stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Voorgeslacht van Lijsbeth Pieters van Tetro(o)de, geb. Gorcum ca. 1627Profiel afbeelding

Lijsbeth Pieters van Tetro(o)de, geb. ca. 1627 te Gorkum (Gorinchem), tr. Gorinchem 19-4-1650 Geraerd Eijken Fraterman (begr. Heusden 12-5-1664).

Dit echtpaar zijn bij mij 3 kinderen bekend: Jan (ca. 1653) x Oudheusden 10-02-1675 Cathrina Jans la Tour (Latour), ged. Heusden 19-10-1646, dr. van Jan la Tour en Metjen Keijsers, Suzanna (ged. Heusden 10-03-1651) en Ecken (ged. Heusden 22-5-1655).

 

Mogelijk is er meer bekend over de familie van Tetrode, Tetroode(n).

 

Alvast mijn dank.

 

MvG

Alex

Alex Dragon 2 - 18 apr 2022 - 21:18 (laatst bijgewerkt 24 apr 2022 — 03:17 door auteur)

Kijk [hier] eens, een fraaie genealogie van Tetrode 

bij 11. Leendert van Tetrode en zijn zoon Pieter Leendertsz. van Tetrode x Susanna Jansdr. van Blaart

Janna vE - 19 apr 2022 - 11:12 (laatst bijgewerkt 19 apr 2022 — 11:13 door auteur)

Dank je jannave.

Jammer dat over Leendert zelf en zijn voorgeslacht niets bekend is, behalve zijn functies als schout kan een indicatie zijn, dat hij die functie kreeg vanwege zijn afkomst, of familieband met zijn onbekende vrouw.

 

Opvallend is zijn familiewapen: Wapen drie meerbladen zilver op zwart. Dat wapen komt veel voor in de diverse takken van de familie.

Alex Dragon 2 - 19 apr 2022 - 16:25

Is er op een of andere manier meer te weten te komen over Leendert van Tetrode, shout.

De samensteller van de website https://www.marceltettero.nl/mtettero/Genealogie.html#11 kan mij in ieder geval niet verder helpen.

 

Dat Leendert van Tetro(o)de schout en later heemraad is geworden is niet voor iedereen weg gelegd. Zijn afkomst, familieband van zijn vrouw (is nog onbekend), zal zeker hebben bijgedragen tot deze benoemingen.

 

De vraag rijst, waar verder te zoeken?

 

Alle hulp is altijd welkom.

 

MvG

 

Alex

Alex Dragon 2 - 21 apr 2022 - 16:52

Als aanvulling blijkt dat bij hun ondertrouw in 1619 te Gorinchem Pieter Leenderts van Tetroode woonachtig was te Gorinchem en weduwnaar was, en dat Susanna Jans van Blaart, weduwe was en afkomstig uit Waalwijk.

Alex Dragon 2 - 28 apr 2022 - 22:13

Als ik op de naam Leendert van Tetrode af moet gaan, dan komt die naam in ieder geval vanaf het midden van de 16e eeuw voor in de omgeving van Leiden. Zo veel is wel duidelijk uit de al eerder aangehaalde "genealogie van Tetrode". De bedoelde Leendert (Leendert Danelszoon van Tetrode) zou ongeveer rond 1520 moeten zijn geboren. De Leendert van Tetteroode (Hardinxveld) die de voorvader van Lijsbeth Pieters zou zijn moet zo rond 1570 zijn geboren.

Voor wat betreft de tijdlijn zouden dit grootvader en kleinzoon kunnen zijn. Er zijn dan 2 vragen die een antwoord behoeven:

1) Leiden => Gorcum?
2) In de bedoelde genealogie Tetrode is geen vermelding van een Leendert als zoon van één van de zoons van Leendert Danelszoon: Anthonie Leendertsz; Danel Leendertsz. en Cornelis Leendertsz. Dat is op z'n minst opmerkelijk want je zou daar toch ergens wel een kleinzoon Leendert verwachten.

Alle zoons van Leendert Danelszoon wonen in de buurt van Leiden. Ik zou zoeken naar een Leendert Thonissen, Leonard Danielsz of een Lennart Cornelisz uit de buurt van Leiden die zo rond 1595 is getrouwd met een meisje uit de buurt van Gorcum. Als dat meisje ook nog van 'goede komaf' zou blijken te zijn, dan zou je beet kunnen hebben. 

Dit is natuurlijk maar één mogelijkheid. Net zo goed zou de grootvader van Leendert "Hardinxveld" natuurlijk een neef van Leendert Danelszoon kunnen zijn. Maar dan ben je 'lost' voor wat betreft de patroniemen.

-Bart- - 30 apr 2022 - 10:04

Overigens heeft Frans Angevaare (website) bij mijn weten ook nogal wat onderzoek gedaan naar oudere generaties "van Tetrode". Frans is lid van dit forum. In zijn kwartierstaten komen b.v. de volgende personen voor:

640  Pieter Leenderts. VAN TETRODE, geboren circa 1625, overleden vóór 13-01-1683; trouwde circa 1650: [...]
1.280  Leendert Cornelisz. VAN TETRODE, geboren circa 1600 's-Gravenhage.
1.934  Jeroen Leendertsz. VAN TETRODE, gedoopt 15-06-1613 's-Gravenhage, overleden 's-Gravenhage, begraven 13-06-1679 Wassenaar; ondertrouwde 07-09-1636 te 's-Gravenhage, trouwde 21-09-1636 te Wassenaar:: [...]
3.868  Lenert Jeroensz. VAN TETROO (TETRODE), geboren circa 1575 Haagambacht, overleden 31-05-1656, Wassenaar ondertrouwde (1) 08-11-1609 te 's-Gravenhage, trouwde 30-11-1609 RK Kerk Oude Molstraat, 's-Gravenhage: [...]

Frans heeft ook gegevens uit de "genealogie van Tetrode" in zijn kwartierstaten verwerkt.

=============================================

De hierboven genoemde Leendert Danielsz komt ook voor in deze publicatie, net als zijn zoons Thonis, Daniel en Cornelis.
De hierboven genoemde Leendert Jeroens van Tetrode komt ook voor in deze publicatie van Marcel Wissenburg.
De hierboven genoemde Thonis (Anthonie; Tonis Lenaertsz (Tetrode)) en Daniël (Daniël Lenaertsz Tetrode) komen voor in deze publicatie van Rob J. Pex.

Wellicht kan een van deze genealogen je nog aanknopingspunten of hints geven.

-Bart- - 30 apr 2022 - 11:12

Beste Bart,

 

Mijn dank voor uw reacties.

Ik ben die Leidse tak van Leendert Daniels van Tetroode ook tegen gekomen. Of Leendert van Tetroode die mijn voorvader is afstamt van deze Leendert Danielsz, daar is voor als nog geen bewijs. Leendert komt niet voor met een patroniem. Mogelijk zijn er sporen te vinden in oudere stukken van voor 1611, waar hij wordt vermeld met patroniem. 

Dat Leendert schout en secretaris van Hardinxveld is aangesteld pas dat ook in de familie traditie van het ambt, net als het ambt Heemraad. Hij heeft die ambten niet voor niets toegewezen gekregen. De familienaam en of door huwelijk en of familiebanden dankt hij aan deze ambten.

Het is overigens opvallend, dat Leendert Danielsz. van Tetroode, geen zoon Leendert heeft gehad, althans niet volwassen is geworden. Want je zou van uit kunnen gaan dat er een zoon Leendert was, want met Marijtje Gerritsdr. had hij 6 kinderen. Deze gegevens zijn terug te vinden op blz. 9 van jouw eerste link, overzicht uit 2015.

 

Verder zou het archief van het Heemraadschap Alblasserwaard meer duidelijkheid moeten bieden, dus een bezoek aan het Dords stadsarchief zit nu in de pen.

Alvast bedank.

MvG

Alex

Alex Dragon 2 - 30 apr 2022 - 13:21

Overigens (2) hierbij een nog véél concreter aanknopingspunt: deze publicatie "Aanvullingen op het Gorcumse boek" door Bert Stamkot, gepubliceerd in 'Oud-Gorcum Varia', Tijdschrift van de historische vereniging “Oud-Gorcum”, 2011-2 JG. 27 NUMMER 69 (download). En we hebben het hier over een ANDERE Leendert.

"1625 PETER LENARDSZ VAN TETTENRODE

Wanneer we nog een uitstapje naar de zeventiende eeuw maken, dan doen wij dat om toch nog een nieuwe – en voor Gorcumse begrippen vroege – boekverkoper aan u voor te stellen. Ook zijn naam is door René van Dijk aan de archieven ontfutseld. Op 8 oktober 1625 werden getuigenverklaringen afgegeven door glazenmaker Herben de Wijn Dirxs en Claes Hendixt Boot. Zij hadden tweeënhalf jaar daarvoor in de herberg van Jenne Koecken gezien en gehoord dat Pieter Lenardsz door middel van een obligatie een openstaande rekening bij boekverkoper Pieter van Waesberge vereffende.(7) De Van Waesberges zijn een bekend (stads)drukkersgeslacht uit Rotterdam, dat overigens ook uit de Zuidelijke Nederlanden stamde.

Peter Lenardsz lijkt uit de omgeving van Haarlem afkomstig te zijn, vanwege de plaatsnaam Tettenrode (tegenwoordig Overveen), maar waarschijnlijker is het zijn afkomst in Gouda te zoeken, waar al enkele generaties Tettenrode woonden en in het boekbedrijf actief waren. Bekend zijn de boekbinder en boekverkoper Evert Woutersz Tetrode (actief in 1562-1573) en drukker Leendert Dierts van Tetrode (actief 1586-1609), (8) mogelijk de vader van Peter. Had Peter Lenardtsz contact met de Rotterdamse drukker Van Waesberge en was hij wellicht zelf afkomstig uit een Gouds boekbedrijf, dan hoeft hij nog niet in boeken te hebben gehandeld. Toch hebben wij ook daarvoor wel een concrete aanwijzing bekomen, maar dan weer uit een andere stad, namelijk het Gelderse Tiel. Op 9 maart 1611 verzocht hij vanuit Gorinchem om het poorterschap van die plaats en tegelijk ook maar om een woning, “tot sijne neringe bequaem”. De lokale magistraat gaf positief gehoor aan zijn verzoek. (9) De reden zal zijn geweest dat de stad op dat moment nog geen boekhandel en/of drukkerij had en er wel het nut van inzag om een dergelijk bedrijf binnen de muren te krijgen. In menige stad werd zo gedacht en drukkers probeerden op die vraag in te spelen en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden te bedingen. Maar evenzo konden de marktkansen toch tegenvallen en trokken de drukkers snel naar een volgende stad. Van activiteiten te Tiel is verder niets gebleken,(10) terwijl Lenardsz later dus toch weer in Gorinchem is gesignaleerd. "

(7). RAG, RA, inv.nr. 142
(8). Lukke Boots, ‘Ghedruckt ter Goude, by Jasper Tournay’, het zeventiende-eeuwse boekenfonds van boekdrukker Jasper Tournay. In: Tidinge van Die Goude 15 (1997), pagina 79-95, met name p. 90.
(9). Regionaal Archief Rivierenland (RAR), Tiel, Oud Archief Tiel, inv.nr. 1.
(10). Marjan Ligtelijn, Het boekenbedrijf in Tiel 1600-1800 een aanzet (Nijmegen ca.1989), p. 13. Onuitgegeven scriptie Katholieke Universiteit Nijmegen), geraadpleegd RAR bibliotheek 21S.

Over de Goudse drukkers Leendert Dierts van Tetrode, Evert Wouters Tetrode etc. zie 'Ghedruckt ter Goude' (Tidinge 1998):

"[...] wellicht waren Evert Wouters en Leendert Dierts oom en neef. [...] De moeder van Leendert Dierts was Margrijtje Matteus. Het is onduidelijk of de ouders van Leendert Dierts afkomstig waren uit Gouda [...] In een notaris-protocol uit 1604 gaf Leendert Dierts zelf de leeftijd van 52 jaar op, zodat hij rond 1552 geboren moet zijn geweest. Hij was gehuwd met Jannitgen Cornelis, zoals blijkt uit een testament op de langstlevende, dat de echtelieden in 1610 lieten opstellen. [...]"

Zie ook https://archive.org/stream/archiefvoornede04obregoog/archiefvoornede04obregoog_djvu.txt waarin: "AANTEEKENINGEN BETREKKELIJK GOUDSCHE KUNSTENAARS ENZ. Uittreksels uit de Stadsrekeningen enz."

"1609. Betaelt aen Leendert Dierts van Tetrode, bouckvercoper en bouckebinder (1), de somme van twee guld., over l binden van een groot privilegiebouck van Lombaertsformaet ende vant hoorn comparckel ende papier daertoe gedaen n gl. "

(1) Komt ook als zoodanig voor in 1607. 

-Bart- - 30 apr 2022 - 13:45

Beste Bart,

 

Mijn dank voor de laatste reactie.

Het blijft een puzzel. Uit het overzicht 11 van de families van Tetroode, dat Leendert van Tetroode, schout, secretaris en heemraad was, en dat hij vader was van Pieter zal wel aangetoond moeten worden. Deze Pieter zou schilder te Gorinchem zijn geweest.

 

Alle opties zal moeten worden uitgezocht om meer duidelijkheid te krijgen.

Alex Dragon 2 - 30 apr 2022 - 21:07

Beste Alex,

Misschien een beetje een late reactie. Het archief van Hoogheemraadschap de Alblasserwaard ligt in Regionaal Archief van Gorinchem niet in Dordrecht.

Remco van den Heuvel - 31 jul 2022 - 11:42

Dank je voor je bericht Remco.

Alex Dragon 2 - 5 aug 2022 - 14:28

Beste Alex,

 

Ik onderzoek de naam fraterman. je spreekt over Geraeard eijcken Fraterman. zijn zoon zou Jan zijn. heb je hier meer informatie over voor mij?

 

Edwin F

Edwin F - 3 dec 2023 - 19:19


Beste Erwin,

 

Ik stam af van Jan.

 

Over Jan heb ik niet veel informatie. Hij is gehuwd met Catharina Latour (zie boven). Dit echtpaar heeft bij mij weten 6 kinderen gekregen: 

1. Johannes, ged. Heusden 10-7-1677.

2. Eecius, ged. Heusden 20-6-1679.

3. Megteld, ged. Heusden 30-5-1680.

4. Geraerd Frnciscus, ged. Heusden 5-3-1682, kleermaker, x Sara Ritmeester (Ritmeulder).

5. Eecius, ged. Heusden 7-8-1685.

6. Martinus, ged. Heusden 13-1-1688.

 

MvG

 

Alex

Alex Dragon 2 - 4 dec 2023 - 07:38Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu