stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht afkomst oudste "Neijzing" Monnickendam ~1740 R.K. (Neijsen, Neijzen, Nijsingh)Profiel afbeelding

Ik doe samen met iemand onderzoek naar de familie Neijzing. Degene waarmee ik dat onderzoek doe heeft een boek in bezit waarin de oudste voorouders Pieter of Petrus Neijzing en zijn broer Willem (en er is ook nog een zus Yda) zijn.

In Monnickendam wordt als eerste melding gedaan van Willem Neijzing in 1758: "Willem Neijsing met zijn Knegt verlicht. Hier om als Burger te moogen woonen is Haar toegestaan." De knecht zou dan Pieter Neijzing zijn. 

Ik ben dus verder op onderzoek uitgegaan en heb even alle huwelijksakten van Pieter erbij gepakt. In geen enkele akten wordt gesproken over zijn herkomst. Zelf denk ik dat de familie iets te maken heeft met de familie Nijsingh uit Drenthe, maar daar heb ik geen bewijs voor.

Zijn huwelijksaangifte: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-1998-H?i=40&cc=2037985&cat=353186

Zijn trouwakte: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-BTG9?i=454&cc=2037985&cat=353186

Zijn huwelijksaankondiging: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-17CW?i=19&cc=2037985&cat=353186

Zoals  te zien staat er elke keer dat hij woont in Monnickendam, verder is er geen nieuwe informatie.

Pieter doopt de volgende kinderen:

Arnoldus 16 januari 1772 - Monnickendam

Maria 18 februari 1774 - Monnickendam

Willem 25 maart 1777 - Monnickendam

Jacob 3 december 1779 - Monnickendam

Pieter 13 september 1782 - Monnickendam

Joannes 18 november 1785 - Monnickendam

Als iemand kan vinden waar de 2 broers en de zus vandaan kwamen zou dat echt een hele grote stap zijn.

(Dit is overigens het boek: https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.189619589.html/neijsen--neijzing--neijzen--een-waterlands-geslacht--persoonsgegevens/ 

Neijsen, Neijzing, Neijzen, een Waterlands geslacht

persoonsgegevens en stamboom van de nakomelingen van Pieter Neijsen uit Monnickendam, 1740-2000

B Volger - 5 jul 2020 - 14:51

In Monnickendam wordt als eerste melding gedaan van Willem Neijzing in 1758: "Willem Neijsing met zijn Knegt verlicht. Hier om als Burger te moogen woonen is Haar toegestaan." De knecht zou dan Pieter Neijzing zijn. 

Het genoemde citaat is uit de Resolutiën der Raad van Ilpendam van 29 maart 1758, hetgeen in bovenvermeld boek is te vinden is. Niet Monnickendam. De eerste vermelding van Pieter in relatie tot Monnickendam zou 21 May 1768 zijn in het Memoriaal van Burgemeesteren van de stad Monnickendam.

Het betreffende boek (pag 31) vermeldt verder:

In de archieven is in Ilpendam niets gevonden dat betrekking zou kunnen hebben op een oudere generatie Neijsen of Nijser.  Het ook wel gevoerde achtervoegsel -ing wijst mogelijk op een afkomst  uit het Noord-Oosten van het land. Uit ook deze regio komen in de tweede helft van de 18e eeuw veel seizoenarbeiders naar het huidige Noord-Holland, evenals de z.g. "Hollandgänger" uit Westfalen. Echter bij Willem en Pieter komt dit achtervoegsel slechts voor in 4 van de 44 documenten, tijdens hun leven opgemaakt. In het vestigingsbesluit van Ilpendam wordt de naam Neijsing vermeld. Maar als president van de gemeenteraad tekent Willem steeds met Nijsen. Rond 1800 wordt pas het gebruik van de uitgang -ing veelvuldiger en handhaaft zich in Beemster, de Zaanstreek en in Hoorn. Het is daarom niet zeker hoe de oorspronkelijke naamvoering is geweest.

Veel succes met verder onderzoek,

mvg-Ben

Ben Wegman - 5 jul 2020 - 17:23 (laatst bijgewerkt 5 jul 2020 — 19:35 door auteur)

Dank u! Ik vond wel een familie Neyssen in Someren. Daar kwam ik een Arnoldus, Petrus, Wilhelmus en Ida tegen. Zou perfect kunnen passen.

B Volger - 5 jul 2020 - 19:26

Het gaat hier om een RK familie in Monncikendam, dus, als er medezoekende zijn niet Gereformeerd of EL.

Uitgeschreven lid - 8 jul 2020 - 21:09

De Neyssen familie is een interessant gegeven. Zowel Willem (Wilhelmus) als Pieter (Petrus) vinden we als naam daar terug. Willem verdwijnt m.i. Voor Pieter is het niet geheel duidelijk en Ida is lastig. Degene die in Someren wordt vermeld is in de jaren 50 getuige bij diverse dopen maar overlijdt rond 1760.

Bijzonder is dat de evt moeder Ida als voornaam heeft. De evt is dan Petrus Gerardus. Neyssen komt er pas wat later bij want bij hun trouwen heet hij nog Petrus Gerets. Dat trouwen is in 1720 in Someren. Er worden gedurende een lange tijd kinderen geboren 1720-1742. 

Ik heb de doopinschrijving niet gecontroleerd maar volgens de transcriptie van BHIC wordt o.a vanaf 1721-1735 de naam van de vader weergegeven als Neussen. Slecht schrift, slechte uitspraak? Al met al een mogelijkheid.

mvg-Ben

Ben Wegman - 8 jul 2020 - 22:23 (laatst bijgewerkt 8 jul 2020 — 22:24 door auteur)

Jammer dat er geen uitschrijving/inschrijvingen te vinden zijn in Someren en Ilpendam/Monnickendam, dan konden we zien of ze uit Someren kwamen. Het is wel interessant dat Petrus na 1759 niet meer voorkomt in Someren, evenals Wilhelmus.

B Volger - 8 jul 2020 - 22:38

Volgens mij stond er Meeuwsen

B Volger - 8 jul 2020 - 22:40

Zonder dat ik er verder iets inhoudelijks aan kan toevoegen. Mensen uit Drenthe die voornamelijk werk konden krijgen in de zomermaanden was tot recent een bekend verschijnsel in Waterland. Over het algemeen werd dat ook elk jaar herhaald met dezelfde families op dezelfde plek. Gelet op het noemen van zowel Monnickendam als Ilpendam ging het hoogstwaarschijnlijk over het gebied de Purmer. In dit geval zou het heel goed om een familie uit Someren kunnen gaan, als die ook RK waren is dat een extra aanwijzing.

Uitgeschreven lid - 8 jul 2020 - 23:22

Ben Wegman - 9 jul 2020 - 00:02

Dan was het Arnoldus die wel eens Meeuwsen heette. Meneer de Boer, kwamen er dus ook mensen uit Brabant naar Waterland?

B Volger - 9 jul 2020 - 15:49

"Arnoldus die wel eens Meeuwsen heette"  

Ik kan in Someren geen Arnoldus Meeuwsen vinden.

mvg-Ben

Ben Wegman - 9 jul 2020 - 17:05

Meeuws, excuus

B Volger - 9 jul 2020 - 17:39

Ja, ook wel uit Brabant maar meer uit Drenthe, het ging meestal om seizoensarbeid en dan spelen goede referenties die van mond tot mond gingen een rol. Maar Zaanstreek/Waterland met steden als Amsterdam en Zaandam hebben altijd aantrekkingskracht gehad voor werkgelegenheid.

Uitgeschreven lid - 9 jul 2020 - 18:27

Dat vergroot de kans dat we de goede familie hebben.

B Volger - 9 jul 2020 - 18:36

In Ora Ilpendam:

15-10-1763 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM PAG. 239
Verkoper: Hendrik Viesie uit Ilpendam                                                
Koper: Willem Neijsen uit Ilpendam                                                   
Transactie:Een huis en erf te Ilpendam, benoorden de kerk, binnendijks, de verkoper ten N en diakenen van Ilpendam ten Z. F. 11-00-00.

31-08-1771 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM PAG. 526
Verkoper: Jan Cornelisz Dekker, wonende te Ilpendam                    
Koper:Sijbet Pels, Pieter Keet en Willem Nijser, kerkmeesters van de Roomse kerk te Ilpendam.    
Transactie:Een huis en erf op het Noordeind van Ilpendam, binnendijks, de Roomse kerk ten Z en een stuk land van de Dirk Barkhout ten N. F. 25-00-00.

09-07-1778 BOEDELINVENTARIS 3659         AKTE 30
Boedelinventaris van Pieter van Tuijlen, weduwnaar van Sijtje Claas Sward, wonende te Ilpendam. Naast de inventaris aan onroerend goed: Een huis en erf te Ilpendam, binnendijks, Willem Goud ten N en Hendrik Tiers ten Z door hemzelf bewoond. Een schuurtje en een erf, gelegen als boven, buitendijks, Cornelis Brouwer ten N en Pieter Dirksz Rijser ten Z. Een stuk land aan de Jaagweg, 1 deijmt 262½ roeden, Jacob Rijksz ten N en Jan Boom ten Z, in huur bij Harmen Kamphuijsen. Twee stukken land aan de Jaagweg, 6 deijmt 25 roeden, Jan Mens ten N en de Kerksloot ten Z, in huur bij Pieter van Neck.. Een stuk land aan de Jaagweg, 1 deijmt 75 roeden, de weduwqe Cooter ten N en ten Z, in huur bij Claas Stam. Namen in de afrekening: Willem Nijser, koperslager, Dirk Rijser, glazenmaker; Jan Kistemaker, wijnkoper.

30-04-1785 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF IN DEN ILP 3650 FOLIO 292-V
Verkoper: Claas Sijmonsz Moen uit den Ilp                                                     
Koper: Sijmon Vet uit den Ilp                                                                         
Transactie: Een half huis in den Ilp beoosten de Gouw, Willem Nijser ten N en Gerrit Knop ten Z. F. 60-00-00.

12-03-1785 VERKOOP VAN LAND TE PURMERLAND 3650 FOLIO 277-R
Verkoper: Grietje Jacobs Rinkel gehuwd met Jan Klijn uit Edam, Pleuntje Jacobs Rinkel uit Monnickendam, Trijntje Jacobs Rinkel gehuwd met Pieter Nijser uit Monnickendam. Erfgenamen van Maartje Jans, weduwe van Jacob Rinkel.                                                                             
Koper 1: Willem Rijksz uit Ilpendam                                                              
Transactie: Een stuk land beoosten de Jaagvaart, benoorden Ilpendam, 2 deijmt 12½ roeden dijkcamp, de erfgenamen van Claas de Waal ten N en de kinderen van Andries Schouten ten Z. F. 397-00-00.
Koper 2: Cornelis Jansz Louw uit Ilpendam                                                     
Transactie:Een stuk land op de Gouwsloot, beoosten de Jaagweg, noordzijde, 1deijmt 25 roeden achterven, Jacob Schoon ten O en Abram Bosschieter           ten W. F. 100-00-00.                     
Koper 3: Dirk Middendorp uit Ilpendam                                                                      
Transactie: Akkers gelegen voor weed, beoosten de Jaagweg, bezuiden de Gouwsloot, 1 deijmt 25 roeden, Cornelis Rijser en Gerrit Rijser ten ... F. 24-00-00.

02-05-1789 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF IN DEN ILP 3651 FOLIO 45-R
Verkoper: Willem Nijser uit Ilpendam                                                 
Koper: Claas Sijmonsz Wals uit Landsmeer                                         
Transactie: Een huis en erf in den Ilp bewesten de Gouw, met een strook land, 24e Weer no 56, 91½ roeden. F. 74-00-00.

19-02-1791 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM 3651 FOLIO 83-V
Verkoper: Albert Haring, Abraham Dusart en Pieter vanRosse,wonende te Amsterdam, executeurs van het testament van wijlen Catharina van Meijrik, weduwe van Francois Fransen.
Koper: Pieter van Rosse uit Amsterdam                                            
Transactie: Een huis en erf te Ilpendam, benoorden de kerk, Willem Nijser ten Z en heren burgemeesters ten Z, Cohierno 242. F. 300-00-00.

24-08-1792 TESTAMENT 3660 AKTE 50
Testament van Roelof Nipper, ten huize van Dirk Wigman te Ilpendam. Hij legateerd aan de RK-kerk te Ilpendam. Tot zijn erfgenaam verklaart hij zijn broer Barend Nipper, wonende in Munsterland.. Tot boedelrederaars stelt hij aan Cornelis Louwe en Willem Nijsen, beiden uit Ilpendam.

22-10-1796 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM 3651 FOLIO 208-V
Verkoper: Jan Pappot uit Ilpendam                                                  
Koper: Willem Nijser uit Ilpendam                                                     
Transactie: Een huis en erf te Ilpendam, cohierno 242. F. 325-00-00.

29-03-1806 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM 3652 FOLIO 162-V
Verkoper: Anna Welbers, weduwe van Willem Nijser uit Ilpendam
Koper:  Dirk wagenaar uit Ilpendam                                                                
Transactie: Een huis of stal met zijn erf te Ilpendam, cohierno 242. F. 210-00-00.

25-04-1807 VERKOOP VAN HUIZEN EN ERVEN TE ILPENDAM 3652 FOLIO 190-V
Verkoper: Anna Maria Welber, weduwe van Willem Nijser uit Ilpendam          
Koper: Willem Hartwijk uit Ilpendam                                                              
Transactie:Twee huisjes te Ilpendam, nieuw cohierno 76 en 77. F. 475-00-00.

Uitgeschreven lid - 10 jul 2020 - 08:39

@ Pieter de Boer,

Dank voor deze waardevolle bijdrage. Ik heb weinig ervaring wat betreft het zoeken in rechterlijke archieven. Wel had ik uit het eerder geciteerde boek begrepen dat in 1763 onroerend goed werd aangekocht door Willem N. Ik vroeg me af of het mogelijk was als jongeman van pakweg 25 jaar zoiets te kopen, tenzij er geld uit de ouderlijke boedel zou zijn gekomen of de leeftijd hoger zou zijn dan aangenomen. Ik moet nog eens in het boek kijken wanneer Willem en Pieter zijn overleden. 

Ik zie nu ook een weduwe Willem N genoemd. Ik zal daar van het weekend eens actief naar op zoek gaan.

Wat betreft de mogelijk link naar Brabant: ik kan Ida (IJdel) N. nog niet terug vinden in Someren. Het draadje naar Brabant is nog erg teer.

mvg-Ben

Ben Wegman - 10 jul 2020 - 09:07

Dank voor de bijdrage meneer de Boer! @Ben Wegman de moeder van de Petrus Neyssen heet Ida, en er is nog een Ida Neyssen in Someren. 

B Volger - 10 jul 2020 - 09:32

Willem Neijsing wordt ook genoemd in een testament in Amsterdam. Te vinden met het zoeken in de indexen. Niet dat je daar meteen veel wijzer van wordt wat betreft zijn afkomst maar duidelijk mag zijn dat het geen eenvoudig persoon betreft. Hij is kerkmeester en heeft diverse bezittingen, zijn vrouw Anna Maria Welber(s) is een ook een aanknopingspunt. We zoeken nog even verder.

Uitgeschreven lid - 10 jul 2020 - 10:17 (laatst bijgewerkt 10 jul 2020 — 10:18 door auteur)

"de moeder van de Petrus Neyssen heet Ida, en er is nog een Ida Neyssen in Someren.

Dat is me bekend. Maar de oudere Ida N. is overleden in 1760 en de jongere is geboren in 1771. Beiden komen dus niet in aanmerking om als getuige bij de doop te fungeren. 

Ik moet de eerste 30 pagina's van het boek nog eens rustig nalezen. 

mvg-Ben

Ben Wegman - 10 jul 2020 - 10:28 (laatst bijgewerkt 10 jul 2020 — 10:34 door auteur)


Willem Nijser overlijden impost 28-08-1801 Ilpendam

Uitgeschreven lid - 10 jul 2020 - 10:37Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu