stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Meedenkers gevraagd bij "Versluierde doop" ; Amsterdam 1666 Hendrikje Wouters wie is echte vader?Profiel afbeelding

Beste mensen, 

Als jaren ben ik aan het puzzelen op  wie de biologische vader is van Hendrikje Wouters. Ik heb wat frisse invalshoeken nodig.

Hendrikje wordt gedoopt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 22 juni 1666. Vader: "Wouter Hendricx" Moeder: "Geesje Roelofs"

De vraag is echter of hier wel sprake is van de echte vader cq. echtgenoot van moeder Geesje.
Van de hier genoemde 'vader' Wouter is namelijk verder geen enkele bron te vinden. Noch een huwelijksakte van Wouter en Geesje, noch een overlijdensakte van Wouter. Als moeder Geesje drie jaar later hertrouwt (of moeten we zeggen, voor het eerst trouwt) met een Engelsman wordt in het ondertrouwregister genoteerd:
 

"Compareerden Adriaen Hen van Londen passementwercker wed[enaer] van Anneke Cockx woont in d' Egelantierstraet en[de] Geesje Roelofs van Hardenberg oud 32 jare ouders doot geas[sisteert] met haer muy Geesje Jans woont op d' Keysersgracht"

Het opmerkelijke aan deze inschrijving is dat er NIET wordt vermeld dat Geesje weduwe is van Wouter Hendrix, wat (zoals blijkt bij haar man Adriaen) wel gebruikelijk is. Verder is het opmerkelijk dat in de marge niet vermeld wordt "sij weeskamer voldaen", wat ook gebruikelijk is bij de hertrouw van een weduwe met een kind uit een eerder huwelijk.

Harmen Snel, archivaris bij het Stadsarchief Amsterdam,  zei mij jaren geleden dat alles er op wijst  dat de doopinschrijving van haar dochtertje Hendrikje een 'versluierde' doop is: een bewust gemaakte inschrijving met een 'onvolkomenheid', wellicht een falsificatie te noemen. Al of niet met medeweten van de koster en / of de dominee wordt de naam van Wouter Hendrix als vader genoteerd om de schande van de doop van een kind van een ongehuwde moeder te 'versluieren'. Moeders enige kind Hendrikje is dus uit een relatie waarvan niet vast staat dat de genoemde Wouter Hendrix de vader is.

In een ander topic "leeshulp" ontdekte ik deze  week  dat er onverwachte familienamen kunnen oppoppen. 

 In 1727 trouwt Hendrikjes  zoon Jan Teunisse met Johanna Lagaart. Getuige is zijn moeder Hendrickie Pels.
 

"Den 16 maij 1727 Compareerden als vooren Jan Teunisse van a[msterdam] oud 26 jaar
opde baangraft geass[isteert] met sijn moeder hendrickie Pels
& Johanna Lagaart van a[msterdam] oud 20 jaar inde Laurierstraat geass[isteert] met haar vader Philip Lagaart"

Opmerkelijk dat moeder Hendrikje Wouters hier als Hendrikje Pels vermeld wordt en later als getuige bij de doop van de kinderen van zoon Jan weer als Hendrikje Wouters. Hendrikje Wouters is dus dezelfde als Hendrikje Pels.

Opmerkelijk dat ze hier de naam Hendrikje Pels opgeeft als ze getuige is bij het huwelijk van haar zoon. Zou zo dan toch de naam van haar biologische vader bekend worden? Op 28 april 1684 had ene Hendrick Wouters vander Pels verkocht "een Erve gelegen inde nieuwe vijsel straet aende westseijde voor aen over de Heeren gracht". Het is wel erg toevallig de combinatie van namen: Wouter, Hendrik en Pels. Dit vraagt om onderzoek. 

In mijn zoektocht kom ik verschillende Wouter Hendriks'en en  Wouter Pelser tegen. Vaak in aktes die voor mij moeilijk leesbaar zijn. 

Ik kan het natuurlijk laten rusten en accepteren dat ik niet zal weten wie de vader is maar het onverwacht oppoppen van de naam Pels is zo nieuw dat ik een poging wil wagen. Graag met jullie hulp.

Groet,

Wim

Wim Hobers - 20 jan 2022 - 15:14 (laatst bijgewerkt 20 jan 2022 — 20:01 door auteur)

Wim,

zou het kunnen zijn, dat Geesje Roelofs van Hardenberg een ander was dan de Geesje Roelofs uit het doopboek?
Opmerking: in die tijd en in dat register worden de gebruikelijke toevoegingen JM en JD totaal niet gebruikt,
alleen weduwnaars en weduwen krijgen een toevoeging van hun status.

Overigens was het dopen in de Nieuwe Kerk zo te zien lopende bandwerk. Ik denk niet, dat de predikant
van dienst al die ouders stuk voor stuk kende, of hen naar hun trouwboekje vroeg.

Jan CIavaux - 20 jan 2022 - 18:41 (laatst bijgewerkt 20 jan 2022 — 18:50 door auteur)

Hallo Jan,

@"zou het kunnen zijn, dat Geesje Roelofs van Hardenberg een ander was dan de Geesje Roelofs uit het doopboek?" Terechte vraag. Ik heb echter gelukkig 100% bewijs dat ze het wel is. 

De in de trouwinschrijving "Muy Geesje Jans" (Geesje Roelofs van Hardenberg oud 32 jare ouders doot geas[sisteert] met haer muy Geesje Jans woont op d' Keysersgracht") was  een voor mij ooit een gouden vondst. In 1708 is vrijwel geheel Hardenberg afgebrand. Helaas ook de DTB 's.

De bewoners van 't Erve Hobers  in Ane kerkten in Hardenberg. Ik moet dus de familielijnen van voor 1708 reconstrueren in archieven van buiten Hardenberg. Deze Geesje Jans "siekelijk te bedde leggende dog egter haer verstand, memorie  en uijtspraek   wel hebbende" stelt op  14 februari 1703 haar testament op waarin ze een enorme lijst van erfgenamen noemt allen in relatie tot deze boerderij Hobers met ook de naam  "Hindrickje wouters dochter van geesje roelofs  woonende alhier."  Roelof (Hobers) is de broer van Geesje Jans.

@"alleen weduwnaars en weduwen krijgen een toevoeging van hun status". Dat bevestigt dan dat Geesje bij haar huwelijk met Adriaen Hen geen weduwe is en een "bastaard" kind heeft. Ook is zowel haar huwelijk met  Adraen Hen als ook het huwelijk dat ze na Adriaen met Michel Rentue sluit is een "moetje". Ze wachtte dus niet tot ze getrouwd was. 

Dank voor het meedenken.

Groet,

Wim

Wim Hobers - 20 jan 2022 - 20:00


Toch nog één keer een poging een frisse invalshoek te vinden. Daarna laat ik het rusten.

Groet,

Wim

Wim Hobers - 31 jan 2022 - 10:11Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu