stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorouders Steeven Pietersz. de Jager, geb. ±1635, begr. Buijcksloot (Amsterdam) 27-08-1717 opgelostProfiel afbeelding

nog een; Op huijden den 9en. Novemb. Ao. 1655. Compareerde voor my Henrick Schaeff Nots. etc. ende den ondergess. getuijgen d'eersame Pieter Jaspersz meester bloockemaker by de Stadtsherberghs brugh alhier, out ontrent liii Jaren,...  verklaart iets over een andere blokkenmaker.

Zoon Steven genoemd; zie getuigen bij een akte van 7 september 1661 van Hendrik Schaeff:

gedaen tot Amsteldam, ter presentie van Marten Jacobsz Coopman ende Steven Pietersz Jager m Bloockemaker , beyde mede alhier. als getuijgen

eppe - 9 jul 2022 - 14:45 (laatst bijgewerkt 9 jul 2022 — 15:07 door auteur)

Ach jongens! Jullie doen me wat aan. Schaef(f) was een notaris in het West-Indisch huis die veelal voor de WiC optrad. Het was duidelijk een kantoor waar het op "productie draaien" aankwam en niet op schoonschrijverij. Ik ben nog steeds met het testament van Steven Pieters de Jager bezig en dat bevat ten minste nog een aantal standaard formuleringen, die ik uit andere akten heb kunnen destilleren. Met attestaties zal dat veel lastiger worden. Maar ik ben er natuurlijk wel blij mee, nu er ook meer over een dochter Meinu bekend wordt.

Ik ga gauw kijken en misschien is het handschrift hier niet zo erg . . . .

Michaël

Boers 2 - 9 jul 2022 - 15:35

Ik hoop dat de link werkt, maar hier is volgens mij het testament (rechterkolom) met een "vertaling" ernaast.

 

https://transkribus.eu/r/amsterdam-city-archives/#/documents/565713/pages/91?t=jager

eppe - 9 jul 2022 - 16:06 (laatst bijgewerkt 9 jul 2022 — 16:07 door auteur)

Geweldig Eppe! Ik heb er naar gezocht via Transcribus, maar kon de akte niet vinden. Dit maakt het leven van een arme genealoog een stuk makkelijker. Ik ga hem gauw combineren met de transcriptie die ik al had.

Michaël

Boers 2 - 9 jul 2022 - 19:09

ten tijde van de (onder)trouwinschrijving te Enkhuizen woonde Geertien Stevens in de Sint Jansstraet. Andere "Stevens" die vanuit die straat trouwden waren

23.09.1618 Arent Stevensz & Lijsbet Emanuels
09.03.1635 Thomas Heindricksz & Mareijtjen Stevens

Peter B - 9 jul 2022 - 19:39

Het testament was nogal een teleurstelling: drie pagina's juridisch geleuter, maar geen enkele specifieke genealogische informatie.
Samengevat: Steven en Geertruij stellen een mutueel testament op voor notaris Henrick Schaef te Amsterdam, waarin zij elkaar als enig universeel erfgenaam aanwijzen en de Weeskamer van bemoeienis uitsluiten.

Boers 2 - 9 jul 2022 - 20:18

Thomas Heindricksz & Mareijtjen Stevens zou wel eeens dezelfde persson als de doopgetuige uit 1629 kunnen zijn. Daar duik ik in!

Michaël

Boers 2 - 9 jul 2022 - 20:23

Ik denk dat ik het gezin heb gevonden, waar Giertje Stevens uit afkomstig is. Dankzij de tip van Peter. In dat geval zou Arent Stevens haar broer zijn en Marij Stevens (doopgetuige in 1657) zou dan haar zuster zijn geweest. Mareijtjen Stevens * Thomas Heindricksz kregen in 1636 een kind en als dit Giertjes zus uit 1586 zou zijn geweest, zou de moeder op haar 50e een kind hebben gekregen. Dat is onwaarschijnlijk. Het zal hier dus een ander vrouw betreffen. Misschien een nicht.
De filiaties zijn nog niet helemaal rock-solid, maar het voelt goed.
De vernoemingsregels zijn nog wel een 'dingetje', aangezien de naam Welmoed en Arend nergens opduiken en er een Annetje Cornelis drie keer doopgetuige is, zonder een duidelijke familierelatie. Mogelijk dat het Enkhuizer gezin in Amsterdam een goede vriendin had gevonden en het te moeilijk was om familie uit Enkhuizen voor de dopen over te laten komen.

Hieronder de kwartierstaat, zoals ik die nu genoteerd heb.

Generatie I
1. Steven Pietersz. de Jager,1 ged. Oude Kerk, Amsterdam 2 aug. 1635 (get. Annetje Cornelis),2 Compassemaker 1656,1 Compasse- en bloockmaker 1656,3 Bloockemaker 1681,4 vermeld Volgens zijn ouders testament uit 1657 kreeg Steven een uitzet ter waarde van 1500 gulden mee bij zijn huwelijk 22 maart 1656,5 Steven en Geertruij stellen een mutueel testament op voor notaris Henrick Schaef te Amsterdam, waarin zij elkaar als enig universeel erfgenaam aanwijzen en de Weeskamer van bemoeienis uitsluiten 29 dec. 1656,3 Wordt in het testament van Michiel Visscher voor notaris David Doornick samen met Johannes van Wassenaar aangesteld als executeur testamentair 19 nov. 1661 en Wordt aangesteld als mede-executeur testamentair door zijn schoonzus Elsie Visscher 19 mei 1689,6 begr. Buijcksloot (Amsterdam) 27 aug. 1717,8 tr. (ondertr. Amsterdam 22 maart) 1656 (get. Pieter Jasperse Block en Trijntje Lamberts Roest)1 Geertruij Visscher,1 ged. Oude Kerk, Amsterdam 24 aug. 1634 (get. Claertjen Hermans en Henrik Roose),9 vermeld Steven en Geertruij stellen een mutueel testament op voor notaris Henrick Schaef te Amsterdam, waarin zij elkaar als enig universeel erfgenaam aanwijzen en de Weeskamer van bemoeienis uitsluiten 29 dec. 1656,3 †,10 begr. Buijcksloot (Amsterdam) 9 april 1700,11 dr. van Michiel en Trijntje Lamberts Roest.

Uit dit huwelijk:
a. Geertje de Jager, ged. Oude Kerk, Amsterdam 25 jan. 1657 (get. Geertgen Stevens),12 † 24 aug. 1713,13 begr. Buijcksloot (Amsterdam) 1 sept. 1713.14
b. Meijnsje de Jager, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 5 mei 1660 (get. Geertgen Stevens),15 † aug. 1711,13 tr. 168313 Claas Valck, Zeil- en kompasmaker,13 † dec. 1704.13
c. Michiel de Jager, ged. Oude Kerk, Amsterdam 29 dec. 1661 (get. Maritje Poppen),16 Plaatsnijder.13
d. Peetrus de Jager, ged. Eilands Kerk, Amsterdam 30 sept. 1665 (get. Geertie Doomers en Jasper Pieterse de Wachter),17 † na 20 dec. 1734,18 tr. 1e Haarlem 6 juni 168819 Trijntje Thomas, geb. Alkmaar, † vóór 4 mei 1692; tr. 2e Haarlem 4 mei 169220 Hendrickie Jacobs van der Voorden, geb. Haarlem omstr. 1667, † vóór 23 dec. 1725, dr. van Jacobus van de Voorde en Trijntje Everts; tr. 3e Haarlem 30 dec. 172521 Anna Pietersz., geb. Nijmegen, † na 30 dec. 1725, wed. van N.N.
e. Catarijna de Jager, ged. Eilands Kerk, Amsterdam 19 juni 1667 (get. Maritje Poppen en Lambert Visscher),22 † vóór 8 nov. 1668.23
f. Catharina de Jager, ged. Oude Kerk, Amsterdam 8 nov. 1668 (get. Johannes van Wassenaar en Maritje Poppen),23 † vóór 12 jan. 1676.24
g. Peterus de Jager, ged. Eilands Kerk, Amsterdam 11 jan. 1671 (get. Geertie Doomers en Jasper Pieterse de Wachter),25 † vóór 6 okt. 1677.12
h. Jonathan de Jager, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 31 juli 1672 (get. Geertie Doomers en Jasper Pieterse de Wachter),26 † vóór 12 april 1679.27
i. Catrina de Jager, geb. Amsterdam 9 jan. 1676,13 ged. Eilands Kerk, Amsterdam 12 jan. 1676 (get. Rebecka de Graef en Lambert Visscher),24 
begr. Wester Kerk en Kerkhof, Amsterdam 19 sept. 1743,28 tr. Abcoude 9 april 169929 Gregorius Schuts, geb. omstr. 1676,30 Chirurgijn,13 begr. Wester Kerk, Amsterdam 28 nov. 1755, zn. van Johan Laurens Schuth en Maria Tochons.
j. Pieter de Jager, ged. Eilands Kerk, Amsterdam 6 okt. 1677 (get. Geertie Doomers en Jasper Pieterse de Wachter),31 Blokmaker,13 begr. Zuider Kerk, Amsterdam 28 aug. 1743, tr. 1e (ondertr. Amsterdam 21 juni) 1704 (get. Steven Pietersz. de Jager en Davit Randel) Anna Randel, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 5 okt. 1687, begr. Wester Kerk, Amsterdam 29 dec. 1705, dr. van Davit en Catharina Hupie; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 30 maart) 1708 (get. Hendrik Teunisse Rosegaart) Maria Rosegardt, ged. Zuider Kerk, Amsterdam 6 okt. 1688, begr. Wester Kerk, Amsterdam 15 mei 1765, dr. van Hendrik Teunisse Rosegaart en Marretje Alberts Block.
k. Jonatham de Jager, ged. Noorder Kerk, Amsterdam 12 april 1679 (get. Elsen Visscher en Roelof Roelvinck),27 Makelaar,13 † 10 aug. 1721,13 begr. Wester Kerk, Amsterdam 14 aug. 1721,32 tr. (ondertr. Amsterdam 9 dec. 1701) (get. Steven Pietersz. de Jager)33 Alida Moll,33 ged. Wester Kerk, Amsterdam 7 nov. 1681, † na 7 maart 1734, dr. van Abraham Gerritsz. en Anna Krull.
l. Jasper de Jager, ged. Wester Kerk, Amsterdam 6 sept. 1680 (get. Geertie Doomers en Jasper Pieterse de Wachter),34 † Beteringshuis bij de Weteringspoort, Amsterdam,35 begr. Wester Kerk, Amsterdam 11 jan. 1748.35

Notitie bij Steven Pietersz.: Voornaam ook: Steeven.
Notitie bij Meijnsje: Voornaam ook: Meijnewa.
Notitie bij de geboorte van Peetrus: Het is ongebruikelijk dat er drie kinderen in hetzelfde gezin gedoopt worden met dezelfde naam Pieter of Petrus, maar dat de oudste en de jongste van de drie blijken volwassen geworden te zijn, terwijl er van de middelste geen verdere gegevens gevonden zijn en hij waarschijnlijk jong gestorven is. Dat dit hier toch het geval is, blijkt uit het feit dat alleen de oudste Peetrus in 1688 oud genoeg was om met Trijntje Thomas te trouwen. Peterus uit 1671 zou toen zeventien en Pieter uit 1677 slechts elf jaar oud zijn geweest. Het geschatte geboortejaar van zijn tweede echtgenote: Hendrickie Jacobs van der Voorden is 1667, wat slechts twee jaar jonger is dan Peetrus uit 1665.
Notitie bij Hendrickie Jacobs: Achternaam ook: van der Voorn, van de Voorde.
Notitie bij de geboorte van Hendrickie Jacobs: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.
Notitie bij het huwelijk van Gregorius en Catrina: Zijn met attestatie van Utrecht en Amsterdam in Abcoude getrouwd.
Notitie bij Gregorius: Voornaam ook: George.
Achternaam ook: Schuth, Schutz, Schutte.
Notitie bij de geboorte van Gregorius: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op het geboortejaar van zijn vrouw.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Het is ongebruikelijk dat er drie kinderen in hetzelfde gezin gedoopt worden met dezelfde naam Pieter of Petrus, maar dat de oudste en de jongste van de drie blijken volwassen geworden te zijn, terwijl er van de middelste geen verdere gegevens gevonden zijn en hij waarschijnlijk jong gestorven is. Dat dit hier toch het geval is, blijkt uit het feit dat alleen de oudste Peetrus in 1688 oud genoeg was om met Trijntje Thomas te trouwen. Peterus uit 1671 zou toen zeventien en Pieter uit 1677 slechts elf jaar oud zijn geweest. Het geschatte geboortejaar van zijn tweede echtgenote: Hendrickie Jacobs van der Voorden is 1667, wat slechts twee jaar jonger is dan Peetrus uit 1665.

Generatie II
2. Pieter Jasperse Block, ged. Enkhuizen 9 mei 1602 (get. Souw Cornelissen),36 Blokemaker,37 Bloockemaker 1647,38 vermeld Meijnu Pietersdr. en haar vader Pieter Jaspersz. leggen samen met anderen een verklaring af voor notaris Hendrick Schaeff te Amsterdam over burengerucht bij hun buurman in het huis waar de Reus uithangt 25 febr. 1647 en Pieter en Giertje stellen een mutueel testament op voor notaris David Doornick te Amsterdam, waarin ze de Weeskamer uitsluiten en hun huis in de Houttuinen tegenover de Stadsherbergbrug met een waarde van zeven duizend gulden nalaten aan hun oudste zoon, Jasper, met het beding dat hun jongste zoon, Steven, het huis als eerste mag kopen voor die prijs, indien Jasper het van de hand wil doen. Verder wordt Jasper, indien hij trouwt een uitzet ter waarde van 1500 gulden toegezegd, gelijk aan de uitzet die Steven heeft gekregen bij zijn huwelijk. 2 maart 1657,38 †,5 begr. Wester Kerk, Amsterdam 18 aug. 1664,39 tr. Enkhuizen 21 maart 162740
3. Geertgen Stevens, ged. Enkhuizen 9 juni 1598,41 vermeld Pieter en Giertje stellen een mutueel testament op voor notaris David Doornick te Amsterdam, waarin ze de Weeskamer uitsluiten en hun huis in de Houttuinen tegenover de Stadsherbergbrug met een waarde van zeven duizend gulden nalaten aan hun oudste zoon, Jasper, met het beding dat hun jongste zoon, Steven, het huis als eerste mag kopen voor die prijs, indien Jasper het van de hand wil doen. Verder wordt Jasper, indien hij trouwt een uitzet ter waarde van 1500 gulden toegezegd, gelijk aan de uitzet die Steven heeft gekregen bij zijn huwelijk. 2 maart 1657,5 †,15 begr. Wester Kerk, Amsterdam 1 sept. 1664.42

Uit dit huwelijk:
a. Meijnou Pieters, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 9 jan. 1628 (get. Jannetje Minnes),43 † vóór 1 maart 1629.
b. Meinou Pieters, ged. Oude Kerk, Amsterdam 1 maart 1629 (get. Marij Stevens),44 † vóór 2 maart 1657.38
c. Annetje Pieters, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 6 juli 1631 (get. Annetje Cornelis),45 † vóór 2 maart 1657.
d. Jasper Pieterse de Wachter, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 19 juni 1633 (get. Annetje Cornelis),46 Bloockemaker 1681,4 Koopman 1686-1687, Mede-reder van het fluitschip Kielhout te Hem 1686-1687, begr. Wester Kerk, Amsterdam 20 maart 1700,47 tr. (ondertr. Amsterdam 15 mei) 1665 (get. Beertje Martens en Steven Pietersz. de Jager) Geertie Doomers, ged. Nieuwe Kerk, Amsterdam 5 mei 1630 (get. Annetje Martens),48 vermeld Stelt een testament op voor notaris Nicolaas Brouwer te Amsterdam, waarin zij haar huis aan de Passeerdersgracht nalaat aan haar neef Harmen Domer, 25 gulden ineens voor haar mans nicht Annetje Hilbrands en één gulden per week voor zolang als zij leeft voor Baastje Domers. Verder stelt ze haar zusters kinderen Geertruid en Harmanus Voster aan als universele erfgenamen voor haar overige bezittingen 28 febr. 1711,49 begr. Wester Kerk, Amsterdam 18 nov. 1716,50 dr. van Herman Domer en Beertje Martens.
e. Steven Pietersz., zie 1.

Notitie bij Pieter Jasperse: De achternaam Block komt slechts één keer voor, namelijk in zijn begraafinschrijving. In alle andere documenten komt Pieter alleen onder patroniem voor. De achternaam Block kan zijn afgeleid van Pieters beroep: bloke-, of blokmaker.
Het moment van Pieters begraven stemt ongeveer overeen met de eerste vermeldingen van diens zoons Jasper en Steven met een achternaam. Mogelijk hebben ze met z’n drieën besloten om een achternaam te gaan gebruiken, en heeft ieder een andere naam gekozen.

Dat Pieter Jasperse Block en Giertje Stevens, de ouders van Jasper Pieterse de Wachter en Steven Pietersz de Jager uit Amsterdam, dezelfde personen zijn als Pieter Jasperse en Geertje Stevens, die in 1627 in Enkhuizen met elkaar trouwen, is gebaseerd op de vernoeming van de eerste twee dochters naar de vermeende moeder van Pieter, het feit dat de eerste dochter circa een jaar na het huwelijk is gedoopt en dat de namen van de beide ouders overeenkomen met die van de bruid en bruidegom. Verder was Pieter Jaspersz. in 1647 45 jaar oud, wat precies overeen komt met een doopjaar van 1602. Er is dus nog geen hard bewijs gevonden dat de Amsterdamse en Enkhuizer gezinnen met elkaar verbindt. Er zijn echter ook geen tegenstrijdigheden gevonden.

Notitie bij Geertgen: Voornaam ook: Giertje, Geertje, Geertjen, Neeltje, Jeltje en Geltje.
Notitie bij Meijnou: Wordt niet genoemd in het testament van haar ouders van 02-03-1657 en moet dan al overleden zijn.
Notitie bij het overlijden van Meinou: Op 25-02-1647 treedt Mijnu nog samen met haar vader op in een attestatie bij notaris Hendrick Schaeff, maar ze wordt niet genoemd in het testament van haar ouders van 02-03-1657 en moet dan al overleden zijn.
Notitie bij Annetje: Wordt niet genoemd in het testament van haar ouders van 02-03-1657 en moet dan al overleden zijn.
Notitie bij Jasper Pieterse: Achternaam ook: de Wagter.
Notitie bij Geertie: Achternaam ook: Domers, Dommers.
Notitie bij het overlijden van Geertie: Overleden tussen 10-11-1716 en 05-05-1717.

Generatie III
4. Jasper Loeijgensz., geb. omstr. 1570, † na 24 sept. 1614, tr. Enkhuizen 18 juni 159551
5. Meijnu Cornelisdr., geb. omstr. 1570, † na 27 juli 1625.

Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Jaspers, ged. Enkhuizen 16 maart 1597 (get. Lijsbeth Ysbrants),52 tr. Enkhuizen 4 juni 1617 Sara Jansdr..
b. Souw Jaspers, ged. Enkhuizen 10 jan. 1599 (get. Jannetgen Louwers),53 tr. Enkhuizen 17 juli 1622 Ebel Meijnerts.
c. Pieter Jasperse, zie 2.
d. Ysbrandt Jaspers, ged. Enkhuizen 29 febr. 1604 (get. Fokle Jansen),54 † vóór 16 okt. 1611.
e. Marijtgen Jaspers, ged. Enkhuizen 1 dec. 1605 (get. Janneken Laurensen),55 tr. Zaandam april 1626 Broer Freexsz.
f. Griet Jaspers, ged. Enkhuizen 4 jan. 1609 (get. Lijsbeth Ysbrants),56 tr. Jacob Jansz..
g. Ysbrandt Jaspers, ged. Enkhuizen 16 okt. 1611 (get. Jasper Loeijgensz.).57
h. Sijmon Jaspers, ged. Enkhuizen 24 sept. 1614 (get. Claesje Broersdr.).58

Notitie bij Jasper: Patroniem ook: Louwerens, Loons, Loijsz, Lowijsz, Lauversz.
Notitie bij de geboorte van Jasper: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.
Notitie bij de geboorte van Meijnu: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.
Notitie bij Souw: Gedoopt als Souw, maar roepnaam is Lou(w).

6. Steven Arentsz., geb. omstr. 1559, tr. Enkhuizen 8 maart 158459
7. Welmoet Jans, geb. omstr. 1559.

Uit dit huwelijk:
a. Marij Stevens, ged. Enkhuizen 24 aug. 1586 (get. Trijn Meijnerts),60 † na 1 maart 1629.44
b. Arendt Stevens, ged. Enkhuizen 12 dec. 1589 (get. Trijn Meijnerts),61 † vóór 10 okt. 1591.
c. Arint Stevens, ged. Enkhuizen 10 okt. 1591 (get. Anna Meijnertsdr.),62 † vóór 11 april 1593.
d. Arint Stevens, ged. Enkhuizen 11 april 1593 (get. Griet Meijnerts),63 † vóór 25 juni 1596.
e. Arint Stevensz, ged. Enkhuizen 25 juni 1596 (get. Marij Claesdr.),64 † na 14 dec. 1621,65 tr. Enkhuizen 23 sept. 161866 Lijsbet Emanuels, geb. omstr. 1593, † na 14 dec. 1621.65
f. Geertgen, zie 3.

Notitie bij Steven: Patroniem ook: Adriaensz., Arintsz., Arensz.
Notitie bij de geboorte van Steven: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.
Notitie bij Welmoet: Voornaam ook: Welmet, Welmout.
Notitie bij de geboorte van Welmoet: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.
Notitie bij Marij: Voornaam ook: Marijtjen.
Notitie bij Arint: Voornaam ook: Arent, Aerent.
Notitie bij de geboorte van Lijsbet: Geboortejaar is een schatting, gebaseerd op een huwelijksleeftijd van 25 jaar.

Bronnen
1. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 475; DTB Amsterdam; Huwelijksinteekening van de kerk 1655-1656; Fo. 398; Scan 195/244
2. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 7; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1634-1643; Fo. 52; Scan 26/192
3. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 1395; Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; HENDRIK SCHAEF; 1656; fo. 87; 29-12-1656 Mutueel testament van Steven Pieters Jager en Geertruyt Visschers
4. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 2377; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Jacob de Winter; Fo. 237-242; Scan 103-106/374; 03-04-1681 Testament van Geesje Dircx, weduwe van Hendrick Hendrickse, Mr. Kuiper
5. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 1930; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; David Doornick; fo. 180-183; Scan 109-111/195; 02-03-1657 Mutueel testament van Pieter Jasperß en Giertje Stevens
6. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 1932; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; David Doornick; Minuutacten 1660-1661; Fo. 274-277; Scan 169-171/185; 19-11-1661 Testament van Michiel Visscher
7. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 5258A; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Simon van Sevenhoven; Minuutacten mei-juli 1689; Scan 223-226/494; 19-05-1689 Testament van Roelof Roelvinck en Elsie Visschers
8. SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 573; Inventaris van het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Journaal 1 Feb 1715 - 31 Jan 1720; #66; Scan 78/153; 27-08-1717 Boete voor buijtenlijken
9. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 6; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1622-1634; Fo. 416; Scan 209/209
10. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 5250A; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Simon van Sevenhoven; Minuutacten jan-feb 1687; Scan 56-57/267; 12-01-1687 Acte van Renunciatie van erfenis van Adriaen Jansz. Bisart
11. SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 569; Inventaris van het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Journaal 1697-1701; #65; Scan 113/1448; 09-04-1701 Boete voor buijtenlijken
12. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 9; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1651-1667; Fo. 169; Scan 86/237
13. SAA: Archief 5015; Inv. Nr. 24; Inventaris van de Collectie Stadsarchief Amsterdam: genealogie-handschriften;Het geslacht Poppen vanaf 1546; Scan 5/8
14. SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 572; Inventaris van het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Journaal 1710-1715; #66; Scan 122/168; 01-09-1713 Boete voor buijtenlijken
15. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 43; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1646-1662; Fo. 437; Scan 217/242
16. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 9; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1651-1667; Fo. 316; Scan 161/237
17. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 115; DTB Amsterdam; NG EilandsKerk; Dopen 1660-1716; Fo. 103; Scan 51/300
18. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 10118; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Mr. Guillielmus Tousain Domis; Minuutacten 1737; #54; Scan 146-148/461; 05-04-1737 Kwitantie voor de betaling van kosten aan Mr. Gregorius Schuts na de insinuatie van 23-05-1735; SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 10116; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Mr. Guillielmus Tousain Domis; Minuutacten 1735; #56; Scan 143-144/491; 23-05-1735 Insinuatie van Mr. Gregorius Schuts om de inboedel en met name de papieren van Jasper de Jager, die bij hem inwoonde terug te geven
19. NHA: Toegang 3111; Inv. Nr. 916; DTB Haarlem; Schepentrouwen 1673-1692; Fo. 147; Scan 148/187
20. NHA: Toegang 3111; Inv. Nr. 917; DTB Haarlem; Schepentrouwen 1692-1709; Fo. 2; Scan 2/192
21. NHA: Toegang 3111; Inv. Nr. 918; DTB Haarlem; Schepentrouwen 1709-1731; Fo. 142; Scan 143/190
22. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 115; DTB Amsterdam; NG EilandsKerk 1660-1716; Fo. 163; Scan 81/300
23. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 10; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1667-1680; Fo. 44; Scan 24/202
24. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 115; DTB Amsterdam; NG EilandsKerk 1660-1716; Fo. 319; Scan 158/300
25. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 115; DTB Amsterdam; NG EilandsKerk 1660-1716; Fo. 250; Scan 125/300
26. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 44; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1662-1679; Fo. 354; Scan 176/273
27. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 77; DTB Amsterdam; NG Noorder Kerk; Dopen 1673-1689; Fo. 228; Scan 115/322
28. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1121; DTB Amsterdam Begraven Wester Kerk en Kerkhof 1742-1745; p. 38; Scan 41/80
29. FamilySearch: DTB Acoude; Dopen 1658-1811 Trouwen 1667-1796; Scan 66/216; SAA: Toegang 343; Inv. Nr. 569; Inventaris van het Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger; Journaal 1697-1701; #59; Scan 92/167; 11-04-1699 Boete voor buijtentrouw; SAA: Archief 5015; Inv. Nr. 24; Inventaris van de Collectie Stadsarchief Amsterdam: genealogie-handschriften;Het geslacht Poppen vanaf 1546; Scan 5/8
30. Het Utrechts Archief te Utrecht, Notariële archieven; Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, archief 34-4, Inv. Nr. 919, 25-08-1711, J. WANTENAAR, aktenummer 93
31. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 115; DTB Amsterdam; NG EilandsKerk 1660-1716; Fo. 339; Scan 168/300
32. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1103; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerk 1704-1734; Fo. 47v; Scan 51/87
33. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 533; DTB Amsterdam; Huwelijksinteekening van de kerk 1701; Fo. 384; Scan 193/213
34. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 107; DTB Amsterdam; NG Wester Kerk; Dopen 1672-1686; Fo. 335; Scan 169/279
35. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1104; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerk 1744-1759; Fo. 49v; Scan 54/89; SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1122; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerkhof 1745-1749; Fo. 129v; Scan 134/138
36. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 114; Scan 115/286
37. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 1930; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; David Doornick; fo. 180-183; Scan 109-111/195; SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 1930; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; David Doornick; fo. 180-183; Scan 109-111/195; 02-03-1657 Mutueel testament van Pieter Jasperß en Giertje Stevens Mutueel testament van Pieter Jasperß en Giertje Stevens
38. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 1294; Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; HENDRIK SCHAEF; 1647; fo. 28-29; Scan 29-30/230; 25-02-1647 Attestatie door Dirck Hanck, Pieter Jaspersz., Meijnu Pietersdr. ten verzoeke van Pieter Symonsz Poort
39. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1102; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerk 1663-1672; Fo. 14; Scan 7/64
40. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 45; Registers van huwelijksafkondigingen 1618-1629; fo. 72; Scan 71/93
41. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 66; Scan 66/286
42. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1101; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerk 1663-1672; Fo. 16; Scan 8/64
43. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 40; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1618-1628; Fo. 432; Scan 215/243
44. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 6; DTB Amsterdam; NG Oude Kerk; Dopen 1622-1634; Fo. 232; Scan 117/209
45. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 41; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1628-1636; Fo. 144; Scan 73/239
46. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 41; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1628-1636; Fo. 256; Scan 129/239
47. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1102; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerk 1672-1704; Fo. 240; Scan 123/134
48. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 41; DTB Amsterdam; NG Nieuwe Kerk; Dopen 1628-1636; Fo. 79; Scan 403/239
49. SAA: Toegang 5075; Inv. Nr. 3969; Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam; Nicolaes Brouwer; Minuten 1710-1711; #128; Fo. 973-980; Scan 395-399/623; 28-02-1711 Testament van Giertje Domes
50. SAA: Toegang 5001; Inv. Nr. 1103; DTB Amsterdam; Begraven Wester Kerk 1704-1734; Fo. 32v; Scan 36/87
51. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 43; Registers van huwelijksafkondigingen 1590-1599; fo. 43; Scan 47/90
52. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 51; Scan 51/286
53. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 74; Scan 74/286
54. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 138; Scan 139/286
55. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 161; Scan 162/286
56. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 201; Scan 202/286
57. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 235; Scan 236/286
58. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 269; Scan 270/286
59. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 42; Registers van huwelijksafkondigingen 1577-1599; fo. 86; Scan 44/90
60. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 3; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1581-1592; fo. 44v; Scan 45/102
61. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 3; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1581-1592; fo. 69; Scan 69/102
62. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 3; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1581-1592; fo. 86; Scan 86/102
63. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 5; Scan 5/286
64. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 4; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1593-1615; fo. 43; Scan 43/286
65. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 5; Gereformeerde doopinschrijvingen, 1616-1644; fo. 61; Scan 63/284
66. WFA: Toegang 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen; Inv. Nr. 45; Registers van huwelijksafkondigingen 1618-1629; fo. 6v; Scan 6/93

Michaël

Boers 2 - 9 jul 2022 - 23:15


Hoewel de oorspronkelijke vraag ging over de link tussen Steven Pietersz. de Jager en het dorp Buijcksloot in Amsterdam-Noord, en er op deze vraag geen reactie is gekomen, heb ik wel uitgebreid antwoord gekregen op de vraag over het voorgeslacht van Steven Pietersz. de Jager. En daar zat geen enkele link met Buijcksloot in.

Ik beschouw daarom de vraag als opgelost, alhoewel dat Buijcksloot nog wel een beetje blijft knagen . . .

Michaël

Boers 2 - 16 jul 2022 - 11:48 (laatst bijgewerkt 16 jul 2022 — 11:49 door auteur)De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu