stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Overlijden Helena de Veth (1694 - na 1730)


Profiel afbeelding

Mijn voormoeder Helena de Veth is gereformeerd gedoopt te Rotterdam op 7-12-1694 
als oudste kind van de pruikenmaker Karel de Vett en zijn jonge vrouw Johanna de Beije.

Helena trouwde (vreemd genoeg) gereformeerd te Rotterdam op 14-6/1-7-1716 met Nikolaas van der Pol, JM, wonend te Montfoort.
Hou die twee elkaar hebben leren kennen is onduidelijk.

Nikolaas was in Montfoort gedoopt als enige zoon van de gegoede herbergier Aert Claesz van der Pol en Susanna Theunisse van Dusseldorp.

In het boekje "Montfoort : geschiedenis van een kleine Utrechtse stad" schetsen de auteurs een ontluisterend beeld van deze familie.
Vader Aert was zwaar aan de drank en stond daarom onder curatele van zijn vrouw.

Zoon Nikolaas bracht het er niet beter vanaf.
Hij wist het in Montfoort nog tot notaris te brengen, maar hij heeft dit beroep, rond 1718, maar een jaartje volgehouden.
Met Susanna kreeg hij een jong gestorven dochtertje en een zoon Roelof (1720) mijn voorvader, waar het beter mee afliep.

Nikolaas, die flink schulden maakte, wist in 1722 uiteindelijk niets beters te verzinnen, dan aan te monsteren bij de VOC
als soldaat, in zijn geval in de rang van adelborst.
Hij is in Batavia aan land gegaan, heeft daar nog enige tijd gediend en is toen gedrost en heeft nooit meer iets van zich laten horen.

Zijn vrouw Helena raakte volgens het bovengenoemde boekje daarna letterlijk aan de bedelstaf.
In 1725 werd ze daarom gesommeerd om de stad te verlaten, omdat ze geen burgeres van Montfoort was
en geen recht had op ondersteuning.
In 1730 was dit nogmaals het geval, en daarna was ook zij definitief spoorloos.

Ik heb haar niet in de begrafenisregisters van Montfoort of Rotterdam teruggevonden.

Ik hoop, dat er forumleden zijn, die haar overlijden toch nog ergens kunnen vinden, 
of op zijn minst nog levenstekens van haar na 1730 boven water kunnen halen.

EDIT: onderstaande alinea is niet meer van belang. Helena de Cruijff is definitief een vals spoor gebleken
Bij het RK(!) huwelijk te Montfoort van zoon Roelof in 1761 was een zekere Helena de Kruijf getuige.
Mogelijk was ze dus nog "incognito" in Montfoort aanwezig, maar verdere aanknopingspunten heb ik daarvoor niet kunnen vinden.
Er liep in Utrecht-stad wel een Helena de Cruijf, Creuff etc rond, maar die was Luthers, en was veel jonger, 
want liet daar nog een kind dopen in 1755.
 

Jan Clavaux - 24 sep 2021 — 00:56 (laatst bijgewerkt 24 sep 2021 — 10:41 door auteur)

Heb je al uitgezocht of die Helena de Kruijf wellicht  die naam gebruikte omdat ze met een meneer De Kruijf getrouwd was? Het is in ieder geval een naam die erg veel voorkwam in het zuiden van de provincie Utrecht.

Liesbeth Niepoort - 24 sep 2021 — 09:19

In 1762 is een zekere Helena de Cruijff (wonende Montfoort) samen met 3 andere dames de Cruijff (Johanna in Utrecht, Geertrui in Culemborg en Willemien in Wijk bij Duurstede) erfgename bij een procuratie voor een notaris te Utrecht om de boedel van hun moeij Willemina Rijken te scheiden. De man van Maria de Cruijff, koopman Klaes Waardenburgh in Hoorn moet e.e.a. verder maar regelen.

Heb niet alles gelezen, maar deze 5 dames de Cruijff zijn op z'n minst nichtje van elkaar, en/of zussen.

Ik denk dat daarmee de kans dat Helena de Veth 'incognito' als 'Helena de Cruijff' in Montfoort rondliep kleiner is geworden. D'r was een 'echte' Helena de Cruijff. Maar misschien levert het verder uitpluizen van de familie van deze doopgetuige nog wel andere waardevolle informatie op? En mogelijk is dit dus dezelfde Helena als degene die in Utrecht in 1755 een kind (Luthers) laat dopen, d'r is een connectie met Utrecht.

-Bart- - 24 sep 2021 — 09:39

Bedankt voor de reacties.
Helena de Cruijff kan dus met zekerheid niet identiek zijn aan Helena de Veth.

Jan Clavaux - 24 sep 2021 — 10:37

Hij is in Batavia aan land gegaan, heeft daar nog enige tijd gediend en is toen gedrost en heeft nooit meer iets van zich laten horen.

volgens zijn VOC-akte [hier] is hij "pennist", oftewel hij was in civiele dienst [hier]

 

Hij wist het in Montfoort nog tot notaris te brengen, maar hij heeft dit beroep, rond 1718, maar een jaartje volgehouden.

zijn zeer beknopte notarieel archief beslaat de periode 1716-1721 [hier]

 

Bij het RK(!) huwelijk te Montfoort van zoon Roelof in 1761 was een zekere Helena de Kruijf getuige.

misschien goed te vermelden, dat dit zijn 2e huwelijk was [hier]; bij zijn 2e huwelijk in 1741 was hij nog minderjarig [hier]. Is er iets bekend over wie het kind heeft opgevoed? (Weeshuis?)

Peter B - 24 sep 2021 — 10:54


Over de eerste levensjaren van zoon Roelof is mij niets bekend.
Hij maakte wel een ongebruikelijke start in zijn leven.
In 1741 (hij was toen net 21 geworden) trouwde hij met de toen 50 jaar oude, katholieke Bartha/Sijbertje Maasland.
Twee maanden na het overlijden van Sijbertje in 1761 trouwde hij met de 20 jaar jongere Cornelia Claese de Wissel.
Hij haalde de schade in, door met haar elf kinderen te procreëren.

Mogelijk is hij in zijn jeugd door de RK kerk ondersteund, want vanaf 1741 was hij gegarandeerd zijn verdere leven katholiek.

Van belang is misschien nog, om te vermelden, dat Aert van de Poll en Susanna van Dusseldorp een (laatste) testament maakten (Woerden, 22-6-1724), waarin de kinderen van Nicolaas van de Poll tot universele erfgenaam worden benoemd, met seclusie van de weeskamer en met als voogden een schepen en de chirurgijn.
Over Helena wordt met geen woord gerept en uit de akte blijkt tussen de regels door, dat over Nicolaas niets bekend is.

Dank trouwens voor het lezen en verklaren van het woord pennist.

"hij heeft dit beroep, rond 1718, maar een jaartje volgehouden."

Dat deed ik eerlijk gezegd even uit mijn vertekende herinnering.
Hij heeft in vijf jaar tijd 50 A4-tjes weten te vullen. Dat zal geen vetpot geweest zijn.

Jan Clavaux - 24 sep 2021 — 11:44 (laatst bijgewerkt 24 sep 2021 — 12:28 door auteur)
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.
Wel kunt u altijd een nieuw onderwerp starten.