stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Ouders Dirk Cornelisz Volger, West-Graftdijk/Stompetoren ~1675 get. Trijn Dirkx?Profiel afbeelding

Op 28-03-1666 laat een Dirck Krelisz Volger samen met een Lijsbeth een Krelis dopen, in De Rijp

B Volger - 3 jul 2022 - 13:54

in notarieel archief West-Graftdijk:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

B Volger - 3 jul 2022 - 13:59

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-J36X-J4ZT?i=29&cat=350079 De akte is “te” oud Nederlands voor mij om te begrijpen, maar ik lees iets over een dijkgraaf.

B Volger - 3 jul 2022 - 14:03

Cornelis Jansz Volger was hooischatter te Oostgraftdijk. Als dit de vader van Dirk niet is, eet ik mijn schoenen op.

Alhoewel: in 1683 was er een Cornelis Cornelisz Volger weesmeester te Graft https://books.google.nl/books?id=S7loAAAAMAAJ&q=%22cornelisz+volger%22&dq=%22cornelisz+volger%22&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiHy6KF39z4AhUG2aQKHfKICzsQ6AF6BAgDEAI 

B Volger - 3 jul 2022 - 14:37 (laatst bijgewerkt 3 jul 2022 — 14:43 door auteur)

Ik zou inderdaad eerst in Graft zoeken. Het lezen van indexen lijkt me niet genoeg. 

Als voorbeeld van wat je in de akte zelf kunt aantreffen is een erfdeling d.d.10.2.1699 van de kinderen van Lijsbeth Pieters, weduwe van Dirk Adriaansz, woonachtig in een molen in de Schermeer in de polder L [link]. Dat trekt mijn aandacht want dat is nou precies waar ik denk dat ook Cornelis Dirksz Volger in een molen gewoond heeft. Misschien wel dezelfde.

De kinderen van Lijsbeth en Dirk:

  • Adriaan Dirksz
  • Gerrit Dirksz
  • Pieter Dirksz
  • Jan Dirksz
  • Trijn Dirks gehuwd met Pieter Claesz
  • Anna Dirks gehuwd met Lammert Teunisz
  • Guerte Dirks gehuwd met Cornelis Cornelisz
  • Maritie Dirks, dan nog minderjarig

Genoeg om verder uit te zoeken, lijkt me.

Edit: zie ook hier

Edit 2: het zou om deze molen kunnen gaan. 

JP Ouweltjes - 4 jul 2022 - 08:24 (laatst bijgewerkt 4 jul 2022 — 15:57 door auteur)

Deze Dirk heeft patroniem Adriaansz,  terwijl we zoeken naar Dirk Cornelisz. 

B Volger - 4 jul 2022 - 08:48

We hebben duidelijk een verschillende visie op hoe hoe dit varkentje gewassen wordt. 

JP Ouweltjes - 4 jul 2022 - 09:42 (laatst bijgewerkt 4 jul 2022 — 09:59 door auteur)

Ik benoemde alleen iets wat me opviel. 

B Volger - 4 jul 2022 - 11:14

En dan een notariële akte uit datzelfde register d.d. 25.6.1709, waarbij Guertie Gerrits, weduwe van Jan Cornelisz, in verband met haar hertrouwen met Sijmon Kornelisz, ten behoeve van haar drie onmondige kinderen de nodige afspraken maakt. Zij wordt bijgestaan door Adriaan Cornelisz, Dirk Cornelisz en Cornelis Cornelisz, omen en bloedvoogden van de drie kinderen, en allen woonachtig in de bedijkte Schermeer.

Interessant zijn de handtekeningen van de drie mannen:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

De handtekening van Cornelis heeft toch wel wat weg van die van Cornelis Cornelisz gehuwd met Guerte Dirks, vermeld in de akte hierboven uit het jaar 1699:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

En dan uiteraard de familienaam van Adriaan, te weten Koster. Waarbij ik meteen denk aan Dirk Cornelisz Koster gehuwd met Trijn Dirks, welk stel ik eerder heb afgeschreven. 

Edit: Adriaan Cornelisz, weduwnaar, trouwt in het jaar 1710 met Maritie Sijmons, weduwe van Dirk Krijnsz [link]

Zie ook hier waaruit blijkt Dirk een broer Huijbert Crijnsz had.

Edit: Dirck Crijnsz tr. Zuidschermer ng 29.3.1693 met Maartien Simons.

Edit: op 11.6.1731 laat Cornelis Jansz Coster, wonende in de bedijkte schermeer, een testament opstellen waarin hij bepaalt dat zijn goederen worden nagelaten aan zijn moeder Guerte Gerrits en zijn behuwd vader Sijmon Cornelisz [link].

JP Ouweltjes - 4 jul 2022 - 15:28 (laatst bijgewerkt 9 jul 2022 — 13:03 door auteur)

Voor degene die het interesseert: er zijn in de afgelopen weken veel nieuwe gegevens omtrent Dirck Cornelisz Volger beschikbaar gekomen. Nadat ik een tip hierover kreeg van dhr. Bloothooft heeft het Regionaal Archief Alkmaar op mijn verzoek de memorialen van het Waterschap Schermeer gescand en online geplaatst (waarvoor hartelijk dank!). In die memorialen zijn veel gegevens over de molenaars in de Schermeer terug te vinden, waaruit het beeld ontstaat dat het molenaarsvak geregeld ettelijke generaties in de familie bleef en dat men het vaak niet zo breed had.; rond die tijd verdiende een molenaar er circa 90 gulden per jaar.

Dirk Cornelisz Volger, die we ook tegenkomen als Dirk van de Volger, Dirk Volger, of simpelweg als Dirck Cornelisz, wordt in het jaar 1711 molenaar in de Schermeer. Na twee jaar gemalen te hebben op een andere molen wordt hij molenaar op benedenmolen GH in de Schermeer. In 1731 neemt hij ontslag en draagt hij zijn zoon Cornelis voor als nieuwe molenaar op die molen.

Gezien het jaar dat hij molenaar wordt samenvalt met de vermelding in het lidmatenregister van de kerk van Noord-Schermeer is het, mede gezien de namen van de kinderen van zijn zoon Cornelis Dircksz Volger, aannemelijk dat Dirk gehuwd was met Lijsbet Pieters. Het andere stel, Dirck Cornelisz gehuwd met Trijn Dircks, was reeds afgeschreven, zie eerdere berichten in deze draad.

De doop van Dirk is ook nu nog steeds niet gevonden. Desalniettemin is er, vanwege de nieuwe vondsten en het beeld dat er rondom de betrokken personen ontstaat, voldoende zekerheid om hem aan te merken als zoon van Cornelis Cornelisz van de Volger, alias Oude Cees Volger, die eveneens molenaar was in de Schermeer totdat hij in het jaar 1699 overlijdt. Hij wordt opgevolgd door zijn stiefzoon Pieter Jansz, zoon van Jaepje Reijers en haar eerdere man Jan Rutsz. Ook Cornelis Cornelisz van de Volger de jonge, zoon van Oude Cees Volger, was tot het jaar 1729 molenaar in de Schermeer, en wel op bovenmolen 2 in de molengang tussen Driehuizen en West-Graftdijk. 

Al deze gegevens, inclusief de nodige referenties, zijn terug te vinden in mijn kwartierstaat. Nieuwe gegevens zullen in die kwartierstaat worden opgenomen. Het onderzoek richt zich momenteel op de ouders van Cornelis Cornelisz van de Volger de oude. Wellicht was dat Cornelis Dircksz van de Volger, die in het jaar 1652 een van de erfgenamen is van zaliger Pieter Cornelisz Backer gehuwd met Marij Dircks. 

JP Ouweltjes - 5 aug 2022 - 09:47 (laatst bijgewerkt 5 aug 2022 — 10:54 door auteur)

Voor degene die het interesseert: er zijn in de afgelopen weken veel nieuwe gegevens omtrent Dirck Cornelisz Volger beschikbaar gekomen. Nadat ik een tip hierover kreeg van dhr. Bloothooft heeft het Regionaal Archief Alkmaar op mijn verzoek de memorialen van het Waterschap Schermeer gescand en online geplaatst (waarvoor hartelijk dank!). In die memorialen zijn veel gegevens over de molenaars in de Schermeer terug te vinden, waaruit het beeld ontstaat dat het molenaarsvak geregeld ettelijke generaties in de familie bleef en dat men het vaak niet zo breed had.; rond die tijd verdiende een molenaar er circa 90 gulden per jaar.

 

Zou je wat meer uitleg willen geven hoe je molenaars in deze memorialen kunt vinden? Welk archief is dat precies? Ik zat naar 'NL-AmrRAA-84.2.037, Inventaris van het archief van het waterschap De Schermeer, 1630-1976' te kijken, maar weet niet of dit het goede archief is en hoe ik dan een molenaar moet opzoeken.

edit: staan hier ook de aanstelling van korenmolenaars te Grootschermer in?

WilbertD - 20 aug 2022 - 18:03 (laatst bijgewerkt 20 aug 2022 — 19:14 door auteur)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Waterschap Schermeer idd. De registers zijn niet geïndiceerd dus u kunt aan de bak. Gelukkig is het handschrift goed te lezen en na 30 pagina's gaat u vast de structuur zien. Molenaarswissels zijn goed gedocumenteerd. Molenaars hadden het zoals gezegd niet breed, dus soms treft u ook verslagen over zorg voor de weduwe en/of weeskinderen.

Succes.

JP Ouweltjes - 20 aug 2022 - 21:52

Grootschermer viel niet onder Schermeer maar onder Zuid- en Noord-Schermer. Grootschermer heette in die tijd Zuidschermer, niet te verwarren met het huidige Zuidschermer in de Schermeer. 

JP Ouweltjes - 20 aug 2022 - 21:55

Ik weet niet of het voor dit onderzoek nuttig is, maar bij het doorkijken (voor een voorouder van mij zelf) van de transport en hypotheek acte van Zuid Schermer kwam ik een Claas Volger tegen op 25-5-1699. Hier de link.

Jonas van Diepen - 2 nov 2022 - 09:32

ONA Zuid- en Noord-Schermer inv.6563B d.d. 24.3.1669 [link], met de losse pols getranscribeerd:

compareren Jan Reijersz, Vreeck Janz Kramer, weestmeesters te Grootschermer, de rato caverende voor Frans en Trijn Kornelis, Kornelis Kornelisz van de Volger in De Rijp, man en voogd van Welmet Kornelis, Klaas Kornelisz de Oude [Kornelisz de Oude doogehaald], Krijn en Kornelis Kornelisz en Neel Kornelis, Cornelis Kornelisz tot Rijp, zo voor hem zelf als de rato caverende voor Welmet Thonis tot Graft, Piter Sijmonsz van der Oosterbuijert en zich sterk makende voor Piter Jacobsz van de Oostzaner Overtoom, Jacopien Frans, voor haarzelf mitsgaders Neel Dircks, van bekwame ouderdommen, alle qualitata quo, gerechterlijke erfgenamen van zaliger Piter Kornelisz, laatst gewesen man van wijlen Nijsien Hermans tot Zunderdorp overleden, welke comparanten verklaarden ... geleden geconstitueert en volmachtig gemaakt te hebben in der starkste forme gelijk zij doen bij dezen, de edele Jan Dirckz tot Graft en Kornelis Kornelisz tot Rijp, hun comparanten mede  erfgenamen van gemelde zaliger Pieter Kornelisz omme hun te transporteren tot Zunderdorp voors aan den erfgenamen en de ten huize van voors Nijsien Harmans tot Zunderdorp ende met des selsfs Nijsien Harmans erfgenamen, met der minne, de nalatenschap van hun comparanten oom ende meer gemelte Nijsien Harmans te schiften ende te scheijden 
[etc]
ten huise van Jaepien Frans ten overstaan van Jacob Piters Doccum ende Kornelis Jansz Palts getuigen

Zo krijgen we dus een blik op de familie van Welmet Kornelis, de eerste vrouw van Kornelis Kornelisz van de Volger. Haar moeder zal denkelijk Jacobje Frans zijn geweest.

JP Ouweltjes - 28 nov 2022 - 18:17 (laatst bijgewerkt 28 nov 2022 — 18:19 door auteur)

Jacobje Frans was waardin in herberg De Prins te Grootschermer: link, link

JP Ouweltjes - 28 nov 2022 - 21:38 (laatst bijgewerkt 29 nov 2022 — 07:36 door auteur)

Heel erg bedankt! Komen we al dichter in de buurt van vinden wie de moeder van Dirck Cornelisz Volger is?

B Volger - 29 nov 2022 - 15:03

Nee

JP Ouweltjes - 29 nov 2022 - 16:31

Een vermelding van de kinderen van Dirk Gerritsz Volger in ORA Winkel inv.5633 fol.90v d.d. 6.5.1707: link

JP Ouweltjes - 22 feb 2023 - 07:32


Een neef van Dirck Cornelisz?

B Volger - 22 feb 2023 - 19:38Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu