stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Jan Cornelisz van Gaelen, overleden voor 1731 (omgeving Vinkeveen?)Profiel afbeelding

Beste mensen,

in het notarieel archief van Kockengen dd 30-5-1731 vond ik het testament van Gerrit Jacobsz Bogaerd en Neeltje Joosten de Rijck, 
echtelieden, wnd in Kortrijk Nijenrodesgerecht. Hij is gezond, zij is wat ziekelijk. 
Ze benoemen de langstlevende tot universele erfgenaam, met enige uitzonderingen.
De kinderen van Jan Cornelisz van Gaelen, nl Dirk, Cornelis, Sijmen, Jannichie krijgen ieder 200 gld. Reijer en Swaentje worden apart vermeld. 
Zij hebben hun portie al genoten en krijgen verder niets meer.
Verder worden genoemd Cornelis Jacobsz Bogaerd, en Jan, de zoon van Vastrick van Horn.

Reijer, Dirk en Sijmen erkennen het geld te hebben ontvangen volgens een notariële akte te Utrecht dd 29-11-1749 en wonen dan 
te Demmerik en Vinkeveen.
Zij zijn vanaf 1706 en tientallen jaren daarna inderdaad in de RK DTB van Vinkeveen en Waveren veelvuldig vermeld.

Het echtpaar Bogaerd - De Rijck maakte te Utrecht huwelijkse voorwaarden dd 3-1-1691 en woonde toen te Oud Aa, waar zij twee morgen 
hooi- en weiland bezaten.
Blijkbaar was dit huwelijk kinderloos.

Ik heb heel lang gezocht, waarom de kinderen van Jan Cornelisz van Gaelen tot erfgenamen zijn benoemd, maar heb nooit een familierelatie kunnen ontdekken.
Over deze genoemde Jan is me trouwens ook verder niets bekend, behalve deze vermelding

Misschien dat er forumleden zijn, die zien, wat ik over het hoofd heb gezien?

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jan CIavaux - 18 jun 2022 - 21:33

Ik moet ergens beginnen met zoeken.

Ik vind het volgende in Breukelen:

Plechtbrief van fl 500,00 kapitaal ten behoeve van Gerrit Jacobsen Bogert en Neeltje Joosten de Rijk, geleend door Goosen Termeij als man en voogd van zijn huisvrouw Trijntje van der Weert, met als onderpand een huis en erf enz. in de Clapstraat te Breukelen, 1723, 1735. 1 charter met zegel

stuk niet beschikbaar vanwege restauratie] Plechtbrief is een gerechtsbrief opgemaakt van de erkenning in rechte van een geldschuld. De brief is gedateerd 1723, met aantekening dat de schuld is afgelost in 1735. Zie ook inventarisnummer 271.

http://www.rhcvechtenvenen.nl/collectie?mivast=386&mizig=210&miadt=386&miaet=1&micode=0899&minr=3674487&miview=inv2

 

Misschien dus een link met Breukelen?

Bedet - 18 jun 2022 - 23:09

Misschien ligt de sleutel bij de vrouw van Van Gaelen en de moeder van diens kinderen? 

Annemarie57 - 19 jun 2022 - 10:09

Bedankt voor de eerste reacties.

Dat de vrouw van Jan Cornelisz van Gaelen een rol kan spelen lijkt me mogelijk, maar ik weet niet wie dat was.
Ik ken Jan alleen maar uit bovenstaande akte van 1731.

Ik wilde mijn vraag niet te lang maken, maar hierbij heel in het kort de afstammingen van dat echtpaar, vooral gebaseerd op Not Utrecht.

Jacob Cornelisz Bogaerd tr Hilligje Gerrits Schipper, hieruit:
1. Cors, tr Jannigje Cornelisse Lindeboom
2. Gerrit, tr 1691 Neeltge Jacobs de Rijck
3. Cornelis, tr 1696 Cornelia Theunisse van Slijck

Joost Dirksz de Rijck tr Aeltge Jans de Jong, hieruit:
1. Merrigje, tr circa 1690 Jan Jacobsz Brouwer
2. Neeltge, tr 1691 Gerrit Jacobsz Bogaerd
3. Annitge, tr Jan EDIT: Cornelisz Blom

P.S. De publicaties op internet over de Van Gaelens zijn mij natuurlijk bekend. 
Die deugen niet: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-den-brink/I464.php

Jan CIavaux - 19 jun 2022 - 12:19 (laatst bijgewerkt 19 jun 2022 — 14:35 door auteur)

Ik vermoedde al dat de vrouw van Van Gaelen een nog onbekende dame was. Dan wordt het moeilijk. 

Annemarie57 - 19 jun 2022 - 13:14

Meedenken:

Reijer en Swaentje worden apart vermeld. 

@ Jan, Maar dit zijn geen van Gaelen's toch ?

Neeltje is een zus van Annigje Joosten de Rijck, (Naam partner:

x Annigje Joosten de Ryk, eerder wed.
Jan Cornelisz Blom)

 

Connectie Rij(c)k en Horn (Horre) en Blom.

 

03-04-1731

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Casc&mizk_alle=horreDatering:

 

07-04-1725

Soort akte:

Huwelijkse voorwaarden

 

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Casc&mizk_alle=horre

 


 

Gerry - 19 jun 2022 - 14:15

@Gerry,
bedankt voor het meedenken.

@ Jan, Maar dit zijn geen van Gaelen's toch ?

Ze worden wel degelijk in dat testament genoemd als kinderen van Jan Cornelisz van Gaelen

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jan CIavaux - 19 jun 2022 - 14:36

Gerrit Jacobsz Bogaerd was zo te zien de peetvader van een zoon van Reijer Jansz van Gaelen, met vernoeming.

RK dopen Vinkeveen en Waverveen 1450f93 dd 27-9-1735
 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jan CIavaux - 20 jun 2022 - 12:07


Op 18-6-1742 maakt het echtpaar Gerrit Jacobsz Bogaard en Neeltge Joosten de Rijk 
weer een testament voor de notaris te Kockengen.
Behalve aan zijn broers' familie vermaakt Gerrit ook sommen geld aan 
zijn neven Reijer, Dirk, Cornelis en Sijmen Jansz van Galen, 
plus een bedrag aan Gerrit Reijersz van Galen, waarvan hij dus blijkbaar inderdaad de peetoom was (zie doop hierboven)

Dat zou dan waarschijnlijk betekenen, dat Jan Cornelisz van Galen getrouwd was met een zuster van Gerrit Jacobsz Bogaard
hoewel de betekenis van het begrip "neef" toen een stuk ruimer was dan tegenwoordig.

De concrete vraag is nu:
hadden Jacob Cornelisz Bogaerd en Hilligje Gerrits Schipper, volgens een Utrechtse notariële akte (inv U072a001) dd 1-4-1665 
wonend in 1644 te Ruwielsgerecht, behalve drie zoons ook nog een dochter?

Jan CIavaux - 20 jun 2022 - 18:46 (laatst bijgewerkt 20 jun 2022 — 21:40 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu