zoon van Jacob Willemsz van Varick en Agnies Willemsdr. Brasser, brouwer te Delft, overleden te Delft op 26 december 1598.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Pieter van Varick.

2.              Jacob van Varick.

 

                 Pieter Jacobsz. van Varick, zoon van Jacob Willemsz van Varick en Agnies Willemsdr. Brasser, trouwt (Maritge ongeveer 23 jaar oud) (1) te Delft op 25 januari 1555 met Maritge Dircksdr. van Santen, dochter van Diederik Jan Beuckelsz van Santen en Anne Duyst van Voorhout, geboren circa 1532.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Marritgen Pietersdr. van Varick, overleden te Rotterdam op 29 augustus 1622, trouwt met Pieter Adriaenszn. van Walenburg (Burgemeester Pietcr Adriaensz. van Walenburch behoorde tot de voorname Rotterdamsche    haringkoopers-reeders ; hij was een gezien man, die zitting kreeg als Hoogheemraad van Schieland en in 1608 door zijne medevroedschappen werd afgevaardigd ter Staten-Generaal. Van zijne drie zoons kwamen er twee als advocaat zich te Rotterdam vestigen en twee zijner dochters trouwden met jonge Rotterdamsche juristen; de een

                 dezer schoonzonen : Mr. Arnout Kievit was de zoon van een bierbrouwer

                 en kleinzoon van een bakker; de ander: Mr. Anthonis Willemsz. van

                 der Aa had tot vader een lakenkooper en tot grootvader een laken volder), zoon van Adriaen Pieterszn. van Walenburg en Hillegond Besemer, geboren te Rotterdam op 28 oktober 1557, overleden (62 jaar oud) te Rotterdam op 12 september 1620. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

Generatie III

 

IIIa.           Jacob Huygensz. van der Dussen (wordt november 1613 door koop beleend met Harencarspel,132 heer van Harencarspel, Dirkshoorn, Tuitjehorn, Sijbekarspel en Kalversdijk, krijgt op 3-5-1582 toestemming om zich als brouwer te Delft vestigen, zijn vader Huych Jacobsz. stond borg voor hem,133 vermeld als brouwer in de de ‘Halve Maen’ 1592, wonende aan de Oude Delft 1592,1600, veertigraad 1583-1618, schepen 1589, 1591, burgemeester 1593-1598, 1602, 1603, 1605-1607, 1611-1613, 1615, thesaurier 1608, 1616 van Delft, hoogheemraad van Delfland 1598, 1600, gecommitteerde in de Staten Generaal 1600-1603, koopt 2 morgen land te Wateringen 17-4-1595), zoon van Hugo Jacobs Bruijns van der Dussen en Magdalena Pietersdr. Sasbout (IIa), geboren in 1550, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Delft op 22 december 1622, ondertrouw (1) te Leiden, trouwt (ongeveer 26 jaar oud) te Leiden op 18 november 1576 met Geertruida Willemsdr. van Heemskerk (overl. tussen 1599 en maart 1601 blijkens een akte van de Weeskamer te Delft, dochter van

                 Willem Jansz. Heemskerk en Geertruida van Alphen. Zij testeerden te Delft op 2-12-1592 een testament voor notaris Jacob Borgers, de langstlevende zal de kinderen onderhouden en opvoeden en bij hun meerderjarigheid of huwelijk 5000 gulden uitkeren. Zijn natuurlijke zoon Ysaeck Jacobsz. van der Dussen zal 2400 gulden ontvangen,139 het welk zij bevestigden bij een later testament van 14-8-1599,140 aanvulling en met herroeping van hun huwelijkse voorwaarden. Geertruijd Willemsdr. van Heemskerck is dan ziek en te bed liggend), dochter van Willem Janszn. van Heemskerk en Geertruida van Alphen.

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.              Catharina van der Dussen, geboren te Delft op 18 november 1587, overleden (63 jaar oud) te Delft op 15 augustus 1651, begraven te Delft, trouwt (resp. 32 en 33 jaar oud) te Delft op 12 januari 1620 met Jacob Arents van der Graaff (heer van Hoogeveen), zoon van Arent Jacobszn. van der Graaff en Sara Pieters Bosschaert, geboren te Delft op 8 april 1586, overleden (64 jaar oud) te Delft op 15 februari 1651.

2.              Maria Jacobsdr. van der Dussen, geboren te Delft op 11 juni 1589, overleden (80 jaar oud) te Delft op 21 januari 1670, volgt IVa.

3.              Cornelia van der Dussen, geboren op 28 november 1590, overleden (46 jaar oud) op 13 augustus 1637, volgt IVb.

4.              Elselina van der Dussen, geboren op 27 juni 1594, overleden (ongeveer 48 jaar oud) in 1643, volgt IVc.

 

                 Jacob Huygensz. van der Dussen (wordt november 1613 door koop beleend met Harencarspel,132 heer van Harencarspel, Dirkshoorn, Tuitjehorn, Sijbekarspel en Kalversdijk, krijgt op 3-5-1582 toestemming om zich als brouwer te Delft vestigen, zijn vader Huych Jacobsz. stond borg voor hem,133 vermeld als brouwer in de de ‘Halve Maen’ 1592, wonende aan de Oude Delft 1592,1600, veertigraad 1583-1618, schepen 1589, 1591, burgemeester 1593-1598, 1602, 1603, 1605-1607, 1611-1613, 1615, thesaurier 1608, 1616 van Delft, hoogheemraad van Delfland 1598, 1600, gecommitteerde in de Staten Generaal 1600-1603, koopt 2 morgen land te Wateringen 17-4-1595), trouwt (ongeveer 50 jaar oud) (2) te Delft op 6 februari 1600 met Sophia Gerritsdr. van Santen, overleden in 1654.

 

IIIb.           Claesgen Huygensdr. van der Dussen, dochter van Hugo Jacobs Bruijns van der Dussen en Magdalena Pietersdr. Sasbout (IIa), geboren circa 1559, overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 1631, begraven te Delft op 12 oktober 1631, trouwt (resp. ongeveer 17 en ongeveer 21 jaar oud) in 1576 met Adriaen Fijck van Bleyswijck, zoon van Dirk Evertsz. van Bleyswijck en Maria Jacobs Fijck, geboren in 1555, overleden (ongeveer 57 jaar oud) in 1612.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Anneken Adriaensdr. van Bleyswijck, overleden in 1637, trouwt (Pieter ongeveer 31 jaar oud) te Delft (DTB Delft 556) op 31 augustus 1614 met Pieter Hendrickszn Duyst van Voorhout (bij zijn huwelijk wordt vermeld: Hypolitusbuurt), geboren in 1583, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 14 oktober 1657, begraven te Delft.

 

IIIc.           Lucas Huygensz. van der Dussen (afkomstig uit Delft 1588, vroedschap van Schiedam 1592,282 schepen 1592, 1594, 1595, 1597, 1598 en burgemeester 1600, 1601 van Schiedam, gasthuismeester 1595-1600 te Schiedam), zoon van Hugo Jacobs Bruijns van der Dussen en Magdalena Pietersdr. Sasbout (IIa), geboren te Delft circa 1564, overleden (ongeveer 39 jaar oud) in 1603, ondertrouw (1) te Schiedam (en Delft), trouwt (ongeveer 24 jaar oud) te Schiedam op 14 februari 1588 met Soetgen Adriaens Duyst van Santen (afkomstig uit Schiedam), dochter van Adriaan Cornelis Duyst van Santen, geboren in 1596, begraven te Schiedam op 17 oktober 1600.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Hugo Lucasz. van der Dussen (beleend, als onmondige

                 zoon van Lucas Huygenz. van der Dussen, met 4½ morgen land in het ambacht Kethel 13-5-1602, burgemeester en raad van Delft, doopgetuige Delft 20-9-1619 bij Catharina, een kind van Abram Maertensz. Hogenhoek, testeert met zijn vrouw Delft 23-8-1620), geboren circa 1594, overleden (hoogstens 38 jaar oud) voor 30 november 1632, trouwt (resp. ongeveer 20 en 21 jaar oud) te Delft op 1 juni 1614 met zijn achternicht Alida Maertens van Hoogenhouck (compareerde 30-11-1632 voor de weeskamer als weduwe van Hugo Lucasz. van der Dussen), dochter van Maarten Janszn. van Hoogenhouck en Catharina Arentsdr. van Bruijns van Dussen, geboren op 13 april 1593, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 1670, begraven te Delft op 16 januari 1670.

 

                 Lucas Huygensz. van der Dussen (afkomstig uit Delft 1588, vroedschap van Schiedam 1592,282 schepen 1592, 1594, 1595, 1597, 1598 en

                 burgemeester 1600, 1601 van Schiedam, gasthuismeester 1595-1600 te Schiedam), trouwt (resp. ongeveer 38 en ongeveer 31 jaar oud) (2) op 5 maart 1602 met Johanna Colterman, dochter van Hans Hanszn. Colterman en Pietertje Gerritsdr. van Adrichem, geboren in 1571, overleden (ongeveer 53 jaar oud) te Alkmaar in 1624, begraven te Haarlem op 15 september 1624.

 

Generatie IV

 

IVa.          Maria Jacobsdr. van der Dussen, dochter van Jacob Huygensz. van der Dussen (IIIa) en Geertruida Willemsdr. van Heemskerk, geboren te Delft op 11 juni 1589, overleden (80 jaar oud) te Delft op 21 januari 1670, trouwt (resp. 19 en 26 jaar oud) te Delft op 15 februari 1609 met Cornelis Graswinckel, zoon van Abraham Graswinckel en Johanna van Berkel, geboren te Delft op 1 mei 1582, overleden (82 jaar oud) te Delft op 13 mei 1664.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Geertrui Cornelisdr. Graswinckel, geboren te Delft op 23 oktober 1627, overleden (81 jaar oud) te Delft op 2 november 1708, volgt Va.

 

IVb.          Cornelia van der Dussen, dochter van Jacob Huygensz. van der Dussen (IIIa) en Geertruida Willemsdr. van Heemskerk, geboren op 28 november 1590, overleden (46 jaar oud) op 13 augustus 1637, trouwt (resp. 21 en 27 jaar oud) te Delft op 7 oktober 1612 met Joost van Borssele van der Hooghe (in de Ridderschap van

                 Zeeland, raad 1613, 1616, 1619, 1620, 1623, 1629, schepen 1615, 1617, 1622, 1625, 1628, 1631, thesaurier 1619, 1620, 1623, 1626, en burgemeester 1618, 1621, 1624, 1627, 1630 van Middelburg, gedeputeerde in de Staten Generaal 1626, gecommitteerde ad vitam in de Generaliteitsrekenkamer 1631-1656, vestigde zich met zijn vrouw 1656 te Alkmaar Joos van der Hooghe († 1666), burgemeester van Middelburg, was de laatste die het bij die naam hield. Zijn nakomelingen voegden de prestigieuze naam Van Borssele aan de hunne toe. Zijn zoon Jacob van der Hooghe (1622-1686) liet talrijke opzoekingen verrichten en stambomen opmaken waaruit moest blijken dat een Nicolaas van Borssele van Zandycke in Middelburg, de vader was van de eerste Van der Hooghe, met als enige 'bewijs' dat deze eerste Van der Hooghe, Jacop Clayszoon heette.

                 Een massale hoeveelheid documenten werd verzameld, aangekocht of gefabriceerd. Zo veel mogelijk oude documenten afkomstig van de uitgestorven families werden bijeengebracht of gekopieerd, ten einde de indruk te verwekken dat het om van ouds bewaarde familiearchieven ging. Volgens de gewoonten van de tijd werden sommige documenten 'bijgewerkt'), zoon van Adriaan Janszn. van Borssele van der Hooghe, geboren te Middelburg op 23 februari 1585, overleden (81 jaar oud) te Alkmaar op 18 oktober 1666.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Jacob van Borssele van der Hooghe, geboren te Middelburg op 6 januari 1622, overleden (64 jaar oud) te Maastricht op 11 juli 1686, volgt Vb.

 

IVc.          Elselina van der Dussen (werd na de dood van haar zuster

                 Geertruida vrouwe van Harencarspel, Kalverdijk, Dijkshoorn, Zijbelhuizen en Uitjeshoorn), dochter van Jacob Huygensz. van der Dussen (IIIa) en Geertruida Willemsdr. van Heemskerk, geboren op 27 juni 1594, overleden (ongeveer 48 jaar oud) in 1643, trouwt met Juliaen (Juriaan) van der Moere (heer van Harencarspel, koopman), geboren te Hamburg, overleden in 1643.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Geertruida van der Moere, geboren te 's‑Gravenhage, overleden te Delft op 18 november 1668, volgt Vc.

 

Generatie V

 

Va.           Geertrui Cornelisdr. Graswinckel, dochter van Cornelis Graswinckel en Maria Jacobsdr. van der Dussen (IVa), geboren te Delft op 23 oktober 1627, overleden (81 jaar oud) te Delft op 2 november 1708, trouwt (resp. 30 en 27 jaar oud) te Delft op 1 november 1657 met Reijer Reijerszn. van der Burch (ingeschreven als student in de letteren te Leiden 1646, lid van de ridderlijke broederschap genaamd “De Confrerie van de Handbusch binnen Delft” 1665, commies van de Hollandse Magazijnen te Delft), zoon van Reijer Vranckensz van der Burch en Aaltje Arends van der Graaf, geboren te Delft op 30 september 1630, overleden (64 jaar oud) te Delft op 5 mei 1695, begraven te Delft (in de Oude Kerk).

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

1.              Franc Reijerszn. van der Burch, geboren in 1658, overleden (ongeveer 57 jaar oud) in 1715, trouwt (1) met Petronella Boogaert van Beloijs. Uit dit huwelijk een zoon, trouwt (resp. ongeveer 36 en 26 jaar oud) (2) te Delft op 19 oktober 1694 met zijn achternicht Catharina Philippina Doubleth, dochter van Jan Adriaenszn. Doubleth en Maria Evertsdr. van Bleyswijk, geboren te Delft op 5 juli 1668, overleden (88 jaar oud) te Delft op 16 augustus 1756. Uit dit huwelijk een zoon.

2.              Alida Reijersdr. van der Burch, geboren te Delft op 9 juni 1670, overleden (56 jaar oud) op 30 april 1727, trouwt (resp. 27 en 28 jaar oud) te Delft op 17 december 1697 met haar achterneef Adriaan Gerrit Janszn. Doubleth, zoon van Jan Adriaenszn. Doubleth en Maria Evertsdr. van Bleyswijk, geboren op 6 december 1669, overleden (57 jaar oud) op 3 augustus 1727. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vb.           Jacob van Borssele van der Hooghe (Heer van Geldermalsen (door koop) 1666- en in Kleverskerke 1667-. Raad en schepen van Middelburg, gecommitteerde ad vitam in de Raad van State 1654-, gedeputeerde te velde 1666-1667, gedeputeerde naar de bisschop en de stad van Munster, gedeputeerde of extraordinaris envoye naar het Keizerlijk leger 1674, extraordinaris gedeputeerde bij de hertogen van Brunswijk 1674, beleend met H. Cronesteyn (Zoeterwoude) 1664), zoon van Joost van Borssele van der Hooghe en Cornelia van der Dussen (IVb), geboren te Middelburg op 6 januari 1622, heer van Kleverskerke, overleden (64 jaar oud) te Maastricht op 11 juli 1686, begraven te Geldermalsen, trouwt (resp. 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Middelburg op 20 juni 1651 met Maria Filipsdr. van Varick, dochter van Filips van Varick en Cornelia Campe, geboren vermoedelijk te Veere in 1628, overleden (ongeveer 79 jaar oud) in 1707, begraven te Geldermalsen.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Justina van Borssele van der Hooghe, overleden op 11 augustus 1691, trouwt (Diederik ongeveer 30 jaar oud) te Rijswijk op 14 december 1677 met Diederik van Brakell, zoon van Floris van Brakel en Geertruid Bentinck, geboren in 1647, dijkgraaf van Tiel en Sandijck, overleden (ongeveer 48 jaar oud) te Tiel op 30 september 1695. Uit dit huwelijk 2 zonen.

2.              Adriaan van Borssele van der Hooghe (heer in Kleverskerke en van Geldermalsen (1658-1728), diplomaat), geboren voor 1675, overleden (minstens 53 jaar oud) in 1728, trouwt (resp. ongeveer 22 en hoogstens 22 jaar oud) voor 1697 met Justina Geertruid van Welderen, dochter van Berent van Welderen en Maria Catharina Soudenbalch, gedoopt te Tiel op 18 februari 1674, overleden (ongeveer 57 jaar oud) te 's‑Gravenhage in 1732. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

Vc.           Geertruida ((Geertruid)) van der Moere ((van der Moer)), dochter van Juliaen van der Moere en Elselina van der Dussen (IVc), geboren te 's‑Gravenhage, overleden te Delft op 18 november 1668, trouwt (1) met Adriaan van Foreest.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Adriana van Foreest, geboren in 1648, overleden (ongeveer 77 jaar oud) in 1725, trouwt met Anthony de Veer, zoon van Quintijn de Veer en Cornelia van den Corput, geboren in 1646, overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 1716. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Geertruida ((Geertruid)) van der Moere ((van der Moer)), trouwt (Andries ongeveer 34 jaar oud) (2) op 9 november 1653 met Andries van der Goes, zoon van Adriaan van der Goes en Catharina van der Burch, geboren te Delft in 1619, heer van Naters, jurist, (stadsprocureur van Brielle 1647-54, veertigraad en burgemeester van Delft 1663, gecommiteerde Raad van Holland, bewindhebber VOC), overleden (ongeveer 50 jaar oud) te Delft op 4 december 1669.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Geertrui van der Goes, geboren op 18 november 1668, trouwt met Cornelis Spiering, zoon van Willem Spiering en Cornelia van Borselen. Uit dit huwelijk een dochter.

 

                 Andries van der Goes, zoon van Adriaan van der Goes en Catharina van der Burch, ondertrouw (1) te 's‑Gravenhage, trouwt (resp. ongeveer 28 en ongeveer 16 jaar oud) op 20 november 1647 met Mechteld Doublet, dochter van Philips Doublet en Catharina van Overrijn van Schoterbosch, gedoopt te 's‑Gravenhage op 6 augustus 1631, begraven te Delft op 23 oktober 1653.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Adriaan van der Goes (heer van Naters), geboren te Delft op 20 september 1649, jurist, burgemeester van Delft (bewindhebber VOC), overleden (71 jaar oud) te Delft op 25 maart 1721, trouwt (resp. 29 en ongeveer 30 jaar oud) te Delft op 18 februari 1679 met Maria Dulcia Spiering, dochter van Willem Spiering en Cornelia van Borselen, geboren in 1649, overleden (58 jaar oud) te Delft, begraven te Delft op 23 augustus 1707. Uit dit huwelijk 3 zonen.

2.              Philips van der Goes, geboren te Delft op 19 februari 1651, overleden (56 jaar oud) te Delft op 9 juli 1707, begraven te Delft, trouwt met Clara van Meeckeren, geboren in 1660, overleden (ongeveer 48 jaar oud) in 1708. Uit dit huwelijk een dochter.

Tot zo ver dus, met dank aan de heer Nagtegaal te Delft, die heel veel heeft gepubliceerd over het geslacht Van der Dussen. Maar hier gaat het dus op de eerste plaats om het geslacht Van Varick. Graag reacties en aanvullingen, met beste groet, Leo.

Leo Hendriks - 18 jun 2015 - 22:12

In een later te verschijnen artikel in het Jaarboekje van de Historische Vereniging van Maasland getiteld Jan Anthonisz, ‘dyenaer in Maeslant van 1583-1599’ zal nog een kleine aanvulling te vinden zijn over Willem van Varick, de predikant:

 

In 1591 ontstaan er vacatures voor een predikant in zowel De Lier als ’t Woudt.
Cornelis Jansz., ‘die de soone is van Jan Anthonisz. dyenaer in Maeslant’ is de keuze van
de inwoners van ’t Woudt, die hem verkiezen boven een andere, door hogerhand
voorgedragen kandidaat, Willem van Varick (Varitius).16 Cornelis Jansz. verklaart dat hij
graag predikant op ’t Woudt wil worden, maar van de benoeming afziet om moeilijkheden
te voorkomen.17 Willem van Varick neemt, ondanks het feit dat hij geen brede steun
heeft van de inwoners van ’t Woudt, de benoeming aan.18

Annemarietje - 19 jun 2015 - 09:09

Kleine aanvulling op onderstaand fragment:

IIIc.           Lucas Huygenszvan der Dussen (afkomstig uit Delft 1588, vroedschap van Schiedam 1592,282 schepen 1592, 1594, 1595, 1597, 1598 en burgemeester 1600, 1601 van Schiedam, gasthuismeester 1595-1600 te Schiedam), zoon van Hugo Jacobs Bruijns van der Dussen en Magdalena Pietersdr. Sasbout (IIa), geboren te Delft circa 1564, overleden (ongeveer 39 jaar oud) in 1603, ondertrouw (1) te Schiedam (en Delft), trouwt (ongeveer 24 jaar oud) te Schiedam op 14 februari 1588 met Soetgen Adriaens Duyst van Santen (afkomstig uit Schiedam), dochter van Adriaan Cornelis Duyst van Santen, geboren in 1596, begraven te Schiedam op 17 oktober 1600.

 

Soetge zal zijn geboren uit het eerste huwelijk van haar vader met Neeltge Willemsdr Welhoeck.Later hertrouwde Adriaen met Clara Elantsdr.

Annemarietje - 19 jun 2015 - 09:25

Dank je wel, Annemarietje, je was er vandaag vroeg bij. Weet dat de dag nog lang is, en ik op het vinkentouw zit. In ieder geval erg bedankt voor al je waardevolle aanvullingen en verbeteringen. Met beste groet, Leo.

Leo Hendriks - 19 jun 2015 - 09:55

Alex,nog even, mocht je in de komende tijd nog een uurtje over hebben, zou je dan eens een hypothese willen opstellen over de - mogelijke - relatie tussen jouw Varick-en en de Delftse Varick-jes. Ik vraag het maar: want anders blijft dit nog maanden lang in mijn hoofd rondspoken. Mocht je dit verband niet goed kunnen leggen, dan kan ik het ook wegstrepen! Enig eigenbelang is hieraan dus niet vreemd (zij het dat natuurlijk alles in dienst staat van de genealogie, dat wel!). Met beste groet, Leo.

Leo Hendriks - 19 jun 2015 - 14:47

Hallo Leo,

ik zal kijken of ik in mijn gegevens het verband kan leggen tussen Varik, Rhenen, en Delft. Zo op het eerste gezicht heb ik nog geen link, maar ik heb zo veel gegevens, dat er vast wel iets bij zal staan. Het kan alleen even duren, omdat ik ook met andere zaken bezig ben. 

Alex Olzheim

varik - 19 jun 2015 - 17:52

Dag Alex, ik denk dat je er een goed werk mee verricht. Doe het rustig aan, genealogie heeft een lange adem. Maar je maakt er vele genealogen erg blij mee. Beste groet, Leo.

Leo Hendriks - 19 jun 2015 - 23:14


Hoi Leo, 

Ik denkdat de link van Gelderland naar Delft komt via Willem van Varick (een man uit Gelderland) die zich in Leiden laat inschrijven als student. 
In mijn boek is dat nr V110. (blz 5 en 33)
Ik heb zo'n vermoeden dat ik in die hoek zal moeten zoeken

 

Alex

varik - 20 jun 2015 - 21:06Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu