stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Wilhelmus Pleugmeekers geboortig in Nuth of Klimmen eind/begin 16/17e eeuw


Profiel afbeelding

Ben op zoek naar gegevens over mijn voorvader  Wilhelmus Pleugmeekers ( naamsvarianten mogelijk).

 Hij is een zoon van het echtpaar Ploechmeekers-Nuchelmans dat in de late 16e eeuw woonachtig was in Klimmen.

Mogelijk is Wilhelmus in Klimmen geboren, maar kan ook zijn in Nuth. Hij trouwde omstreeks 1635 met Catharina Riedraedt (naamsvarianten mogelijk). Het echtpaar kreeg drie dochters en vier zonen waaronder Wilhelmus.  Zou graag zijn doopdatum, en/of trouw- en begraafdatum willen weten. Hij was later pachter van de Geleenhof in Heerlen.

Ook over zijn vrouw zou ik die informatie willen ontvangen.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

—-

Titel is aangevuld met periode door moderator F.

jo pluymakers - 12 okt 2021 — 17:16 (laatst bijgewerkt 12 okt 2021 — 18:16 door moderator)

Geen directe beantwoording van je vragen. De spellingsvariaties zijn vrijwel eindeloos, en dat maakt zoeken moeilijk.

Hieronder alles Sittard. Familie?

  • Doop 1598 Plumecher, Petrus, vader Plumecher, Wilhem, moeder schmitz, Tringen (Catharina = Trijntje?)
  • Ene Plumecher, Wilhem is in 1612 en 1615 doopgetuige.
  • Overleden 1636 Pleuchmechers, Wilhelmus, vader Pleuchmechers, Peter
  • Doopgetuige 1661 Ploehmecker, Wilhelmus 
  • Doop 1665 van Pleuchmecher, Catharina Gertrudis, vader Pleuchmecher, Guilielmus, moeder berghmans, Elijzabeth

Doop Heerlen d.d. 18-02-1638 van Pluemeckers, Mattheus, vader Pluemeckers, Wilhelmus, moeder Ritray, Catharina
Doop Heerlen d.d. 17-03-1647 van Pleumeekers, Wilhelmus, vader Pleumeekers, Wilhelmus, moeder Rytraedt, Catharina
Doop Heerlen d.d. 27-01-1651 van Pleuchmeekers, Wilhelmus, vader Pleuchmeekers, Wilhelmus, moeder Ritraedt, Catharina

Doopgetuigen:

Voerendaal 10-04-1661 Doop Doopgetuige M plumeckers, Wihlem    
Heerlen 19-04-1662 Doop Doopgetuige M Plumeeckers, Wilhelmus    
Sittard 19-03-1664 Doop Doopgetuige M Pleuchmekers, Wilhelmus  
Sittard 04-10-1666 Doop Doopgetuige M Pleuchmekers, Wilhelmus

Zo te zien woont zoon Wilhelmus van 1651 vanaf ca 1683 in Klimmen en laat daar kinderen dopen. De doop van 1665 in Sittard is te vroeg voor de zoon van 1651. Is dat de bedoelde Willem, die hertrouwd is met Elisabeth Bergmans, en hun dochter vernoemen naar de overleden vrouw van Willem? Dan zou Catharina dus vóór 1665 zijn overleden. Voor Willem vermoed ik ná 1666 gezien 'doopgetuige' in 1666 in Sittard.

-Bart- - 12 okt 2021 — 20:15

In Heerlen worden op  09-11-1642 en  05-05-1648 ook nog kinderen van dit paar gedoopt. In 1642 heet de vader Petrus (maar de moeder is dezelfde Catharina). Interessant gezien de doop hierboven in 1598

-Bart- - 12 okt 2021 — 20:27

Ik denk dat Henricus Reedtraedt de broer zou kunnen zijn van Catharina. Zie deze doop in 1633 waar ze doopgetuige is. En ene Lemmen Ritrae is ongetwijfeld ook familie; zie de doop uit 1638.

Kinderen die ik zover gevonden heb:

1638 Mattheus
1642 Wernerus
1647 Wilhelmus
1648 Catharina
1651 Wilhelmus

Bij de doop in 1666 die ik hierboven al noemde is Pleuchmeker, Joanna de moeder, en Pleuchmekers, Maria (ook) doopgetuige. Pleuchmekers, Maria is ook doopgetuige bij de doop in 1665

Interessant is ook nog deze doop uit 1597 waarbij de doopgetuige "Petrus Wilhem plumecherss son loco patris" d.w.z. "Petrus Wilhem Plumecherss Zoon in plaats van zijn vader" Er is dus in 1597 een al wat oudere Willem, met ook een volwassen zoon Petrus, én in 1598 een volwassen Willem die een zoon Petrus krijgt. Over die Petrus hieronder meer

In 1631 trouwt in Sittard Plugmecher, Petrus met Printhagen, Maria. Hij "Guilielmi plugmechers et catharinae von der linden filius" (zou dus de in 1598 geboren Petrus kunnen zijn?), zij "Anselmi printhagen et adelheydis cloets filia". Mijn veronderstelling dat dit de in 1598 geboren Petrus is klopt. Zie deze doop in 1612 waarbij Wilhem Plumecher doopgetuige is bij de doop van Schmitt, Arnoldt, zoon van Schmitt, Driess. In de kantlijn: "vlgs kantlijn: arnoldus in der linden".

Daaruit volgt met grote waarschijnlijkheid dat het paar Guillielmi Plugmechers en Catharinae von der linden, de ouders van Petrus Plugmecher die in 1631 trouwt dezelfde zijn als Wilhem Plumecher en Tringen Schmitz, de ouders van de in 1598 gedoopte Petrus Plumecher.

De in 1636 overleden Wilhelmus Pleuchmechers is hoogstwaarschijnlijk een zoon van deze Petrus. "sepultus est Wilhelmus filius et infans Petri Pleuchmechers" d.w.z. "begraven is Wilhelmus de zoon en baby van Petrus Pleuchmechers". Vernoemd naar z'n grootvader.

Maar wie zijn de dan ouders van Willem die omstreeks 1635 trouwt met Catharina Riedraedt? In de vraagstelling "het echtpaar Ploechmeekers-Nuchelmans". Dat zijn dus hoogstvermoedelijk niet Willem en Catharina van der Linden alias Schmitz, maar misschien wél de Petrus die in 1597 in plaats van zijn vader Willem doopgetuige is? Dan zou Willem dus ook vernoemd zijn naar z'n grootvader; en dat de vader bij de doop in 1642 'Petrus' heet is dan ook een verklaarbare vergissing. Ik zou dan trouwens wél een zoon 'Petrus' verwachten van Willem en Catharina Riedraedt; die heb ik nog niet gevonden.

-Bart- - 12 okt 2021 — 23:04

  • Petrus Plugmecher, gedoopt 1598 en gehuwd 1631 is hoogstvermoedelijk overleden tussen 03-12-1656 ("Maria Pleuchmeckers dicta Printhaghen") en 09-03-1657 ("Maria Printhagen vidua Pleuchmekers")
  • Ik vermoed dat dit het overlijden/begraven zou kunnen zijn van Catharina van der Linden alias Schmitz, d.d. "aprilis 1633". Maar het kan ook deze Catharina zijn.
  • Deze Aletta Pluimechers (moeder doop 1604, dus geboren ~voor 1585) is dus de dochter van een Wilhem Pluimechers, en Catharina van der Linden alias Schmitz ('Trin Schmitz') is de doopgetuige. Gezien de tijdlijn is niet duidelijk of Catharina hier de moeder van Aletta is (zou kunnen?) of b.v. een schoonzuster? In dat geval zou Aletta de zuster van de in 1597 al volwassen Petrus (z'n vader was Willem) kunnen zijn, en deze Petrus dus ook een broer van Willem - de man van Trin Schmitz.
  • Het in 1636 overleden kindje Wilhelmus Pleuchmechers is inderdaad de zoon van Petrus en Maria Printhagen. Hij is gedoopt in 1635. Interessant: Andreas Linden is getuige. Oom van Petrus? Ze laten in 1641 opnieuw een zoon Willem dopen
  • Il denk dat 'Ritselveld' misschien een alias zou kunnen zijn van 'Printhagen'? Dopen 1642, 1644 en 1645. Of is dit een andere Petrus?

-Bart- - 13 okt 2021 — 12:33

Dopen kinderen Willem Plumecher en Tringen Schmitz alias Catharina van der Linden:

1593 Mett (moeder Schmitz is filia Gerharten Schmitz)
1595 Ida (getuige Schmitz, Driess is Gerhart Schmitz son)
1598 Petrus 

=> Ik vermoed dus dat deze Willem een broer is van de vader (Petrus?) van de gezochte Willem

En ik vermoed dat dit een zus van de gezochte Willem is:

1636 (huw) Anna ('Anna Pluigmeckers Peter Plugmechers alias Koter ehliche filia')

Interessant: huwelijk in 1609. Met aantekening: "testibus duobus flijs Wilhem Blumechers" d.w.z. als getuigen twee zonen van Wilhem Blumechers'.=> dat zouden dus heel goed Petrus, de veronderstelde vader van de gezochte Willem, en zijn veronderstelde broer Willem kunnen zijn geweest.

-Bart- - 13 okt 2021 — 13:30

Hier nogmaals Aletta Plumecher als moeder, nu in 1608. Dochter van Willem. Haar man heet dus Joris von Wehr, alias Joris Schomechers, alias Joris Schmidts. Is er sprake van een 'dubbele verzwagering'? Aletta X Joris, en Willem (jr.) X Catharina?

Ik heb inmiddels ook 2 mogelijke aliassen voor Plumecher: Schutgens en Koter

-Bart- - 13 okt 2021 — 15:43

RK dopen Nuth.

Volgens deze index is gedoopt op 17 sept 1608 Petrus Ploechmechers, zoon van Mathaeus en Catharina Nuchelmans. Deze Petrus zou (verondersteld) dezelfde kunnen zijn als de Petrus die trouwt met Maria Ritselvelt; hier hun kinderen (1644-1650; deze Petrus is in 1662 nog in leven gezien deze doop)

Dat Wilhelmus (X Catharina Riedraedt) een zoon van het paar Ploechmeekers-Nuchelmans zou zijn is plausibel op grond van de geboorte van Mattheus in 1638. In de vraagstelling staat "Hij is een zoon van het echtpaar Ploechmeekers-Nuchelmans". Is daar ook bewijs voor, anders dan dat Maria Rutzervelt in 1642 doopgetuige is?

NB: De Petrus Plugmecher die met Maria Printhagen trouwt in Heerlen in 1631 is t/m 1643 regelmatig doopgetuige in Heerlen. Kinderen: 1632 Catharina. Zoals boven al gevonden moet deze Petrus zijn overleden tussen 03-12-1656 ("Maria Pleuchmeckers dicta Printhaghen") en 09-03-1657 ("Maria Printhagen vidua Pleuchmekers"); in ieder geval voor maart 1657. En daarmee is hij 100% een andere persoon dan de man van Maria Ritselvelt, en zijn Maria Ritselvelt en Maria Printhagen dus ook verschillende personen.

-Bart- - 13 okt 2021 — 17:24

 

Het is meer dan tien jaar geleden dat ik mijn onderzoek naar mijn voorvaders heb afgesloten. Onlangs nam ik toch de draad weer op om mogelijk wat hiaten te kunnen opvullen.  Daarvandaan mijn oproep op Stamboomforum.

U hebt er wel werk van gemaakt!   Merci!   

Het echtpaar Ploegmeekers-Nuchelmans had volgens mijn gegevens naast de door u vermelde nog de volgende kinderen:

Johannes   24-08-1600 Nuth;  Stephanus  07-07-1606 Nuth.

De door u genoemde  Petrus  17-09-1608  was inderdaad getrouwd met Maria Rutzerfeld.

Ik zal uw uitgebreide info in het weekend eens verder gaan bekijken. Nogmaals veel Dank!

jo pluymakers - 13 okt 2021 — 20:06 (laatst bijgewerkt 13 okt 2021 — 20:23 door auteur)

Tja, dit zijn uitdagende puzzels, die je van de straat houden. Maar ik moet zeggen dat e.e.a. al behoorlijk grondig is uitgezocht; ik heb vandaag hier 'gespiekt'. Dat betekent ook dat ik veel heb geschreven, maar weinig concreets heb kunnen toevoegen. Veel 'zou kunnen' speculatie. Snippertjes informatie die betrekking kunnen hebben op de gestelde vragen.

Nog een kleine bijdrage: Hendricus Riedraedt X Margareta Wingarts (verondersteld broer/schoonzus van Catharina); dopen kinderen

1628 Voerendaal Reetraed, Margareta
1630 Voerendaal Ridderaedt, Fredericus 
1631 Voerendaal Ridtraedt, Ida
1633 Voerendaal Reedtraedt, Helena (getuige Redtraedt, Catharina)
1635 Voerendaal Ritraedt, Elizabet
1637 Wijlre Ridraedt, Florus

Doopgetuige: 1630 (moeder: Reitraedt, Elisabeth)

Dit lijstje bekijkend en vergelijkend zou de moeder van Catharina en Hendricus wellicht Margaretha of Ida geheten kunnen hebben.

-Bart- - 13 okt 2021 — 21:17

Lemmen Ritrae uit de doop uit 1638. Hoogstvermoedelijk dezelfde als of Lambertus, pastoor in Wehr 1643, 1645, of de vader van Wernerus in 1645 (moeder n.n.). Daar is weer getuige ene Teodorus Retrae. Als de 2e optie klopt, dan komt de naam Werner in beeld voor de vader van Catharina Riedraedt.

En ja, Theodorus (en dus Lambertus, de vader van Werner) horen wel in dit rijtje. 

[Edit:] Huwelijk Dirick Riedtradt X Margriet Severmans d.d. 25 juli 1646, Voerendaal

Dopen kinderen Theodorus Riedraedt X Margriet Servermans (* 1607 ??):

1647 Voerendaal Reittraet, Helena. (Doopgetuige o.a. Wingarts, Margaritha (+ 1669 ??), de vrouw van Hendricus)
1649 Voerendaal Ritrat, Anna

Opvallend: doop 1653, getuigen Theodorus Riedraedt en Ida Pleumeekers. Cirkel is bijna rond.

Doop in 1662 van een Ida Redtraedt, ouders zijn Redtraedt, Fredericus (* 1630, van Hendrikus en Margareta?) en Heudts, Petronella. Getuigen Theodorus Riedraedt X Catharina (sic?) Servermans. Het rijtje wordt inderdaad langer. Zie ook 1667

=> Hypothese voor de ouders van Catharina (en Hendricus en Lambertus en Theodorus, en Johannes(?) en Elisabeth) Riedraedt: Doopgetuigen in 1606, Valkenburg: Wernerus Rietra X(??) van Margaretha Capell. Margaretha is wellicht de dochter van Eertrijck van Capelle?

-Bart- - 14 okt 2021 — 10:45 (laatst bijgewerkt 14 okt 2021 — 14:00 door auteur)


Bart, nogmaals dank voor je uitvoerige reacties waarmee ik  verder kan puzzelen.

jo pluymakers - 19 okt 2021 — 11:15Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu