stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Wie was Bastiaen Claesz Verhooch (ook Verhoogh enz.) uit Leiderdorp, geschat geboortejaar 1615. opgelostProfiel afbeelding

Inderdaad Jan, overigens, ook zijn broer Claes Janszoon Verhooch, stoofmaker, staat in 1600 in het haardstedengeld vermeld.

Van Pieter Janszoon trof ik in Leiden trouwens zijn huwelijk aan op 24-05-1598 (OT aldaar 09-05-1598), waarbij o.a. zijn broer Claes Jansz Verhooch de bruidegom assisteert. Pieter huwt dan met Aeltgen Pieters die zich laat vergezellen door haar moei Marytgen Aelbrechts.

Dan is er nog de vraag wie de vader van Claes en Pieter is.

Dat moet een Jan Verhooch (van der Hooch) uit Delft zijn.

In Delft worden, voor zover bekend, een tweetal personen begraven die de vader zouden kunnen zijn van Claes Jansz Verhooch:

 • Op 28-06-1626 wordt te Delft in de Oude Kerk begraven:
  Jan Verhooch, wonende te Bagijnhof.
  [begraafboek Delft, archief 14, inv.nr. 00037, folio 119v]
  (NOOT: in 1576 wordt testament gemaakt door Maritgen Jan Dircxz van der Hoochsdochter, bewoonster van het Bagijnhof te Delft, archief van de r.k. priesters op het Bagijnhof, toeg.nr. 444, 87-91, nr.87)
 • Op 02-08-1631 wordt te Delft in de Nieuwe Kerk begraven:
  Jan Pietersz Verhooch, wonende in de Voorstraat.
  [begraafboek Delft, archief 14, inv.nr. 00038, folio 169v]

Of één van deze twee Jannen inderdaad de vader van Claes Jansz Verhooch is zal nader onderzoek moeten uitwijzen.

A. Slager - 4 jul 2022 - 10:14

Hierbij dan de beloofde kwartierstaat van Bastiaen Claesz Verhoogh met de gegevens zoals ik deze op dit moment heb, mede dank zij allen, die eerder op mijn bericht gereageerd hebben.

Mochten er onjuistheden in vermeld staan dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Ook voor eventuele aanvullen houd ik mij van harte aanbevolen.

 

Kwartierstaat van Bastiaen Claesz VERHOOGH


 

Generatie I


 
1    Bastiaen Claesz VERHOOGH (Verhooch, Verhoog), geboren circa 1615, overleden na 1662. Op 05-06-1662 koopt Bastiaen Claesz Verhoogh te Leiderdorp van Dirck Block, brouwer, wonende te Leiden, voor fl.860,- een huis en erf waar sinds lang de neringen van biersteken werd en nu nog wordt gedaan. Zoon van Claes Jansz VERHOOCH (zie 2) en Jannetge Pietersdr (zie 3).
Ondertrouwd op 14-11-1631 te Leiden, gehuwd op 07-12-1631 te Leiden met Aeltgen Geerlofs (Aaltje, Aeltje).
Uit dit huwelijk:

   1. Geertge, gedoopt op 29-08-1632 te Leiderdorp (getuige(n): Arien Cornelis, Jannetgen Claesz, Neeltge Cornelis, Jannetge Claes).
   2. Pietertje, gedoopt op 13-05-1635 te Leiderdorp (getuige(n): Arij Janse, Jan Cornelisse, Aeltge Leenderts).
   3. Cornelis, gedoopt op 27-07-1636 te Leiderdorp (getuige(n): Proontje Jans, Arij Cornelisse van Outshoorn, Den Ouden Hoocheijt).
   4. Catharina Bastiaens (Catharijn, Verhoog), geboren circa 1644.
Gehuwd op 16-01-1664 te Leiderdorp (Hervormd) met Jan Cornelisz STARREVELT, 24 jaar oud, gedoopt op 20-01-1639 te Leiderdorp (getuige(n): Jan Woutersz., Maertie Woutersdr.), zoon van Cornelis Wouterszn STARREVELT en Annetje Cornelisdr van der POEL (Anna Cornelis).
   5. Claes Bastiaensen (Verhoog, Verhooch), warmoezier (1668), geboren te Leiderdorp.
Ondertrouwd op 27-04-1668 te Leiderdorp (getuige(n): Bastiaen Verhooch, wonende te Leyderdorp, vader van de bruidegom, Anntge Woestijn, Verwerstraet, moeder van de bruid) met Cornelia Joris de HAES (de Haas), geboren te Leiden. Dochter van Joris de Haes en Annntge Woestijn.
   6. Jannetje Bastiaens.
Ondertrouwd (1) op 22-05-1668 te Leiderdorp met Jan Jansen KELLENAAR (Kellenaer), overleden voor 1674.
Ondertrouwd (2) op 28-07-1674 te Leiderdorp met Jan Cijdrachsen KRONIJN (Kerweij).

 

Generatie II


 
2    Claes Jansz VERHOOCH, timmerman van Delft (1595,1598), kistenmaker te Leiden (1611), geboren circa 1570 te Delft. Het moment dat Claes Jansz Verhooch vanuit Delft naar Leiden verhuisde zal in 1598, of kort daarna hebben plaatsgevonden.
Op 23-01-1598 heeft Claes Jansz Verhooch, timmerman uit Delft, te Leiden een pannenbakkerij gekocht van Jacob Warnaersz, pannenbakkker, grenzend aan het erf van Harman Jacobsz, drapier. Het oude adres is de Hooigracht.
Ook op 23-01-1598 heeft Claes Jansz Verhooch van Delft een huis heeft gekocht in Leiden. Het huis is een nieuwbouwhuis tussen van Maerten Willeboortsz van Stoopenburch en Geryt Dircxsz, gelegen Vliet, tussen de Molensteeg en het Steenschuur.
Op 03-03-1598 blijkt dat Claes Jansz Verhooch, timmerman van Delft, in Leiden een huis laat bouwen naast het hoekhuis op de Vliet.
Op 18-03-1605 wordt Claes Jansz Verhooch, timmerman uit Delft, te Leiden als poorter ingeschreven. Adriaen Valbrecht en Claes Pietersz, smid van beroep, stellen zich borg. Betaald: 3,2.
Op 16-11-1620 worden Claes Jansz Verhooch, timmerman, en Mathijs Jansz Verhooch, schoenmaker, beide omen, als voogden gesteld over Jacob, nu oud 10, Hubrecht 6, Pieter 4 en Grietgen 13, nagelaten weeskinderen van Grietgen Jansdr Verhooch zaliger, gewonnen bij Job Jansz stadskegelmeter.
[Bron: weeskamer Leiden, voogdenboek C, 1614-1627, f.121v (147)]
, zoon van Jan VERHOOCH (zie 4).
Ondertrouwd (1) op 23-09-1595 te Delft. De ondertrouw werd eveneens te Leiden ingeschreven op 13-09-1595.
Als getuigen worden vermeld Aernt Zybrechtsz Verhooch, oom van de bruidegom, en Marytgen Aelbrechtsdr, moei van de bruid. Gehuwd op 08-10-1595 te Delft met Jannetge Pietersdr (zie 3). In 1623 wordt Claes Jansz Verhooch, stooffmaecker, met zijn vrouw Jannetgen Pieters en hun kinderen Jan, Pieter, Bastiaen, Arent, Maritgen, Pietertgen en Jannetgen vermeld in het kohier van het Hoofdgeld van Leiderdorp.
Gehuwd (2) op 18-05-1626 te Leiderdorp met Neeltge Jans. Zij was weduwe van Jan Arentsz.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Bastiaen Claesz VERHOOGH (Verhooch, Verhoog) (zie 1).
   2. Jan Claessen, stoofmaker (1623,1636).
Gehuwd (1) voor 1623 met Jannetgen Pieters. Uit dit huwelijk zijn geboren: Jan, Pieter, Bastiaen, Arent, Maritgen, Pietertgen en Jannetgen.
Gehuwd (2) voor 1636 met Elsge Jansdr (Eesge).
   3. Jannetge Claes (Jannetgen).
Gehuwd 1627 te Leiderdorp met N.N.
   4. Maertge Claes (Maritgen).
   5. Pieter.
   6. Arent.
   7. Pietertgen.

3    Jannetge Pietersdr, geboren circa 1575 te Leiden, overleden voor 1626. In 1623 wordt Claes Jansz Verhooch, stooffmaecker, met zijn vrouw Jannetgen Pieters en hun kinderen Jan, Pieter, Bastiaen, Arent, Maritgen, Pietertgen en Jannetgen vermeld in het kohier van het Hoofdgeld van Leiderdorp.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 2).
 

Generatie III


 
4    Jan VERHOOCH, geboren circa 1545.

Kinderen:

   1. Claes Jansz (zie 2).
   2. Pieter Jansz (van der Hooch), kistemaker (1598), stoofmaker (1600,1607,1623), geboren te Delft, begraven op 18-11-1623 te Delft.
Ondertrouwd op 09-05-1598 te Leiden (getuige(n): Claes Jansz Verhooch, broer van de bruidegom, Marytgen Aelbrechts, moei van de bruid), gehuwd op 24-05-1598 te Delft met Aeltgen Pieters, geboren te Leiden.
   3. Huijbrecht Janse (van Hooch), stoofmaker (1607,1610), houtcoper (1648), geboren te Delft, begraven op 06-09-1653 te Delft. Begraven in de Nieuwe Kerk.
Ondertrouwd op 02-05-1610 te Delft. Toestemming tot het huwelijk werd op 16-04-1610 te Leiden verkregen. Getuige bruidegom: Claes Jansz, timmerman, zijn broeder.
Getuige bruid: Neeltgen Jacobsdr, weduwe van Gerijt Pietersz, moeije. Echtgenote is Marytgen Thonis, geboren te Leiden, begraven op 27-01-1648 te Delft. Begraven in de Nieuwe Kerk. Zij was eerder gehuwd met Gerijt Pietersz.
   4. Jan Jansz, stoofmaker (1614,1623), begraven op 12-05-1623 te Delft. Begraven in de Nieuwe Kerk.
Gehuwd voor 1623 met Ariaentgen Pietersdr.
   5. Grietge Jans, geboren te Delft, overleden voor 1620.
Gehuwd circa 1607 met Job Jansz, schippersgezel, stadskegelmeter (1620). Hij trouwde op 27-01-1623 te Leiden met Swaentgen Willemsdr van Langevelt (toestemmming huwelijk te Leiden 12-01-1623). Uit dit huwelijk werden geboren:
Grietgen, circa 1607;
Jacob, circa 1610;
Hubrecht, circa 1614;
Pieter, circa 1616.
   6. Marytgen Jansdr. Bij de kadastrale verponding in 1632 staat zij vermeld wonend 'int Bagijnhoff zuytzij'.
Gehuwd met Laurys Dircxz van LANGEVELT. Hij trouwde voor 1603 met Fytgen Jacobsdr.
   7. Mathijs Jansz (van der Hooch), schoenmaker (1610,1620), geboren te Delft. Op 16-11-1620 wordt hij samen met Claes Jansz Verhooch voogd over de kinderen van zijn zuster Grietgen.
Ondertrouwd op 16-10-1610 te Leiden (getuige(n): Claes Jansz van der Hooch, broer van de bruidegom, Gerytgen Claes, moeder van de bruid) met Marytgen Jans, geboren te Leiden. Dochter van Gerijtgen Claes. 

A. Slager - 4 jul 2022 - 11:21

Niet alle Verhooch/Van der Hoochs in Delft zijn familie van elkaar. Het is een algemene naam en ik heb daar zelf ook een kwartier Van der Hoogh.
EDIT: foutieve opmerking verwijderd

De naam komt mogelijk van het gehucht De Hooch, iets buiten Delft onder Pijnacker

Jan CIavaux - 4 jul 2022 - 11:23 (laatst bijgewerkt 12 jul 2022 — 21:19 door auteur)

Het lijkt mij ook niet aannemelijk dat 'mijn' Van der Hooch 'jes uit die tijd tot de rijken van Delft gerekend mogen worden. Bijna alle familieleden hebben timmerman of stoofmaker als beroep. Ik krijg de indruk dat ze zowat heel Delft en omgeving van een stoofje hebben voorzien.

Toch zal dit beroep ze geen windeieren opgeleverd hebben gelet op de vele notariële vermeldingen. Ben benieuwd of ik met deze tak van mijn familie nog verder in de tijd terug geraak.

A. Slager - 4 jul 2022 - 11:34

Ik had je post van 11.21u gemist.
Ziet er prima uit. Het is altijd leuk, om in die periode nog zoveel gegevens boven water te kunnen krijgen.

Als Aernt Zybrechtsz Verhooch in 1595 een oom was van Claes Jansz Verhooch,
dan mag je veronderstellen, dat de vader van Claes op dat moment al is overleden,
(of gewoon geen zin had om naar Leiden op en neer te varen) 
en dat hij zeer waarschijnlijk Jan Zybrechtsz heeft geheten, toch?

Ik heb trouwens zo'n idee, dat er een foutje staat in de ondertrouwakte in Leiden.
In Delft wemelt het van de personen met de naam Aernt Huijbrechtsz van der Hooch.
Huijbrecht Jans van der Hooch was ook een van de kinderen van Jan NN, en dus mogelijk naar opa vernoemd.

En een Jan Huijbrechtsz van der Hooch was onder andere naast Huijbrecht in 1583 een van de erfgenamen van Huijbrecht Aertsz van der Hooch

Jan CIavaux - 4 jul 2022 - 12:40 (laatst bijgewerkt 4 jul 2022 — 12:55 door auteur)

Ongelofelijk scherp van je Jan!

Bij het lezen van de akte van 13-09-1595 was ik daar niet op aangeslagen.

Het is ook nog zo, dat Claes Jansz Verhooch en Jannetge Pietersdr een zoon Arent hadden, hetgeen blijkt uit het Hoofdgeld van 1623, waarin hun kinderen, respectievelijk Jan, Pieter, Bastiaen, Arent, Maritgen, Pietertgen en Jannetgen, vermeld staan (met dank aan Frans Angevaare).

Nog iets interessants dat ik gevonden heb:

In een akte van 23-01-1598 blijkt dat Claes Jansz Verhooch een huis gekocht heeft in Leiden. Het betreft een nieuwbouwhuis tussen dat van Maerten Willeboortsz van Stoopenburch en Geryt Dircxsz, gelegen aan de Vliet tussen de Molensteeg en het Steenschuur.

Op https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-beeldmateriaal/detail/c27932e2-26bc-11e3-9e2c-3cd92befe4f8

trof ik een kaart van juni 1603, dus slechts van 5 1/2 jaar later.

Op die kaart staat midden-onderaan, het één na laatste huis op de rechteroever van de Vliet, vlak voor het water van de Steenschuur, een erf met de naam van de eigenaar: Maerten Willeboorts aangegeven. In de bonboeken staat hij vermeld als Maertgen Willeboorts Stopenburch, bon Zuid-Rapenburg aan de Vliet. Dit moet dus dezelfde persoon zijn. Omdat Claes Jansz Verhooch een tussenwoning had tussen deze Maerten en een zekere Geryt Dircxz, kan het niet de woning onder dit erf op de kaart zijn, want dit is een hoekerf. Het moet dus de woning zijn erboven, echter die staat op de kaart aangeduid als top huygen nu 't Smit. Claes moet de woning dus al snel weer verkocht hebben (mogelijk vertrok hij toen naar Leiderdorp).

Ook Geryt Dircxsz staat niet meer op de kaart uit 1603 vermeld, maar ene Jan Jans Smit. Ook hij moet in die 5 1/2 jaar de woning dus verkocht hebben.

Helaas heb ik vooralsnog geen akten van de verkoop van deze woningen/erven ontdekt. Maar wel leuk dat die kaart er is en dat we precies weten waar Claes zijn huis zich in Leiden bevonden heeft.

A. Slager - 4 jul 2022 - 14:03

Na mijn oprisping over het Hoofdgeld had ik de discussie eigenlijk nog maar met een half oog gevolgd omdat het zich naar Delft verplaatste. Maar nu zag ik in de gisteren geplaatste kwartierstaat een paart bekende namen.
Grietgen en Marijtgen Jansdr van der Hooch bleek ik in namelijk mijn database te hebben staan, en ter aanvulling kan dan dienen dat deze zussen op dezelfde dag(en) (onder)trouwden: op 25-01-1603 Leiden otr. Grietgen met Job Jansz, en Marijtgen met Louris Dircksz van Langevelt, en beide paren trouwden vervolgens op 18-05-1603 voor het gerecht van Delft <LINK>.

Na het overlijden van Louris Dircksz kun je Marijtgen nog terugvinden voor de weeskamer van Leiden op 30-01-1612 <LINK>  met de kinderen Aeltgen, Marijtgen en Jannetgen. En ook hun voogden, waarvan Willem Jacobsz van Langevelt (hun) neef genoemd wordt.  En die Willem was ook de vader van Swaentgen Willemsdr van Langevelt, de tweede vrouw van Job Jansz. "Neef" valt wat moeilijk te rijmen in dit geval, maar dat probleem raakt niet zo aan de Verhooch-familie.

Nog een detail: in Getuignisboek G194v dd 06-05-1602 <LINK> wordt de leeftijd van Claes Jansz Verhooch genoemd. Hij was toen ca. 31 jr oud.

groeten, Frans
 

Frans Angevaare - 5 jul 2022 - 01:08

Mooie aanvullingen Frans,

Hartelijk dank!

A. Slager - 5 jul 2022 - 09:22

Het heeft enige tijd geduurd, maar ik heb niet stilgezeten.
Inmiddels zijn er ruim 125 notariële akten en inschrijvingen aangetroffen m.b.t. de familie Van der Hooch uit Delft.
Dit heeft geresulteerd in de voorlopige samenstelling van een drietal generaties van deze familie.
In totaal gaat het om ruim 60 personen, waarvan overigens nog niet in alle gevallen duidelijk is welke plaats zij precies binnen de familie innemen.
Ik ben voornemens om hier van de thans oudst bekende voorvader, geboren rond 1525, een parenteel te plaatsen.
Ik stuit echter nog op het volgende probleem:
Van deze oudst bekende voorvader, een zekere Huijbrecht Aertsz van der Hooch, bestaat een testament, opgemaakt op 19-04-1583.
In dit testament zijn de erfgenamen:
Arent Huijbrechsz van der Hooch
Jannitgen Huijbrechsdr van der Hooch
Jan Huijbrechsz van der Hooch
Trijntgen Huijbrechsdr van der Hooch
Dit zullen ongetwijfeld zijn kinderen zijn, van wie Jan dan mijn voorvader is.
Het probleem is echter dat dit testament voor mij in een nauwelijks leesbaar handschrift is opgemaakt. Kortom, ik krijg niet echt de bevestiging en daarmee het bewijs in handen dat de familierelaties inderdaad zijn zoals ze lijken.
Ik hoop dan ook dat er iemand is die niet teveel moeite met het handschrift heeft en bereid is de drie pagina's te transcriberen.

De akte is te vinden op het adres:
https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl/detail.php?id=15945057&nav_id=1-1
Hier zal niet alleen mij, maar waarschijnlijk ook veel anderen een groot plezier mee worden gedaan.

Dan nog even het volgende:
In de akten kwam ik ook een zekere Jan Beuckel Quirijnsz van der Hooch, een Quirijn Jansz van der Hooch, een Machteld Quirijns van der Hooch en een Dirck Quirijnsz van der Hooch tegen, allen in combinatie met leden van de familie Van der Hooch die ik wel thuis heb kunnen brengen.
Tussen deze beide families moet, het kan niet anders, een familierelatie bestaan. Ik heb echter nog niet kunnen ontdekken welke deze relatie precies is.
Misschien dat iemand hier duidelijkheid over kan verschaffen.
Het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat eerder genoemde Dirck Quirijnsz van der Hooch op 24-11-1587 de brouwerij 'Het vliegend Hart' aan de Voorstraat te Delft verkoopt, of althans zijn deel, aan een zekere Jacob Cornelisz Ackersloot. Deze brouwerij heeft onder verschillende namen tot 1922 voortbestaan.
Bij dit bericht voeg ik een lijst met personen, die ik i.v.m. de familie Van der Hooch te Delft aantrof. Mogelijk slaat iemand op één of meerdere namen aan:

15|V|BOOT, Catarina
45|M|COPPERT, Jacob Claesz
20|M|HOLIJ, Joost Gijsbrechtsz
6|M|van der HOOCH, Aert
7|M|van der HOOCH, Arent Huijbrechtsz
25|V|van der HOOCH, Barbara Jansdr
14|M|van der HOOCH, Cornelis
27|V|van der HOOCH, Digna Jansdr
43|M|van der HOOCH, Dirck Quirijnsz
48|M|van der HOOCH, Govert Jansz   
21|V|van der HOOCH, Grietge Jans
1|M|van der HOOCH, Huijbrecht Aertsz
8|M|van der HOOCH, Huijbrecht Cornelisz 
29|M|van der HOOCH, Huybrecht Jansz
46|M|van der HOOCH, Jan Beuckel Quirijnsz     
10|M|van der HOOCH, Jan Huijbrechtsz
13|M|van der HOOCH, Jan Janszn
9|V|van der HOOCH, Jannitgen Huijbrechtsdr
44|V|van der HOOCH, Machtelt Quirijnsdr   
28|V|van der HOOCH, Maritgen Arentsdr
22|V|van der HOOCH, Marytgen Jansdr
31|M|van der HOOCH, Mathijs Jansz
40|V|van der HOOCH, Pieternelletgen Huijbrechts
12|M|van der HOOCH, Pyeter Jans
47|M|van der HOOCH, Quirijn Jansz  
11|V|van der HOOCH, Trijntgen Huijbrechtsdr
3|M|van der HOOCHT, Jan Dircx     
5|M|van der HOOCHT, Jan Jan Dirxs
4|V|van der HOOCHT, Machtelt Jan Dircxsdr
2|V|van der HOOCHT, Maritgen Jan Dircxsdr
24|M|van LANGEVELT, Laurys Dircxz  
41|M|van der MEER, Pieter Pietersz 
51|M|PERSANT, Pieter Janszn        
26|M|van SANTEN, Arien Dirxen
61|M|VERHOOCH, Arent
52|M|VERHOOCH, Bastiaen Claesz
16|M|VERHOOCH, Claes Jansz
54|M|VERHOOCH, Jan Claesen
57|V|VERHOOCH, Jannetge Claes
59|V|VERHOOCH, Maertge Claes
60|M|VERHOOCH, Pieter
62|V|VERHOOCH, Pietertgen
53|V|, Aeltgen Geerlofs            
19|V|, Aeltgen Pieters             
18|V|, Annitgen Vincentendr        
36|V|, Ariaentgen Pietersdr        
56|V|, Elsge Jansdr                
33|V|, Grietgen Jans               
34|V|, Grietgen Pieters
17|V|, Jannetge Pietersdr
55|V|, Jannetgen Pieters           
23|M|, Job Jans                    
49|V|, Leentgen Arentsdr           
38|M|, Maerten Pietersz
32|V|, Marytgen Jans
30|V|, Marytgen Thonis             
39|V|, Neeltge Jans                
50|M|, N.N.
58|M|, N.N.                        
37|M|, Pieter                      
35|V|, Stijntgen Jansdr            
42|V|, Trijntge Robbrechts

Met vriendelijke groet,

A. Slager - 12 jul 2022 - 20:23 (laatst bijgewerkt 12 jul 2022 — 20:27 door auteur)

Ik adviseer je om de vraag over de transcriptie van het testament in dit subforum te plaatsen:
https://www.stamboomforum.nl/subfora/236/0/0

Daarmee vergroot je ongetwijfeld de kans op een bevredigend redultaat.

Jan CIavaux - 12 jul 2022 - 20:42

Er wordt overigens verwezen naar leenroerig land.
Zie daarvoor het repertorium op de lenen van de abdij Egmond, op Hogenda:

207A.  De helft van het leen (1621: in Abtsrecht bij de overtoom van de Schie;  
3-4-1520: Jan van der Hooch bij dode van Arnout van der Hooch Dirksz., zijn vader, 5a fol. 120, 
LRK 279 fol. 48-49. 
18-7-1534: Quirijn van der Hooch Arnoutsz. bij dode van Jan, zijn broer, waarna overdracht aan 
Hubert van der Hooch Arnoutsz., zijn broer, LRK 279 fol. 54v-55. 
23-10-1562: Hubert van der Hooch, 9 fol. 63v, LRK 27 fol. 55. 
27-10-1571: Hendrik van der Strijp, rentmeester van Egmond, voor Hubert van der Hooch, LRK 
279 fol. 55. 
13-10-1581: Hubert van der Hooch Arnoutsz., LRK 279 fol. 55. 
3-6-1589: Joost Aamsz. voor Jannetje van der Hooch, zijn vrouw, bij dode van Hubert, haar 
vader, waarna overdracht aan Paulus van Berestein voor Nikolaas, diens zoon, LRK 137 fol. 
246v-247.

De bewerker, J.C.Kort, heeft de voornamen op zijn eigen manier gestandaardiseerd.
Voor Hubert dient men Huijbrecht, en voor Arnout dient men Aert te lezen.

Mijn eerdere opmerking in dit topic, dat Quirijn een fout spoor zou kunnen zijn, heb ik verwijderd

Jan CIavaux - 12 jul 2022 - 21:18 (laatst bijgewerkt 12 jul 2022 — 21:20 door auteur)

Bedankt voor de reactie Jan,

Je opmerking om de vraag over de transcriptie op het subforum te plaatsen neem ik ter harte.

Overigens ben ik inmiddels al weer verder gekomen en kwam ik er achter dat de eerder genoemde Huijbrecht Aertsz van der Hooch een  oom was van de door mij genoemde Jan Beuckel Quirijnsz van der Hooch, Machteld Quirijns van der Hooch en Dirck Quirijnsz van der Hooch.

Alle drie waren kinderen van zijn broer Quirijn Aerts van der Hooch.

Ook ben ik er inmiddels achter dat de ouders van Huijbrecht Aertsz van der Hooch een Aarent Cornelisz van der Hooch en Maria Jansdr de Jonghe waren. Er kunnen aan deze ouders bovendien nog twee generaties worden toegevoegd, maar dat zal ik in de beloofde parenteel uitwerken.

Je laatste reactie moet ik nog doornemen, maar lijkt mij ook een interessante toevoeging.

Het is ongelofelijk wat een vlucht het onderzoek in zo'n korte tijd genomen heeft.

A. Slager - 13 jul 2022 - 06:21 (laatst bijgewerkt 13 jul 2022 — 06:46 door auteur)

In verband met vermoedelijk onjuiste aannames is dit oorspronkelijke bericht, dat een parenteel van Arent Dichsz van der Hooch bevatte, aangepast (zie de volgende reactie).

De oudste generaties zijn tot aan:

IV.1    Huijbrecht Aertsz van der HOOCH

om die reden uit dit bericht verwijderd.

Er bestaat twijfel of de ouders van deze Huijbrecht Aertsz wel een Aarent Cornelisz van der Hooch en Maria Jansdr de Jonghe zijn, een echtpaar dat we ook als ouders van Quirijn Aerts van der Hooch (van der Hoeghe) zagen.

Uit aangetroffen notariële akten in Delft blijkt echter dat er tussen Huijbrecht Aertsz van der Hooch en kinderen van deze Quirijn Aerts van der Hooch wel degelijk een familierelatie zal hebben bestaan. Om die reden heb ik de hier vermelde:

IV.4    Quirijn Aerts van der HOOCH,
Gehuwd met Fijtgen (Ytge) Jansdr van SANTEN,

in dit overzicht laten staan.

=========================================


IV.1    Huijbrecht Aertsz van der HOOCH (Hubrecht).
Kinderen:

   1. Arent Huijbrechtsz van der HOOCH (zie V.1).
   2. Jannitgen Huijbrechtsdr van der HOOCH (Janneken, Anneken).
Gehuwd voor 1602 met Joost Gijsbrechtsz HOLIJ (Joost Aemsz).
   3. Jan Huijbrechtsz van der HOOCH (Johan) (zie V.5).
   4. Trijntgen Huijbrechtsdr van der HOOCH.


V.1    Arent Huijbrechtsz van der HOOCH, lakenkoper (1593,1597).
Gehuwd voor 1597 met Annitgen Vincentendr.
Uit dit huwelijk:

   1. Maritgen Arentsdr van der HOOCH (Maria).


V.5    Jan Huijbrechtsz van der HOOCH (Johan).
Gehuwd met Grietgen Pieters (Grijetgen Pietersdr).
Uit dit huwelijk:

   1. Pyeter Jans van der HOOCH (Pieter, Verhooch), stoofmaker (1600,1620,1624,1625), kistenmaker in Delft (1598), geboren te Delft, overleden voor 1624.
Ondertrouwd op 09-05-1598 te Leiden, gehuwd op 23-05-1598 te Delft met Aeltgen Pieters, geboren te Leiden. Op 07-03-1625 wordt Huibrecht Jansz van der Hoog als voogd aangewezen over de kinderen: Pietertgen, oud 23, Jan, oud 22, en Bastiaen, oud 16 jaar.
   2. Jan Janszn van der HOOCH (Johan), stoofmaker (1620,1623,1624), overleden voor 1623.
Gehuwd (1) met Stijntgen Jansdr.
Gehuwd (2) met Ariaentgen Pietersdr.
   3. Claes Jansz VERHOOCH (zie VI.7).
   4. Grietge Jans van der HOOCH (Grietgen), geboren te Delft, overleden voor 1620.
Ondertrouwd op 26-04-1603 te Leiden, gehuwd op 18-05-1603 te Delft met Job Jans, schippersgezel (1603), stadskegelmeerster (1620), geboren te Leiden.
   5. Marytgen Jansdr van der HOOCH, geboren te Delft.
Ondertrouwd op 26-04-1603 te Leiden, gehuwd op 18-05-1603 te Delft met Laurys Dircxz van LANGEVELT (Lanhevelt), smid (1603), geboren te Delft. Weduwnaar van Fytgen Jacobsdr.
   6. Barbara Jansdr van der HOOCH (Barbera, Barber).
Gehuwd (1) voor 1604 met N.N. Overleden voor 1604.
Ondertrouwd (2) op 22-02-1604 te Delft met Arien Dirxen van SANTEN (van Zanten), overleden voor 1625.
Gehuwd (3) op 31-07-1633 te Delft met Pieter Janszn PERSANT.
   7. Digna Jansdr van der HOOCH.
   8. Huybrecht Jansz van der HOOCH (Verhooch) (zie VI.19).
   9. Mathijs Jansz van der HOOCH, schoenmaker (1610,1612,1620), geboren te Delft.
Ondertrouwd (1) op 16-10-1610 te Leiden met Marytgen Jans (Marijtgen), geboren te Leiden, overleden voor 1612. Dochter van Gerytgen Claes.
Ondertrouwd (2) op 04-05-1612 te Leiden met Grietgen Jans, geboren te Leiden.


VI.7    Claes Jansz VERHOOCH, timmerman (1595,1598,1599,1605,1610,1620), stoofmaker (1600,1623,1634), kistenmaker (1611), geboren te Delft. Op 23-01-1598 koopt hij een pannenbakkerij in Leiden.
Ondertrouwd (1) op 13-09-1595 te Leiden met Jannetge Pietersdr, geboren te Leiden, overleden voor 1626.
Gehuwd (2) op 18-05-1626 te Leiderdorp met Neeltge Jans. Zij was eerder gehuwd met Jan Arentsz.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Bastiaen Claesz VERHOOCH, stoofmaker (1638), geboren circa 1615, overleden na 1662.
Ondertrouwd op 14-11-1631 te Leiden, gehuwd op 07-12-1631 te Leiden met Aeltgen Geerlofs (Aaltje, Aeltje).
   2. Jan Claesen VERHOOCH, stoofmaker (1623,1636).
Gehuwd (1) voor 1623 met Jannetgen Pieters.
Gehuwd (2) voor 1636 met Elsge Jansdr (Eesge).
   3. Jannetge Claes VERHOOCH (Jannetgen).
Gehuwd 1627 te Leiderdorp met N.N.
   4. Maertge Claes VERHOOCH (Maritgen).
   5. Pieter VERHOOCH.
   6. Arent VERHOOCH.
   7. Pietertgen VERHOOCH.


VI.19    Huybrecht Jansz van der HOOCH (Verhooch), stoofmaker (1610), geboren te Delft.
Ondertrouwd (1) op 16-04-1610 te Leiden met Marytgen Thonis (Marrytgen Tonis), geboren te Leiden.
Ondertrouwd (2) op 15-08-1637 te Delft, gehuwd op 30-08-1637 te Delft met Trijntge Robbrechts, overleden ..-01-1648 te Delft, begraven op 27-01-1648 te Delft. Zij was eerder gehuwd met Hans van der Meulen.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Pieternelletgen Huijbrechts van der HOOCH.
Ondertrouwd op 31-08-1630 te Delft, gehuwd op 22-09-1630 te Delft met Pieter Pietersz van der MEER.


IV.4    Quirijn Aerts van der HOOCH.
Gehuwd met Fijtgen (Ytge) Jansdr van SANTEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Dirck Quirijnsz van der HOOCH, brouwer.
Gehuwd op 03-01-1576 te Delft met Leentgen Arentsdr.
   2. Machtelt Quirijnsdr van der HOOCH.
   3. Jan Beuckel Quirijnsz van der HOOCH. 

A. Slager - 13 jul 2022 - 07:21 (laatst bijgewerkt 13 jul 2022 — 14:44 door auteur)

Nummer I.1    Arent Dicksz van der HOOCH.is twijfelachtig.

Er is nog niemand van de serieuze onderzoekers, die de vader van Cornelis
met zekerheid heeft vastgesteld. Zie: https://www.stamboomforum.nl/subfora/2/2/76828/0

https://stamboom.vanderhoog.nl/stamboom/arentdickszvdHooch/ wemelt sowieso van de fouten
(met als dieptepunt Cornelis, die een zoon van Karel V zou zijn),
dus kijk uit wat je daaruit overneemt.

En voor jou zeker van belang:  de vader van Huijbrecht Aertsz heette volgens het leenkamerregister Aert Dirksz.
Die was beslist niet identiek aan de haagse advocaat Mr Arent Cornelisz van der Hooch.

Jan CIavaux - 13 jul 2022 - 12:19 (laatst bijgewerkt 13 jul 2022 — 12:22 door auteur)


Jan CIavaux, dank voor de waarschuwingen.

De berichten op https://www.stamboomforum.nl/subfora/2/2/76828/0 gelezen hebbende, lijkt het mij beter mijn bericht over de parenteel van Arent Dicksz van der HOOCH aan te passen en daarvan de oudere generaties vanaf Huijbrecht Aertsz van der Hooch voorlopig te verwijderen.

Het was dan wel de bedoeling één en ander nog nader te verifiëren, maar er zijn zoveel onzekerheden en waarschijnlijk ook onjuistheden, dat het gevaar groot is dat hieruit allerlei foutieve aannames door anderen overgenomen gaan worden.

Dus vanaf Huijbrecht Aertsz van der Hooch beginnen we gewoon opnieuw.

A. Slager - 13 jul 2022 - 14:24De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu