stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gegevens Maartje Barends van der Kram, geboren Albrandswaard ca.1680.Profiel afbeelding

Maartje/Marritje Barends van der Kram(p), geboren (vermoedelijk) te Albrandswaard circa 1680, was gehuwd (wanneer?) met Jan Danielsz Hoogstad, gedoopt te Poortugaal 4-6-1674, zoon van Daniel Jansz Hoogstad en Ariaantje Dirksdr de Vett/Veth. Maartje hertrouwde (ondertrouw te Rhoon 19-12-1723) met Paulus Pietersz Feteris, weduwnaar van Pleuntje Daniels Staalman.

Uit het eerste huwelijk (voor zover bekend, geen dopen gevonden, volgorde onbekend):

1. Daniel Jansz Hoogstad, tr. te Geervliet 18-7-1723 Hendrina Lievens.

2. Jan Jansz Hoogstadt, tr. te Poortugaal 6-8-1724 Maggeltie Pieters Vrijland.

3. Barend Jansz Hoogstad, tr. 1e te Rhoon 9-7-1730 Maggeltje van Vliet; tr. 2e (ondertr. te Rhoon/Pernis 14 mei 1740) Pieternella Cornelisdr van der Waal.

4. Helena Jans Hoogstad, tr. te Poortugaal 9-7-1730 Rut(h)/Rutger Ariensz van (der) Vliet.

5. Marijtje Jans Hoogstad, tr. te Poortugaal 3-4-1741 Cornelis van der Poel. 

Uit het tweede huwelijk:

6. Petronella Paulusdr Feteris, gedoopt te Rhoon 22-10-1724, tr. te Poortugaal 28-1-1748 Maarten Pietersz den Ouden.

Maartje zal een dochter zijn van Barent Leendertsz van der Kram. Deze Barend had twee broers Huijbrecht en Aelbrecht. Dit blijkt uit Gezin van Daniel Janssen Hoogstad (guusbeltman.nl) (het is mij niet gelukt de originele akte online te vinden) : Te Albrandswaard op 29-4-1683 comp. Barent Leendertsz van der Kram, wonende Albrandswaard en verklaarde tot verzekering van Huijbrecht Leendertsz en Aalbrecht Leendertsz, zijn broeders, borg te staan. [In de marge] comp. Jan Danielsz Hoogstad als getrouwd hebbende Maartje Barends van der Kram, schuld afgelost d.d. 24-05-1713. 

Over Barent en zijn broers verder geen gegevens gevonden.

Anneke 12 - 25 apr 2022 - 19:34

De laatstgenoemde akte komt uit een transcriptie van het Oud Rechterlijk Archief van Albrandswaard
inventarisnummer 1, over de periode 1649-1714, gepubliceerd op Hogende.
Meer Krammen of Crammen zijn daarin niet vermeld.

Wel is daarin een keer een Barent Leendertsz zonder achternaam vermeld
29-05-1681: 
comp. Hendrik Evertsz., wonende Rhoon, als getrouwd hebbende Grietje Dirks, Cornelis 
Claasz., wonende Beijerland, als getrouwd hebbende Saartje Dirks, kinderen en erfgena-
men  van  Neeltje  Pleunen,  weduwe  van  Dirk  Ariensz.  Ketelbrugge,  beiden  zaliger,  en 
transporteren  op  Barent  Leendertsz.  een  huis  en  erf  op  het  Rhoonse  veer.  Belend:  O  de 
koper, Z de dijk, W de oprel en N Jan Ariensz. Moerkaas.

Jan CIavaux - 25 apr 2022 - 19:57 (laatst bijgewerkt 25 apr 2022 — 20:13 door auteur)

Bedankt Jan!

Ik heb de transcriptie van het ORA Albrandswaard gevonden. Helaas idd verder geen familie Kram e.d., maar wel andere voorouders (o.a. Hoogstad en De Vet).

Anneke 12 - 26 apr 2022 - 10:08

De inwoners van Albrandswaard kerkten voornamelijk in Poortugaal, maar daar is de familie Van der Kram niet terug te vinden. Ik ben bang dat de familie van der Kram en ook het gezin Hoogstad-van der Kram in Rhoon ter kerke gingen en daar ook trouwden en hun kinderen lieten dopen. De DTB van Rhoon van voor 1718 is verloren gegaan. 

Anneke 12 - 28 apr 2022 - 15:40

Iemand nog een tip? Of is dit hopeloos? 

Anneke 12 - 21 mei 2022 - 13:39 (laatst bijgewerkt 21 mei 2022 — 13:39 door auteur)

Het volgende vond ik in het Oud Notarieel Archief Rotterdam:

27 attestatie of verklaring 19-feb-1691

Datering: 19-feb-1691

Aktenummer: 27

Bladzijden: 61 t/m 62

Notaris: Johan van Lodenstein

Akteplaats: Rotterdam

Inhoud: Moijse Caille, Claas Prins en Barent van der Kramp, koopluiden, wonend op het Roonse Veer, verklaren op verzoek van Nicolas Charron, koopman, dat zij hebben gezien dat eind januari j.l. 2 wagens geladen met bocken, die kwamen van Beijerlant, passeerden, waarvan de een tijdens het passeren van het veer door het ijs in het water is gevallen, en de ander tijdens het oprijden van de dijk van boven naar beneden is gevallen, zodat de bocken door de nattigheid zo zwaar zijn beschadigd; de schade bedraagt wel 260 gulden.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)

Inventarisnummer: 1605

De Barent Leendertsz, die in 1681 een huis en erf koopt op het Roonse Veer (zie post van Jan Clavaux, 25 april 2022) zal waarschijnlijk Barent van der Kram(p) zijn.

Anneke 12 - 13 dec 2022 - 22:46

In het Oud Notarieel Archief van Rotterdam bevindt zich een akte (schuldbekentenis) van 11-7-1663 [hier, image 212]: 

Aktenummer: 167 [klopt niet, moet zijn 165]

Inhoud: Maertgen Huijbrechts, weduwe van Leendert Aelbrechts, wonend op de Hij of 's Gravenambacht over Maeze, bekent een schuld van 600 gulden te hebben aan Gerrit Pieters Verbosch, coopman, ter zake van geleverde waren.

Dit zouden mogelijk de ouders van Barent, Huijbrecht en Aelbrecht kunnen zijn. De namen komen wel bijzonder goed uit qua vernoemingen (Huijbrecht vernoemd naar grootvader van moeders kant, Aelbrecht naar grootvader van vaderskant en Maartje, de dochter van Barent, naar Barents moeder). Nu nog een bewijs dat dit klopt of een bewijs van het tegendeel.

Anneke 12 - 15 dec 2022 - 10:50

In "DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT RUIZEVELD OP HET EILAND IJSSELMONDE" door K.J. Slijkerman (via hogenda) wordt gerefereerd aan een akte van 1-5-1680. Op genoemde datum compareerden te Schiedam: Cornelis Foppe, gehuwd met Neeltje Leendersdr., Willem Rochusz. Lems, gehuwd met Lijsbeth Leendersdr., Huijbrecht, Maria, Barent en Aelbrecht Leenders, Wijnand Cornelisz. gehuwd met Jannetje Leendersdr. en Arijen Feijsz. Palsrock als testamentaire voogd over de vier nagelaten weeskinderen van Commertje Leendersdr., geprocreert bij P(iete)r Pietersz. Gossa, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Maertjen Huijbrechts, weduwe van Leendert Aelbrechtsz. Veerman en overleden te ’s-Gravenambacht. De akte behelst de inventaris van haar boedel, bestaande uit o.a. een huis in ’s-Gravenambacht, grond in de Kiesheid en Deijffel en grote en kleine marktschuiten en veerschuiten. 

De vindplaats van deze akte is: GA Schiedam ona inv. nr. 766, fol. 165 e.v., akte d.d. 1-5-1680. Is deze akte online in te zien?

Anneke 12 - 11 jan 2023 - 15:27 (laatst bijgewerkt 11 jan 2023 — 16:02 door auteur)

Inmiddels nog een heel stel aktes gevonden, veel daarvan online raadpleegbaar. Het is zeer waarschijnlijk dat de ouders van Barent Leendertsz van der Kram(p) inderdaad Leendert Aelbrechtsz en Maertjen Huijbrechts zijn. De echtgenote van Barent is nog altijd niet gevonden (wellicht heette ze Helena o.i.d., een naam die in de familie Hoogstad eerder niet voorkomt), of zij überhaupt ergens genoteerd staat? De in het bericht hierboven genoemde akte en andere aktes over deze familie uit het Gemeente Archief Schiedam (o.a. testamenten) staan helaas niet online.

Anneke 12 - 18 jan 2023 - 21:18 (laatst bijgewerkt 1 dec 2023 — 18:41 door auteur)

De Schiedamse notariële akten zijn inmiddels getranscribeerd en online te raadplegen [hier].

Hoogstwaarschijnlijk zijn Leendert en Maertjen de ouders van Barent, maar een keihard bewijs is niet gevonden. En nog altijd geen spoor van zijn echtgenote.

Anneke 12 - 1 dec 2023 - 18:46 (laatst bijgewerkt 1 dec 2023 — 22:38 door auteur)

Uit een testament uit 1675 van Maertjen Huijbrechts blijkt dat haar zoon Barent een "onecht" zoontje heeft bij ene Geertje Cornelis [hier]. Of de een paar jaar later geboren dochter Maartje ook een kind is van deze Geertje Cornelis ???

Anneke 12 - 5 dec 2023 - 20:45

Het bewijs gevonden dat Leendert Aelbrechts en Maertgen Huijbrechts inderdaad de ouders van Barent zijn!

In "Rekeningen van de kerkrentmeesters van Rhoon":

[1682] Ontfangen van Barent Leenderse vanden Kramp over sijn suster Janneken de huysvrouw van Wijnand Cornelisse het kercken recht ter somma van 6 - -  (Dochter Jannetje van Leendert en Maertgen was getrouwd met Wijnand Cornelisz.!)

Barent zelf zal vermoedelijk zijn begraven in 1705:  Den 3 meij weegens het begraven van Barend Leendertsen Schipper ij £ ij st (er is voor zover ik kan nagaan maar één Barent Leenderts in Rhoon/Albrandswaard en zijn vader en twee van zijn kleinzoons waren beurtschipper, de kans dat Barent dat ook was is dan ook aanwezig).

Anneke 12 - 4 mar 2024 - 10:12


Barent zal zeker degene zijn die in 1705 wordt begraven, want elders in "Rekeningen van de kerkrentmeesters van Rhoon" (overigens is de transcriptie door T. Hokken online via onsvoorgeslacht.nl te bekijken) wordt 12 stuivers betaald aan "Barend Leendertsen vanden Cramp wegens halen van een schuijt sant voor de kerk".

Van Barents echtgenote nog altijd helemaal niets gevonden.

Anneke 12 - 4 mar 2024 - 12:03Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu